+420 485 353 852|

cxi@tul.cz|

Staff


Department of applied biology Team

RNDr. Alena Ševců, Ph.D.

RNDr. Alena Ševců, Ph.D.

T +420 48535 3805

E alena.sevcu@tul.cz

environmental microbiology, nanotoxicology

2024

2023

 

Senior researchers

Mgr. Kateřina Černá, Ph.D.

Mgr. Kateřina Černá, Ph.D.

T +420 48535 3963

E katerina.cerna1@tul.cz

CXI - OABI department - geomicrobiology in deep geological repositories for nuclear waste

2024

 • BARTAK, D. S. et al. Survivability and proliferation of microorganisms in bentonite with implication to radioactive waste geological disposal: strong effect of temperature and negligible effect of pressure. World Journal of Microbiology and Biotechnology DORDRECHT: Springer Science and Business Media B.V., 2024, vol. 40, issue 1. P. neuvedeny (14 stran). ISSN: 0959-3993. https://doi.org/10.1007/s11274-023-03849-0

2023

 • HLAVÁČKOVÁ, V. et al. A protocol for the extraction of viable bacteria for identification of bacterial communities in bentonite Applied Clay Science ELSEVIER SCIENCE BV, 2023, vol. 232, issue FEB. P. neuvedeny (9 stran). ISSN: 0169-1317. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0169131722004045
 • ČERNÁ, K. et al. Metodika pro studium limitních faktorů pro přežívání a proliferaci mikroorganismů v bentonitové bariéře hlubinného úložiště, 2023 https://zenodo.org/records/10952022

2022

 • ČERNÁ, K. et al. Ověřená technologie předúpravy sterilních kompaktovaných bentonitových materiálů pro následné studium mikrobiologické aktivity [ověřená technologie]. 2022.
 • SHRESTHA, R. et al. The effect of low-pH concrete on microbial community development in bentonite suspensions as a model for microbial activity prediction in future nuclear waste repository Science of the Total Environment Elsevier, 2022, vol. 808, issue FEB. P. neuvedeny (11 stran). ISSN: 0048-9697. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969721069370

2021

 • KAŠPAR, V. et al. Geochemical, Geotechnical, and Microbiological Changes in Mg/Ca Bentonite after Thermal Loading at 150 °C Minerals 1. ed. MDPI, 2021, vol. 11, issue 9. P. neuvedeny (20 stran). ISSN: 2075-163X. https://www.mdpi.com/2075-163X/11/9/965/htm

2020

 • STEINOVÁ, J., HLAVÁČKOVÁ, V. , and ČERNÁ, K. Chapter 4 - Molecular techniques for understanding microbial abundance and activity in clay barriers used for geodisposal The Microbiology of Nuclear Waste Disposal 1. ed. Elsevier, 2020 P. 71 – 96. ISBN: 978-0-12-818695-4.https://doi.org/10.1016/B978-0-12-818695-4.00004-6

2019

 • ČERNÁ, K. et al. Survival of microorganisms in bentonite subjected to different levels of irradiation and pressure [souhrnná výzkumná zpráva].

2017

 • ČERNÍK, M. et al. Mikrobiální koroze za podmínek hlubinného úložiště pro koncepci ocelový UOS – zhutněný bentonit [souhrnná výzkumná zpráva].
 
Mgr. Veronika Hlaváčková, PhD.

Mgr. Veronika Hlaváčková, PhD.

T +420 48535 3963

E veronika.hlavackova@tul.cz

Environmental microbiology

2024

 • BARTAK, D. S. et al. Survivability and proliferation of microorganisms in bentonite with implication to radioactive waste geological disposal: strong effect of temperature and negligible effect of pressure. World Journal of Microbiology and Biotechnology DORDRECHT: Springer Science and Business Media B.V., 2024, vol. 40, issue 1. P. neuvedeny (14 stran). ISSN: 0959-3993. https://doi.org/10.1007/s11274-023-03849-0

2023

2021

 • KAŠPAR, V. et al. Geochemical, Geotechnical, and Microbiological Changes in Mg/Ca Bentonite after Thermal Loading at 150 °C Minerals 1. ed. MDPI, 2021, vol. 11, issue 9. P. neuvedeny (20 stran). ISSN: 2075-163X. https://www.mdpi.com/2075-163X/11/9/965/htm

2020

 • STEINOVÁ, J., HLAVÁČKOVÁ, V. , and ČERNÁ, K. Chapter 4 - Molecular techniques for understanding microbial abundance and activity in clay barriers used for geodisposal The Microbiology of Nuclear Waste Disposal 1. ed. Elsevier, 2020 P. 71 – 96. ISBN: 978-0-12-818695-4.https://doi.org/10.1016/B978-0-12-818695-4.00004-6
 
Ing. Klára Lísková

Ing. Klára Lísková

T +420 48535 3824

E klara.liskova1@tul.cz

2021

 • ŚWISŁOWSKI, P. et al. The Application of Active Biomonitoring with the Use of Mosses to Identify Polycyclic Aromatic Hydrocarbons in an Atmospheric Aerosol Molecules MDPI, 2021, vol. 26, issue 23. P. neuvedeny (11 stran). ISSN: 1420-3049. https://www.mdpi.com/1420-3049/26/23/7258

