+420 485 353 852|

cxi@tul.cz|

Staff


Department of sw architecture and development Team

Ing. Jindřich Cýrus, Ph.D.

Ing. Jindřich Cýrus, Ph.D.

T +420 48535 3932

E jindrich.cyrus@tul.cz

2024

 • BUCHTA, J., SVOBODA, P., TYL, P. , and CÝRUS, J. IOT jednotka pro interní car sharing ve Škoda Auto a.s. [funkční vzorek]

2023

 • GHEIBI, M. et al. A risk-based soft sensor for failure rate monitoring in water distribution network via adaptive neuro-fuzzy interference systems Scientific Reports NATURE PORTFOLIO, 2023, vol. 13, issue 1. P. neuvedeny (27 stranky). ISSN: 2045-2322. https://www.nature.com/articles/s41598-023-38620-w#Ack1
 • GHEIBI, M. et al. Design of a Decision Support System to Operate a NO2 Gas Sensor Using Machine Learning, Sensitive Analysis and Conceptual Control Process Modelling Chemosensors Multidisciplinary Digital Publishing Institute (MDPI), 2023, vol. 11, issue 2. P. neuvedeny (15 stran). ISSN: 2227-9040. https://www.mdpi.com/2227-9040/11/2/126
 • VU, T. M., MOEZZI, R., CÝRUS, J. , and HLAVA, J. Feasible And Optimal Trajectories Generation for Autonomous Driving Vehicles Mechatronic systems and control Calgary: ACTA Press, 2023, vol. 51, issue 1. P. 11 – 24. ISSN: 2561-1771. https://www.actapress.com/Abstract.aspx?paperId=55380
 • VU, T. M., MOEZZI, R., CÝRUS, J. , and HLAVA, J. Fuzzy System for Clutch Engagement And Vibration Control in Parallel Hybrid Electric Vehicle Mechatronic systems and control Calgary: ACTA Press, 2023, vol. 51, issue 1. P. 25 – 33. ISSN: 2561-1771. https://www.actapress.com/Abstract.aspx?paperId=55381
 • MOEZZI, R. et al. Object Detection by Tiny-YOLO on TurtleBot3 as an Educational Robot Lecture Notes in Networks and Systems Springer, 2023 P. 619 – 630. ISBN: 978-981992321-2, ISSN: 2367-3370. https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-981-99-2322-9_47

2022

 

Other Members

doc. Ing. Dalibor Frydrych, Ph.D.

doc. Ing. Dalibor Frydrych, Ph.D.

T +420 48535 3606

E dalibor.frydrych@tul.cz

2016

 • HOKR, M., HANČILOVÁ, I., FRYDRYCH, D. , and NOVÁK, J. Provedení modelových výpočtů v rámci Task Force EBS a účast při jeho hodnocení - závěrečná zpráva [souhrnná výzkumná zpráva].

2015

 • HOKR, M., HANČILOVÁ, I., FRYDRYCH, D. , and NOVÁK, J. Provedení modelových výpočtů v rámci Task Force EBS a účast při jeho hodnocení - Průběžná zpráva č.2 [souhrnná výzkumná zpráva].
 • HOKR, M., BALVÍN, A. , and FRYDRYCH, D. Zkušenosti z řešení inverzních úloh proudění podzemní vody a transportu stopovače s terénním měřením Seminar on Numerical Analysis & Winter School 1. ed. Ostrava: Ústav geoniky, AV ČR, 2015 P. 37 – 40. ISBN: 978-80-86407-55-5.

2014

 • RÁLEK, P., HOKR, M., BALVÍN, A. , and FRYDRYCH, D. Evaluation of Underground Experiments with 3d Numerical Models 5th International Colloquium on Geomechanics And Geophysics 1. ed. Ostrava: Ústav geoniky AV, 2014 P. 39 – 40. ISBN: 978-80-86407-49-4.
 • HOKR, M. et al. Numerický model pro vyhodnocování vodních tlakových zkoušek ve vrtech vedených z podzemních prostor Sborník příspěvků XIV. hydrogeologického kongresu - Průzkum, využívání a ochrana podzemní vody: nové úkoly a výzvy (Datel, Hauerová, eds.) 1. ed. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2014 P. 1 – 5. ISBN: 978-80-903635-4-0.
 • HOKR, M., FRYDRYCH, D. , and BALVÍN, A. Příklady zpracování geometricky složitých modelů pro výpočty proudění podzemní vody sborník Seminar on Numerical Analysis (SNA 14) 1. ed. Praha: Ústav Informatiky AV, 2014 P. 46 – 49. ISBN: 978-80-87136-16-4.
 • HOKR, M., ŠKARYDOVÁ, I., FRYDRYCH, D. , and NOVÁK, J. Provedení modelových výpočtů v rámci Task Force EBS a účast při jeho hodnocení - Průběžná zpráva č.1 [souhrnná výzkumná zpráva].
 
