Seznam zaměstnanců

Ing. Miroslava Rysová, Ph.D.

Ing. Miroslava Rysová, Ph.D.

E miroslava.rysova@tul.cz

Zařazení
 • Oddělení aplikované biologie (OABI): samostatný pracovník vědy a výzkumu
Specializace

Vývoj a testování nanomateriálů pro medicínské a kosmetické aplikace - především pro hojení ran a dopravu léčiv. Vedoucí laboratoře tkáňových kultur.

 

2022

 • RYSOVÁ, M. aj. Chitosan-based nanofibrous wound dressing with altered antibacterial activity, 2022
 • RYSOVÁ, M. aj. Electrospun Silica Nanofibres as Multifunctional Substrate for Regenerative Medicine and Drug Delivery, 2022
 • RYSOVÁ, M. aj. Hyaluronan-nanofibres conjugates for cationic drug delivery, 2022
 • RYSOVÁ, M. aj. Modifikace chitosanových nanovláken pro aplikace nejen v dermatologii, 2022
 • ŠEVCŮ, A. aj. Oční kapky na bázi CeO2 [funkční vzorek]
 • POLÁKOVÁ, D. aj. The stiffness variability of a silk fibroin scaffold during bone cell proliferation Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers Part H-Journal of engineering in medicine London: SAGE PUBLICATIONS LTD, 2022, roč. 236, č. 4. S. 539 – 546. ISSN: 0954-4119. https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/09544119211070345

2021

 • RYSOVÁ, M., MARTINOVÁ, L., FILOVÁ, E. a BAČÁKOVÁ, L. Human Osteoblast-like Saos-2 Cells on Submicron-scale Fibers Coated with Nanocrystalline Diamond Films Materials Science and Engineering C 1. vyd. Elsevier BV, 2021, roč. 121, č. February. S. neuvedeny (15 stran). ISSN: 0928-4931. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0928493120337115?via=ihub
 • MARYŠKOVÁ, M., NOVOTNÝ, V., RYSOVÁ, M. a ŠEVCŮ, A. Laccase and horseradish peroxidase for green treatment of phenolic micropollutants in real drinking water and wastewater Environmental Science and Pollution Research 1. vyd. Springer Nature, 2021, roč. 28, č. 24. S. 31566 – 31574. ISSN: 0944-1344. https://link.springer.com/article/10.1007/s11356-021-12910-0
 • RYSOVÁ, M. aj. Mucoadhesive nanomaterials - Evaluation methods and selected properties, 2021

2020

2019

 • JAŠÍKOVÁ, D., RYSOVÁ, M. a KOTEK, M. Application of laser-induced breakdown cavitation bubbles for cell lysis in vitro International Journal of Applied Pharmaceutics 1. vyd. Mahaveer Apartment, Near SIRT College,: Innovare Academics Sciences Pvt. Ltd, 2019, roč. 11, č. 5. S. 186 – 190. ISSN: 0975-7058. https://innovareacademics.in/journals/index.php/ijap/article/view/35860
 • POLÁKOVÁ, D. aj. Combined silk fibroin/nanohydroxyapatite scaffold with antibiotic addition for bone regeneration, 2019 https://www.setcor.org/conferences/sms-2019
 • RYSOVÁ, M. aj. Nanovlákenná vrstva s imobilizovanou proteázou trypsinem pro hojení ran [funkční vzorek]
 • RYSOVÁ, M., TRČ, T. a BRAŤKA, P. Nanovlákenný obvazový materiál s aktivním uvolňováním léčiva [funkční vzorek]
 • MARYŠKOVÁ, M. aj. Novel Nanofibersfrom Polyamide/polyethylenimine for Enzyme Immobilization, 2019 https://www.setcor.org/conferences/SMS-2019
 • MARYŠKOVÁ, M., RYSOVÁ, M., NOVOTNÝ, V. a ŠEVCŮ, A. Polyamide-Laccase Nanofiber Membrane for Degradation of Endocrine-Disrupting Bisphenol A, 17α-ethinylestradiol, and Triclosan Polymers 1. vyd. MDPI AG, 2019, roč. 11, č. 10. S. neuvedeny (14 stran). ISSN: 2073-4360. https://www.mdpi.com/2073-4360/11/10/1560#metrics
 • RYSOVÁ, M. aj. Polymerní nanovlákenný substrát [poloprovoz]. 2019.
 • RYSOVÁ, M. aj. Solid Lipid Nanoparticles for Topical Antiseptic Delivery and Release in Wound Healing, 2019 https://www.setcor.org/conferences/nanomed-2019