2020

2019

 • ANTOŠ, V., HRABÁK, P. , and LÍSKOVÁ, K. Prototyp SPME vlákna na bázi nanovlákenných polymerů [funkční vzorek]

2018

 • KEJZLAR, P., HRABÁK, P., ANTOŠ, V. , and LÍSKOVÁ, K. Determination of Organochlorinated Pesticides by Electrospun Polyethersulfone Nanofibres (2018) NANOCON 2017 - Conference Proceedings, 9th International Conference on Nanomaterials - Research and Application 1. ed. Ostrava: Tanger, Ltd., 2018 P. 229 – 235. ISBN: 9788087294819. https://nanocon2018.tanger.cz/files/uploads/01/NANOCON2017_Proceedings_content.pdf
 • ANTOŠ, V., HRABÁK, P. , and LÍSKOVÁ, K. Nanostrukturované sorbenty pro automatizovanou extrakci [funkční vzorek]

2017

 • HRABÁK, P., HULSWIT SÁZAVSKÁ, T., NOVOTNÝ, V. , and LÍSKOVÁ, K. Mapování technologických zdrojů VOC a návrh opatření pro snížení emisí [souhrnná výzkumná zpráva].
 
Mgr. Nhung Anh Huynh Nguyen, Ph.D.

Mgr. Nhung Anh Huynh Nguyen, Ph.D.

E nhung.nguyen@tul.cz

Environmental microorganisms, nanotoxicology, microplastics, bioplastics

2024

2023

 • NGUYEN, N. A. H. et al. Early stage biofilm formation on bio-based microplastics in a freshwater reservoir Science of The Total Environment AMSTERDAM: Elsevier, 2023, vol. 858, issue FEB 1. P. 159569. ISSN: 0048-9697. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969722066682?via=ihub
 • MARLITA, M., ŠEVCŮ, A. , and NGUYEN, N. A. H. Interaction between unicellular green alga Raphidocelis subcapitata with bio-compostable plastic bags Nanocon Brno: Tanger, 2023 P. neuvedeny (6 stran).
 • NGUYEN, N. A. H. , and FALAGAN-LOTSCH, P. Mechanistic Insights into the Biological Effects of Engineered Nanomaterials: A Focus on Gold Nanoparticles International Journal of Molecular Sciences MDPI, 2023, vol. 24, issue 4. P. neuvedeny (22 stranky). ISSN: 1422-0067. https://www.mdpi.com/1422-0067/24/4/4109

2022

 • MADHESWARAN, D. et al. Composite yarns with antibacterial nanofibrous sheaths produced by collectorless alternating-current electrospinning for suture applications Journal of Applied Polymer Science Wiley, 2022, vol. 139, issue 13. P. neuvedeny (14 stran). ISSN: 0021-8995. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/app.51851?saml_referrer
 • YEAP, C. S. Y. et al. Dissolved Iron Released from Nanoscale Zero-valent Iron (nzvi) Activates the Defense System in Bacterium Pseudomonas Putida, Leading to High Tolerance to Oxidative Stress Journal of Hazardous Materials ELSEVIER, 2022, vol. 439, issue July. P. neuvedeny (12 stran). ISSN: 0304-3894. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0304389422014200
 • KRAWCZYK, K. et al. Enhanced degradation of sulfamethoxazole by a modified nano zero-valent iron with a β-cyclodextrin polymer: Mechanism and toxicity evaluation Science of the Total Environment Elsevier BV, 2022, vol. 817, issue April. P. 152888. ISSN: 0048-9697. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0048969721079675
 • TORRES MENDIETA, R. O. et al. Growth suppression of bacteria by biofilm deterioration using silver nanoparticles with magnetic doping Nanoscale Cambridge: Royal Society of Chemistry, 2022, vol. 14, issue 48. P. 18143 – 18156. ISSN: 2040-3364. https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2022/nr/d2nr03902h
 • RAMAKRISHNAN, R. K. et al. Gum Hydrocolloids Reinforced Silver Nanoparticle Sponge for Catalytic Degradation of Water Pollutants Polymers MDPI, 2022, vol. 14, issue 15. P. neuvedeny (16 stran). ISSN: 2073-4360. https://www.mdpi.com/2073-4360/14/15/3120
 • ŠEVCŮ, A. et al. Oční kapky na bázi CeO2 [funkční vzorek]
 
Ing. Miroslava Rysová, Ph.D.

Ing. Miroslava Rysová, Ph.D.

E miroslava.rysova@tul.cz

Development and testing of nanomaterials for medical application with emphasis on wound healing and drug delivery. Supervisor of tissue culture lab.

