Tým Oddělení SW architektury a vývoje

Ing. Jindřich Cýrus, Ph.D.

Ing. Jindřich Cýrus, Ph.D.

T +420 48535 3932

E jindrich.cyrus@tul.cz

2021

 • VU, T. M. aj. Automatic Clutch Engagement Control for Parallel Hybrid Electric Vehicle Energies Basel: MDPI, 2021, roč. 14, č. 21. S. neuvedeny (15 stran). ISSN: 1996-1073. https://www.mdpi.com/1996-1073/14/21/7256
 • VU, T. M. aj. Feasible Trajectories Generation for Autonomous Driving Vehicles Applied Sciences Basel: MDPI, 2021, roč. 11, č. 23. S. neuvedeny (19 stran). ISSN: 2076-3417. https://www.mdpi.com/2076-3417/11/23/11143
 • CÝRUS, J. aj. Funkční vzorek adaptivní loT platformy a odpovídajících technických zařízení pro správu a řízení AUE [funkční vzorek]
 • CÝRUS, J. aj. Funkční vzorek hybridní scény a technických zařízení využívajících metod zpřesnění polohy objektu/pozorovatele [funkční vzorek]
 • VU, T. M., MOEZZI, R., CÝRUS, J. a HLAVA, J. Model Predictive Control for Autonomous Driving Vehicles Electronics Basel: MDPI, 2021, roč. 10, č. 21. S. neuvedeny (15 stran). ISSN: 2079-9292. https://www.mdpi.com/2079-9292/10/21/2593
 • VU, T. M. aj. Parallel Hybrid Electric Vehicle Modelling and Model Predictive Control Applied Sciences Basel: MDPI, 2021, roč. 11, č. 22. S. neuvedeny (18 stran). ISSN: 2076-3417. https://www.mdpi.com/2076-3417/11/22/10668

2020

 

Ostatní členové

doc. Ing. Dalibor Frydrych, Ph.D.

doc. Ing. Dalibor Frydrych, Ph.D.

E dalibor.frydrych@tul.cz

2016

 • HOKR, M., HANČILOVÁ, I., FRYDRYCH, D. a NOVÁK, J. Provedení modelových výpočtů v rámci Task Force EBS a účast při jeho hodnocení - závěrečná zpráva [souhrnná výzkumná zpráva].

2015

 • HOKR, M., HANČILOVÁ, I., FRYDRYCH, D. a NOVÁK, J. Provedení modelových výpočtů v rámci Task Force EBS a účast při jeho hodnocení - Průběžná zpráva č.2 [souhrnná výzkumná zpráva].
 • HOKR, M., BALVÍN, A. a FRYDRYCH, D. Zkušenosti z řešení inverzních úloh proudění podzemní vody a transportu stopovače s terénním měřením Seminar on Numerical Analysis & Winter School 1. vyd. Ostrava: Ústav geoniky, AV ČR, 2015 S. 37 – 40. ISBN: 978-80-86407-55-5.

2014

 • RÁLEK, P., HOKR, M., BALVÍN, A. a FRYDRYCH, D. Evaluation of Underground Experiments with 3d Numerical Models 5th International Colloquium on Geomechanics And Geophysics 1. vyd. Ostrava: Ústav geoniky AV, 2014 S. 39 – 40. ISBN: 978-80-86407-49-4.
 • HOKR, M. aj. Numerický model pro vyhodnocování vodních tlakových zkoušek ve vrtech vedených z podzemních prostor Sborník příspěvků XIV. hydrogeologického kongresu - Průzkum, využívání a ochrana podzemní vody: nové úkoly a výzvy (Datel, Hauerová, eds.) 1. vyd. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2014 S. 1 – 5. ISBN: 978-80-903635-4-0.
 • HOKR, M., FRYDRYCH, D. a BALVÍN, A. Příklady zpracování geometricky složitých modelů pro výpočty proudění podzemní vody sborník Seminar on Numerical Analysis (SNA 14) 1. vyd. Praha: Ústav Informatiky AV, 2014 S. 46 – 49. ISBN: 978-80-87136-16-4.
 • HOKR, M., ŠKARYDOVÁ, I., FRYDRYCH, D. a NOVÁK, J. Provedení modelových výpočtů v rámci Task Force EBS a účast při jeho hodnocení - Průběžná zpráva č.1 [souhrnná výzkumná zpráva].
 
