Udržitelnost

Ústav pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace si je vědom, že pro udržitelný rozvoj společnosti je zásadní chovat se zodpovědně v oblastech ekonomického řízení, sociálního rozvoje a péče o životní prostředí. Proto je společenská odpovědnost nedílnou součástí naší ústavní kultury. Jako odpovědná součást TUL respektujeme zájmy jak zaměstnanců, tak i zákazníků, dodavatelů, výzkumných organizací, poskytovatelů finančních prostředků, obchodních partnerů i širší veřejnosti.

CSR report za rok 2023

 

Hlavní partneři

AWAL
Škoda Auto
Česká Zbrojovka
Elmarco
Fakultní nemocnice Motol
Preciosa
Skupina UJV
Atrea
Innogy
Auren