2024

2023

 • RYSOVÁ, M. , and TOMÁNKOVÁ, H. Biokompatibilní a biodegradabilní netkaná vlákenná struktura s obsahem submikronových vláken na bázi oxidu křemičitého, biogenních iontů a funkčním povrchem pro vazbu aktivních látek a způsob její výroby [patent] Granted at 20230607 as No. 309644. https://isdv.upv.gov.cz/doc/FullFiles/Patents/FullDocuments/309/309644.pdf
 • RYSOVÁ, M. et al. Electrospun silica nanofibres as multifunctional substrate for drug delivery and tissue regeneration, 2023 https://www.liebertpub.com/doi/10.1089/ten.tea.2023.29046.abstracts
 • RYSOVÁ, M. et al. Mucoadhesive nanomaterials - Composition and size matters TISSUE ENGINEERING PART A NY: Mary Ann Liebert, 2023pp. ISSN: 1937-3341.
 • RYSOVÁ, M. et al. Nanofibrous proteolytic mats for wounds and burns sensitive debridement, 2023
 • HEDVIČÁKOVÁ, V. et al. The Gradual Release of Alendronate for the Treatment of Critical Bone Defects in Osteoporotic and Control Rats International Journal of Nanomedicine Dove Medical Press Ltd, 2023, vol. 18, issue 18. P. 541 – 560. ISSN: 1176-9114. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36756052/
 • RYSOVÁ, M. et al. Vliv aditiv na antibakteriální účinnost a biokompatibilitu chitosanových nanovláken Biomateriály a jejich povrchy XVI. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2023pp. ISBN: 978-80-01-07212-7. https://www.irsm.cas.cz/ext/biomaterialy/download/BIOMATERIALY_A_JEJICH_POVRCHY_XVI.pdf

2022

 • RYSOVÁ, M. et al. Chitosan-based nanofibrous wound dressing with altered antibacterial activity, 2022
 • RYSOVÁ, M. et al. Electrospun Silica Nanofibres as Multifunctional Substrate for Regenerative Medicine and Drug Delivery, 2022
 • RYSOVÁ, M. et al. Hyaluronan-nanofibres conjugates for cationic drug delivery, 2022
 
Ing. Jakub Říha, Ph.D.

Ing. Jakub Říha, Ph.D.

T +420 48535 3891

E jakub.riha@tul.cz

CXI - Department of Applied Biology - bioinformatician

2024

2023

2022

 

Junior researchers

Mgr. Aday Amirbekov

Mgr. Aday Amirbekov

T +420 48535 3891

E aday.amirbekov@tul.cz

2024

2023

2022

 • VRCHOVECKÁ, S., AMIRBEKOV, A. , and HRABÁK, P. Alnus Glutinosa Short Rotation Coppice for Hch Contaminated Area - Chemical And Microbiological Evaluation, 2022
 • VRCHOVECKÁ, S. et al. Influence of delta-hexachlorocyclohexane (δ-HCH) to Phytophthora ×alni resistant Alnus glutinosa genotypes − Evaluation of physiological parameters and remediation potential Ecotoxicology and Environmental Safety Elsevier, 2022, vol. 247, issue DEC. P. neuvedeny (9 stran). ISSN: 0147-6513. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0147651322010752?via=ihub

2021

 
Ing. Kateřina Bobčíková

Ing. Kateřina Bobčíková

E katerina.bobcikova@tul.cz

2023

2022

 • PRUDIL, J. et al. Aplikace fotoaktivních nanokompozitních materiálů pro solární samočištění a prevenci růstu řas na zateplených objektech [ověřená technologie]. 2022.
 • PRUDIL, J. et al. Aplikace inovativnı́ch fotoaktivnı́ch nanokompozitnı́ch systémů s fotokatalytickou samočisticı́ a desinfekční funkcí na památkově chráněné objekty [ověřená technologie]. 2022.
 • PRUDIL, J. et al. Mapa zateplených panelových domů napadených řasami na území ČR interaktivní mapa. : , 2022.
 • RYSOVÁ, M. et al. Modifikace chitosanových nanovláken pro aplikace nejen v dermatologii, 2022

2021

 • SEMERÁD, J. et al. Discovering the potential of an nZVI-biochar composite as a material for the nanobioremediation of chlorinated solvents in groundwater: Degradation efficiency and effect on resident microorganisms Chemosphere Elsevier, 2021, vol. 281, issue OCT. P. neuvedeny (9 stran). ISSN: 0045-6535. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0045653521013862#ack0010

2017

 • ŠEVCŮ, A. et al. Zero-valent iron particles for PCB degradation and an evaluation of their effects on bacteria, plants, and soil organisms Environmental Science and Pollution Research 1. ed. Berlin: Springer, 2017, vol. 24, issue 26. P. 21191 – 21202. ISSN: 0944-1344. https://link.springer.com/article/10.1007/s11356-017-9699-5

2016

 • EL-TEMSAH, Y. S. I. et al. DDT degradation efficiency and ecotoxicological effects of two types of nano-sized zero-valent iron (nZVI) in water and soil Chemosphere 1. ed. Elsevier, 2016, vol. 144, issue 2. P. 2221 – 2228. ISSN: 0045-6535. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0045653515303179
 • STEINOVÁ, J., BOBČÍKOVÁ, K., HRISTOV, D. R. , and ŠEVCŮ, A. Evaluation of two different methods for endotoxin detection in nanoparticle suspensions NANOCON 2016 - Conference Proceedings, 8th International Conference on Nanomaterials - Research and Application, 2016 P. 627 – 631. ISBN: 978-80-87294-71-0.
 
Mgr. Marie Czinnerová, PhD.

Mgr. Marie Czinnerová, PhD.

