Seznam zaměstnanců

Ing. Milena Maryšková, Ph.D.

Ing. Milena Maryšková, Ph.D.

E milena.maryskova@tul.cz

Zařazení
 • Oddělení aplikované biologie (OABI): pracovník vědy a výzkumu

2022

2021

 • MARYŠKOVÁ, M., NOVOTNÝ, V., RYSOVÁ, M. a ŠEVCŮ, A. Laccase and horseradish peroxidase for green treatment of phenolic micropollutants in real drinking water and wastewater Environmental Science and Pollution Research 1. vyd. Springer Nature, 2021, roč. 28, č. 24. S. 31566 – 31574. ISSN: 0944-1344. https://link.springer.com/article/10.1007/s11356-021-12910-0

2020

2019

 • MARYŠKOVÁ, M. a HRŮZA, J. Filtrační zařízení pro hloubkovou filtraci vody [funkční vzorek]
 • RYSOVÁ, M. aj. Nanovlákenná vrstva s imobilizovanou proteázou trypsinem pro hojení ran [funkční vzorek]
 • MARYŠKOVÁ, M. aj. Novel Nanofibersfrom Polyamide/polyethylenimine for Enzyme Immobilization, 2019 https://www.setcor.org/conferences/SMS-2019
 • MARYŠKOVÁ, M., RYSOVÁ, M., NOVOTNÝ, V. a ŠEVCŮ, A. Polyamide-Laccase Nanofiber Membrane for Degradation of Endocrine-Disrupting Bisphenol A, 17α-ethinylestradiol, and Triclosan Polymers 1. vyd. MDPI AG, 2019, roč. 11, č. 10. S. neuvedeny (14 stran). ISSN: 2073-4360. https://www.mdpi.com/2073-4360/11/10/1560#metrics
 • RYSOVÁ, M. aj. Polymerní nanovlákenný substrát [poloprovoz]. 2019.

2018

 • MARYŠKOVÁ, M., VAŇÁTKOVÁ, P., SCHAABOVÁ, M. a MARYŠKA, J. Immobilization of Laccase from T. versicolor on Nanofiber Matrix Materials Science Forum (Vol. 937) 1. vyd. Switzerland: Trans Tech Publications, 2018 S. 123 – 128. ISBN: 978-303571377-0, ISSN: 0255-5476.
 • MARYŠKOVÁ, M. a HRŮZA, J. Inovativní filtrační zařízení s biokatalyticky aktivní složkou [funkční vzorek]
 • MARYŠKOVÁ, M. a HRŮZA, J. Modelové zařízení pro simulaci hloubkové filtrace vody [funkční vzorek]

2016

 • ROTKOVÁ, J., MARTINOVÁ, L., MARYŠKOVÁ, M. a ŠEVCŮ, A. Polyamide 6/chitosan nanofibers as support for the immobilization of Trametes versicolor for the elimination of endocrine disrupting chemicals Enzyme and Microbial Technology 1. vyd. Elsevier Inc., 2016, roč. 89, č. JUL 2016. S. 31 – 38. ISSN: 0141-0229. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0141022916300382

Hlavní partneři

AWAL
Škoda Auto
Česká Zbrojovka
Elmarco
Fakultní nemocnice Motol
Preciosa
Skupina UJV
Atrea
Innogy
Auren