+420 485 353 852|

cxi@tul.cz|

Staff


Process Modeling and Artificial Intelligence Team

Ing. Jan Kočí

Ing. Jan Kočí

T +420 48535 3606, +420 725 578 591

E jan.koci@tul.cz

Digitization, management, enterprise and software architecture, integration​

2023

 • GHEIBI, M. et al. A risk-based soft sensor for failure rate monitoring in water distribution network via adaptive neuro-fuzzy interference systems Scientific Reports NATURE PORTFOLIO, 2023, vol. 13, issue 1. P. neuvedeny (27 stranky). ISSN: 2045-2322. https://www.nature.com/articles/s41598-023-38620-w#Ack1
 • KOČÍ, J., YILDIRIM, B. , and ZACH, J. Damage detection in textile industry using image recognition (REBID) [software].
 • KOČÍ, J., CHUMCHAL, V. , and ZACH, J. Data Driven Research @CXI TUL [software]. Available from: https://gitlab.com/data-driven-research/ddrapp/-/wikis/home.
 • GHEIBI, M. et al. Design of a Decision Support System to Operate a NO2 Gas Sensor Using Machine Learning, Sensitive Analysis and Conceptual Control Process Modelling Chemosensors Multidisciplinary Digital Publishing Institute (MDPI), 2023, vol. 11, issue 2. P. neuvedeny (15 stran). ISSN: 2227-9040. https://www.mdpi.com/2227-9040/11/2/126
 • KOČÍ, J., TYL, P., YILDIRIM, B. , and CHUMCHAL, V. Použití umělé inteligence pro vyhodnocování dat vibrodiagnostiky (proof of concept) [software].

2022

 • KOČÍ, J., CHUMCHAL, V., ZDVYHAL, M. , and HANČIL, D. Funkční vzorek webové aplikace využívající YOLO algoritmy umožňující rozpoznání objektů nebo stavebních prvků v nasnímané dynamické scéně [ověřená technologie]. 2022.
 • WACLAWEK, S. et al. How Can Hybrid Materials Enable a Circular Economy? Ecological Chemistry and Engineering S Sciendo, 2022, vol. 29, issue 4. P. 447 – 462. ISSN: 1898-6196. https://sciendo.com/pl/article/10.2478/eces-2022-0030#
 • PETRŮ, M. et al. Modulární platforma pro autonomní podvozky specializovaných elektrovozidel pro dopravu nákladu a zařízení - Generace 0 [funkční vzorek]
 • VOŽENÍLEK, R. et al. Modulární platforma pro autonomní podvozky specializovaných elektrovozidel pro dopravu nákladu a zařízení - Generace 1 [funkční vzorek]
 • MOEZZI, R. et al. Object Detection Using Microsoft HoloLens by a Single Forward Propagation CNN Proceedings in Adaptation, Learning and Optimization 15. ed. Springer, 2022 P. 507 – 517. ISBN: 978-3-030-97196-0. https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-97196-0_42
 

Other Members

Bc. Věnceslav Chumchal

Bc. Věnceslav Chumchal

E venceslav.chumchal@tul.cz

Applied machine learning and AI, data management, numerical computing, python/jupyter, application development​

2023

2022

 • KOČÍ, J., CHUMCHAL, V., ZDVYHAL, M. , and HANČIL, D. Funkční vzorek webové aplikace využívající YOLO algoritmy umožňující rozpoznání objektů nebo stavebních prvků v nasnímané dynamické scéně [ověřená technologie]. 2022.
 
Ing. Bohumil Kolář

Ing. Bohumil Kolář

E bohumil.kolar@tul.cz

Measurement and Control Systems, Industry 4.0, ML/AI, C, Matlab

 
Martin Schindler

Martin Schindler

T +420 48535 2836

E martin.schindler@tul.cz

Mathematical statistics, machine learning and data mining techniques, programming in R​

2023

2022

2020

2019

2016

 
Denis Tauchman

Denis Tauchman

E denis.tauchman@tul.cz

Python developer; machine learning and AI, Django, Javascript, backend development, DevOps, application development

 
Ing. Pavel Tyl

Ing. Pavel Tyl

T +420 48535 3864

E pavel.tyl@tul.cz

Databases
Web technologies (semantic web, ontologies)
Datamining

2024

 • BUCHTA, J., SVOBODA, P., TYL, P. , and CÝRUS, J. IOT jednotka pro interní car sharing ve Škoda Auto a.s. [funkční vzorek]

2023

 • KOČÍ, J., TYL, P., YILDIRIM, B. , and CHUMCHAL, V. Použití umělé inteligence pro vyhodnocování dat vibrodiagnostiky (proof of concept) [software].