E marie.czinnerova@tul.cz

2022

 • CZINNEROVÁ, M. et al. Field application of glycerol to enhance reductive dechlorination of chlorinated ethenes and its impact on microbial community Chemosphere PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD, 2022, vol. 309, issue 1. P. neuvedeny (9 stran). ISSN: 0045-6535. https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2022.136640
 • NAJMANOVÁ, P. et al. Thermally Enhanced Biodegradation of TCE in Groundwater Water Multidisciplinary Digital Publishing Institute (MDPI), 2022, vol. 14, issue 21. P. neuvedeny (18 stran). ISSN: 2073-4441. https://www.mdpi.com/2073-4441/14/21/3456/review_report

2020

 • CZINNEROVÁ, M. et al. Combining nanoscale zero-valent iron with electrokinetic treatment for remediation of chlorinated ethenes and promoting biodegradation: A long-term field study Water Research 1. ed., 2020, vol. 175, issue MAY. P. neuvedeny (9 stran). ISSN: 0043-1354. https://doi.org/10.1016/j.watres.2020.115692
 • CZINNEROVÁ, M. et al. In situ pilot application of nZVI embedded in activated carbon for remediation of chlorinated ethene-contaminated groundwater: effect on microbial communities. Environmental Sciences Europe 1. ed. Springer Open, 2020, vol. 32, issue 1. P. neuvedeny (15 stran). ISSN: 2190-4707. https://enveurope.springeropen.com/articles/10.1186/s12302-020-00434-2

2018

 • HRABÁK, P., CZINNEROVÁ, M., ŠEVCŮ, A. , and KAKOSOVÁ, E. Biodegradation of High Concentration of Aliphatic Hydrocarbons in Soil from a Petroleum Refinery: Implications for Applicability of New Actinobacterial Strains Applied Sciences 1. ed., 2018, vol. 8, issue 10. P. neuvedeny (12 stran). ISSN: 2076-3417. https://www.mdpi.com/2076-3417/8/10/1855

2017

2016

 • DOLINOVÁ, I. et al. Dynamics of organohalide-respiring bacteria and their genes following in-situ chemical oxidation of chlorinated ethenes and biostimulation Chemosphere 1. ed., 2016, vol. 157, issue 8. P. 276 – 285. ISSN: 0045-6535. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27236848

2015

 • KAKOSOVÁ, E. et al. Towards combined abiotic/biological decontamination technologies: Effect of various chemical oxidations on the soil microbial communities, 2015 http://www.mosbiotechworld.ru
 • KAKOSOVÁ, E. et al. Vliv chemické oxidace na půdní společenstvo a odbourání alifatických uhlovodíků z kontaminované zeminy Inovativní sanační technologie ve výzkumu a praxi VIII., 14.-15.10.2015, Hustopeče 1. ed. Chrudim: Vodní zdroje Ekomonitor. spol. s.r.o., 2015 P. 150 – 152. ISBN: 978-80-86832-87-6.

2014

 • DOLINOVÁ, I., CZINNEROVÁ, M., ŠEVCŮ, A. , and LEDERER, T. Nanofibre Biomass Carriers as a Valuable Tool for Analysis of Microbial Community At Polluted Locality Biotech 2014 & 6th Czech - Swiss Symposium with Exhibition 1. ed. Institute of Chemical Technology, 2014 P. 212 – 213. ISBN: 978-80-7080-887-0. http://www.biotech2014.cz
 
Mgr. Kristýna Marková

Mgr. Kristýna Marková

T +420 48535 3576

E kristyna.markova2@tul.cz

Molecular geneticist

Bioremediation of contaminated sites

Environmental microbiology of soils, wastewater and groundwater

2022

 • LHOTSKÝ, O., NĚMEČEK, J. , and MARKOVÁ, K. BIOREDOXX „Ověřená technologie kombinované anaerobně-aerobní in situ biodegradace chlorovaných ethenů“ [ověřená technologie]. 2022.
 • CZINNEROVÁ, M. et al. Field application of glycerol to enhance reductive dechlorination of chlorinated ethenes and its impact on microbial community Chemosphere PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD, 2022, vol. 309, issue 1. P. neuvedeny (9 stran). ISSN: 0045-6535. https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2022.136640
 • KOZLÍČEK, Z., KOZLER, J., ANTOŠOVÁ, B. , and MARKOVÁ, K. Ověřená technologie - Aplikace lignitu do pěstebních substrátů k vybraným zemědělským plodinám I. – trvalé kultury – vinohradnická produkce [ověřená technologie]. 2022.
 • KOZLÍČEK, Z., KOZLER, J., ANTOŠOVÁ, B. , and MARKOVÁ, K. Ověřená technologie - Aplikace lignitu do pěstebních substrátů k vybraným zemědělským plodinám II. – jednoleté kultury na orné půdě [ověřená technologie]. 2022.