Ing. Daniel Hančil, Ph.D.

Ing. Daniel Hančil, Ph.D.

T +420 48535 3819

E daniel.hancil@tul.cz

Počítačové zpracování obrazu - měření pohoy a velikosti objektů ve 2D a 3D obrazech
Realizace snímacích soustav pro strojové vidění
Tvorba aplikací - měření, řízení a vyhodnocení dat (hlavně LabView)
Vývoj smíšené reality - MS HoloLens
Detekce objektů v obraze - YOLO

2021

 • KOČÍ, J., HANČIL, D. a ZDVYHAL, M. Software pro automatizovanou přípravu datasetů z 3D dat stavebních prvků pro strojové učení rozpoznávacího algoritmu a úsporu manuální práce [software]. Dostupné z: https://cxi.tul.cz/projekty/dokoncene-projekty/cameb2.

2020

 • HANČIL, D. Software pro pořízení a zpracování informací o počtu osob a dalších nenainstalovaných, ale přítomných zdrojů tepla [software].

2017

2015

 • JAŠÍKOVÁ, D. aj. A visualization of rising fibres from wire technology process NART 2015-Nanofibers, Applications and Related Technologies 1. vyd. Liberec: TECHNICAL UNIVERSITY LIBEREC, 2015 S. 75 – 86. ISBN: 978-80-7494-265-5.
 • JAŠÍKOVÁ, D. aj. A visualization of rising fibres from wire technology process Nanofibers, Applications and Related Technologies - NART 2015, Conference Proceedings 1. vyd. Technical University of Liberec, Czech Republic: Technical University of Liberec, Czech Republic, 2015 S. 75 – 86. ISBN: 978-80-7494-265-5.
 • JAŠÍKOVÁ, D., HANČIL, D. a KOPECKÝ, V. Drop movement analysis on inclined surface for the adhesion coefficient determination 2015 IEEE International Workshop of Electronics, Control, Measurement, Signals and their application to Mechatronics (ECMSM) 1. vyd. Liberec: IEEE, 2015 S. 1 – 5. ISBN: 978-1-4799-6972-2. http://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=7208696

2014

 • HANUŠ, J. aj. Research of New Principles for Sensor Systems [souhrnná výzkumná zpráva].
 
Lenka Jandurová

Lenka Jandurová

E lenka.jandurova@tul.cz

2021

 • CÝRUS, J. aj. Funkční vzorek adaptivní loT platformy a odpovídajících technických zařízení pro správu a řízení AUE [funkční vzorek]
 • CÝRUS, J. aj. Funkční vzorek hybridní scény a technických zařízení využívajících metod zpřesnění polohy objektu/pozorovatele [funkční vzorek]

2020

 • KOČÍ, J., KRČMAŘÍK, D., JANDUROVÁ, L. a ZDVYHAL, M. SW řešení optimalizace 3D dat a BIM konverzi [software]. Dostupné z: http://cxi.tul.cz/cameb.
 
Ing. Petr Ječmen, Ph.D.

Ing. Petr Ječmen, Ph.D.

T +420 48535 3669

E petr.jecmen@tul.cz

2021

 • CÝRUS, J. aj. Funkční vzorek adaptivní loT platformy a odpovídajících technických zařízení pro správu a řízení AUE [funkční vzorek]
 • CÝRUS, J. aj. Funkční vzorek hybridní scény a technických zařízení využívajících metod zpřesnění polohy objektu/pozorovatele [funkční vzorek]

2020

 • KAJZR, D. aj. Software pro řízení autonomního vozidla 0. generace [software].

2017

 • KOČÍ, J. a JEČMEN, P. Optimalizace plánování zdrojů [souhrnná výzkumná zpráva].
 • JEČMEN, P. a SATRAPA, P. Real-time Optimal Subset Size Selection in Digital Image Correlation CER Comparative European Research 2017 Proceedings London: Sciemcee Publishing, 2017 S. 64 – 68. ISBN: 978-0-9935191-4-7. http://www.sciemcee.org/library/proceedings/cer/cer2017_proceedings01.pdf
 • JEČMEN, P., LERASLE, F. a MEKONNEN, A. A. Trade-off between GPGPU based implementations of multi object tracking particle filter Proceedings of the 12th International Joint Conference on Computer Vision, Imaging and Computer Graphics Theory and Applications - (Volume 6) Portugal: SCITEPRESS, 2017 S. 123 – 131. ISBN: 978-989-758-227-1. http://www.visigrapp.org/?y=2017

