Seznam zaměstnanců

Ing. Hana Tománková, M.Sc.

Ing. Hana Tománková, M.Sc.

T +420 48535 3760

E hana.tomankova@tul.cz

Kancelář 5512

Zařazení
 • Oddělení aplikované biologie (OABI): pracovník vědy a výzkumu
Specializace

Vývoj a testování materiálů pro medicínské aplikace - hojení ran, doprava léčiv.

Další funkce

Správce Biochemické laboratoře.

 

2023

2022

 • RYSOVÁ, M. aj. Chitosan-based nanofibrous wound dressing with altered antibacterial activity, 2022
 • RYSOVÁ, M. aj. Electrospun Silica Nanofibres as Multifunctional Substrate for Regenerative Medicine and Drug Delivery, 2022
 • RYSOVÁ, M. aj. Hyaluronan-nanofibres conjugates for cationic drug delivery, 2022
 • RYSOVÁ, M. aj. Initial screening of silica nanofibres as drug delivery system for antibiotics in wound healing NANOCON 2022 - Conference Proceedings, 14th International Conference on Nanomaterials Ostrava: Tanger Ltd, 2022 S. 223 – 228. ISBN: 978-80-88365-09-9, ISSN: 2694-930X. https://www.confer.cz/nanocon/2022/4611-initial-screening-of-silica-nanofibres-as-drug-delivery-system-for-antibiotics-in-wound-healing
 • RYSOVÁ, M. aj. Modifikace chitosanových nanovláken pro aplikace nejen v dermatologii, 2022

2021

 • RYSOVÁ, M. aj. Mucoadhesive nanomaterials - Evaluation methods and selected properties, 2021

2020

2019

 • RYSOVÁ, M. aj. Nanovlákenná vrstva s imobilizovanou proteázou trypsinem pro hojení ran [funkční vzorek]
 • MARYŠKOVÁ, M. aj. Novel Nanofibersfrom Polyamide/polyethylenimine for Enzyme Immobilization, 2019 https://www.setcor.org/conferences/SMS-2019
 • RYSOVÁ, M. aj. Polymerní nanovlákenný substrát [poloprovoz]. 2019.
 • RYSOVÁ, M. aj. Solid Lipid Nanoparticles for Topical Antiseptic Delivery and Release in Wound Healing, 2019 https://www.setcor.org/conferences/nanomed-2019

2018

 • RYSOVÁ, M. aj. Nanofibrous matrices for contaminated wounds management: Sustained antibiotic release via surface corrosion Book of proceedings of the 2nd biennial International Biomah conference 1. vyd. Rome: CNR edizioni, 2018 S. 124 – 125. ISBN: 9788880802891.
 • RYSOVÁ, M., TOMÁNKOVÁ, H. a PAZOUREK, A. PLASMA TREATMENT IN SURFACE MODIFICATION OF SILICA DIOXIDE NANOFIBERS International Conference on Nanomaterials - Research and Application (NANOCON)Date: OCT 19-21, 2016 Ostrava, Czech Republic: TANGER LTD, KELTICKOVA 62, SLEZSKA, OSTRAVA 710 00, CZECH REPUBLIC, 2018S. ISBN: 9788087294857.
 • RYSOVÁ, M., TOMÁNKOVÁ, H. a VAŇÁTKOVÁ, P. Primary Evaluation of Pcl/pei Nanofibres in Terms of the Surface Functionality for Biomolecules Attachment 9th International Conference on Nanomaterials - Research and Application (NANOCON 2017) 1. vyd. Brno: Tanger, 2018 S. 605 – 610. ISBN: 978-80-87294-81-9. https://www.confer.cz/nanocon/2017/read/359-functional-nanofibres-for-biomedical-application-and-biomolecules-attachment.pdf
 • RYSOVÁ, M., TOMÁNKOVÁ, H., ROTKOVÁ, J. a MARYŠKA, J. Silica nanofibres as a novel topical dosage form, 2018
 • RYSOVÁ, M. aj. Solid lipid nanoparticles for topical antiseptic delivery and release Book of abstracts: The 10th Anniversary International Conference on Nanomaterials - Research and Application (Nanocon 2018) 1. vyd. Brno: Tanger, 2018 S. 112 – 113. ISBN: 9788087294857.

2016

2015

Hlavní partneři

AWAL
Škoda Auto
Česká Zbrojovka
Elmarco
Fakultní nemocnice Motol
Preciosa
Skupina UJV
Atrea
Innogy
Auren