2021

 • NEBESKÁ, D. et al. Miscanthus x giganteus role in phytodegradation and changes in bacterial community of soil contaminated by petroleum industry Ecotoxicology and Environmental Safety 1. ed. Elsevier, 2021, vol. 224, issue November 2021. P. neuvedeny (9 stran). ISSN: 0147-6513. https://doi.org/10.1016/j.ecoenv.2021.112630
 • LHOTSKÝ, O. et al. The effects of hydraulic/pneumatic fracturing-enhanced remediation (FRAC-IN) at a site contaminated by chlorinated ethenes: A case study Journal of Hazardous Materials 1. ed. Amsterdam: Elsevier, 2021, vol. 417, issue SEP. P. neuvedeny (10 stran). ISSN: 0304-3894. https://doi.org/10.1016/j.jhazmat.2021.125883

2020

 • CZINNEROVÁ, M. et al. Combining nanoscale zero-valent iron with electrokinetic treatment for remediation of chlorinated ethenes and promoting biodegradation: A long-term field study Water Research 1. ed., 2020, vol. 175, issue MAY. P. neuvedeny (9 stran). ISSN: 0043-1354. https://doi.org/10.1016/j.watres.2020.115692
 • NĚMEČEK, J. et al. Hydrochemical Conditions for Aerobic/Anaerobic Biodegradation of Chlorinated Ethenes—A Multi-Site Assessment Water 1. ed. BASEL: MDPI, 2020, vol. 12, issue 2. P. neuvedeny (17 stran). ISSN: 2073-4441. https://www.mdpi.com/2073-4441/12/2/322
 • LHOTSKÝ, O., NĚMEČEK, J., ANTOŠ, V. , and MARKOVÁ, K. Materiál pro podporu biologické reduktivní dechlorace in situ [utility model] Enlisted at 20201124 as No. 34582. https://isdv.upv.cz/doc/FullFiles/UtilityModels/FullDocuments/FDUM0034/uv034582.pdf

2019

 • LACINOVÁ, L. et al. Prostředek pro chemickou a biologickou regeneraci vodárenských vrtů nebo studní [utility model] Enlisted at 20191203 as No. 33464.
 
Marlita Marlita, M.Sc.

Marlita Marlita, M.Sc.

E marlita.marlita@tul.cz

2023

 • NGUYEN, N. A. H. et al. Early stage biofilm formation on bio-based microplastics in a freshwater reservoir Science of The Total Environment AMSTERDAM: Elsevier, 2023, vol. 858, issue FEB 1. P. 159569. ISSN: 0048-9697. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969722066682?via=ihub
 • MARLITA, M., ŠEVCŮ, A. , and NGUYEN, N. A. H. Interaction between unicellular green alga Raphidocelis subcapitata with bio-compostable plastic bags Nanocon Brno: Tanger, 2023 P. neuvedeny (6 stran).
 
Ing. Milena Maryšková, Ph.D.

Ing. Milena Maryšková, Ph.D.

E milena.maryskova@tul.cz

2023

 • RYSOVÁ, M. et al. Nanofibrous proteolytic mats for wounds and burns sensitive debridement, 2023

2022

2021

 • MARYŠKOVÁ, M., NOVOTNÝ, V., RYSOVÁ, M. , and ŠEVCŮ, A. Laccase and horseradish peroxidase for green treatment of phenolic micropollutants in real drinking water and wastewater Environmental Science and Pollution Research 1. ed. Springer Nature, 2021, vol. 28, issue 24. P. 31566 – 31574. ISSN: 0944-1344. https://link.springer.com/article/10.1007/s11356-021-12910-0

2020

2019

 • MARYŠKOVÁ, M. , and HRŮZA, J. Filtrační zařízení pro hloubkovou filtraci vody [funkční vzorek]
 • RYSOVÁ, M. et al. Nanovlákenná vrstva s imobilizovanou proteázou trypsinem pro hojení ran [funkční vzorek]
 • MARYŠKOVÁ, M. et al. Novel Nanofibersfrom Polyamide/polyethylenimine for Enzyme Immobilization, 2019 https://www.setcor.org/conferences/SMS-2019
 • MARYŠKOVÁ, M., RYSOVÁ, M., NOVOTNÝ, V. , and ŠEVCŮ, A. Polyamide-Laccase Nanofiber Membrane for Degradation of Endocrine-Disrupting Bisphenol A, 17α-ethinylestradiol, and Triclosan Polymers 1. ed. MDPI AG, 2019, vol. 11, issue 10. P. neuvedeny (14 stran). ISSN: 2073-4360. https://www.mdpi.com/2073-4360/11/10/1560#metrics
 • RYSOVÁ, M. et al. Polymerní nanovlákenný substrát [poloprovoz]. 2019.
 
Ing. Mgr. Karolína Morávková

Ing. Mgr. Karolína Morávková

T +420 48535 3867

E karolina.moravkova@tul.cz

2023

 • RYSOVÁ, M. et al. Mucoadhesive nanomaterials - Composition and size matters TISSUE ENGINEERING PART A NY: Mary Ann Liebert, 2023pp. ISSN: 1937-3341.
 • RYSOVÁ, M. et al. Vliv aditiv na antibakteriální účinnost a biokompatibilitu chitosanových nanovláken Biomateriály a jejich povrchy XVI. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2023pp. ISBN: 978-80-01-07212-7. https://www.irsm.cas.cz/ext/biomaterialy/download/BIOMATERIALY_A_JEJICH_POVRCHY_XVI.pdf

2022

 • RYSOVÁ, M. et al. Modifikace chitosanových nanovláken pro aplikace nejen v dermatologii, 2022
 
Mgr. Martin Pusztai, Ph.D.

Mgr. Martin Pusztai, Ph.D.

