Seznam zaměstnanců

Ing. Vojtěch Antoš, Ph.D.

Ing. Vojtěch Antoš, Ph.D.

T +420 48535 3824

E vojtech.antos@tul.cz

Zařazení
 • Oddělení environmentální chemie (OECH): samostatný pracovník vědy a výzkumu
Specializace

Plynová chromatografie, stanovení TOL

 

2023

 • VRCHOVECKÁ, S. aj. Study of Adsorption Efficiency of Lignite, Biochar, and Polymeric Nanofibers for Veterinary Drugs in WWTP Effluent Water WATER AIR AND SOIL POLLUTION CHAM: SPRINGER INT PUBL AG, 2023, roč. 234, č. 4. S. neuvedeny (14 stran). ISSN: 0049-6979. https://link.springer.com/article/10.1007/s11270-023-06281-0

2021

 • AHMED, M. M. aj. Corrigendum to “Revisiting the polyvinylidene fluoride heterogeneous alkaline reaction mechanism in propan-2-ol: An additional hydrogenation step” [Eur. Polym. J. 156 (2021) 110605] European Polymer Journal OXFORD: Elsevier, 2021, roč. 159, č. OCT 5.S. ISSN: 0014-3057. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0014305721004444
 • PAVELKOVÁ, A. aj. Reduction of chlorinated hydrocarbons using nano zero-valent iron supported with an electric field. Characterization of electrochemical processes and thermodynamic stability Chemosphere 1. vyd. Oxford: PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD, 2021, roč. 265, č. FEB 2021. S. neuvedeny (9 stran). ISSN: 0045-6535. https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2020.128764
 • AHMED, M. M. aj. Revisiting the polyvinylidene fluoride heterogeneous alkaline reaction mechanism in propan-2-ol: An additional hydrogenation step European Polymer Journal 1. vyd., 2021, roč. 156, č. August. S. neuvedeny (6 stran). ISSN: 0014-3057. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0014305721003396
 • ANTOŠ, V. aj. Substráty pro nízkonákladové systémy k čištění kontaminovaných průmyslových a zemědělských vod . : , 2021.
 • ŚWISŁOWSKI, P. aj. The Application of Active Biomonitoring with the Use of Mosses to Identify Polycyclic Aromatic Hydrocarbons in an Atmospheric Aerosol Molecules MDPI, 2021, roč. 26, č. 23. S. neuvedeny (11 stran). ISSN: 1420-3049. https://www.mdpi.com/1420-3049/26/23/7258

2020

2019

 • ANTOŠ, V., HRABÁK, P. a LÍSKOVÁ, K. Prototyp SPME vlákna na bázi nanovlákenných polymerů [funkční vzorek]

2018

 • HRABÁK, P. a ANTOŠ, V. Accumulation and toxicity of organochlorines in green microalgae Journal of Hazardous Materials 1. vyd., 2018, roč. 347, č. 4. S. 168 – 175. ISSN: 0304-3894. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29310039
 • KEJZLAR, P., HRABÁK, P., ANTOŠ, V. a LÍSKOVÁ, K. Determination of Organochlorinated Pesticides by Electrospun Polyethersulfone Nanofibres (2018) NANOCON 2017 - Conference Proceedings, 9th International Conference on Nanomaterials - Research and Application 1. vyd. Ostrava: Tanger, Ltd., 2018 S. 229 – 235. ISBN: 9788087294819. https://nanocon2018.tanger.cz/files/uploads/01/NANOCON2017_Proceedings_content.pdf
 • ANTOŠ, V., HRABÁK, P. a LÍSKOVÁ, K. Nanostrukturované sorbenty pro automatizovanou extrakci [funkční vzorek]

2017

 • ANTOŠ, V. Výzkumná zpráva z provedených laboratorních testů na odbourání pesticidních látek v podzemní vodě [souhrnná výzkumná zpráva].

