Tým Oddělení aplikované biologie

RNDr. Alena Ševců, Ph.D.

RNDr. Alena Ševců, Ph.D.

T +420 48535 3805

E alena.sevcu@tul.cz

2022

2021

 

Senior researchers

Mgr. Kateřina Černá, Ph.D.

Mgr. Kateřina Černá, Ph.D.

T +420 48535 3963

E katerina.cerna1@tul.cz

CXI - oddělení OABI - geomikrobiologie v prostředí hlubinných úložišť radioaktivního odpadu

2022

 • SHRESTHA, R. aj. The effect of low-pH concrete on microbial community development in bentonite suspensions as a model for microbial activity prediction in future nuclear waste repository Science of the Total Environment Elsevier, 2022, roč. 808, č. FEB. S. neuvedeny (11 stran). ISSN: 0048-9697. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969721069370

2021

 • KAŠPAR, V. aj. Geochemical, Geotechnical, and Microbiological Changes in Mg/Ca Bentonite after Thermal Loading at 150 °C Minerals 1. vyd. MDPI, 2021, roč. 11, č. 9. S. neuvedeny (20 stran). ISSN: 2075-163X. https://www.mdpi.com/2075-163X/11/9/965/htm

2020

 • STEINOVÁ, J., HLAVÁČKOVÁ, V. a ČERNÁ, K. Chapter 4 - Molecular techniques for understanding microbial abundance and activity in clay barriers used for geodisposal The Microbiology of Nuclear Waste Disposal 1. vyd. Elsevier, 2020 S. 71 – 96. ISBN: 978-0-12-818695-4.https://doi.org/10.1016/B978-0-12-818695-4.00004-6

2019

 • ČERNÁ, K. aj. Survival of microorganisms in bentonite subjected to different levels of irradiation and pressure [souhrnná výzkumná zpráva].

2017

 • ČERNÍK, M. aj. Mikrobiální koroze za podmínek hlubinného úložiště pro koncepci ocelový UOS – zhutněný bentonit [souhrnná výzkumná zpráva].
 
Mgr. Veronika Hlaváčková, PhD.

Mgr. Veronika Hlaváčková, PhD.

T +420 48535 3963

E veronika.hlavackova@tul.cz

Environmentální mikrobiologie

2021

 • KAŠPAR, V. aj. Geochemical, Geotechnical, and Microbiological Changes in Mg/Ca Bentonite after Thermal Loading at 150 °C Minerals 1. vyd. MDPI, 2021, roč. 11, č. 9. S. neuvedeny (20 stran). ISSN: 2075-163X. https://www.mdpi.com/2075-163X/11/9/965/htm

2020

 • STEINOVÁ, J., HLAVÁČKOVÁ, V. a ČERNÁ, K. Chapter 4 - Molecular techniques for understanding microbial abundance and activity in clay barriers used for geodisposal The Microbiology of Nuclear Waste Disposal 1. vyd. Elsevier, 2020 S. 71 – 96. ISBN: 978-0-12-818695-4.https://doi.org/10.1016/B978-0-12-818695-4.00004-6
 
Ing. Daniela Lubasová, Ph.D.

Ing. Daniela Lubasová, Ph.D.

T +420 48535 3867

E daniela.lubasova@tul.cz

- vývoj, optimalizace a charakterizace biodegradabilních a biokompatibilních nanovláken pro medicínské aplikace

- studium vlivu rozpouštědel na průběh elektrostatického zvlákňování a morfologii vznikajících nanovláken

 

2021

 • LUBASOVÁ, D. aj. Short‐course sublingual immunotherapy by mucoadhesive patch and tolerogenic particle enhanced allergen presentation CLINICAL AND EXPERIMENTAL ALLERGY 1. vyd. WILEY, 2021, roč. 51, č. 6. S. 853 – 857. ISSN: 0954-7894. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/cea.13862

2020

2018

2017

 • LUBASOVÁ, D. aj. Multi-layered nanofibrous mucoadhesive films for buccal and sublingual administration of drug-delivery and vaccination nanoparticles - important step towards effective mucosal vaccines Journal of Controlled Release, 2017, roč. 249, č. 1. S. 183 – 195. ISSN: 0168-3659. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0168365916304710
 • LUBASOVÁ, D. a YALCINKAYA, F. Quantitative evaluation of antibacterial activities of nanoparticles (ZnO, TiO2, ZnO/TiO2, SnO2, CuO, ZrO2, and AgNO3) incorporated into polyvinyl butyral nanofibers Polymers for Advanced Technologies UK: WILEY, 111 RIVER ST, HOBOKEN 07030-5774, NJ USA, 2017, roč. 28, č. 1. S. 137 – 140. ISSN: 1042-7147. http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/pat.3883/abstract
 • LUBASOVÁ, D. a ŠPÁNEK, R. Study of relationships between morphology of polyvinylbutyral nanofibers and solvents properties using a predictive numerical model Journal of Computational and Theoretical Nanoscience American Scientific Publishers, 2017, roč. 14, č. 6. S. 2802 – 2811. ISSN: 1546-1955. http://www.ingentaconnect.com/contentone/asp/jctn/2017/00000014/00000006/art00030

2016

 • YALCINKAYA, F. aj. Preparation of Antibacterial Nanofibre/Nanoparticle Covered Composite Yarns Journal of Nanomaterials 1. vyd. USA: HINDAWI PUBLISHING CORP, 2016, roč. 2016, č. 1. S. 1 – 7. ISSN: 1687-4110. http://www.hindawi.com/journals/jnm/2016/7565972/

2015

 • LUBASOVÁ, D. Hydrogel properties of electrospun polyvinylpyrrolidone and polyvinylpyrrolidone/poly(acrylic acid) blend nanofibers RSC Advances 1. vyd. USA: ROYAL SOC CHEMISTRY, 2015, roč. 5, č. 67. S. 54481 – 54487. ISSN: 2046-2069.
 