Ing. Daniel Hančil, Ph.D.

Ing. Daniel Hančil, Ph.D.

T +420 48535 3819

E daniel.hancil@tul.cz

Digital Image Processing - measuring the position and size of objects in 2D and 3D images
Realisation of Systems for Computer Vision
Creation applications for measuring, controlling and data analysis (mainly in LabView)
Development of mixed reality - MS HoloLens
Object detection in the images - YOLO

2023

 • MARTINEC, T., HANČIL, D. , and MACHÁČEK, J. Konstrukční řešení měřícího nástroje pro robota - robotický nástroj pro optické měření profilu povrchu na principu laserové triangulace [funkční vzorek] https://doc.tul.cz/13170/

2022

 • ŠEVČÍK, L., PETRŮ, M., MARTINEC, T. , and HANČIL, D. Detekovací stanice vad automobilních filtrů [funkční vzorek]
 • KOČÍ, J., CHUMCHAL, V., ZDVYHAL, M. , and HANČIL, D. Funkční vzorek webové aplikace využívající YOLO algoritmy umožňující rozpoznání objektů nebo stavebních prvků v nasnímané dynamické scéně [ověřená technologie]. 2022.

2021

 • KOČÍ, J., HANČIL, D. , and ZDVYHAL, M. Software pro automatizovanou přípravu datasetů z 3D dat stavebních prvků pro strojové učení rozpoznávacího algoritmu a úsporu manuální práce [software]. Available from: https://cxi.tul.cz/projekty/dokoncene-projekty/cameb2.

2020

 • HANČIL, D. Software pro pořízení a zpracování informací o počtu osob a dalších nenainstalovaných, ale přítomných zdrojů tepla [software].

2017

2015

 • LIEDERHAUSOVÁ, D. et al. A visualization of rising fibres from wire technology process NART 2015-Nanofibers, Applications and Related Technologies 1. ed. Liberec: TECHNICAL UNIVERSITY LIBEREC, 2015 P. 75 – 86. ISBN: 978-80-7494-265-5.
 • LIEDERHAUSOVÁ, D. et al. A visualization of rising fibres from wire technology process Nanofibers, Applications and Related Technologies - NART 2015, Conference Proceedings 1. ed. Technical University of Liberec, Czech Republic: Technical University of Liberec, Czech Republic, 2015 P. 75 – 86. ISBN: 978-80-7494-265-5.
 • LIEDERHAUSOVÁ, D., HANČIL, D. , and KOPECKÝ, V. Drop movement analysis on inclined surface for the adhesion coefficient determination 2015 IEEE International Workshop of Electronics, Control, Measurement, Signals and their application to Mechatronics (ECMSM) 1. ed. Liberec: IEEE, 2015 P. 1 – 5. ISBN: 978-1-4799-6972-2. http://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=7208696
 
Lenka Jandurová

Lenka Jandurová

E lenka.jandurova@tul.cz

2021

 • CÝRUS, J. et al. Funkční vzorek adaptivní loT platformy a odpovídajících technických zařízení pro správu a řízení AUE [funkční vzorek]
 • CÝRUS, J. et al. Funkční vzorek hybridní scény a technických zařízení využívajících metod zpřesnění polohy objektu/pozorovatele [funkční vzorek]

2020

 • KOČÍ, J., KRČMAŘÍK, D., JANDUROVÁ, L. , and ZDVYHAL, M. SW řešení optimalizace 3D dat a BIM konverzi [software]. Available from: http://cxi.tul.cz/cameb.
 
Ing. Petr Ječmen, Ph.D.

Ing. Petr Ječmen, Ph.D.

T +420 48535 3669

E petr.jecmen@tul.cz

2022

 • PETRŮ, M. et al. Modulární platforma pro autonomní podvozky specializovaných elektrovozidel pro dopravu nákladu a zařízení - Generace 0 [funkční vzorek]
 • VOŽENÍLEK, R. et al. Modulární platforma pro autonomní podvozky specializovaných elektrovozidel pro dopravu nákladu a zařízení - Generace 1 [funkční vzorek]

2021

 • CÝRUS, J. et al. Funkční vzorek adaptivní loT platformy a odpovídajících technických zařízení pro správu a řízení AUE [funkční vzorek]
 • CÝRUS, J. et al. Funkční vzorek hybridní scény a technických zařízení využívajících metod zpřesnění polohy objektu/pozorovatele [funkční vzorek]

2020

 • KAJZR, D. et al. Software pro řízení autonomního vozidla 0. generace [software].

