Tým Oddělení aplikované biologie

RNDr. Alena Ševců, Ph.D.

RNDr. Alena Ševců, Ph.D.

T +420 48535 3805

E alena.sevcu@tul.cz

2024

2023

 

Senior researchers

Mgr. Kateřina Černá, Ph.D.

Mgr. Kateřina Černá, Ph.D.

T +420 48535 3963

E katerina.cerna1@tul.cz

CXI - oddělení OABI - geomikrobiologie v prostředí hlubinných úložišť radioaktivního odpadu

2024

 • BARTAK, D. S. aj. Survivability and proliferation of microorganisms in bentonite with implication to radioactive waste geological disposal: strong effect of temperature and negligible effect of pressure. World Journal of Microbiology and Biotechnology DORDRECHT: Springer Science and Business Media B.V., 2024, roč. 40, č. 1. S. neuvedeny (14 stran). ISSN: 0959-3993. https://doi.org/10.1007/s11274-023-03849-0

2023

2022

 • ČERNÁ, K. aj. Ověřená technologie předúpravy sterilních kompaktovaných bentonitových materiálů pro následné studium mikrobiologické aktivity [ověřená technologie]. 2022.
 • SHRESTHA, R. aj. The effect of low-pH concrete on microbial community development in bentonite suspensions as a model for microbial activity prediction in future nuclear waste repository Science of the Total Environment Elsevier, 2022, roč. 808, č. FEB. S. neuvedeny (11 stran). ISSN: 0048-9697. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969721069370

2021

 • KAŠPAR, V. aj. Geochemical, Geotechnical, and Microbiological Changes in Mg/Ca Bentonite after Thermal Loading at 150 °C Minerals 1. vyd. MDPI, 2021, roč. 11, č. 9. S. neuvedeny (20 stran). ISSN: 2075-163X. https://www.mdpi.com/2075-163X/11/9/965/htm

2020

 • STEINOVÁ, J., HLAVÁČKOVÁ, V. a ČERNÁ, K. Chapter 4 - Molecular techniques for understanding microbial abundance and activity in clay barriers used for geodisposal The Microbiology of Nuclear Waste Disposal 1. vyd. Elsevier, 2020 S. 71 – 96. ISBN: 978-0-12-818695-4.https://doi.org/10.1016/B978-0-12-818695-4.00004-6

2019

 • ČERNÁ, K. aj. Survival of microorganisms in bentonite subjected to different levels of irradiation and pressure [souhrnná výzkumná zpráva].

2017

 • ČERNÍK, M. aj. Mikrobiální koroze za podmínek hlubinného úložiště pro koncepci ocelový UOS – zhutněný bentonit [souhrnná výzkumná zpráva].
 
Mgr. Veronika Hlaváčková, PhD.

Mgr. Veronika Hlaváčková, PhD.

T +420 48535 3963

E veronika.hlavackova@tul.cz

Environmentální mikrobiologie

2024

 • BARTAK, D. S. aj. Survivability and proliferation of microorganisms in bentonite with implication to radioactive waste geological disposal: strong effect of temperature and negligible effect of pressure. World Journal of Microbiology and Biotechnology DORDRECHT: Springer Science and Business Media B.V., 2024, roč. 40, č. 1. S. neuvedeny (14 stran). ISSN: 0959-3993. https://doi.org/10.1007/s11274-023-03849-0

2023

2021

 • KAŠPAR, V. aj. Geochemical, Geotechnical, and Microbiological Changes in Mg/Ca Bentonite after Thermal Loading at 150 °C Minerals 1. vyd. MDPI, 2021, roč. 11, č. 9. S. neuvedeny (20 stran). ISSN: 2075-163X. https://www.mdpi.com/2075-163X/11/9/965/htm

2020

 • STEINOVÁ, J., HLAVÁČKOVÁ, V. a ČERNÁ, K. Chapter 4 - Molecular techniques for understanding microbial abundance and activity in clay barriers used for geodisposal The Microbiology of Nuclear Waste Disposal 1. vyd. Elsevier, 2020 S. 71 – 96. ISBN: 978-0-12-818695-4.https://doi.org/10.1016/B978-0-12-818695-4.00004-6
 
Ing. Klára Lísková

Ing. Klára Lísková

T +420 48535 3824

E klara.liskova1@tul.cz

Cenové nabídky, objednávky

2021

 • ŚWISŁOWSKI, P. aj. The Application of Active Biomonitoring with the Use of Mosses to Identify Polycyclic Aromatic Hydrocarbons in an Atmospheric Aerosol Molecules MDPI, 2021, roč. 26, č. 23. S. neuvedeny (11 stran). ISSN: 1420-3049. https://www.mdpi.com/1420-3049/26/23/7258

2020

2019

 • ANTOŠ, V., HRABÁK, P. a LÍSKOVÁ, K. Prototyp SPME vlákna na bázi nanovlákenných polymerů [funkční vzorek]

2018

 • KEJZLAR, P., HRABÁK, P., ANTOŠ, V. a LÍSKOVÁ, K. Determination of Organochlorinated Pesticides by Electrospun Polyethersulfone Nanofibres (2018) NANOCON 2017 - Conference Proceedings, 9th International Conference on Nanomaterials - Research and Application 1. vyd. Ostrava: Tanger, Ltd., 2018 S. 229 – 235. ISBN: 9788087294819. https://nanocon2018.tanger.cz/files/uploads/01/NANOCON2017_Proceedings_content.pdf
 • ANTOŠ, V., HRABÁK, P. a LÍSKOVÁ, K. Nanostrukturované sorbenty pro automatizovanou extrakci [funkční vzorek]

2017

 • HRABÁK, P., HULSWIT SÁZAVSKÁ, T., NOVOTNÝ, V. a LÍSKOVÁ, K. Mapování technologických zdrojů VOC a návrh opatření pro snížení emisí [souhrnná výzkumná zpráva].
 