Mgr. Nhung Anh Huynh Nguyen, Ph.D.

Mgr. Nhung Anh Huynh Nguyen, Ph.D.

E nhung.nguyen@tul.cz

2022

2021

2020

 
Ing. Miroslava Rysová, Ph.D.

Ing. Miroslava Rysová, Ph.D.

E miroslava.rysova@tul.cz

Vývoj a testování nanomateriálů pro medicínské a kosmetické aplikace - především pro hojení ran a dopravu léčiv. Vedoucí laboratoře tkáňových kultur.

2022

 • POLÁKOVÁ, D. aj. The stiffness variability of a silk fibroin scaffold during bone cell proliferation Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers Part H-Journal of engineering in medicine London: SAGE PUBLICATIONS LTD, 2022, roč. 236, č. 4. S. 539 – 546. ISSN: 0954-4119. https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/09544119211070345

2021

 • RYSOVÁ, M., MARTINOVÁ, L., FILOVÁ, E. a BAČÁKOVÁ, L. Human Osteoblast-like Saos-2 Cells on Submicron-scale Fibers Coated with Nanocrystalline Diamond Films Materials Science and Engineering C 1. vyd. Elsevier BV, 2021, roč. 121, č. February. S. neuvedeny (15 stran). ISSN: 0928-4931. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0928493120337115?via=ihub
 • MARYŠKOVÁ, M., NOVOTNÝ, V., RYSOVÁ, M. a ŠEVCŮ, A. Laccase and horseradish peroxidase for green treatment of phenolic micropollutants in real drinking water and wastewater Environmental Science and Pollution Research 1. vyd. Springer Nature, 2021, roč. 28, č. 24. S. 31566 – 31574. ISSN: 0944-1344. https://link.springer.com/article/10.1007/s11356-021-12910-0

2020

 
Ing. Jakub Říha, Ph.D.

Ing. Jakub Říha, Ph.D.

T +420 48535 3891

E jakub.riha@tul.cz

CXI - Oddělení aplikované biologie - bioinformatik

2022

 • CZINNEROVÁ, M. aj. Field application of glycerol to enhance reductive dechlorination of chlorinated ethenes and its impact on microbial community Chemosphere Elsevier, 2022, roč. 2022, č. 309. S. neuvedeny (9 stran). ISSN: 0045-6535. https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2022.136640
 • SOLER, J., ŘÍHA, J. a HOKR, M. Predictive Modeling of a Simple Field Matrix Diffusion Experiment Addressing Radionuclide Transport in Fractured Rock. Is It So Straightforward? Nuclear Technology Taylor & Francis, 2022, roč. 208, č. 6. S. 1059 – 1073. ISSN: 0029-5450. https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/00295450.2021.1988822

2021

2020

 • ŘÍHA, J. aj. BioRad [software]. Dostupné z: https://omp-cxi-tul.github.io/BioRad/.
 • HOKR, M. aj. THMC modelování v rámci mezinárodního projektu DECOVALEX 2019 [souhrnná výzkumná zpráva].

2018

 • HOKR, M. aj. Multidimensional model of flow and transport in fractured rock for support of Czech deep geological repository program, 2018
 • MARYŠKA, J. aj. Výzkumná podpora pro bezpečnostní hodnocení hlubinného úložiště v roce 2018 [souhrnná výzkumná zpráva].

2017

 • ŘÍHA, J. a KRÁLOVCOVÁ, J. Generation of transport paths in fractured porous media Acta Polytechnica 1. vyd., 2017, roč. 57, č. 5. S. 348 – 354. ISSN: 1210-2709. https://ojs.cvut.cz/ojs/index.php/ap/article/view/4473
 • MARYŠKA, J. aj. Výzkumná podpora pro bezpečnostní hodnocení hlubinného úložiště v roce 2017 [souhrnná výzkumná zpráva].

2016

 • MARYŠKA, J. aj. Výzkumná podpora pro bezpečnostní hodnocení hlubinného úložiště v roce 2016 [souhrnná výzkumná zpráva].
 