2017

 • KOČÍ, J. , and JEČMEN, P. Optimalizace plánování zdrojů [souhrnná výzkumná zpráva].
 • JEČMEN, P. , and SATRAPA, P. Real-time Optimal Subset Size Selection in Digital Image Correlation CER Comparative European Research 2017 Proceedings London: Sciemcee Publishing, 2017 P. 64 – 68. ISBN: 978-0-9935191-4-7. http://www.sciemcee.org/library/proceedings/cer/cer2017_proceedings01.pdf
 • JEČMEN, P., LERASLE, F. , and MEKONNEN, A. A. Trade-off between GPGPU based implementations of multi object tracking particle filter Proceedings of the 12th International Joint Conference on Computer Vision, Imaging and Computer Graphics Theory and Applications - (Volume 6) Portugal: SCITEPRESS, 2017 P. 123 – 131. ISBN: 978-989-758-227-1. http://www.visigrapp.org/?y=2017

2016

 • JEČMEN, P. , and SATRAPA, P. Optimal Opencl Kernel Creation for Digital Image Correlation Algorithm CER Comparative European Research 2016 Proceedings London: Sciemcee Publishing, 2016 P. 107 – 111. ISBN: 978-0-9928772-9-3. http://www.sciemcee.org/library/proceedings/cer/cer2016_proceedings01.pdf
 • KOČÍ, J. , and JEČMEN, P. Plánovací engine využívající genetické algoritmy [souhrnná výzkumná zpráva].
 
Reza Moezzi

Reza Moezzi

E reza.moezzi@tul.cz

2024

 • NAKHAEI, M. et al. Comparative Evaluation of Deep Learning Techniques in Streamflow Monthly Prediction of the Zarrine River Basin Water Basel switzerland: MDPI, 2024, vol. 16, issue 2. P. neuvedeny (21 stranky). ISSN: 2073-4441. https://www.mdpi.com/2073-4441/16/2/208
 • VITO, S. et al. Data-Driven Strategies for Optimizing Albania’s Utilization of Renewable Energy Sources from Urban Waste: Current Status and Future Prospects World Basel: MDPI, 2024, vol. 5, issue 4. P. 1 – 18. ISSN: 2673-4060. https://www.mdpi.com/2673-4060/5/2/14
 • FILAJ, E. et al. Ensuring Structural Integrity: An Evaluation of Vertical Shortening in Tall Concrete Buildings CivilEng Geneva: MDPI, 2024, vol. 5, issue 2. P. 191 – 208. ISSN: 2673-4109. https://www.mdpi.com/2673-4109/5/1/10
 • VAHEDI NIKBAKHT, M. et al. Identification and Ranking of Factors Affecting the Delay Risk of High-Rise Construction Projects Using AHP and VIKOR Methods Infrastructures BASEL: MDPI, 2024, vol. 9, issue 2. P. neuvedeny (22 stranky). ISSN: 2412-3811. https://www.mdpi.com/2412-3811/9/2/24
 • TAGHAVI, S. A. et al. Numerical Analysis of Bearing Capacity in Deep Excavation Support Structures: A Comparative Study of Nailing Systems and Helical Anchors Eng Basel: Multidisciplinary Digital Publishing Institute (MDPI), 2024, vol. 5, issue 4. P. 1 – 20. ISSN: 2673-4117. https://www.mdpi.com/2673-4117/5/2/37
 • BIGONAH, N. et al. Seismic Stability and Sustainable Performance of Diaphragm Walls Adjacent to Tunnels: Insights from 2D Numerical Modeling and Key Factors BUILDINGS Basel: MDPI, 2024, vol. 14, issue 1. P. neuvedeny (19 stran). ISSN: 2075-5309. https://www.mdpi.com/2075-5309/14/1/60