Mgr. Nhung Anh Huynh Nguyen, Ph.D.

Mgr. Nhung Anh Huynh Nguyen, Ph.D.

E nhung.nguyen@tul.cz

Environmental microorganisms, nanotoxicology

2023

 • NGUYEN, N. A. H. aj. Early stage biofilm formation on bio-based microplastics in a freshwater reservoir Science of The Total Environment AMSTERDAM: Elsevier, 2023, roč. 858, č. FEB 1. S. 159569. ISSN: 0048-9697. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969722066682?via=ihub
 • MARLITA, M., ŠEVCŮ, A. a NGUYEN, N. A. H. Interaction between unicellular green alga Raphidocelis subcapitata with bio-compostable plastic bags Nanocon Brno: Tanger, 2023 S. neuvedeny (6 stran).
 • NGUYEN, N. A. H. a FALAGAN-LOTSCH, P. Mechanistic Insights into the Biological Effects of Engineered Nanomaterials: A Focus on Gold Nanoparticles International Journal of Molecular Sciences MDPI, 2023, roč. 24, č. 4. S. neuvedeny (22 stranky). ISSN: 1422-0067. https://www.mdpi.com/1422-0067/24/4/4109

2022

 • MADHESWARAN, D. aj. Composite yarns with antibacterial nanofibrous sheaths produced by collectorless alternating-current electrospinning for suture applications Journal of Applied Polymer Science Wiley, 2022, roč. 139, č. 13. S. neuvedeny (14 stran). ISSN: 0021-8995. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/app.51851?saml_referrer
 • YEAP, C. S. Y. aj. Dissolved Iron Released from Nanoscale Zero-valent Iron (nzvi) Activates the Defense System in Bacterium Pseudomonas Putida, Leading to High Tolerance to Oxidative Stress Journal of Hazardous Materials ELSEVIER, 2022, roč. 439, č. July. S. neuvedeny (12 stran). ISSN: 0304-3894. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0304389422014200
 • KRAWCZYK, K. aj. Enhanced degradation of sulfamethoxazole by a modified nano zero-valent iron with a β-cyclodextrin polymer: Mechanism and toxicity evaluation Science of the Total Environment Elsevier BV, 2022, roč. 817, č. April. S. 152888. ISSN: 0048-9697. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0048969721079675
 • TORRES MENDIETA, R. O. aj. Growth suppression of bacteria by biofilm deterioration using silver nanoparticles with magnetic doping Nanoscale Cambridge: Royal Society of Chemistry, 2022, roč. 14, č. 48. S. 18143 – 18156. ISSN: 2040-3364. https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2022/nr/d2nr03902h
 • RAMAKRISHNAN, R. K. aj. Gum Hydrocolloids Reinforced Silver Nanoparticle Sponge for Catalytic Degradation of Water Pollutants Polymers MDPI, 2022, roč. 14, č. 15. S. neuvedeny (16 stran). ISSN: 2073-4360. https://www.mdpi.com/2073-4360/14/15/3120
 • ŠEVCŮ, A. aj. Oční kapky na bázi CeO2 [funkční vzorek]

2021

 
Ing. Miroslava Rysová, Ph.D.

Ing. Miroslava Rysová, Ph.D.

E miroslava.rysova@tul.cz

Vývoj a testování nanomateriálů pro medicínské a kosmetické aplikace - především pro hojení ran a dopravu léčiv. Vedoucí laboratoře tkáňových kultur.

2024

2023

 • RYSOVÁ, M. a TOMÁNKOVÁ, H. Biokompatibilní a biodegradabilní netkaná vlákenná struktura s obsahem submikronových vláken na bázi oxidu křemičitého, biogenních iontů a funkčním povrchem pro vazbu aktivních látek a způsob její výroby [patent] Udělen 20230607 pod číslem 309644. https://isdv.upv.gov.cz/doc/FullFiles/Patents/FullDocuments/309/309644.pdf
 • RYSOVÁ, M. aj. Electrospun silica nanofibres as multifunctional substrate for drug delivery and tissue regeneration, 2023 https://www.liebertpub.com/doi/10.1089/ten.tea.2023.29046.abstracts
 • RYSOVÁ, M. aj. Mucoadhesive nanomaterials - Composition and size matters TISSUE ENGINEERING PART A NY: Mary Ann Liebert, 2023S. ISSN: 1937-3341.
 • RYSOVÁ, M. aj. Nanofibrous proteolytic mats for wounds and burns sensitive debridement, 2023
 • HEDVIČÁKOVÁ, V. aj. The Gradual Release of Alendronate for the Treatment of Critical Bone Defects in Osteoporotic and Control Rats International Journal of Nanomedicine Dove Medical Press Ltd, 2023, roč. 18, č. 18. S. 541 – 560. ISSN: 1176-9114. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36756052/
 • RYSOVÁ, M. aj. Vliv aditiv na antibakteriální účinnost a biokompatibilitu chitosanových nanovláken Biomateriály a jejich povrchy XVI. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2023S. ISBN: 978-80-01-07212-7. https://www.irsm.cas.cz/ext/biomaterialy/download/BIOMATERIALY_A_JEJICH_POVRCHY_XVI.pdf