2016

 • ANTOŠ, V. a HRABÁK, P. Nanosized polymeric fibres for solid-phase microextraction sorbents NANOCON 2016 - Conference Proceedings, 8th International Conference on Nanomaterials - Research and Application 1. vyd. Ostrava: Tanger, spol. s.r.o. 2016, 2016 S. 314 – 318. ISBN: 978-80-87294-71-0. http://www.nanocon.eu/cz/
 • ANTOŠ, V., HRABÁK, P., KOMÁREK, M. a STUCHLÍK, M. Polyetherimide nanofibres as sorbents for organochlorinated pesticides determination Journal of Nanomaterials Hindawi, 2016 S. neuvedeny (11 stran). ISSN: 1687-4110. https://www.hindawi.com/journals/jnm/2016/1390345/
 • CÁDROVÁ, L., ANTOŠ, V. a NOSEK, J. Reaktor pro laboratorní modelování sanace kontaminované vody [užitný vzor] Zapsán 20160322 pod číslem 29308. http://spisy.upv.cz/UtilityModels/FullDocuments/FDUM0029/uv029308.pdf
 • WACLAWEK, S., ANTOŠ, V., HRABÁK, P. a ČERNÍK, M. Remediation of hexachlorocyclohexanes by cobalt-mediated activation of peroxymonosulfate Desalination and Water Treatment 1. vyd., 2016, roč. 57, č. 54. S. 26274 – 26279. ISSN: 1944-3986. http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/19443994.2015.1119757
 • WACLAWEK, S. aj. Remediation of hexachlorocyclohexanes by electrochemically activated persulfates Environmental Science and Pollution Research 1. vyd. Springer Berlin Heidelberg, 2016, roč. 23, č. 1. S. 765 – 773. ISSN: 0944-1344. http://link.springer.com/article/10.1007/s11356-015-5312-y

2015

 • ANTOŠ, V. aj. Akumulace hexachlorocyklohexanů v biomase alnus glutinosa Inovativní sanační technologie ve výzkumu a praxi VIII., 14.-15.10.2015, Hustopeče 1. vyd. Chrudim: Vodní zdroje Ekomonitor. spol. s.r.o, 2015, 2015 S. 128 – 134. ISBN: 978-80-86832-87-6, ISSN: 1805-0182. http://www.ekomonitor.cz/
 • NOSEK, J. aj. Komplexní metodika laboratorních testů za účelem studia podpory redukčních a oxidačních činidel pomocí elektrického pole [ověřená technologie]. 2015.
 • ANTOŠ, V. aj. Nanosized Polymeric Fibres for Solid-phase Microextraction Sorbents NANOCON 2015 - 7th International Conference on Nanomaterials - Research and Application 1. vyd. Ostrava: Tanger, spol. s.r.o., 2015, 2015 S. 282 – 286. ISBN: 978-80-87294-63-5. http://www.nanocon.eu/cz/
 • KAKOSOVÁ, E. aj. Přímé měření produktů methan, ethan, ethen při reduktivní dehalogenaci kontaminované vody Inovativní sanační technologie ve výzkumu a praxi VIII., 14.-15.10.2015, Hustopeče 1. vyd. Chrudim: Vodní zdroje Ekomonitor. spol. s.r.o, 2015, 2015 S. 11 – 15. ISBN: 978-80-86832-87-6.
 • ANTOŠ, V., KAKOSOVÁ, E., JIŘÍČKOVÁ, L. a NOSEK, J. Proces kontinuálního měření reduktivní dehalogeance chlorovaných ethenů a methanů pomocí nZVI Sanační technologie XVIII., Uherské Hradiště, 2015 1. vyd. Chrudim: Vodní zdroje Ekomonitor spol. s.r.o., 2015 S. 116 – 119. ISBN: 978-80-86832-85-2. http://www.ekomonitor.cz/
 • ANTOŠ, V. Sledování obsahu změkčovadel v hydroizolačních střešních foliích [souhrnná výzkumná zpráva].
 • WACLAWEK, S. aj. Use of Various Zero Valent Irons for Degradation of Chlorinated Ethenes And Ethanes Ecological Chemistry and Engineering S 1. vyd. OPOLE, POLAND: SOC ECOLOGICAL CHEMISTRY & ENGINEERING, 2015, roč. 22, č. 4. S. 577 – 587. ISSN: 1898-6196. http://www.degruyter.com/view/j/eces.2015.22.issue-4/eces-2015-0034/eces-2015-0034.xml

Hlavní partneři

AWAL
Škoda Auto
Česká Zbrojovka
Elmarco
Fakultní nemocnice Motol
Preciosa
Skupina UJV
Atrea
Innogy
Auren