T +420 48535 3576

E martin.pusztai@tul.cz

phycology, environmental microbiology

2024

2023

 • PUSZTAI, M., ŠKALOUD, P. , and JADRNÁ, I. Elucidating the phylogeny and taxonomic position of the genus Spiniferomonas Takahashi (Chrysophyceae) FOTTEA Praha: Czech Phycological Society, 2023, vol. 23, issue 2. P. 217 – 222. ISSN: 1802-5439. https://fottea.czechphycology.cz/pdfs/fot/2023/02/07.pdf

2022

 • PRUDIL, J. et al. Aplikace fotoaktivních nanokompozitních materiálů pro solární samočištění a prevenci růstu řas na zateplených objektech [ověřená technologie]. 2022.
 • PRUDIL, J. et al. Aplikace inovativnı́ch fotoaktivnı́ch nanokompozitnı́ch systémů s fotokatalytickou samočisticı́ a desinfekční funkcí na památkově chráněné objekty [ověřená technologie]. 2022.
 • PRUDIL, J. et al. Mapa zateplených panelových domů napadených řasami na území ČR interaktivní mapa. : , 2022.
 • PUSZTAI, M. , and ŠKALOUD, P. Species delimitation within the colonial flagellates Uroglena, Uroglenopsis and Urostipulosphaera (Chrysophyceae) EUROPEAN JOURNAL OF PHYCOLOGY TAYLOR & FRANCIS LTD, 2022, vol. 57, issue 1. P. neuvedeny (17 stran). ISSN: 0967-0262. https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/09670262.2021.1892196?needAccess=true
 • PUSZTAI, M., ŠKALOUD, P., ELIÁŠ, M. , and BARCYTE, D. When you Like Other Algae: Adglutina synurophila gen. et sp. nov. (Moewusinia, Chlorophyceae), a Clingy Green Microalga Associated with Synura Colonies Protist Elsevier BV, 2022, vol. 173, issue 2. P. neuvedeny (14 stran). ISSN: 1434-4610. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1434461022000037

2020

 • DOHNÁLEK, P. et al. Development of innovative photoactive admixtures for concrete and cement-based plaster finishes, to create self-cleaning surfaces Solid State Phenomena 1. ed. Switzerland: Trans Tech Publications Ltd, 2020 P. 14 – 20. ISBN: 978-303571668-9, ISSN: 1012-0394. https://www.scientific.net/SSP.309.14
 
Rojina Shrestha, Ph.D.

Rojina Shrestha, Ph.D.

E rojina.shrestha@tul.cz

2023

2022

 • SHRESTHA, R. et al. The effect of low-pH concrete on microbial community development in bentonite suspensions as a model for microbial activity prediction in future nuclear waste repository Science of the Total Environment Elsevier, 2022, vol. 808, issue FEB. P. neuvedeny (11 stran). ISSN: 0048-9697. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969721069370

2021

 • SHRESTHA, R. et al. Anaerobic microbial corrosion of carbon steel under conditions relevant for deep geological repository of nuclear waste Science of The Total Environment 1. ed., 2021, vol. 800, issue DEC. P. neuvedeny (12 stran). ISSN: 0048-9697. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0048969721046131
 • SHRESTHA, R., ŠEVCŮ, A. , and ŠPÁNEK, R. Deciphering indigenous bacteria in compacted bentonite through a novel and efficient DNA extraction method: insights into biogeochemical processes within the Deep Geological Disposal of nuclear waste concept JOURNAL OF HAZARDOUS MATERIALS 1. ed. AMSTERDAM: Elsevier, 2021, vol. 408, issue APR. P. neuvedeny (11 stran). ISSN: 0304-3894. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0304389420325905?via=ihub

2020

 • SHRESTHA, R., ŠPÁNEK, R., ŠEVCŮ, A. , and STEINOVÁ, J. Microbially influenced corrosion of carbon steel in the presence of anaerobic sulphate-reducing bacteria Corrosion Engineering, Science and Technology 1. ed. Taylor and Francis, 2020, vol. 55, issue 2. P. 127 – 137. ISSN: 1478-422X. https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/1478422X.2019.1700642
 • ČERNOUŠEK, T. et al. Microbially influenced corrosion of container material The Microbiology of Nuclear Waste Disposal 1. ed. Nizozemí: Elsevier, 2020 P. 119 – 136. ISBN: 978-0-12-818695-4.https://doi.org/10.1016/B978-0-12-818695-4.00006-X

2019

 • CERNOUSEK, T. et al. Anaerobic microbial corrosion of canister material [souhrnná výzkumná zpráva].

2018

2015

 • ŠEVCŮ, A. et al. Mikrobiální koroze za podmínek hlubinného úložiště pro koncepci ocelový UOS - zhutněný bentonit [souhrnná výzkumná zpráva].
 
Ing. Hana Tománková, M.Sc.

Ing. Hana Tománková, M.Sc.