2022

 • RYSOVÁ, M. aj. Chitosan-based nanofibrous wound dressing with altered antibacterial activity, 2022
 • RYSOVÁ, M. aj. Electrospun Silica Nanofibres as Multifunctional Substrate for Regenerative Medicine and Drug Delivery, 2022
 • RYSOVÁ, M. aj. Hyaluronan-nanofibres conjugates for cationic drug delivery, 2022
 
Ing. Jakub Říha, Ph.D.

Ing. Jakub Říha, Ph.D.

T +420 48535 3891

E jakub.riha@tul.cz

CXI - Oddělení aplikované biologie - bioinformatik

2024

2023

2022

 

Junior researchers

Mgr. Aday Amirbekov

Mgr. Aday Amirbekov

T +420 48535 3891

E aday.amirbekov@tul.cz

2024

2023

2022

 • VRCHOVECKÁ, S., AMIRBEKOV, A. a HRABÁK, P. Alnus Glutinosa Short Rotation Coppice for Hch Contaminated Area - Chemical And Microbiological Evaluation, 2022
 • VRCHOVECKÁ, S. aj. Influence of delta-hexachlorocyclohexane (δ-HCH) to Phytophthora ×alni resistant Alnus glutinosa genotypes − Evaluation of physiological parameters and remediation potential Ecotoxicology and Environmental Safety Elsevier, 2022, roč. 247, č. DEC. S. neuvedeny (9 stran). ISSN: 0147-6513. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0147651322010752?via=ihub

2021

 
Ing. Kateřina Bobčíková

Ing. Kateřina Bobčíková

E katerina.bobcikova@tul.cz

2023

2022

 • PRUDIL, J. aj. Aplikace fotoaktivních nanokompozitních materiálů pro solární samočištění a prevenci růstu řas na zateplených objektech [ověřená technologie]. 2022.
 • PRUDIL, J. aj. Aplikace inovativnı́ch fotoaktivnı́ch nanokompozitnı́ch systémů s fotokatalytickou samočisticı́ a desinfekční funkcí na památkově chráněné objekty [ověřená technologie]. 2022.
 • PRUDIL, J. aj. Mapa zateplených panelových domů napadených řasami na území ČR interaktivní mapa. : , 2022.
 • RYSOVÁ, M. aj. Modifikace chitosanových nanovláken pro aplikace nejen v dermatologii, 2022

2021

 • SEMERÁD, J. aj. Discovering the potential of an nZVI-biochar composite as a material for the nanobioremediation of chlorinated solvents in groundwater: Degradation efficiency and effect on resident microorganisms Chemosphere Elsevier, 2021, roč. 281, č. OCT. S. neuvedeny (9 stran). ISSN: 0045-6535. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0045653521013862#ack0010

2017

 • ŠEVCŮ, A. aj. Zero-valent iron particles for PCB degradation and an evaluation of their effects on bacteria, plants, and soil organisms Environmental Science and Pollution Research 1. vyd. Berlin: Springer, 2017, roč. 24, č. 26. S. 21191 – 21202. ISSN: 0944-1344. https://link.springer.com/article/10.1007/s11356-017-9699-5

2016

 • EL-TEMSAH, Y. S. I. aj. DDT degradation efficiency and ecotoxicological effects of two types of nano-sized zero-valent iron (nZVI) in water and soil Chemosphere 1. vyd. Elsevier, 2016, roč. 144, č. 2. S. 2221 – 2228. ISSN: 0045-6535. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0045653515303179
 • STEINOVÁ, J., BOBČÍKOVÁ, K., HRISTOV, D. R. a ŠEVCŮ, A. Evaluation of two different methods for endotoxin detection in nanoparticle suspensions NANOCON 2016 - Conference Proceedings, 8th International Conference on Nanomaterials - Research and Application, 2016 S. 627 – 631. ISBN: 978-80-87294-71-0.
 
Mgr. Marie Czinnerová, PhD.

Mgr. Marie Czinnerová, PhD.