2018

 • RYSOVÁ, M. aj. Nanofibrous matrices for contaminated wounds management: Sustained antibiotic release via surface corrosion Book of proceedings of the 2nd biennial International Biomah conference 1. vyd. Rome: CNR edizioni, 2018 S. 124 – 125. ISBN: 9788880802891.
 • RYSOVÁ, M., TOMÁNKOVÁ, H. a PAZOUREK, A. PLASMA TREATMENT IN SURFACE MODIFICATION OF SILICA DIOXIDE NANOFIBERS International Conference on Nanomaterials - Research and Application (NANOCON)Date: OCT 19-21, 2016 Ostrava, Czech Republic: TANGER LTD, KELTICKOVA 62, SLEZSKA, OSTRAVA 710 00, CZECH REPUBLIC, 2018S. ISBN: 9788087294857.
 • RYSOVÁ, M., TOMÁNKOVÁ, H. a VAŇÁTKOVÁ, P. Primary Evaluation of Pcl/pei Nanofibres in Terms of the Surface Functionality for Biomolecules Attachment 9th International Conference on Nanomaterials - Research and Application (NANOCON 2017) 1. vyd. Brno: Tanger, 2018 S. 605 – 610. ISBN: 978-80-87294-81-9. https://www.confer.cz/nanocon/2017/read/359-functional-nanofibres-for-biomedical-application-and-biomolecules-attachment.pdf
 • RYSOVÁ, M., TOMÁNKOVÁ, H., ROTKOVÁ, J. a MARYŠKA, J. Silica nanofibres as a novel topical dosage form, 2018
 • RYSOVÁ, M. aj. Silver-shielded silica nanoparticles: Antimicrobial activity and biocompatibility primary evaluation Book of Abstracts: The 10th Anniversary International Conference on nanomaterials - Reserch and Application (Nanocon 2018) 1. vyd. Brno: Tanger, 2018S. ISBN: 9788087294857.
 • RYSOVÁ, M. aj. Solid lipid nanoparticles for topical antiseptic delivery and release Book of abstracts: The 10th Anniversary International Conference on Nanomaterials - Research and Application (Nanocon 2018) 1. vyd. Brno: Tanger, 2018 S. 112 – 113. ISBN: 9788087294857.

2017

 • ZAJÍCOVÁ, V. aj. Biocompatible Surface Modification of Poly(ethylene Terephthalate) Focused on Pathogenic Bacteria: Promising Prospects in Biomedical Applications Journal of Applied Polymer Science 1. vyd. Wiley-Blackwell, 2017, roč. 134, č. 26. S. neuvedeny (11 stran). ISSN: 1097-4628. https://api.wiley.com/onlinelibrary/tdm/v1/articles/10.1002/app.44990

2016

2015

 • RYSOVÁ, M., POLÁKOVÁ, D. a MARTINOVÁ, L. BIOACTIVE COATING EFFECT ON DEGRADATION KINETICS OF SILICA NANOFIBRES, 2015
 • POLÁKOVÁ, D., RYSOVÁ, M., MARTINOVÁ, L. a SYROVÁ, Z. Bioactive Coating of Silica Nanofibers And Its Influence on Diffierent Types of Cell Cultures Proceedings of Nanofibers, Applications and Related Technologies – NART 2015 1. vyd. Liberec: Henniges Hranice, s.r.o., 2015 S. 181 – 188. ISBN: 978-80-7494-265-5. http://nart.tul.cz/
 • RYSOVÁ, M. Characterization of novel biodegradable nanofibrous substrate for drug delivery, 2015
 • CHUDOBA, J., RYSOVÁ, M., POLÁKOVÁ, D. a SYROVÁ, Z. In vitro study of SiO2-based electrospun nanofibres Proceedings of Nanofibers, Applications and Related Technologies – NART 2015 1. vyd. Liberec: Technical university of Liberec, 2015 S. 257 – 262. ISBN: 978-80-7494-265-5. http://www.nart.tul.cz
 • ROTKOVÁ, J., TOMÁNKOVÁ, H. a RYSOVÁ, M. Inorganic Silica Nanofibers in a Role of Bioactive Compound Carrier NANOCON 2015 - 7th International Conference on Nanomaterials - Research and Application Ostrava: TANGER Ltd., 2015 S. 413 – 418. ISBN: 978-80-87294-63-5. http://www.nanocon.eu/files/proceedings/23/papers/4485.pdf
 • RYSOVÁ, M., POLÁKOVÁ, D. a MARTINOVÁ, L. Mechanism and kinetics of silica nanofibres degradation in vitro, 2015
 • ROTKOVÁ, J., SYROVÁ, Z., TOMÁNKOVÁ, H. a RYSOVÁ, M. Silica Nanofibres as Novel Biodegradable Substrate for Drug Delivery, 2015
 • RYSOVÁ, M., CHUDOBA, J. a SYROVÁ, Z. Study of silica-based electrospun nanofibres as a scaffold for human bone marrow mesenchymal stem cells, 2015 http://nanocon2015.tanger.cz/cz/
 • TOMÁNKOVÁ, H., RYSOVÁ, M., SCHAABOVÁ, M. a ROTKOVÁ, J. The Potential And Performance of Silica Nanofibres in Drug Delivery System, 2015 http://www.nanomed.uk.com/about.html

2014

 • RYSOVÁ, M., MARTINOVÁ, L. a FILOVÁ, E. Collagen Based Nanofibres - High Potential Scaffolding Material for Tissue Regeneration, 2014
 • DANILOVÁ, I. aj. Immobilization of Esterase Enzyme Onto Silica Nanofibers for Biomedical Applications Fibres and textiles (Vlákna a textil) 1. vyd. Bratislava: Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2014 S. 3–10. ISSN: 1335-0617. http://vat.ft.tul.cz/Archive/VaT_2014_2.pdf
 • RYSOVÁ, M., MARTINOVÁ, L. a FILOVÁ, E. Pcl/collagen I Nanofibres - Potential Scaffolding Material for Bone Defects Regeneration Journal of Tissue Engineering and Regenerative Medicine 1. vyd., 2014, roč. 8, č. IS Supl1. S. 508 – 509. ISSN: 1932-6254.
 • RYSOVÁ, M., MARTINOVÁ, L. a FILOVÁ, E. Pcl/collagen Nanofibres – Potential Scaffolding Material for Bone Deffects Regeneration, 2014

Hlavní partneři

AWAL
Škoda Auto
Česká Zbrojovka
Elmarco
Fakultní nemocnice Motol
Preciosa
Skupina UJV
Atrea
Innogy
Auren