Junior researchers

Mgr. Aday Amirbekov

Mgr. Aday Amirbekov

T +420 48535 3891

E aday.amirbekov@tul.cz

2022

 • VRCHOVECKÁ, S., AMIRBEKOV, A. a HRABÁK, P. ALNUS GLUTINOSA SHORT ROTATION COPPICE FOR HCH CONTAMINATED AREA - CHEMICAL AND MICROBIOLOGICAL EVALUATION Book of abstracts: European Symposium on Analytical Spectrometry Czech-Slovak Spectroscopic Conference 2022 Praha: Spektroskopická společnost Jana Marka Marci, 2022 S. 193. ISBN: 978-80-88195-41-2.
 • VRCHOVECKÁ, S., NOVOTNÁ, K., AMIRBEKOV, A. a HRABÁK, P. Influence of delta-hexachlorocyclohexane (δ-HCH) to Phytophthora ×alni resistant Alnus glutinosa genotypes − Evaluation of physiological parameters and remediation potential Ecotoxicology and Environmental Safety Elsevier, 2022, roč. 247, č. 114235. S. neuvedeny (9 stran). ISSN: 0147-6513.

2021

 
Mgr. Deepa Shree Bartak

Mgr. Deepa Shree Bartak

T +420 48535 3963

E deepa.bartak@tul.cz

2022

 • SHRESTHA, R. aj. The effect of low-pH concrete on microbial community development in bentonite suspensions as a model for microbial activity prediction in future nuclear waste repository Science of the Total Environment Elsevier, 2022, roč. 808, č. FEB. S. neuvedeny (11 stran). ISSN: 0048-9697. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969721069370

2021

 • KAŠPAR, V. aj. Geochemical, Geotechnical, and Microbiological Changes in Mg/Ca Bentonite after Thermal Loading at 150 °C Minerals 1. vyd. MDPI, 2021, roč. 11, č. 9. S. neuvedeny (20 stran). ISSN: 2075-163X. https://www.mdpi.com/2075-163X/11/9/965/htm
 
Ing. Kateřina Bobčíková

Ing. Kateřina Bobčíková

E katerina.bobcikova@tul.cz

2021

 • SEMERÁD, J. aj. Discovering the potential of an nZVI-biochar composite as a material for the nanobioremediation of chlorinated solvents in groundwater: Degradation efficiency and effect on resident microorganisms Chemosphere Elsevier, 2021, roč. 281, č. OCT. S. neuvedeny (9 stran). ISSN: 0045-6535. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0045653521013862#ack0010

2017

 • ŠEVCŮ, A. aj. Zero-valent iron particles for PCB degradation and an evaluation of their effects on bacteria, plants, and soil organisms Environmental Science and Pollution Research 1. vyd. Berlin: Springer, 2017, roč. 24, č. 26. S. 21191 – 21202. ISSN: 0944-1344. https://link.springer.com/article/10.1007/s11356-017-9699-5

2016

 • EL-TEMSAH, Y. S. I. aj. DDT degradation efficiency and ecotoxicological effects of two types of nano-sized zero-valent iron (nZVI) in water and soil Chemosphere 1. vyd. Elsevier, 2016, roč. 144, č. 2. S. 2221 – 2228. ISSN: 0045-6535. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0045653515303179
 • STEINOVÁ, J., BOBČÍKOVÁ, K., HRISTOV, D. R. a ŠEVCŮ, A. Evaluation of two different methods for endotoxin detection in nanoparticle suspensions NANOCON 2016 - Conference Proceedings, 8th International Conference on Nanomaterials - Research and Application, 2016 S. 627 – 631. ISBN: 978-80-87294-71-0.
 
Mgr. Marie Czinnerová, PhD.

Mgr. Marie Czinnerová, PhD.

E marie.czinnerova@tul.cz

2022

 • CZINNEROVÁ, M. aj. Field application of glycerol to enhance reductive dechlorination of chlorinated ethenes and its impact on microbial community Chemosphere Elsevier, 2022, roč. 2022, č. 309. S. neuvedeny (9 stran). ISSN: 0045-6535. https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2022.136640

2020

 • CZINNEROVÁ, M. aj. Combining nanoscale zero-valent iron with electrokinetic treatment for remediation of chlorinated ethenes and promoting biodegradation: A long-term field study Water Research 1. vyd., 2020, roč. 175, č. MAY. S. neuvedeny (9 stran). ISSN: 0043-1354. https://doi.org/10.1016/j.watres.2020.115692
 • CZINNEROVÁ, M. aj. In situ pilot application of nZVI embedded in activated carbon for remediation of chlorinated ethene-contaminated groundwater: effect on microbial communities. Environmental Sciences Europe 1. vyd. Springer Open, 2020, roč. 32, č. 1. S. neuvedeny (15 stran). ISSN: 2190-4707. https://enveurope.springeropen.com/articles/10.1186/s12302-020-00434-2

2018

 • HRABÁK, P., CZINNEROVÁ, M., ŠEVCŮ, A. a KAKOSOVÁ, E. Biodegradation of High Concentration of Aliphatic Hydrocarbons in Soil from a Petroleum Refinery: Implications for Applicability of New Actinobacterial Strains Applied Sciences 1. vyd., 2018, roč. 8, č. 10. S. neuvedeny (12 stran). ISSN: 2076-3417. https://www.mdpi.com/2076-3417/8/10/1855

2017

2016

 • DOLINOVÁ, I. aj. Dynamics of organohalide-respiring bacteria and their genes following in-situ chemical oxidation of chlorinated ethenes and biostimulation Chemosphere 1. vyd., 2016, roč. 157, č. 8. S. 276 – 285. ISSN: 0045-6535. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27236848

2015

 • KAKOSOVÁ, E. aj. Towards combined abiotic/biological decontamination technologies: Effect of various chemical oxidations on the soil microbial communities, 2015 http://www.mosbiotechworld.ru
 • KAKOSOVÁ, E. aj. Vliv chemické oxidace na půdní společenstvo a odbourání alifatických uhlovodíků z kontaminované zeminy Inovativní sanační technologie ve výzkumu a praxi VIII., 14.-15.10.2015, Hustopeče 1. vyd. Chrudim: Vodní zdroje Ekomonitor. spol. s.r.o., 2015 S. 150 – 152. ISBN: 978-80-86832-87-6.