E marie.czinnerova@tul.cz

2022

 • CZINNEROVÁ, M. aj. Field application of glycerol to enhance reductive dechlorination of chlorinated ethenes and its impact on microbial community Chemosphere PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD, 2022, roč. 309, č. 1. S. neuvedeny (9 stran). ISSN: 0045-6535. https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2022.136640
 • NAJMANOVÁ, P. aj. Thermally Enhanced Biodegradation of TCE in Groundwater Water Multidisciplinary Digital Publishing Institute (MDPI), 2022, roč. 14, č. 21. S. neuvedeny (18 stran). ISSN: 2073-4441. https://www.mdpi.com/2073-4441/14/21/3456/review_report

2020

 • CZINNEROVÁ, M. aj. Combining nanoscale zero-valent iron with electrokinetic treatment for remediation of chlorinated ethenes and promoting biodegradation: A long-term field study Water Research 1. vyd., 2020, roč. 175, č. MAY. S. neuvedeny (9 stran). ISSN: 0043-1354. https://doi.org/10.1016/j.watres.2020.115692
 • CZINNEROVÁ, M. aj. In situ pilot application of nZVI embedded in activated carbon for remediation of chlorinated ethene-contaminated groundwater: effect on microbial communities. Environmental Sciences Europe 1. vyd. Springer Open, 2020, roč. 32, č. 1. S. neuvedeny (15 stran). ISSN: 2190-4707. https://enveurope.springeropen.com/articles/10.1186/s12302-020-00434-2

2018

 • HRABÁK, P., CZINNEROVÁ, M., ŠEVCŮ, A. a KAKOSOVÁ, E. Biodegradation of High Concentration of Aliphatic Hydrocarbons in Soil from a Petroleum Refinery: Implications for Applicability of New Actinobacterial Strains Applied Sciences 1. vyd., 2018, roč. 8, č. 10. S. neuvedeny (12 stran). ISSN: 2076-3417. https://www.mdpi.com/2076-3417/8/10/1855

2017

2016

 • DOLINOVÁ, I. aj. Dynamics of organohalide-respiring bacteria and their genes following in-situ chemical oxidation of chlorinated ethenes and biostimulation Chemosphere 1. vyd., 2016, roč. 157, č. 8. S. 276 – 285. ISSN: 0045-6535. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27236848

2015

 • KAKOSOVÁ, E. aj. Towards combined abiotic/biological decontamination technologies: Effect of various chemical oxidations on the soil microbial communities, 2015 http://www.mosbiotechworld.ru
 • KAKOSOVÁ, E. aj. Vliv chemické oxidace na půdní společenstvo a odbourání alifatických uhlovodíků z kontaminované zeminy Inovativní sanační technologie ve výzkumu a praxi VIII., 14.-15.10.2015, Hustopeče 1. vyd. Chrudim: Vodní zdroje Ekomonitor. spol. s.r.o., 2015 S. 150 – 152. ISBN: 978-80-86832-87-6.

2014

 • DOLINOVÁ, I., CZINNEROVÁ, M., ŠEVCŮ, A. a LEDERER, T. Nanofibre Biomass Carriers as a Valuable Tool for Analysis of Microbial Community At Polluted Locality Biotech 2014 & 6th Czech - Swiss Symposium with Exhibition 1. vyd. Institute of Chemical Technology, 2014 S. 212 – 213. ISBN: 978-80-7080-887-0. http://www.biotech2014.cz
 
Mgr. Kristýna Marková

Mgr. Kristýna Marková

T +420 48535 3576

E kristyna.markova2@tul.cz

Molekulární genetik

Bioremediace kontaminovaných lokalit

Enviromentální mikrobiologie půd, odpadních a podzemních vod

2022

 • LHOTSKÝ, O., NĚMEČEK, J. a MARKOVÁ, K. BIOREDOXX „Ověřená technologie kombinované anaerobně-aerobní in situ biodegradace chlorovaných ethenů“ [ověřená technologie]. 2022.
 • CZINNEROVÁ, M. aj. Field application of glycerol to enhance reductive dechlorination of chlorinated ethenes and its impact on microbial community Chemosphere PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD, 2022, roč. 309, č. 1. S. neuvedeny (9 stran). ISSN: 0045-6535. https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2022.136640
 • KOZLÍČEK, Z., KOZLER, J., ANTOŠOVÁ, B. a MARKOVÁ, K. Ověřená technologie - Aplikace lignitu do pěstebních substrátů k vybraným zemědělským plodinám I. – trvalé kultury – vinohradnická produkce [ověřená technologie]. 2022.
 • KOZLÍČEK, Z., KOZLER, J., ANTOŠOVÁ, B. a MARKOVÁ, K. Ověřená technologie - Aplikace lignitu do pěstebních substrátů k vybraným zemědělským plodinám II. – jednoleté kultury na orné půdě [ověřená technologie]. 2022.

2021

 • NEBESKÁ, D. aj. Miscanthus x giganteus role in phytodegradation and changes in bacterial community of soil contaminated by petroleum industry Ecotoxicology and Environmental Safety 1. vyd. Elsevier, 2021, roč. 224, č. November 2021. S. neuvedeny (9 stran). ISSN: 0147-6513. https://doi.org/10.1016/j.ecoenv.2021.112630
 • LHOTSKÝ, O. aj. The effects of hydraulic/pneumatic fracturing-enhanced remediation (FRAC-IN) at a site contaminated by chlorinated ethenes: A case study Journal of Hazardous Materials 1. vyd. Amsterdam: Elsevier, 2021, roč. 417, č. SEP. S. neuvedeny (10 stran). ISSN: 0304-3894. https://doi.org/10.1016/j.jhazmat.2021.125883