T +420 48535 3760

E hana.tomankova@tul.cz

2023

2022

 • RYSOVÁ, M. et al. Chitosan-based nanofibrous wound dressing with altered antibacterial activity, 2022
 • RYSOVÁ, M. et al. Electrospun Silica Nanofibres as Multifunctional Substrate for Regenerative Medicine and Drug Delivery, 2022
 • RYSOVÁ, M. et al. Hyaluronan-nanofibres conjugates for cationic drug delivery, 2022
 • RYSOVÁ, M. et al. Initial screening of silica nanofibres as drug delivery system for antibiotics in wound healing NANOCON 2022 - Conference Proceedings, 14th International Conference on Nanomaterials Ostrava: Tanger Ltd, 2022 P. 223 – 228. ISBN: 978-80-88365-09-9, ISSN: 2694-930X. https://www.confer.cz/nanocon/2022/4611-initial-screening-of-silica-nanofibres-as-drug-delivery-system-for-antibiotics-in-wound-healing
 • RYSOVÁ, M. et al. Modifikace chitosanových nanovláken pro aplikace nejen v dermatologii, 2022
 

Lab technician,technical staff

Bc. Alice Břečková

Bc. Alice Břečková

T +420 48535 3817

E alice.breckova@tul.cz

2015

 • KAKOSOVÁ, E. et al. Towards combined abiotic/biological decontamination technologies: Effect of various chemical oxidations on the soil microbial communities, 2015 http://www.mosbiotechworld.ru
 
Bc. Lenka Kejzlarová

Bc. Lenka Kejzlarová

E lenka.kejzlarova@tul.cz

2020

 • KEJZLAR, P., JAKUBIČKOVÁ, M., PETRŽÍLKOVÁ, M. , and KEJZLAROVÁ, L. The Effect of Nps Addition on the Photocatalytic and Antibacterial Effectivity of Composite TiO2/SiO2 Paint IOP Conference Series: Materials Science and Engineering 1. ed. Bristol: Institute of Physics Publish, 2020 P. neuvedeny (7 stran). ISSN: 1757-8981. https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/723/1/012010/pdf
 
Mgr. Markéta Schaabová

Mgr. Markéta Schaabová

T +420 48535 3867

E marketa.schaabova@tul.cz

2023

 • RYSOVÁ, M. et al. Mucoadhesive nanomaterials - Composition and size matters TISSUE ENGINEERING PART A NY: Mary Ann Liebert, 2023pp. ISSN: 1937-3341.
 • RYSOVÁ, M. et al. Nanofibrous proteolytic mats for wounds and burns sensitive debridement, 2023
 • RYSOVÁ, M. et al. Vliv aditiv na antibakteriální účinnost a biokompatibilitu chitosanových nanovláken Biomateriály a jejich povrchy XVI. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2023pp. ISBN: 978-80-01-07212-7. https://www.irsm.cas.cz/ext/biomaterialy/download/BIOMATERIALY_A_JEJICH_POVRCHY_XVI.pdf

2022

 • RYSOVÁ, M. et al. Electrospun Silica Nanofibres as Multifunctional Substrate for Regenerative Medicine and Drug Delivery, 2022
 • RYSOVÁ, M. et al. Hyaluronan-nanofibres conjugates for cationic drug delivery, 2022
 • RYSOVÁ, M. et al. Initial screening of silica nanofibres as drug delivery system for antibiotics in wound healing NANOCON 2022 - Conference Proceedings, 14th International Conference on Nanomaterials Ostrava: Tanger Ltd, 2022 P. 223 – 228. ISBN: 978-80-88365-09-9, ISSN: 2694-930X. https://www.confer.cz/nanocon/2022/4611-initial-screening-of-silica-nanofibres-as-drug-delivery-system-for-antibiotics-in-wound-healing
 • RYSOVÁ, M. et al. Modifikace chitosanových nanovláken pro aplikace nejen v dermatologii, 2022

2021

 • MARYŠKA, J., SCHAABOVÁ, M. , and BRICH, J. Metodika zkoušek pro testování fyzikální, chemické, mechanické a antibakteriální odolnosti povrchů lab. náb. s nánosem křemičitého solu [ověřená technologie]. 2021.

2020

 
Iva Víchová

Iva Víchová

T +420 48535 3813

E iva.vichova@tul.cz

2023

2022

2021

 • VÍCHOVÁ, I., MARYŠKA, J. , and BRICH, J. Křemičitý sol, tvořený organicko-anorganickou polymerní sítí s obsahem kovových iontů nebo nanočástic, určený k nanášení na povrchy laboratorního nábytku [funkční vzorek]

2020

2019

2018

 

Other Members

Šárka Hauzerová

Šárka Hauzerová

E sarka.hauzerova@tul.cz

2024

 • BLANQUER, A. et al. A novel bifunctional multilayered nanofibrous membrane combining polycaprolactone and poly (vinyl alcohol) enriched with platelet lysate for skin wound healing NANOSCALE Cambridge: Royal Soc Chemistry, 2024, vol. 16, issue 4. P. 1924 – 1941. ISSN: 2040-3364. http://pubs.rsc.org/en/content/articlepdf/2024/NR/D3NR04705A
 • MADHESWARAN, D. et al. Continuous fabrication of braided composite nanofibrous surgical yarns using advanced AC electrospinning and braiding technology Composites Communications, 2024, vol. 48, issue may. P. neuvedeny (6 stran). ISSN: 2452-2139. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2452213924001232
 • KOVAČIČIN, J. et al. Sponge-like Wet Electrospun Polycaprolactone Fibres Materials Letters AMSTERDAM: Elsevier, 2024, vol. 355, issue JAN. P. neuvedeny (4 stranky). ISSN: 0167-577X. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167577X23016452?via%3Dihub
 • HAVLÍČKOVÁ, K. et al. The Impacts of the Sterilization Method and the Electrospinning Conditions of Nanofibrous Biodegradable Layers on Their Degradation and Hemocompatibility Behavior Polymers Basel: MDPI, 2024, vol. 16, issue 8. P. neuvedeny (32 stranky). ISSN: 2073-4360. https://www.mdpi.com/2073-4360/16/8/1029

