+420 485 353 852|

cxi@tul.cz|

Staff


Process Modeling and Artificial Intelligence Team

Ing. Jan Kočí

Ing. Jan Kočí

T +420 48535 3606

E jan.koci@tul.cz

2022

 • KOČÍ, J., CHUMCHAL, V., ZDVYHAL, M. , and HANČIL, D. Funkční vzorek webové aplikace využívající YOLO algoritmy umožňující rozpoznání objektů nebo stavebních prvků v nasnímané dynamické scéně [ověřená technologie]. 2022.
 • WACLAWEK, S. et al. How Can Hybrid Materials Enable a Circular Economy? Ecological Chemistry and Engineering S Sciendo, 2022 P. neuvedeny (16 stran). ISSN: 1898-6196. https://sciendo.com/pl/article/10.2478/eces-2022-0030#

2021

 • CÝRUS, J. et al. Funkční vzorek adaptivní loT platformy a odpovídajících technických zařízení pro správu a řízení AUE [funkční vzorek]
 • CÝRUS, J. et al. Funkční vzorek hybridní scény a technických zařízení využívajících metod zpřesnění polohy objektu/pozorovatele [funkční vzorek]
 • KOČÍ, J., HANČIL, D. , and ZDVYHAL, M. Software pro automatizovanou přípravu datasetů z 3D dat stavebních prvků pro strojové učení rozpoznávacího algoritmu a úsporu manuální práce [software]. Available from: https://cxi.tul.cz/projekty/dokoncene-projekty/cameb2.

2020

 • CÝRUS, J., KRČMAŘÍK, D., PETRŮ, M. , and KOČÍ, J. Cooperation of Virtual Reality and Real Objects with HoloLens Advances in Intelligent Systems and Computing 1. ed. Springer, Cham, 2020 P. 94 – 106. ISBN: 978-303017797-3, ISSN: 2194-5357. https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-17798-0_10
 • KRČMAŘÍK, D., CÝRUS, J. , and KOČÍ, J. Hololens sloužící pro přesnou lokalizaci zařízení bez podpůrné infrastruktury [funkční vzorek] http://147.230.187.146:5555/Positions/Index
 • KRČMAŘÍK, D., MOEZZI, R., PETRŮ, M. , and KOČÍ, J. Smart Agriculture with Advanced IoT Communication and Sensing Unit Advances in Intelligent Systems and Computing 1. ed. Cham: Springer, 2020 P. 903 – 912. ISBN: 978-3-030-39444-8, ISSN: 2194-5357. https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-39445-5_65
 • KOČÍ, J., KRČMAŘÍK, D., JANDUROVÁ, L. , and ZDVYHAL, M. SW řešení optimalizace 3D dat a BIM konverzi [software]. Available from: http://cxi.tul.cz/cameb.

2019

 • BAHRI, H., KRČMAŘÍK, D. , and KOČÍ, J. Accurate Object Detection System on HoloLens Using YOLO Algorithm Proceedings - 2019 3rd International Conference on Control, Artificial Intelligence, Robotics and Optimization, ICCAIRO 2019 1. ed. Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc., 2019 P. 219 – 224. ISBN: 978-1-72813-572-4. https://ieeexplore.ieee.org/document/9057151
 

Other Members

Věnceslav Chumchal

Věnceslav Chumchal

E venceslav.chumchal@tul.cz

Applied machine learning

Data processing and analysis

Web application development

2022

 • KOČÍ, J., CHUMCHAL, V., ZDVYHAL, M. , and HANČIL, D. Funkční vzorek webové aplikace využívající YOLO algoritmy umožňující rozpoznání objektů nebo stavebních prvků v nasnímané dynamické scéně [ověřená technologie]. 2022.
 
Mgr. Martin Schindler, Ph.D.

Mgr. Martin Schindler, Ph.D.

T +420 48535 420485352836

E martin.schindler@tul.cz

Mathematical statistics

2022

2020

2019

2016

 
Bekir Yildirim

Bekir Yildirim

E bekir.yildirim@tul.cz

2017

 

General partners

Škoda AUTO
Česká Zbrojovka
Aquatest
Elmarco
FM Motol
Preciosa
UJV Group
Atrea
Innogy
Auren