2020

 • CZINNEROVÁ, M. aj. Combining nanoscale zero-valent iron with electrokinetic treatment for remediation of chlorinated ethenes and promoting biodegradation: A long-term field study Water Research 1. vyd., 2020, roč. 175, č. MAY. S. neuvedeny (9 stran). ISSN: 0043-1354. https://doi.org/10.1016/j.watres.2020.115692
 • NĚMEČEK, J. aj. Hydrochemical Conditions for Aerobic/Anaerobic Biodegradation of Chlorinated Ethenes—A Multi-Site Assessment Water 1. vyd. BASEL: MDPI, 2020, roč. 12, č. 2. S. neuvedeny (17 stran). ISSN: 2073-4441. https://www.mdpi.com/2073-4441/12/2/322
 • LHOTSKÝ, O., NĚMEČEK, J., ANTOŠ, V. a MARKOVÁ, K. Materiál pro podporu biologické reduktivní dechlorace in situ [užitný vzor] Zapsán 20201124 pod číslem 34582. https://isdv.upv.cz/doc/FullFiles/UtilityModels/FullDocuments/FDUM0034/uv034582.pdf

2019

 • LACINOVÁ, L. aj. Prostředek pro chemickou a biologickou regeneraci vodárenských vrtů nebo studní [užitný vzor] Zapsán 20191203 pod číslem 33464.
 
Marlita Marlita, M.Sc.

Marlita Marlita, M.Sc.

E marlita.marlita@tul.cz

2023

 • NGUYEN, N. A. H. aj. Early stage biofilm formation on bio-based microplastics in a freshwater reservoir Science of The Total Environment AMSTERDAM: Elsevier, 2023, roč. 858, č. FEB 1. S. 159569. ISSN: 0048-9697. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969722066682?via=ihub
 • MARLITA, M., ŠEVCŮ, A. a NGUYEN, N. A. H. Interaction between unicellular green alga Raphidocelis subcapitata with bio-compostable plastic bags Nanocon Brno: Tanger, 2023 S. neuvedeny (6 stran).
 
Ing. Milena Maryšková, Ph.D.

Ing. Milena Maryšková, Ph.D.

E milena.maryskova@tul.cz

2023

 • RYSOVÁ, M. aj. Nanofibrous proteolytic mats for wounds and burns sensitive debridement, 2023

2022

2021

 • MARYŠKOVÁ, M., NOVOTNÝ, V., RYSOVÁ, M. a ŠEVCŮ, A. Laccase and horseradish peroxidase for green treatment of phenolic micropollutants in real drinking water and wastewater Environmental Science and Pollution Research 1. vyd. Springer Nature, 2021, roč. 28, č. 24. S. 31566 – 31574. ISSN: 0944-1344. https://link.springer.com/article/10.1007/s11356-021-12910-0

2020

2019

 • MARYŠKOVÁ, M. a HRŮZA, J. Filtrační zařízení pro hloubkovou filtraci vody [funkční vzorek]
 • RYSOVÁ, M. aj. Nanovlákenná vrstva s imobilizovanou proteázou trypsinem pro hojení ran [funkční vzorek]
 • MARYŠKOVÁ, M. aj. Novel Nanofibersfrom Polyamide/polyethylenimine for Enzyme Immobilization, 2019 https://www.setcor.org/conferences/SMS-2019
 • MARYŠKOVÁ, M., RYSOVÁ, M., NOVOTNÝ, V. a ŠEVCŮ, A. Polyamide-Laccase Nanofiber Membrane for Degradation of Endocrine-Disrupting Bisphenol A, 17α-ethinylestradiol, and Triclosan Polymers 1. vyd. MDPI AG, 2019, roč. 11, č. 10. S. neuvedeny (14 stran). ISSN: 2073-4360. https://www.mdpi.com/2073-4360/11/10/1560#metrics
 • RYSOVÁ, M. aj. Polymerní nanovlákenný substrát [poloprovoz]. 2019.
 
Ing. Mgr. Karolína Morávková

Ing. Mgr. Karolína Morávková

T +420 48535 3867

E karolina.moravkova@tul.cz

2023

 • RYSOVÁ, M. aj. Mucoadhesive nanomaterials - Composition and size matters TISSUE ENGINEERING PART A NY: Mary Ann Liebert, 2023S. ISSN: 1937-3341.
 • RYSOVÁ, M. aj. Vliv aditiv na antibakteriální účinnost a biokompatibilitu chitosanových nanovláken Biomateriály a jejich povrchy XVI. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2023S. ISBN: 978-80-01-07212-7. https://www.irsm.cas.cz/ext/biomaterialy/download/BIOMATERIALY_A_JEJICH_POVRCHY_XVI.pdf

2022

 • RYSOVÁ, M. aj. Modifikace chitosanových nanovláken pro aplikace nejen v dermatologii, 2022
 
Mgr. Martin Pusztai, Ph.D.

Mgr. Martin Pusztai, Ph.D.