2020

 • KRČMAŘÍK, D. et al. Prototyp komunikační jednotky sbírající data [funkční vzorek]

2018

 • LAMR, M., CÍSAŘOVÁ, K. , and TYL, P. The possibilities of using digital data in the field of prevention ICT in the Role of Services - State of the Art and Perspectives: Liberec Informatics Forum Liberec: Technical University of Liberec, 2018 P. 9 – 30. ISBN: 978-80-7494-432-1.

2017

 • KOČÍ, J. et al. Elektronika a cloudová platforma pro pilotní firemní carsharing [souhrnná výzkumná zpráva].

2016

 • CÍSAŘOVÁ, K., LAMR, M., SVOBODA, P. , and TYL, P. Attitudes of students to the lecture streaming and new elements of e-learning portal Proceedings of the 28th International Business Information Management Association Conference - Vision 2020: Innovation Management, Development Sustainability, and Competitive Economic Growth Spain: International Business Information Management Association, 2016 P. 2080 – 2087. ISBN: 978-0-9860419-8-3.
 • KOČÍ, J. et al. IoT komunikační jednotka a cloudová platforma pro sběr telemetrických dat [souhrnná výzkumná zpráva].

2015

 • CÍSAŘOVÁ, K. et al. Stačí technické prvky a nové technologie, aby byly nastavené rovné šance na vzdělávání pro studenty s SVP Sborník příspěvků z X. ročníku z konference „vysokoškolské studium bez bariér" 1. ed. Liberec: Vysokoškolský podnik, spol. s.r.o., 2015 P. 59 – 69. ISBN: 978-80-7494-228-0.

2014

 • LAMR, M., TYL, P. , and GREGOVÁ, A. Nabídka nových sw řešení na elearningovém portále ALS na TUL v Liberci Sborník příspěvků z VIII. ročníku mezinárodní konference "Vysokoškolské studium bez bariér" 1. ed. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2014 P. 58. ISBN: 978-80-7494-066-8.
 
Bekir Yildirim

Bekir Yildirim

T +420 48535 3606

E bekir.yildirim@tul.cz

Industrial computer vision applications and image processing, machine learning applications, python/jupyter

2023

 • KOČÍ, J., YILDIRIM, B. , and ZACH, J. Damage detection in textile industry using image recognition (REBID) [software].
 • KHAN, N. et al. Development of a 3D Color Diagram for Improved Visual Grading System of Cotton Fibers and Polymers SEOUL: Korean Fiber Society, 2023, vol. 24, issue 1. P. 73 – 82. ISSN: 1229-9197. https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s12221-023-00055-5.pdf
 • ISLAM, M. N., YILDIRIM, B., MARYŠKA, J. , and YALCINKAYA, F. Multi-layered nanofiber membranes: Preparation, characterization, and application in wastewater treatment Journal of Industrial Textiles California: SAGE, 2023, vol. 52, issue 11. P. neuvedeny (22 stranky). ISSN: 1528-0837. https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/15280837221127443
 • KOČÍ, J., TYL, P., YILDIRIM, B. , and CHUMCHAL, V. Použití umělé inteligence pro vyhodnocování dat vibrodiagnostiky (proof of concept) [software].

2017

 
Jakub Zach

Jakub Zach

T +420 48535 3524, +420 739 366 255

E jakub.zach@tul.cz

Python programming, data management, data analysis and processing, data scientist, FAIR data management​

2023

 

General partners

Škoda AUTO
Česká Zbrojovka
Aquatest
Elmarco
FM Motol
Preciosa
UJV Group
Atrea
Innogy
Auren