2016

 • JEČMEN, P. a SATRAPA, P. Optimal Opencl Kernel Creation for Digital Image Correlation Algorithm CER Comparative European Research 2016 Proceedings London: Sciemcee Publishing, 2016 S. 107 – 111. ISBN: 978-0-9928772-9-3. http://www.sciemcee.org/library/proceedings/cer/cer2016_proceedings01.pdf
 • KOČÍ, J. a JEČMEN, P. Plánovací engine využívající genetické algoritmy [souhrnná výzkumná zpráva].

2015

 • JEČMEN, P. a SATRAPA, P. Improving Result Quality of Digital Image Correlation by Image Processing Proceedings of the International Scientific Conference on MMK 2015 INTERNATIONAL MASARYK CONFERENCE FOR PH.D. STUDENTS AND YOUNG RESEARCHERS 1. vyd. Hradec Králové, The Czech Republic: MAGNANIMITAS, 2015 S. 2184 – 2193. ISBN: 978-80-87952-12-2. http://www.masarykovakonference.cz/
 • JEČMEN, P. a SATRAPA, P. Improving Speed of Digital Image Correlation Algorithm Using Opencl Research Track of the 4th Biannual CER Comparative European Research Conference 1. vyd. London, Great Britain: Sciemcee Publishing, London, 2015 S. 125 – 129. ISBN: 978-0-9928772-8-6. http://www.cer-sciemcee.com/
 
Reza Moezzi

Reza Moezzi

E reza.moezzi@tul.cz

2022

 • MOEZZI, R. a RAHIMIAN KOLOOR, S. S. A Numerical Study of the effect of Bolt Thread Geometry on the Load Distribution of Continuous Threads Journal of Engineering Research University of Kuwait, 2022, roč. 10, č. 2 B. S. 158 – 173. ISSN: 2307-1877. https://kuwaitjournals.org/jer/index.php/JER/article/view/9785

2021

 • VU, T. M. aj. Automatic Clutch Engagement Control for Parallel Hybrid Electric Vehicle Energies Basel: MDPI, 2021, roč. 14, č. 21. S. neuvedeny (15 stran). ISSN: 1996-1073. https://www.mdpi.com/1996-1073/14/21/7256
 • MOEZZI, R. a PETRŮ, M. Effect of the Grain Sizes on the Ultrasonic Propagation and Attenuation on Different Types of Steels Microstructure During Non-Destructive Testing Annales de Chimie: Science des Materiaux 1. vyd. IIETA, 2021, roč. 45, č. 4. S. 329 – 334. ISSN: 0151-9107. https://doi.org/10.18280/acsm.450408
 • VU, T. M. aj. Feasible Trajectories Generation for Autonomous Driving Vehicles Applied Sciences Basel: MDPI, 2021, roč. 11, č. 23. S. neuvedeny (19 stran). ISSN: 2076-3417. https://www.mdpi.com/2076-3417/11/23/11143
 • CÝRUS, J. aj. Funkční vzorek adaptivní loT platformy a odpovídajících technických zařízení pro správu a řízení AUE [funkční vzorek]
 • CÝRUS, J. aj. Funkční vzorek hybridní scény a technických zařízení využívajících metod zpřesnění polohy objektu/pozorovatele [funkční vzorek]
 • VU, T. M., MOEZZI, R., CÝRUS, J. a HLAVA, J. Model Predictive Control for Autonomous Driving Vehicles Electronics Basel: MDPI, 2021, roč. 10, č. 21. S. neuvedeny (15 stran). ISSN: 2079-9292. https://www.mdpi.com/2079-9292/10/21/2593
 • VU, T. M. aj. Parallel Hybrid Electric Vehicle Modelling and Model Predictive Control Applied Sciences Basel: MDPI, 2021, roč. 11, č. 22. S. neuvedeny (18 stran). ISSN: 2076-3417. https://www.mdpi.com/2076-3417/11/22/10668
 • MOEZZI, R. Ti/SiC Based Metal Matrix Composites by Using Self-Propagating High Temperatures Synthesis (SHS) Revue des Composites et des Matériaux Avancés 1. vyd. International Information and Engineering Technology Association, 2021, roč. 31, č. 3. S. 125 – 129. ISSN: 1169-7954. https://www.iieta.org/journals/rcma/paper/10.18280/rcma.310302

2020

 
Jan Noll

Jan Noll

E jan.noll@tul.cz

2017

 • KOČÍ, J. aj. Elektronika a cloudová platforma pro pilotní firemní carsharing [souhrnná výzkumná zpráva].
 