2014

 • DOLINOVÁ, I., CZINNEROVÁ, M., ŠEVCŮ, A. a LEDERER, T. Nanofibre Biomass Carriers as a Valuable Tool for Analysis of Microbial Community At Polluted Locality Biotech 2014 & 6th Czech - Swiss Symposium with Exhibition 1. vyd. Institute of Chemical Technology, 2014 S. 212 – 213. ISBN: 978-80-7080-887-0. http://www.biotech2014.cz
 • CZINNEROVÁ, M., ŠEVCŮ, A., DOLINOVÁ, I. a VOTRUBOVÁ, M. Remediation of Chlorinated Ethenes Using Reactive Iron Barrier and Its Impact on Indigenous Bacteria 4th International Conference on Environmental Pollution and Remediation 1. vyd. Ottawa: International ASET Inc, 2014 S. "172/1" – "172/4". ISBN: 978-1-927877-07-4. http://www.icepr.org
 
Šárka Hauzerová

Šárka Hauzerová

E sarka.hauzerova@tul.cz

2022

2021

 • KOVAČIČIN, J. aj. 3D printed experimental device producing biodegradable fibrous materials by method of wet electrospinning for biomedical scaffold purposes NANOCON 2021 - Conference Proceedings, 13th International Conference on Nanomaterials Ostrava: TANGER Ltd, 2021 S. 304 – 310. ISBN: 978-80-88365-00-6, ISSN: 2694-930X. https://doi.org/10.37904/nanocon.2021.4356
 • HAUZEROVÁ, ?. Á. aj. Hemokompatibilita biodegradabilních polyesterových tkáňových nosičů II. česko-slovenský kongres Mezioborové přístupy v hojení ran Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2021 S. neuvedeny (2 stranky). ISBN: 978-80-01-06921-9.
 • HAVLÍČKOVÁ, K. aj. Kopolymer PLCL - zvláknitelnost a vliv sterilizační metody na degradační chování II. česko-slovenský kongres Mezioborové přístupy v hojení ran Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2021 S. neuvedeny (2 stranky). ISBN: 978-80-01-06921-9.
 • JIRKOVEC, R. aj. Preparation of a Composite Scaffold from Polycaprolactone and Hydroxyapatite Particles by Means of Alternating Current Electrospinning ACS Omega WASHINGTON: American Chemical Society, 2021, roč. 6, č. 13. S. 9234 – 9242. ISSN: 2470-1343. https://doi.org/10.1021/acsomega.1c00644
 • HAVLÍČKOVÁ, K. aj. Vliv sterilizační metody a rozpouštědlového systému na degradační chování polyesterových nanovlákenných materiálů Biomateriály a jejich povrchy XIII. (ISBN 978-80-01-06754-3) Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2021 S. 13 – 14. ISBN: 978-80-01-06754-3. https://www.irsm.cas.cz/ext/biomaterialy/download/BIOMATERIALY_A_JEJICH_POVRCHY_XIII.pdf

2020

 • HAUZEROVÁ, ?. Á. aj. Adsorpce proteinů na biodegradabilní polyesterové vlákenné nosiče Biomateriály a jejich povrchy XIII. 1. vyd. České vysoké učení technické v Praze: , 2020 S. 15 – 16. ISBN: 978-80-01-06754-3. https://www.irsm.cas.cz/ext/biomaterialy/
 • HAVLÍČKOVÁ, K. aj. Povrchová enzymatická modifikace polyesterových mikro/nanovlákených tkáňových scaffoldů Biomateriály a jejich povrchy XIII. 1. vyd. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2020 S. 13 – 14. ISBN: 978-80-01-06754-3. https://www.irsm.cas.cz/ext/biomaterialy/

2019

 • LUKÁŠEK, J. aj. Cyclodextrin-polypyrrole coatings of scaffolds for tissue engineering Polymers 1. vyd., 2019, roč. 11, č. 3. S. neuvedeny (11 stran). ISSN: 2073-4360. https://www.mdpi.com/2073-4360/11/3/459

2018

 • ERBEN, J. aj. Polyphenolytic coatings using for increasing utility properties of nanofibrous structures for tissue engineering The 10th Anniversary International Conference on nanomaterials - Reserch and Application (Nanocon 2018) Ostrava: Tanger Ltd., 2018S. ISBN: 9788087294857. https://nanocon2018.tanger.cz/cz/
 
