Seznam zaměstnanců

Iva Víchová

Iva Víchová

T +420 48535 3813

E iva.vichova@tul.cz

Kancelář L 4.403

Zařazení
  • Oddělení aplikované biologie (OABI): laborant/technický personál

2023

2022

2021

  • VÍCHOVÁ, I., MARYŠKA, J. a BRICH, J. Křemičitý sol, tvořený organicko-anorganickou polymerní sítí s obsahem kovových iontů nebo nanočástic, určený k nanášení na povrchy laboratorního nábytku [funkční vzorek]

2020

2019

2018

Hlavní partneři

AWAL
Škoda Auto
Česká Zbrojovka
Elmarco
Fakultní nemocnice Motol
Preciosa
Skupina UJV
Atrea
Innogy
Auren