Ing. Přemysl Svoboda

Ing. Přemysl Svoboda

T +420 48535 3864

E premysl.svoboda@tul.cz

Problematika měření a řízení procesu elektrického zvlákňování
Návrh elektronických obvodů s mikropočítači / mikrořadiči

2021

 • CÝRUS, J. aj. Funkční vzorek adaptivní loT platformy a odpovídajících technických zařízení pro správu a řízení AUE [funkční vzorek]
 • CÝRUS, J. aj. Funkční vzorek hybridní scény a technických zařízení využívajících metod zpřesnění polohy objektu/pozorovatele [funkční vzorek]

2019

 • SVOBODOVÁ, L. aj. Advanced characterization of natural biofilm on nanofiber scaffold Physiological Research 1. vyd. Praha: Acad Sciences Czech Republic, Inst Physiology, Videnska 1083, Prague 4 142 20, Czech Republic, 2019, roč. 68, č. Supplement 4. S. 491 – 499. ISSN: 0862-8408. https://www.biomed.cas.cz/physiolres/pdf/68/68_S491.pdf

2017

 • KOČÍ, J. aj. Elektronika a cloudová platforma pro pilotní firemní carsharing [souhrnná výzkumná zpráva].

2016

 • CÍSAŘOVÁ, K., LAMR, M., SVOBODA, P. a TYL, P. Attitudes of students to the lecture streaming and new elements of e-learning portal Proceedings of the 28th International Business Information Management Association Conference - Vision 2020: Innovation Management, Development Sustainability, and Competitive Economic Growth Spain: International Business Information Management Association, 2016 S. 2080 – 2087. ISBN: 978-0-9860419-8-3.
 • KOČÍ, J. aj. IoT komunikační jednotka a cloudová platforma pro sběr telemetrických dat [souhrnná výzkumná zpráva].
 • SLAVÍK, L., SVOBODA, P., BUCHTA, J. a KOPECKÝ, V. Měřicí aparatura pro zjišťování stavu horniny [užitný vzor] Zapsán 20161129 pod číslem 30076. https://isdv.upv.cz/doc/FullFiles/UtilityModels/FullDocuments/FDUM0030/uv030076.pdf
 • KOČÍ, J., LINDR, D., MARTINEC, T. a SVOBODA, P. Nová koncepce řízení výroby náprav dle principů INDUSTRY 4.0 [souhrnná výzkumná zpráva].

2015

 • CÍSAŘOVÁ, K. aj. Stačí technické prvky a nové technologie, aby byly nastavené rovné šance na vzdělávání pro studenty s SVP Sborník příspěvků z X. ročníku z konference „vysokoškolské studium bez bariér" 1. vyd. Liberec: Vysokoškolský podnik, spol. s.r.o., 2015 S. 59 – 69. ISBN: 978-80-7494-228-0.
 • SVOBODOVÁ, L. aj. What is the feedback of sewage microorganisms to nanostructures? NanoCon 2015, 7th International Conference, Conference Proceedings 1. vyd. Ostrava, Czech Republic, EU: TANGER Ltd., 2015 S. 542 – 547. ISBN: 978-80-87294-63-5.
 
Ing. Pavel Tyl

Ing. Pavel Tyl

T +420 48535 3519

E pavel.tyl@tul.cz

Databáze
Webové technologie (sémantický web, ontologie)
Datamining

2020

 • KRČMAŘÍK, D. aj. Prototyp komunikační jednotky sbírající data [funkční vzorek]

2018

 • LAMR, M., CÍSAŘOVÁ, K. a TYL, P. The possibilities of using digital data in the field of prevention ICT in the Role of Services - State of the Art and Perspectives: Liberec Informatics Forum Liberec: Technical University of Liberec, 2018 S. 9 – 30. ISBN: 978-80-7494-432-1.

2017

 • KOČÍ, J. aj. Elektronika a cloudová platforma pro pilotní firemní carsharing [souhrnná výzkumná zpráva].

