Seznam zaměstnanců

Mgr. Kristýna Marková

Mgr. Kristýna Marková

T +420 48535 3576

E kristyna.markova2@tul.cz

Kancelář 3.313

Zařazení
 • Oddělení aplikované biologie (OABI): pracovník vědy a výzkumu
Jazykové znalosti
Čeština, Angličtina
Specializace

Molekulární genetik

Bioremediace kontaminovaných lokalit

Enviromentální mikrobiologie půd, odpadních a podzemních vod

Dosažené vzdělání

Systematická biologie a ekologie, Univerzita Palackého v Olomouci, obor hydrobiologie

 

2022

 • LHOTSKÝ, O., NĚMEČEK, J. a MARKOVÁ, K. BIOREDOXX „Ověřená technologie kombinované anaerobně-aerobní in situ biodegradace chlorovaných ethenů“ [ověřená technologie]. 2022.
 • CZINNEROVÁ, M. aj. Field application of glycerol to enhance reductive dechlorination of chlorinated ethenes and its impact on microbial community Chemosphere PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD, 2022, roč. 309, č. 1. S. neuvedeny (9 stran). ISSN: 0045-6535. https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2022.136640
 • KOZLÍČEK, Z., KOZLER, J., ANTOŠOVÁ, B. a MARKOVÁ, K. Ověřená technologie - Aplikace lignitu do pěstebních substrátů k vybraným zemědělským plodinám I. – trvalé kultury – vinohradnická produkce [ověřená technologie]. 2022.
 • KOZLÍČEK, Z., KOZLER, J., ANTOŠOVÁ, B. a MARKOVÁ, K. Ověřená technologie - Aplikace lignitu do pěstebních substrátů k vybraným zemědělským plodinám II. – jednoleté kultury na orné půdě [ověřená technologie]. 2022.

2021

 • NEBESKÁ, D. aj. Miscanthus x giganteus role in phytodegradation and changes in bacterial community of soil contaminated by petroleum industry Ecotoxicology and Environmental Safety 1. vyd. Elsevier, 2021, roč. 224, č. November 2021. S. neuvedeny (9 stran). ISSN: 0147-6513. https://doi.org/10.1016/j.ecoenv.2021.112630
 • LHOTSKÝ, O. aj. The effects of hydraulic/pneumatic fracturing-enhanced remediation (FRAC-IN) at a site contaminated by chlorinated ethenes: A case study Journal of Hazardous Materials 1. vyd. Amsterdam: Elsevier, 2021, roč. 417, č. SEP. S. neuvedeny (10 stran). ISSN: 0304-3894. https://doi.org/10.1016/j.jhazmat.2021.125883

2020

 • CZINNEROVÁ, M. aj. Combining nanoscale zero-valent iron with electrokinetic treatment for remediation of chlorinated ethenes and promoting biodegradation: A long-term field study Water Research 1. vyd., 2020, roč. 175, č. MAY. S. neuvedeny (9 stran). ISSN: 0043-1354. https://doi.org/10.1016/j.watres.2020.115692
 • NĚMEČEK, J. aj. Hydrochemical Conditions for Aerobic/Anaerobic Biodegradation of Chlorinated Ethenes—A Multi-Site Assessment Water 1. vyd. BASEL: MDPI, 2020, roč. 12, č. 2. S. neuvedeny (17 stran). ISSN: 2073-4441. https://www.mdpi.com/2073-4441/12/2/322
 • LHOTSKÝ, O., NĚMEČEK, J., ANTOŠ, V. a MARKOVÁ, K. Materiál pro podporu biologické reduktivní dechlorace in situ [užitný vzor] Zapsán 20201124 pod číslem 34582. https://isdv.upv.cz/doc/FullFiles/UtilityModels/FullDocuments/FDUM0034/uv034582.pdf

2019

 • LACINOVÁ, L. aj. Prostředek pro chemickou a biologickou regeneraci vodárenských vrtů nebo studní [užitný vzor] Zapsán 20191203 pod číslem 33464.
 • PEŠKOVÁ, K., MARKOVÁ, K., VOLOŠČUKOVÁ, O. a NOSEK, J. Surface modification of zero-valent iron nanoparticles by biological active substance-complex tests NANOCON 2018 - Conference Proceedings, 10th Anniversary International Conference on Nanomaterials - Research and Application2019 1. vyd. TANGER LTD, 2019 S. 260 – 265. ISBN: 978-808729489-5.

2018

 • NOSEK, J. aj. Technologie aplikace kompozitního Fe materiálu s povrchovou modifikací detergentem MSJ pro in-situ sanaci kontaminace horninového prostředí [ověřená technologie]. 2018.
 • NOSEK, J. aj. Vodná suspenze pro in-situ sanaci horninového prostředí kontaminovaného chemickými sloučeninami [užitný vzor] Zapsán 20181113 pod číslem 32309. https://isdv.upv.cz/doc/FullFiles/UtilityModels/FullDocuments/FDUM0032/uv032309.pdf

2017

 • ČERNÍK, M. aj. Kompozitní Fe materiál pro in-situ sanaci s povrchovou modifikací detergentem MSJ [funkční vzorek] http://www.cxi.tul.cz

Hlavní partneři

AWAL
Škoda Auto
Česká Zbrojovka
Elmarco
Fakultní nemocnice Motol
Preciosa
Skupina UJV
Atrea
Innogy
Auren