2023

 • SOROOSHNIA, E. et al. A Novel Approach for Optimized Design of Low-e Windows And Visual Comfort for Residential Spaces Energy and Built Environment KeAi Communications Co., 2023 P. neuvedeny (31 stranky). ISSN: 2666-1233. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2666123323000776
 • SULEJMANI, A. et al. A Novel Method of Jacobian Contours to Evaluate the Influence Line in Statically Determinate Structures Applied Mechanics Basel: MDPI, 2023, vol. 4, issue 4. P. 1172 – 1187. ISSN: 2673-3161. https://www.mdpi.com/2673-3161/4/4/60
 • GHEIBI, M. et al. A risk-based soft sensor for failure rate monitoring in water distribution network via adaptive neuro-fuzzy interference systems Scientific Reports NATURE PORTFOLIO, 2023, vol. 13, issue 1. P. neuvedeny (27 stranky). ISSN: 2045-2322. https://www.nature.com/articles/s41598-023-38620-w#Ack1
 • GHEIBI, M. et al. Design of a Decision Support System to Operate a NO2 Gas Sensor Using Machine Learning, Sensitive Analysis and Conceptual Control Process Modelling Chemosensors Multidisciplinary Digital Publishing Institute (MDPI), 2023, vol. 11, issue 2. P. neuvedeny (15 stran). ISSN: 2227-9040. https://www.mdpi.com/2227-9040/11/2/126
 
Jan Noll

Jan Noll

E jan.noll@tul.cz

2017

 • KOČÍ, J. et al. Elektronika a cloudová platforma pro pilotní firemní carsharing [souhrnná výzkumná zpráva].
 
Ing. Přemysl Svoboda

Ing. Přemysl Svoboda

T +420 48535 3864

E premysl.svoboda@tul.cz

Measurement and control of the electrospinning process
Design of electronical circuits with a microprocessor / microcontroller

2024

 • BUCHTA, J., SVOBODA, P., TYL, P. , and CÝRUS, J. IOT jednotka pro interní car sharing ve Škoda Auto a.s. [funkční vzorek]

2021

 • CÝRUS, J. et al. Funkční vzorek adaptivní loT platformy a odpovídajících technických zařízení pro správu a řízení AUE [funkční vzorek]
 • CÝRUS, J. et al. Funkční vzorek hybridní scény a technických zařízení využívajících metod zpřesnění polohy objektu/pozorovatele [funkční vzorek]

2019

 • SVOBODOVÁ, L. et al. Advanced characterization of natural biofilm on nanofiber scaffold Physiological Research 1. ed. Praha: Acad Sciences Czech Republic, Inst Physiology, Videnska 1083, Prague 4 142 20, Czech Republic, 2019, vol. 68, issue Supplement 4. P. 491 – 499. ISSN: 0862-8408. https://www.biomed.cas.cz/physiolres/pdf/68/68_S491.pdf

2017

 • KOČÍ, J. et al. Elektronika a cloudová platforma pro pilotní firemní carsharing [souhrnná výzkumná zpráva].

2016

 • CÍSAŘOVÁ, K., LAMR, M., SVOBODA, P. , and TYL, P. Attitudes of students to the lecture streaming and new elements of e-learning portal Proceedings of the 28th International Business Information Management Association Conference - Vision 2020: Innovation Management, Development Sustainability, and Competitive Economic Growth Spain: International Business Information Management Association, 2016 P. 2080 – 2087. ISBN: 978-0-9860419-8-3.
 • KOČÍ, J. et al. IoT komunikační jednotka a cloudová platforma pro sběr telemetrických dat [souhrnná výzkumná zpráva].
 • SLAVÍK, L., SVOBODA, P., BUCHTA, J. , and KOPECKÝ, V. Měřicí aparatura pro zjišťování stavu horniny [utility model] Enlisted at 20161129 as No. 30076. https://isdv.upv.cz/doc/FullFiles/UtilityModels/FullDocuments/FDUM0030/uv030076.pdf
 • KOČÍ, J., LINDR, D., MARTINEC, T. , and SVOBODA, P. Nová koncepce řízení výroby náprav dle principů INDUSTRY 4.0 [souhrnná výzkumná zpráva].

2015

 • CÍSAŘOVÁ, K. et al. Stačí technické prvky a nové technologie, aby byly nastavené rovné šance na vzdělávání pro studenty s SVP Sborník příspěvků z X. ročníku z konference „vysokoškolské studium bez bariér" 1. ed. Liberec: Vysokoškolský podnik, spol. s.r.o., 2015 P. 59 – 69. ISBN: 978-80-7494-228-0.
 
Ing. Pavel Tyl

Ing. Pavel Tyl

T +420 48535 3864

E pavel.tyl@tul.cz

Databases
Web technologies (semantic web, ontologies)
Datamining

2024

 • BUCHTA, J., SVOBODA, P., TYL, P. , and CÝRUS, J. IOT jednotka pro interní car sharing ve Škoda Auto a.s. [funkční vzorek]

2023

 • KOČÍ, J., TYL, P., YILDIRIM, B. , and CHUMCHAL, V. Použití umělé inteligence pro vyhodnocování dat vibrodiagnostiky (proof of concept) [software].