T +420 48535 3576

E martin.pusztai@tul.cz

2024

2023

 • PUSZTAI, M., ŠKALOUD, P. a JADRNÁ, I. Elucidating the phylogeny and taxonomic position of the genus Spiniferomonas Takahashi (Chrysophyceae) FOTTEA Praha: Czech Phycological Society, 2023, roč. 23, č. 2. S. 217 – 222. ISSN: 1802-5439. https://fottea.czechphycology.cz/pdfs/fot/2023/02/07.pdf

2022

 • PRUDIL, J. aj. Aplikace fotoaktivních nanokompozitních materiálů pro solární samočištění a prevenci růstu řas na zateplených objektech [ověřená technologie]. 2022.
 • PRUDIL, J. aj. Aplikace inovativnı́ch fotoaktivnı́ch nanokompozitnı́ch systémů s fotokatalytickou samočisticı́ a desinfekční funkcí na památkově chráněné objekty [ověřená technologie]. 2022.
 • PRUDIL, J. aj. Mapa zateplených panelových domů napadených řasami na území ČR interaktivní mapa. : , 2022.
 • PUSZTAI, M. a ŠKALOUD, P. Species delimitation within the colonial flagellates Uroglena, Uroglenopsis and Urostipulosphaera (Chrysophyceae) EUROPEAN JOURNAL OF PHYCOLOGY TAYLOR & FRANCIS LTD, 2022, roč. 57, č. 1. S. neuvedeny (17 stran). ISSN: 0967-0262. https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/09670262.2021.1892196?needAccess=true
 • PUSZTAI, M., ŠKALOUD, P., ELIÁŠ, M. a BARCYTE, D. When you Like Other Algae: Adglutina synurophila gen. et sp. nov. (Moewusinia, Chlorophyceae), a Clingy Green Microalga Associated with Synura Colonies Protist Elsevier BV, 2022, roč. 173, č. 2. S. neuvedeny (14 stran). ISSN: 1434-4610. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1434461022000037

2020

 • DOHNÁLEK, P. aj. Development of innovative photoactive admixtures for concrete and cement-based plaster finishes, to create self-cleaning surfaces Solid State Phenomena 1. vyd. Switzerland: Trans Tech Publications Ltd, 2020 S. 14 – 20. ISBN: 978-303571668-9, ISSN: 1012-0394. https://www.scientific.net/SSP.309.14
 
Rojina Shrestha, Ph.D.

Rojina Shrestha, Ph.D.

E rojina.shrestha@tul.cz

2023

2022

 • SHRESTHA, R. aj. The effect of low-pH concrete on microbial community development in bentonite suspensions as a model for microbial activity prediction in future nuclear waste repository Science of the Total Environment Elsevier, 2022, roč. 808, č. FEB. S. neuvedeny (11 stran). ISSN: 0048-9697. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969721069370

2021

 • SHRESTHA, R. aj. Anaerobic microbial corrosion of carbon steel under conditions relevant for deep geological repository of nuclear waste Science of The Total Environment 1. vyd., 2021, roč. 800, č. DEC. S. neuvedeny (12 stran). ISSN: 0048-9697. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0048969721046131
 • SHRESTHA, R., ŠEVCŮ, A. a ŠPÁNEK, R. Deciphering indigenous bacteria in compacted bentonite through a novel and efficient DNA extraction method: insights into biogeochemical processes within the Deep Geological Disposal of nuclear waste concept JOURNAL OF HAZARDOUS MATERIALS 1. vyd. AMSTERDAM: Elsevier, 2021, roč. 408, č. APR. S. neuvedeny (11 stran). ISSN: 0304-3894. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0304389420325905?via=ihub

2020

 • SHRESTHA, R., ŠPÁNEK, R., ŠEVCŮ, A. a STEINOVÁ, J. Microbially influenced corrosion of carbon steel in the presence of anaerobic sulphate-reducing bacteria Corrosion Engineering, Science and Technology 1. vyd. Taylor and Francis, 2020, roč. 55, č. 2. S. 127 – 137. ISSN: 1478-422X. https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/1478422X.2019.1700642
 • ČERNOUŠEK, T. aj. Microbially influenced corrosion of container material The Microbiology of Nuclear Waste Disposal 1. vyd. Nizozemí: Elsevier, 2020 S. 119 – 136. ISBN: 978-0-12-818695-4.https://doi.org/10.1016/B978-0-12-818695-4.00006-X

2019

 • CERNOUSEK, T. aj. Anaerobic microbial corrosion of canister material [souhrnná výzkumná zpráva].

2018

2015

 • ŠEVCŮ, A. aj. Mikrobiální koroze za podmínek hlubinného úložiště pro koncepci ocelový UOS - zhutněný bentonit [souhrnná výzkumná zpráva].
 
Ing. Hana Tománková, M.Sc.

Ing. Hana Tománková, M.Sc.

T +420 48535 3760

E hana.tomankova@tul.cz

Vývoj a testování materiálů pro medicínské aplikace - hojení ran, doprava léčiv.