Mgr. Kristýna Marková

Mgr. Kristýna Marková

T +420 48535 3576

E kristyna.markova2@tul.cz

Molekulární genetik

Bioremediace kontaminovaných lokalit

Enviromentální mikrobiologie půd, odpadních a podzemních vod

2022

 • CZINNEROVÁ, M. aj. Field application of glycerol to enhance reductive dechlorination of chlorinated ethenes and its impact on microbial community Chemosphere Elsevier, 2022, roč. 2022, č. 309. S. neuvedeny (9 stran). ISSN: 0045-6535. https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2022.136640

2021

 • NEBESKÁ, D. aj. Miscanthus x giganteus role in phytodegradation and changes in bacterial community of soil contaminated by petroleum industry Ecotoxicology and Environmental Safety 1. vyd. Elsevier, 2021, roč. 224, č. November 2021. S. neuvedeny (9 stran). ISSN: 0147-6513. https://doi.org/10.1016/j.ecoenv.2021.112630
 • LHOTSKÝ, O. aj. The effects of hydraulic/pneumatic fracturing-enhanced remediation (FRAC-IN) at a site contaminated by chlorinated ethenes: A case study Journal of Hazardous Materials 1. vyd. Amsterdam: Elsevier, 2021, roč. 417, č. SEP. S. neuvedeny (10 stran). ISSN: 0304-3894. https://doi.org/10.1016/j.jhazmat.2021.125883

2020

 • CZINNEROVÁ, M. aj. Combining nanoscale zero-valent iron with electrokinetic treatment for remediation of chlorinated ethenes and promoting biodegradation: A long-term field study Water Research 1. vyd., 2020, roč. 175, č. MAY. S. neuvedeny (9 stran). ISSN: 0043-1354. https://doi.org/10.1016/j.watres.2020.115692
 • NĚMEČEK, J. aj. Hydrochemical Conditions for Aerobic/Anaerobic Biodegradation of Chlorinated Ethenes—A Multi-Site Assessment Water 1. vyd. BASEL: MDPI, 2020, roč. 12, č. 2. S. neuvedeny (17 stran). ISSN: 2073-4441. https://www.mdpi.com/2073-4441/12/2/322
 • LHOTSKÝ, O., NĚMEČEK, J., ANTOŠ, V. a MARKOVÁ, K. Materiál pro podporu biologické reduktivní dechlorace in situ [užitný vzor] Zapsán 20201124 pod číslem 34582. https://isdv.upv.cz/doc/FullFiles/UtilityModels/FullDocuments/FDUM0034/uv034582.pdf

2019

 • LACINOVÁ, L. aj. Prostředek pro chemickou a biologickou regeneraci vodárenských vrtů nebo studní [užitný vzor] Zapsán 20191203 pod číslem 33464.
 • PEŠKOVÁ, K., MARKOVÁ, K., VOLOŠČUKOVÁ, O. a NOSEK, J. Surface modification of zero-valent iron nanoparticles by biological active substance-complex tests NANOCON 2018 - Conference Proceedings, 10th Anniversary International Conference on Nanomaterials - Research and Application2019 1. vyd. TANGER LTD, 2019 S. 260 – 265. ISBN: 978-808729489-5.

2018

 • NOSEK, J. aj. Technologie aplikace kompozitního Fe materiálu s povrchovou modifikací detergentem MSJ pro in-situ sanaci kontaminace horninového prostředí [ověřená technologie]. 2018.
 • NOSEK, J. aj. Vodná suspenze pro in-situ sanaci horninového prostředí kontaminovaného chemickými sloučeninami [užitný vzor] Zapsán 20181113 pod číslem 32309. https://isdv.upv.cz/doc/FullFiles/UtilityModels/FullDocuments/FDUM0032/uv032309.pdf
 
Ing. Milena Maryšková, Ph.D.

Ing. Milena Maryšková, Ph.D.

E milena.maryskova@tul.cz

2022

2021

 • MARYŠKOVÁ, M., NOVOTNÝ, V., RYSOVÁ, M. a ŠEVCŮ, A. Laccase and horseradish peroxidase for green treatment of phenolic micropollutants in real drinking water and wastewater Environmental Science and Pollution Research 1. vyd. Springer Nature, 2021, roč. 28, č. 24. S. 31566 – 31574. ISSN: 0944-1344. https://link.springer.com/article/10.1007/s11356-021-12910-0

2020

2019

 • MARYŠKOVÁ, M. a HRŮZA, J. Filtrační zařízení pro hloubkovou filtraci vody [funkční vzorek]
 • RYSOVÁ, M. aj. Nanovlákenná vrstva s imobilizovanou proteázou trypsinem pro hojení ran [funkční vzorek]
 • MARYŠKOVÁ, M. aj. Novel Nanofibersfrom Polyamide/polyethylenimine for Enzyme Immobilization, 2019 https://www.setcor.org/conferences/SMS-2019
 • MARYŠKOVÁ, M., RYSOVÁ, M., NOVOTNÝ, V. a ŠEVCŮ, A. Polyamide-Laccase Nanofiber Membrane for Degradation of Endocrine-Disrupting Bisphenol A, 17α-ethinylestradiol, and Triclosan Polymers 1. vyd. MDPI AG, 2019, roč. 11, č. 10. S. neuvedeny (14 stran). ISSN: 2073-4360. https://www.mdpi.com/2073-4360/11/10/1560#metrics
 • RYSOVÁ, M. aj. Polymerní nanovlákenný substrát [poloprovoz]. 2019.

