Seznam zaměstnanců

Mgr. Kateřina Černá, Ph.D.

Mgr. Kateřina Černá, Ph.D.

T +420 48535 3963

E katerina.cerna1@tul.cz

Kancelář 3.patro východní věž

Zařazení
  • Oddělení aplikované biologie (OABI): samostatný pracovník vědy a výzkumu
Jazykové znalosti
Aj, Nj
Specializace

CXI - oddělení OABI - geomikrobiologie v prostředí hlubinných úložišť radioaktivního odpadu

Dosažené vzdělání

Doktorské studium biologie, Oddělení zoologie, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova v Praze; Disertační práce: Nesting behaviour and population genetics of solitary bees (Hymenoptera: Anthophila)

 

2024

  • BARTAK, D. S. aj. Survivability and proliferation of microorganisms in bentonite with implication to radioactive waste geological disposal: strong effect of temperature and negligible effect of pressure. World Journal of Microbiology and Biotechnology DORDRECHT: Springer Science and Business Media B.V., 2024, roč. 40, č. 1. S. neuvedeny (14 stran). ISSN: 0959-3993. https://doi.org/10.1007/s11274-023-03849-0

2023

2022

  • ČERNÁ, K. aj. Ověřená technologie předúpravy sterilních kompaktovaných bentonitových materiálů pro následné studium mikrobiologické aktivity [ověřená technologie]. 2022.
  • SHRESTHA, R. aj. The effect of low-pH concrete on microbial community development in bentonite suspensions as a model for microbial activity prediction in future nuclear waste repository Science of the Total Environment Elsevier, 2022, roč. 808, č. FEB. S. neuvedeny (11 stran). ISSN: 0048-9697. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969721069370

2021

  • KAŠPAR, V. aj. Geochemical, Geotechnical, and Microbiological Changes in Mg/Ca Bentonite after Thermal Loading at 150 °C Minerals 1. vyd. MDPI, 2021, roč. 11, č. 9. S. neuvedeny (20 stran). ISSN: 2075-163X. https://www.mdpi.com/2075-163X/11/9/965/htm

2020

  • STEINOVÁ, J., HLAVÁČKOVÁ, V. a ČERNÁ, K. Chapter 4 - Molecular techniques for understanding microbial abundance and activity in clay barriers used for geodisposal The Microbiology of Nuclear Waste Disposal 1. vyd. Elsevier, 2020 S. 71 – 96. ISBN: 978-0-12-818695-4.https://doi.org/10.1016/B978-0-12-818695-4.00004-6

2019

  • ČERNÁ, K. aj. Survival of microorganisms in bentonite subjected to different levels of irradiation and pressure [souhrnná výzkumná zpráva].

2017

  • ČERNÍK, M. aj. Mikrobiální koroze za podmínek hlubinného úložiště pro koncepci ocelový UOS – zhutněný bentonit [souhrnná výzkumná zpráva].

Hlavní partneři

AWAL
Škoda Auto
Česká Zbrojovka
Elmarco
Fakultní nemocnice Motol
Preciosa
Skupina UJV
Atrea
Innogy
Auren