2023

2022

 • RYSOVÁ, M. aj. Chitosan-based nanofibrous wound dressing with altered antibacterial activity, 2022
 • RYSOVÁ, M. aj. Electrospun Silica Nanofibres as Multifunctional Substrate for Regenerative Medicine and Drug Delivery, 2022
 • RYSOVÁ, M. aj. Hyaluronan-nanofibres conjugates for cationic drug delivery, 2022
 • RYSOVÁ, M. aj. Initial screening of silica nanofibres as drug delivery system for antibiotics in wound healing NANOCON 2022 - Conference Proceedings, 14th International Conference on Nanomaterials Ostrava: Tanger Ltd, 2022 S. 223 – 228. ISBN: 978-80-88365-09-9, ISSN: 2694-930X. https://www.confer.cz/nanocon/2022/4611-initial-screening-of-silica-nanofibres-as-drug-delivery-system-for-antibiotics-in-wound-healing
 • RYSOVÁ, M. aj. Modifikace chitosanových nanovláken pro aplikace nejen v dermatologii, 2022
 

Laborant/technický personál

Bc. Alice Břečková

Bc. Alice Břečková

T +420 48535 3817

E alice.breckova@tul.cz

mikrobiologie, odběry vzorků, podklady pro fakturaci

2015

 • KAKOSOVÁ, E. aj. Towards combined abiotic/biological decontamination technologies: Effect of various chemical oxidations on the soil microbial communities, 2015 http://www.mosbiotechworld.ru
 
Bc. Lenka Kejzlarová

Bc. Lenka Kejzlarová

E lenka.kejzlarova@tul.cz

2020

 • KEJZLAR, P., JAKUBIČKOVÁ, M., PETRŽÍLKOVÁ, M. a KEJZLAROVÁ, L. The Effect of Nps Addition on the Photocatalytic and Antibacterial Effectivity of Composite TiO2/SiO2 Paint IOP Conference Series: Materials Science and Engineering 1. vyd. Bristol: Institute of Physics Publish, 2020 S. neuvedeny (7 stran). ISSN: 1757-8981. https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/723/1/012010/pdf
 
Mgr. Markéta Schaabová

Mgr. Markéta Schaabová

T +420 48535 3867

E marketa.schaabova@tul.cz

2023

 • RYSOVÁ, M. aj. Mucoadhesive nanomaterials - Composition and size matters TISSUE ENGINEERING PART A NY: Mary Ann Liebert, 2023S. ISSN: 1937-3341.
 • RYSOVÁ, M. aj. Nanofibrous proteolytic mats for wounds and burns sensitive debridement, 2023
 • RYSOVÁ, M. aj. Vliv aditiv na antibakteriální účinnost a biokompatibilitu chitosanových nanovláken Biomateriály a jejich povrchy XVI. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2023S. ISBN: 978-80-01-07212-7. https://www.irsm.cas.cz/ext/biomaterialy/download/BIOMATERIALY_A_JEJICH_POVRCHY_XVI.pdf

2022

 • RYSOVÁ, M. aj. Electrospun Silica Nanofibres as Multifunctional Substrate for Regenerative Medicine and Drug Delivery, 2022
 • RYSOVÁ, M. aj. Hyaluronan-nanofibres conjugates for cationic drug delivery, 2022
 • RYSOVÁ, M. aj. Initial screening of silica nanofibres as drug delivery system for antibiotics in wound healing NANOCON 2022 - Conference Proceedings, 14th International Conference on Nanomaterials Ostrava: Tanger Ltd, 2022 S. 223 – 228. ISBN: 978-80-88365-09-9, ISSN: 2694-930X. https://www.confer.cz/nanocon/2022/4611-initial-screening-of-silica-nanofibres-as-drug-delivery-system-for-antibiotics-in-wound-healing
 • RYSOVÁ, M. aj. Modifikace chitosanových nanovláken pro aplikace nejen v dermatologii, 2022

2021

 • MARYŠKA, J., SCHAABOVÁ, M. a BRICH, J. Metodika zkoušek pro testování fyzikální, chemické, mechanické a antibakteriální odolnosti povrchů lab. náb. s nánosem křemičitého solu [ověřená technologie]. 2021.

2020

 
Bc. Denisa Sokolová

Bc. Denisa Sokolová

T +420 48535 3817

E denisa.sokolova@tul.cz

mikrobiologie, odběry vzorků

 
Iva Víchová

Iva Víchová

T +420 48535 3813

E iva.vichova@tul.cz

2023

2022

2021

 • VÍCHOVÁ, I., MARYŠKA, J. a BRICH, J. Křemičitý sol, tvořený organicko-anorganickou polymerní sítí s obsahem kovových iontů nebo nanočástic, určený k nanášení na povrchy laboratorního nábytku [funkční vzorek]

2020

2019

2018

 