2018

 • MARYŠKOVÁ, M., VAŇÁTKOVÁ, P., SCHAABOVÁ, M. a MARYŠKA, J. Immobilization of Laccase from T. versicolor on Nanofiber Matrix Materials Science Forum (Vol. 937) 1. vyd. Switzerland: Trans Tech Publications, 2018 S. 123 – 128. ISBN: 978-303571377-0, ISSN: 0255-5476.
 
Ing. Dagmar Poláková

Ing. Dagmar Poláková

T +420 48535 3867

E dagmar.polakova@tul.cz

2022

 • POLÁKOVÁ, D. aj. The stiffness variability of a silk fibroin scaffold during bone cell proliferation Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers Part H-Journal of engineering in medicine London: SAGE PUBLICATIONS LTD, 2022, roč. 236, č. 4. S. 539 – 546. ISSN: 0954-4119. https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/09544119211070345

2020

 • KRUPPKE, B. aj. Crayfish Hemocyanin Promotes the Proliferation and Osteogenic Differentiation of Human Mesenchymal Stem Cells on Chitin Scaffolds Journal of Biomedical Materials Research - Part A 1. vyd. John Wiley and Sons Inc., 2020, roč. 108, č. 3. S. 694 – 708. ISSN: 1549-3296. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31755232/
 • POLÁKOVÁ, D. aj. Kombinované nosiče na bázi silk fibroinu a hydroxyapatitu pro ortopedické aplikace, 2020 https://www.irsm.cas.cz/ext/biomaterialy/
 • POLÁKOVÁ, D. Lyofilizovaný materiál na bázi silk fibroinu [funkční vzorek]
 • POLÁKOVÁ, D. Nanovlákenný materiál na bázi silk fibroinu [funkční vzorek]
 • POLÁKOVÁ, D. aj. Silk fibroin/gentamicin beads for bone regeneration, 2020 https://wbc2020.org/

2019

2018

2016

 
Mgr. Martin Pusztai, Ph.D.

Mgr. Martin Pusztai, Ph.D.

T +420 48535 3576

E martin.pusztai@tul.cz

Algologie, environmentální mikrobiologie

Stanovení řas v omítkách

2022

2020

 • DOHNÁLEK, P. aj. Development of innovative photoactive admixtures for concrete and cement-based plaster finishes, to create self-cleaning surfaces Solid State Phenomena 1. vyd. Switzerland: Trans Tech Publications Ltd, 2020 S. 14 – 20. ISBN: 978-303571668-9, ISSN: 1012-0394. https://www.scientific.net/SSP.309.14
 
Rojina Shrestha, Ph.D.

Rojina Shrestha, Ph.D.

E rojina.shrestha@tul.cz

2022

 • SHRESTHA, R. aj. The effect of low-pH concrete on microbial community development in bentonite suspensions as a model for microbial activity prediction in future nuclear waste repository Science of the Total Environment Elsevier, 2022, roč. 808, č. FEB. S. neuvedeny (11 stran). ISSN: 0048-9697. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969721069370

2021

 • SHRESTHA, R. aj. Anaerobic microbial corrosion of carbon steel under conditions relevant for deep geological repository of nuclear waste Science of The Total Environment 1. vyd., 2021, roč. 800, č. DEC. S. neuvedeny (12 stran). ISSN: 0048-9697. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0048969721046131
 • SHRESTHA, R., ŠEVCŮ, A. a ŠPÁNEK, R. Deciphering indigenous bacteria in compacted bentonite through a novel and efficient DNA extraction method: insights into biogeochemical processes within the Deep Geological Disposal of nuclear waste concept JOURNAL OF HAZARDOUS MATERIALS 1. vyd. AMSTERDAM: Elsevier, 2021, roč. 408, č. APR. S. neuvedeny (11 stran). ISSN: 0304-3894. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0304389420325905?via=ihub

2020

 • SHRESTHA, R., ŠPÁNEK, R., ŠEVCŮ, A. a STEINOVÁ, J. Microbially influenced corrosion of carbon steel in the presence of anaerobic sulphate-reducing bacteria Corrosion Engineering, Science and Technology 1. vyd. Taylor and Francis, 2020, roč. 55, č. 2. S. 127 – 137. ISSN: 1478-422X. https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/1478422X.2019.1700642
 • ČERNOUŠEK, T. aj. Microbially influenced corrosion of container material The Microbiology of Nuclear Waste Disposal 1. vyd. Nizozemí: Elsevier, 2020 S. 119 – 136. ISBN: 978-0-12-818695-4.https://doi.org/10.1016/B978-0-12-818695-4.00006-X

2019

 • CERNOUSEK, T. aj. Anaerobic microbial corrosion of canister material [souhrnná výzkumná zpráva].

2018

2015

 • ŠEVCŮ, A. aj. Mikrobiální koroze za podmínek hlubinného úložiště pro koncepci ocelový UOS - zhutněný bentonit [souhrnná výzkumná zpráva].
 