2023

 • STRNADOVÁ, K. et al. Charakterizace kompozitních nanovlákenných nití a jejich antimikrobiální funkcionalizace Biomateriály a jejich povrchy XVI. Praha: Vysoké učení technické v Praze, 2023 P. 21 – 22. ISBN: 978-80-01-07212-7.
 • KUŽELOVÁ KOŠŤÁKOVÁ, E. et al. Electrospun Polyvinyl Butyral Nanofibers Loaded with Bismuth Oxide Nanoparticles for X-ray Shielding ACS Applied Nano Materials Washington, DC: American Chemical Society, 2023, vol. 6, issue 7. P. 5242 – 5254. ISSN: 2574-0970. https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acsanm.2c05286
 • RYSOVÁ, M. et al. Electrospun silica nanofibres as multifunctional substrate for drug delivery and tissue regeneration, 2023 https://www.liebertpub.com/doi/10.1089/ten.tea.2023.29046.abstracts
 • JENČOVÁ, V. et al. Enzymatická úprava nanovlákenných materiálů pro kožní aplikace III. česko – slovenský kongres „Mezioborové přístupy v hojení ran“ Brno: SYMMA spol. s.r.o., 2023pp. ISBN: 978-80-11-04155-7. http://symma.cz/hojeniran/down/hr_2023_program.pdf
 • LACY, H., JENČOVÁ, V., HAUZEROVÁ, ?. Á. , and STANISHEVSKY, A. High-throughput fabrication, structural characterization, and cellular interaction of compositionally diverse fish gelatin/polycaprolactone (PCL) nanofibrous materials JOURNAL OF APPLIED POLYMER SCIENCE HOBOKEN: Wiley, 2023, vol. 140, issue JUL 3. P. neuvedeny (15 stran). ISSN: 0021-8995. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/app.54376
 • JENČOVÁ, V. et al. Kompozitní nanovlákenný materiál s obsahem růstových faktorů [utility model] Enlisted at 20230608 as No. 37 112. https://isdv.upv.gov.cz/webapp/!resdb.pta.frm
 
Mgr. Jana Steinová, Ph.D.

Mgr. Jana Steinová, Ph.D.

E jana.steinova@tul.cz

2022

2021

2020

 • STEINOVÁ, J., HLAVÁČKOVÁ, V. , and ČERNÁ, K. Chapter 4 - Molecular techniques for understanding microbial abundance and activity in clay barriers used for geodisposal The Microbiology of Nuclear Waste Disposal 1. ed. Elsevier, 2020 P. 71 – 96. ISBN: 978-0-12-818695-4.https://doi.org/10.1016/B978-0-12-818695-4.00004-6
 • SHRESTHA, R., ŠPÁNEK, R., ŠEVCŮ, A. , and STEINOVÁ, J. Microbially influenced corrosion of carbon steel in the presence of anaerobic sulphate-reducing bacteria Corrosion Engineering, Science and Technology 1. ed. Taylor and Francis, 2020, vol. 55, issue 2. P. 127 – 137. ISSN: 1478-422X. https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/1478422X.2019.1700642
 • ČERNOUŠEK, T. et al. Microbially influenced corrosion of container material The Microbiology of Nuclear Waste Disposal 1. ed. Nizozemí: Elsevier, 2020 P. 119 – 136. ISBN: 978-0-12-818695-4.https://doi.org/10.1016/B978-0-12-818695-4.00006-X
 • ŠEVCŮ, A. et al. Tool V: Microbiological Methods for Monitoring nZVI Performance in Groundwater Conditions Advanced Nano-Bio Technologies for Water and Soil Treatment 1. ed. Švýcarsko: Springer, 2020 P. 645 – 657. ISBN: 978-3-030-29839-5.https://www.springer.com/gp/book/9783030298395

2019

 • ČERNÍK, M. et al. Mikrobiální koroze za podmínek hlubinného úložiště pro koncepci ocelový UOS – zhutněný bentonit - Závěrečná zpráva [souhrnná výzkumná zpráva].
 • STEINOVÁ, J. et al. Mikrobiální screening PVP Bukov a dolu Rožná Závěrečná zpráva projektu [souhrnná výzkumná zpráva].
 • STEINOVÁ, J. et al. Reproductive and dispersal strategies shape the diversity of mycobiont-photobiont association in Cladonia lichens Molecular phylogenetics and evolution 1. ed. Elsevier, 2019, vol. 134, issue MAY. P. 226 – 237. ISSN: 1055-7903. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1055790317307170
 • ČERNÁ, K. et al. Survival of microorganisms in bentonite subjected to different levels of irradiation and pressure [souhrnná výzkumná zpráva].
 

General partners

Škoda AUTO
Česká Zbrojovka
Aquatest
Elmarco
FM Motol
Preciosa
UJV Group
Atrea
Innogy
Auren