2016

 • CÍSAŘOVÁ, K., LAMR, M., SVOBODA, P. a TYL, P. Attitudes of students to the lecture streaming and new elements of e-learning portal Proceedings of the 28th International Business Information Management Association Conference - Vision 2020: Innovation Management, Development Sustainability, and Competitive Economic Growth Spain: International Business Information Management Association, 2016 S. 2080 – 2087. ISBN: 978-0-9860419-8-3.
 • KOČÍ, J. aj. IoT komunikační jednotka a cloudová platforma pro sběr telemetrických dat [souhrnná výzkumná zpráva].

2015

 • CÍSAŘOVÁ, K. aj. Stačí technické prvky a nové technologie, aby byly nastavené rovné šance na vzdělávání pro studenty s SVP Sborník příspěvků z X. ročníku z konference „vysokoškolské studium bez bariér" 1. vyd. Liberec: Vysokoškolský podnik, spol. s.r.o., 2015 S. 59 – 69. ISBN: 978-80-7494-228-0.

2014

 • LAMR, M., TYL, P. a GREGOVÁ, A. Nabídka nových sw řešení na elearningovém portále ALS na TUL v Liberci Sborník příspěvků z VIII. ročníku mezinárodní konference "Vysokoškolské studium bez bariér" 1. vyd. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2014 S. 58. ISBN: 978-80-7494-066-8.
 
Ing. David Krčmařík, Ph.D.

Ing. David Krčmařík, Ph.D.

T +420 48535 3819

E david.krcmarik@tul.cz

2021

 • CÝRUS, J. aj. Funkční vzorek adaptivní loT platformy a odpovídajících technických zařízení pro správu a řízení AUE [funkční vzorek]
 • CÝRUS, J. aj. Funkční vzorek hybridní scény a technických zařízení využívajících metod zpřesnění polohy objektu/pozorovatele [funkční vzorek]

2020

 • CÝRUS, J., KRČMAŘÍK, D., PETRŮ, M. a KOČÍ, J. Cooperation of Virtual Reality and Real Objects with HoloLens Advances in Intelligent Systems and Computing 1. vyd. Springer, Cham, 2020 S. 94 – 106. ISBN: 978-303017797-3, ISSN: 2194-5357. https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-17798-0_10
 • KRČMAŘÍK, D., CÝRUS, J. a KOČÍ, J. Hololens sloužící pro přesnou lokalizaci zařízení bez podpůrné infrastruktury [funkční vzorek] http://147.230.187.146:5555/Positions/Index
 • MOEZZI, R., KRČMAŘÍK, D., HLAVA, J. a CÝRUS, J. Hybrid SLAM modelling of autonomous robot with augmented reality device Materials Today: Proceedings 1. vyd. Oxford: Elsevier, 2020 S. 103 – 107. ISSN: 2214-7853. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214785320318101
 • KRČMAŘÍK, D., MOEZZI, R. a HLAVA, J. Model predictive control for modeling human gait motions assisted by Vicon technology Journal Europeen des Systemes Automatises 1. vyd. International Information and Engineering Technology Association, 2020, roč. 53, č. 5. S. 589 – 600. ISSN: 1269-6935. http://www.iieta.org/journals/jesa/paper/10.18280/jesa.530501
 • KRČMAŘÍK, D. aj. Prototyp komunikační jednotky sbírající data [funkční vzorek]
 • KRČMAŘÍK, D., MOEZZI, R., PETRŮ, M. a KOČÍ, J. Smart Agriculture with Advanced IoT Communication and Sensing Unit Advances in Intelligent Systems and Computing 1. vyd. Cham: Springer, 2020 S. 903 – 912. ISBN: 978-3-030-39444-8, ISSN: 2194-5357. https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-39445-5_65
 • KAJZR, D. aj. Software pro řízení autonomního vozidla 0. generace [software].
 • KOČÍ, J., KRČMAŘÍK, D., JANDUROVÁ, L. a ZDVYHAL, M. SW řešení optimalizace 3D dat a BIM konverzi [software]. Dostupné z: http://cxi.tul.cz/cameb.
 

Hlavní partneři

AWAL
Škoda Auto
Česká Zbrojovka
Elmarco
Fakultní nemocnice Motol
Preciosa
Skupina UJV
Atrea
Innogy
Auren