Ing. Hana Tománková, M.Sc.

Ing. Hana Tománková, M.Sc.

T +420 48535 3760

E hana.tomankova@tul.cz

Vývoj a testování materiálů pro medicínské aplikace - hojení ran, doprava léčiv.

2020

2019

 • RYSOVÁ, M. aj. Nanovlákenná vrstva s imobilizovanou proteázou trypsinem pro hojení ran [funkční vzorek]
 • MARYŠKOVÁ, M. aj. Novel Nanofibersfrom Polyamide/polyethylenimine for Enzyme Immobilization, 2019 https://www.setcor.org/conferences/SMS-2019
 • RYSOVÁ, M. aj. Polymerní nanovlákenný substrát [poloprovoz]. 2019.
 • RYSOVÁ, M. aj. Solid Lipid Nanoparticles for Topical Antiseptic Delivery and Release in Wound Healing, 2019 https://www.setcor.org/conferences/nanomed-2019

2018

 • RYSOVÁ, M. aj. Nanofibrous matrices for contaminated wounds management: Sustained antibiotic release via surface corrosion Book of proceedings of the 2nd biennial International Biomah conference 1. vyd. Rome: CNR edizioni, 2018 S. 124 – 125. ISBN: 9788880802891.
 

Laborant/technický personál

Bc. Alice Břečková

Bc. Alice Břečková

T +420 48535 3817

E alice.breckova@tul.cz

Mikrobiologie, cenové nabídky, fakturace

2015

 • KAKOSOVÁ, E. aj. Towards combined abiotic/biological decontamination technologies: Effect of various chemical oxidations on the soil microbial communities, 2015 http://www.mosbiotechworld.ru
 
Lenka Kejzlarová

Lenka Kejzlarová

E lenka.kejzlarova@tul.cz

2020

 • KEJZLAR, P., JAKUBIČKOVÁ, M., PETRŽÍLKOVÁ, M. a KEJZLAROVÁ, L. The Effect of Nps Addition on the Photocatalytic and Antibacterial Effectivity of Composite TiO2/SiO2 Paint IOP Conference Series: Materials Science and Engineering 1. vyd. Bristol: Institute of Physics Publish, 2020 S. neuvedeny (7 stran). ISSN: 1757-8981. https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/723/1/012010/pdf
 
Mgr. Markéta Schaabová

Mgr. Markéta Schaabová

T +420 48535 3867

E marketa.schaabova@tul.cz

2021

 • MARYŠKA, J., SCHAABOVÁ, M. a BRICH, J. Metodika zkoušek pro testování fyzikální, chemické, mechanické a antibakteriální odolnosti povrchů lab. náb. s nánosem křemičitého solu [ověřená technologie]. 2021.

2020

2019

2018

 • MARYŠKOVÁ, M., VAŇÁTKOVÁ, P., SCHAABOVÁ, M. a MARYŠKA, J. Immobilization of Laccase from T. versicolor on Nanofiber Matrix Materials Science Forum (Vol. 937) 1. vyd. Switzerland: Trans Tech Publications, 2018 S. 123 – 128. ISBN: 978-303571377-0, ISSN: 0255-5476.
 
Iva Víchová

Iva Víchová

T +420 48535 3813

E iva.vichova@tul.cz

2021

 • VÍCHOVÁ, I., MARYŠKA, J. a BRICH, J. Křemičitý sol, tvořený organicko-anorganickou polymerní sítí s obsahem kovových iontů nebo nanočástic, určený k nanášení na povrchy laboratorního nábytku [funkční vzorek]

2020

2019

2018

 

Emeritní členové

Ing. Roman Špánek, Ph.D.

Ing. Roman Špánek, Ph.D.

T +420 48535 3519

E roman.spanek@tul.cz

2022

 • SHRESTHA, R. aj. The effect of low-pH concrete on microbial community development in bentonite suspensions as a model for microbial activity prediction in future nuclear waste repository Science of the Total Environment Elsevier, 2022, roč. 808, č. FEB. S. neuvedeny (11 stran). ISSN: 0048-9697. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969721069370

