Seznam zaměstnanců

Mgr. Martin Pusztai, Ph.D.

Mgr. Martin Pusztai, Ph.D.

T +420 48535 3576

E martin.pusztai@tul.cz

Kancelář 3.313

Zařazení
  • Katedra biologie (KBE): člen katedry
  • Oddělení aplikované biologie (OABI): pracovník vědy a výzkumu

2024

2023

  • PUSZTAI, M., ŠKALOUD, P. a JADRNÁ, I. Elucidating the phylogeny and taxonomic position of the genus Spiniferomonas Takahashi (Chrysophyceae) FOTTEA Praha: Czech Phycological Society, 2023, roč. 23, č. 2. S. 217 – 222. ISSN: 1802-5439. https://fottea.czechphycology.cz/pdfs/fot/2023/02/07.pdf

2022

  • PRUDIL, J. aj. Aplikace fotoaktivních nanokompozitních materiálů pro solární samočištění a prevenci růstu řas na zateplených objektech [ověřená technologie]. 2022.
  • PRUDIL, J. aj. Aplikace inovativnı́ch fotoaktivnı́ch nanokompozitnı́ch systémů s fotokatalytickou samočisticı́ a desinfekční funkcí na památkově chráněné objekty [ověřená technologie]. 2022.
  • PRUDIL, J. aj. Mapa zateplených panelových domů napadených řasami na území ČR interaktivní mapa. : , 2022.
  • PUSZTAI, M. a ŠKALOUD, P. Species delimitation within the colonial flagellates Uroglena, Uroglenopsis and Urostipulosphaera (Chrysophyceae) EUROPEAN JOURNAL OF PHYCOLOGY TAYLOR & FRANCIS LTD, 2022, roč. 57, č. 1. S. neuvedeny (17 stran). ISSN: 0967-0262. https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/09670262.2021.1892196?needAccess=true
  • PUSZTAI, M., ŠKALOUD, P., ELIÁŠ, M. a BARCYTE, D. When you Like Other Algae: Adglutina synurophila gen. et sp. nov. (Moewusinia, Chlorophyceae), a Clingy Green Microalga Associated with Synura Colonies Protist Elsevier BV, 2022, roč. 173, č. 2. S. neuvedeny (14 stran). ISSN: 1434-4610. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1434461022000037

2020

  • DOHNÁLEK, P. aj. Development of innovative photoactive admixtures for concrete and cement-based plaster finishes, to create self-cleaning surfaces Solid State Phenomena 1. vyd. Switzerland: Trans Tech Publications Ltd, 2020 S. 14 – 20. ISBN: 978-303571668-9, ISSN: 1012-0394. https://www.scientific.net/SSP.309.14

Hlavní partneři

AWAL
Škoda Auto
Česká Zbrojovka
Elmarco
Fakultní nemocnice Motol
Preciosa
Skupina UJV
Atrea
Innogy
Auren