Ostatní členové

Šárka Hauzerová

Šárka Hauzerová

E sarka.hauzerova@tul.cz

2024

2023

 • STRNADOVÁ, K. aj. Charakterizace kompozitních nanovlákenných nití a jejich antimikrobiální funkcionalizace Biomateriály a jejich povrchy XVI. Praha: Vysoké učení technické v Praze, 2023 S. 21 – 22. ISBN: 978-80-01-07212-7.
 • KUŽELOVÁ KOŠŤÁKOVÁ, E. aj. Electrospun Polyvinyl Butyral Nanofibers Loaded with Bismuth Oxide Nanoparticles for X-ray Shielding ACS Applied Nano Materials Washington, DC: American Chemical Society, 2023, roč. 6, č. 7. S. 5242 – 5254. ISSN: 2574-0970. https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acsanm.2c05286
 • RYSOVÁ, M. aj. Electrospun silica nanofibres as multifunctional substrate for drug delivery and tissue regeneration, 2023 https://www.liebertpub.com/doi/10.1089/ten.tea.2023.29046.abstracts
 • JENČOVÁ, V. aj. Enzymatická úprava nanovlákenných materiálů pro kožní aplikace III. česko – slovenský kongres „Mezioborové přístupy v hojení ran“ Brno: SYMMA spol. s.r.o., 2023S. ISBN: 978-80-11-04155-7. http://symma.cz/hojeniran/down/hr_2023_program.pdf
 • LACY, H., JENČOVÁ, V., HAUZEROVÁ, ?. Á. a STANISHEVSKY, A. High-throughput fabrication, structural characterization, and cellular interaction of compositionally diverse fish gelatin/polycaprolactone (PCL) nanofibrous materials JOURNAL OF APPLIED POLYMER SCIENCE HOBOKEN: Wiley, 2023, roč. 140, č. JUL 3. S. neuvedeny (15 stran). ISSN: 0021-8995. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/app.54376
 • HAVLÍČKOVÁ, K. aj. Long-term comparative study of the stability of nanofibrous materials from biodegradable polycaprolactone for skin wound dressing CONFERENCE PROCEEDINGS - NANOCON 2023 Brno: Tanger Ltd., 2023 S. neuvedeny (11 stran). ISBN: 978-80-88365-13-6, ISSN: 2694-930X.
 • KUŽELOVÁ KOŠŤÁKOVÁ, E. aj. Možnosti nanovláken pro kryty ran: přehled technologií výroby III. česko – slovenský kongres „Mezioborové přístupy v hojení ran“ Brno: SYMMA, spol. s.r.o., 2023S. ISBN: 978-80-11-04155-7. http://symma.cz/hojeniran/down/hr_2023_program.pdf
 • HOMUTA, V. aj. Postprocesní úpravy biodegradabilních elektricky zvlákněných nanovláken – povrchově strukturovaná nanovlákna Biomateriály a jejich povrchy XVI. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2023S. ISBN: 978-80-01-07212-7. https://www.irsm.cas.cz/ext/biomaterialy/download/BIOMATERIALY_A_JEJICH_POVRCHY_XVI.pdf
 
Mgr. Jana Steinová, Ph.D.

Mgr. Jana Steinová, Ph.D.

E jana.steinova@tul.cz

2022

2021

2020

 • STEINOVÁ, J., HLAVÁČKOVÁ, V. a ČERNÁ, K. Chapter 4 - Molecular techniques for understanding microbial abundance and activity in clay barriers used for geodisposal The Microbiology of Nuclear Waste Disposal 1. vyd. Elsevier, 2020 S. 71 – 96. ISBN: 978-0-12-818695-4.https://doi.org/10.1016/B978-0-12-818695-4.00004-6
 • SHRESTHA, R., ŠPÁNEK, R., ŠEVCŮ, A. a STEINOVÁ, J. Microbially influenced corrosion of carbon steel in the presence of anaerobic sulphate-reducing bacteria Corrosion Engineering, Science and Technology 1. vyd. Taylor and Francis, 2020, roč. 55, č. 2. S. 127 – 137. ISSN: 1478-422X. https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/1478422X.2019.1700642
 • ČERNOUŠEK, T. aj. Microbially influenced corrosion of container material The Microbiology of Nuclear Waste Disposal 1. vyd. Nizozemí: Elsevier, 2020 S. 119 – 136. ISBN: 978-0-12-818695-4.https://doi.org/10.1016/B978-0-12-818695-4.00006-X
 • ŠEVCŮ, A. aj. Tool V: Microbiological Methods for Monitoring nZVI Performance in Groundwater Conditions Advanced Nano-Bio Technologies for Water and Soil Treatment 1. vyd. Švýcarsko: Springer, 2020 S. 645 – 657. ISBN: 978-3-030-29839-5.https://www.springer.com/gp/book/9783030298395

2019

 • ČERNÍK, M. aj. Mikrobiální koroze za podmínek hlubinného úložiště pro koncepci ocelový UOS – zhutněný bentonit - Závěrečná zpráva [souhrnná výzkumná zpráva].
 • STEINOVÁ, J. aj. Mikrobiální screening PVP Bukov a dolu Rožná Závěrečná zpráva projektu [souhrnná výzkumná zpráva].
 • STEINOVÁ, J. aj. Reproductive and dispersal strategies shape the diversity of mycobiont-photobiont association in Cladonia lichens Molecular phylogenetics and evolution 1. vyd. Elsevier, 2019, roč. 134, č. MAY. S. 226 – 237. ISSN: 1055-7903. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1055790317307170
 • ČERNÁ, K. aj. Survival of microorganisms in bentonite subjected to different levels of irradiation and pressure [souhrnná výzkumná zpráva].
 

Hlavní partneři

AWAL
Škoda Auto
Česká Zbrojovka
Elmarco
Fakultní nemocnice Motol
Preciosa
Skupina UJV
Atrea
Innogy
Auren