2021

 • SHRESTHA, R. aj. Anaerobic microbial corrosion of carbon steel under conditions relevant for deep geological repository of nuclear waste Science of The Total Environment 1. vyd., 2021, roč. 800, č. DEC. S. neuvedeny (12 stran). ISSN: 0048-9697. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0048969721046131
 • NECHANICKÁ, M. aj. Application of Nanofiber Carriers for Sampling of Microbial Biomass from Contaminated Groundwater Science of The Total Environment 1. vyd. Amsterdam: Elsevier B.V., 2021, roč. 780, č. August. S. neuvedeny (10 stran). ISSN: 0048-9697. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969721015862
 • SHRESTHA, R., ŠEVCŮ, A. a ŠPÁNEK, R. Deciphering indigenous bacteria in compacted bentonite through a novel and efficient DNA extraction method: insights into biogeochemical processes within the Deep Geological Disposal of nuclear waste concept JOURNAL OF HAZARDOUS MATERIALS 1. vyd. AMSTERDAM: Elsevier, 2021, roč. 408, č. APR. S. neuvedeny (11 stran). ISSN: 0304-3894. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0304389420325905?via=ihub
 • SEMERÁD, J. aj. Discovering the potential of an nZVI-biochar composite as a material for the nanobioremediation of chlorinated solvents in groundwater: Degradation efficiency and effect on resident microorganisms Chemosphere Elsevier, 2021, roč. 281, č. OCT. S. neuvedeny (9 stran). ISSN: 0045-6535. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0045653521013862#ack0010
 • VEVERKOVÁ, K. aj. Effect of Restriction of Fluoroquinolone Antibiotics on Clostridioides difficile Infections in the University Hospital Hradec Králové Antibiotics MDPI, 2021, roč. 10, č. 5. S. neuvedeny (7 stran). ISSN: 2079-6382. https://www.mdpi.com/2079-6382/10/5/519
 • AMIRBEKOV, A. aj. HCH Removal in a Biochar-Amended Biofilter Water MDPI, 2021, roč. 13, č. 23. S. neuvedeny (14 stran). ISSN: 2073-4441. https://www.mdpi.com/2073-4441/13/23/3396
 • NGUYEN, N. A. H., ŠPÁNEK, R., FALAGAN -LOTSCH, P. a ŠEVCŮ, A. Impact of Zero-Valent Iron on Freshwater Bacterioplankton Metabolism as Predicted from 16S rRNA Gene Sequence Libraries Current Microbiology New York: Springer, 2021, roč. 78, č. 3. S. 979–991. ISSN: 0343-8651. https://link.springer.com/article/10.1007/s00284-021-02362-7#Ack1
 • SVOBODOVÁ, L. aj. Microfiber Structure for Enhanced Immobilization of Nitrifying Bacteria in a Post-nitrification Reactor Environmental Technology and Innovation 1. vyd. NETHERLANDS: ELSEVIER, 2021, roč. 21, č. February. S. neuvedeny (15 stran). ISSN: 2352-1864. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352186421000213
 • NEBESKÁ, D. aj. Miscanthus x giganteus role in phytodegradation and changes in bacterial community of soil contaminated by petroleum industry Ecotoxicology and Environmental Safety 1. vyd. Elsevier, 2021, roč. 224, č. November 2021. S. neuvedeny (9 stran). ISSN: 0147-6513. https://doi.org/10.1016/j.ecoenv.2021.112630
 

Ostatní členové

Mgr. Jana Steinová, Ph.D.

Mgr. Jana Steinová, Ph.D.

E jana.steinova@tul.cz

2021

2020

 • STEINOVÁ, J., HLAVÁČKOVÁ, V. a ČERNÁ, K. Chapter 4 - Molecular techniques for understanding microbial abundance and activity in clay barriers used for geodisposal The Microbiology of Nuclear Waste Disposal 1. vyd. Elsevier, 2020 S. 71 – 96. ISBN: 978-0-12-818695-4.https://doi.org/10.1016/B978-0-12-818695-4.00004-6
 • SHRESTHA, R., ŠPÁNEK, R., ŠEVCŮ, A. a STEINOVÁ, J. Microbially influenced corrosion of carbon steel in the presence of anaerobic sulphate-reducing bacteria Corrosion Engineering, Science and Technology 1. vyd. Taylor and Francis, 2020, roč. 55, č. 2. S. 127 – 137. ISSN: 1478-422X. https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/1478422X.2019.1700642
 • ČERNOUŠEK, T. aj. Microbially influenced corrosion of container material The Microbiology of Nuclear Waste Disposal 1. vyd. Nizozemí: Elsevier, 2020 S. 119 – 136. ISBN: 978-0-12-818695-4.https://doi.org/10.1016/B978-0-12-818695-4.00006-X
 • ŠEVCŮ, A. aj. Tool V: Microbiological Methods for Monitoring nZVI Performance in Groundwater Conditions Advanced Nano-Bio Technologies for Water and Soil Treatment 1. vyd. Švýcarsko: Springer, 2020 S. 645 – 657. ISBN: 978-3-030-29839-5.https://www.springer.com/gp/book/9783030298395

2019

 • ČERNÍK, M. aj. Mikrobiální koroze za podmínek hlubinného úložiště pro koncepci ocelový UOS – zhutněný bentonit - Závěrečná zpráva [souhrnná výzkumná zpráva].
 • STEINOVÁ, J. aj. Mikrobiální screening PVP Bukov a dolu Rožná Závěrečná zpráva projektu [souhrnná výzkumná zpráva].
 • STEINOVÁ, J. aj. Reproductive and dispersal strategies shape the diversity of mycobiont-photobiont association in Cladonia lichens Molecular phylogenetics and evolution 1. vyd. Elsevier, 2019, roč. 134, č. MAY. S. 226 – 237. ISSN: 1055-7903. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1055790317307170
 • ČERNÁ, K. aj. Survival of microorganisms in bentonite subjected to different levels of irradiation and pressure [souhrnná výzkumná zpráva].

2018

 

Hlavní partneři

AWAL
Škoda Auto
Česká Zbrojovka
Elmarco
Fakultní nemocnice Motol
Preciosa
Skupina UJV
Atrea
Innogy
Auren