2020

 • KRČMAŘÍK, D. et al. Prototyp komunikační jednotky sbírající data [funkční vzorek]

2018

 • LAMR, M., CÍSAŘOVÁ, K. , and TYL, P. The possibilities of using digital data in the field of prevention ICT in the Role of Services - State of the Art and Perspectives: Liberec Informatics Forum Liberec: Technical University of Liberec, 2018 P. 9 – 30. ISBN: 978-80-7494-432-1.

2017

 • KOČÍ, J. et al. Elektronika a cloudová platforma pro pilotní firemní carsharing [souhrnná výzkumná zpráva].

2016

 • CÍSAŘOVÁ, K., LAMR, M., SVOBODA, P. , and TYL, P. Attitudes of students to the lecture streaming and new elements of e-learning portal Proceedings of the 28th International Business Information Management Association Conference - Vision 2020: Innovation Management, Development Sustainability, and Competitive Economic Growth Spain: International Business Information Management Association, 2016 P. 2080 – 2087. ISBN: 978-0-9860419-8-3.
 • KOČÍ, J. et al. IoT komunikační jednotka a cloudová platforma pro sběr telemetrických dat [souhrnná výzkumná zpráva].

2015

 • CÍSAŘOVÁ, K. et al. Stačí technické prvky a nové technologie, aby byly nastavené rovné šance na vzdělávání pro studenty s SVP Sborník příspěvků z X. ročníku z konference „vysokoškolské studium bez bariér" 1. ed. Liberec: Vysokoškolský podnik, spol. s.r.o., 2015 P. 59 – 69. ISBN: 978-80-7494-228-0.

2014

 • LAMR, M., TYL, P. , and GREGOVÁ, A. Nabídka nových sw řešení na elearningovém portále ALS na TUL v Liberci Sborník příspěvků z VIII. ročníku mezinárodní konference "Vysokoškolské studium bez bariér" 1. ed. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2014 P. 58. ISBN: 978-80-7494-066-8.
 
Ing. David Krčmařík, Ph.D.

Ing. David Krčmařík, Ph.D.

T +420 48535 3819

E david.krcmarik@tul.cz

2022

2021

 • CÝRUS, J. et al. Funkční vzorek adaptivní loT platformy a odpovídajících technických zařízení pro správu a řízení AUE [funkční vzorek]
 • CÝRUS, J. et al. Funkční vzorek hybridní scény a technických zařízení využívajících metod zpřesnění polohy objektu/pozorovatele [funkční vzorek]

2020

 • CÝRUS, J., KRČMAŘÍK, D., PETRŮ, M. , and KOČÍ, J. Cooperation of Virtual Reality and Real Objects with HoloLens Advances in Intelligent Systems and Computing 1. ed. Springer, Cham, 2020 P. 94 – 106. ISBN: 978-303017797-3, ISSN: 2194-5357. https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-17798-0_10
 • KRČMAŘÍK, D., CÝRUS, J. , and KOČÍ, J. Hololens sloužící pro přesnou lokalizaci zařízení bez podpůrné infrastruktury [funkční vzorek] http://147.230.187.146:5555/Positions/Index
 • MOEZZI, R., KRČMAŘÍK, D., HLAVA, J. , and CÝRUS, J. Hybrid SLAM modelling of autonomous robot with augmented reality device Materials Today: Proceedings 1. ed. Oxford: Elsevier, 2020 P. 103 – 107. ISSN: 2214-7853. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214785320318101
 • KRČMAŘÍK, D., MOEZZI, R. , and HLAVA, J. Model predictive control for modeling human gait motions assisted by Vicon technology Journal Europeen des Systemes Automatises 1. ed. International Information and Engineering Technology Association, 2020, vol. 53, issue 5. P. 589 – 600. ISSN: 1269-6935. http://www.iieta.org/journals/jesa/paper/10.18280/jesa.530501
 • KRČMAŘÍK, D. et al. Prototyp komunikační jednotky sbírající data [funkční vzorek]
 • KRČMAŘÍK, D., MOEZZI, R., PETRŮ, M. , and KOČÍ, J. Smart Agriculture with Advanced IoT Communication and Sensing Unit Advances in Intelligent Systems and Computing 1. ed. Cham: Springer, 2020 P. 903 – 912. ISBN: 978-3-030-39444-8, ISSN: 2194-5357. https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-39445-5_65
 • KAJZR, D. et al. Software pro řízení autonomního vozidla 0. generace [software].
 

General partners

Škoda AUTO
Česká Zbrojovka
Aquatest
Elmarco
FM Motol
Preciosa
UJV Group
Atrea
Innogy
Auren