Tým Oddělení SW architektury a vývoje

Ing. Jindřich Cýrus, Ph.D.

Ing. Jindřich Cýrus, Ph.D.

T +420 48535 3932

E jindrich.cyrus@tul.cz

2023

 • GHEIBI, M. aj. A risk-based soft sensor for failure rate monitoring in water distribution network via adaptive neuro-fuzzy interference systems Scientific Reports NATURE PORTFOLIO, 2023, roč. 13, č. 1. S. neuvedeny (27 stranky). ISSN: 2045-2322. https://www.nature.com/articles/s41598-023-38620-w#Ack1
 • GHEIBI, M. aj. Design of a Decision Support System to Operate a NO2 Gas Sensor Using Machine Learning, Sensitive Analysis and Conceptual Control Process Modelling Chemosensors Multidisciplinary Digital Publishing Institute (MDPI), 2023, roč. 11, č. 2. S. neuvedeny (15 stran). ISSN: 2227-9040. https://www.mdpi.com/2227-9040/11/2/126
 • VU, T. M., MOEZZI, R., CÝRUS, J. a HLAVA, J. Feasible And Optimal Trajectories Generation for Autonomous Driving Vehicles Mechatronic systems and control Calgary: ACTA Press, 2023, roč. 51, č. 1. S. 11 – 24. ISSN: 2561-1771. https://www.actapress.com/Abstract.aspx?paperId=55380
 • VU, T. M., MOEZZI, R., CÝRUS, J. a HLAVA, J. Fuzzy System for Clutch Engagement And Vibration Control in Parallel Hybrid Electric Vehicle Mechatronic systems and control Calgary: ACTA Press, 2023, roč. 51, č. 1. S. 25 – 33. ISSN: 2561-1771. https://www.actapress.com/Abstract.aspx?paperId=55381
 • MOEZZI, R. aj. Object Detection by Tiny-YOLO on TurtleBot3 as an Educational Robot Lecture Notes in Networks and Systems Springer, 2023 S. 619 – 630. ISBN: 978-981992321-2, ISSN: 2367-3370. https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-981-99-2322-9_47

2022

 • VU, T. M. aj. Autonomous Vehicle Tracking Based on Non-Linear Model Predictive Control Approach Applications of Computational Science in Artificial Intelligence 1. vyd. IGI Global, 2022 S. 74 – 131. ISBN: 978-1799890140.https://www.igi-global.com/chapter/autonomous-vehicle-tracking-based-on-non-linear-model-predictive-control-approach/302063
 • VU, T. M., MOEZZI, R., DHOSKA, K. a CÝRUS, J. Calculation and Simulation of Vehicle Steering Dynamics International Journal of Innovative Technology and Interdisciplinary Sciences, 2022 S. 942 – 953. ISSN: 26137305. https://www.ijitis.org/index.php/ijitis/article/view/164
 • VU, T. M., MOEZZI, R., CÝRUS, J. a HLAVA, J. Hybrid Electric Vehicle Modelling And Fuel Economy Regression Analysis Mechatronic systems and control ActaPress, 2022, roč. 50, č. 4. S. 171 – 181. ISSN: 2561-1771. https://www.actapress.com/PaperInfo.aspx?paperId=55234
 • PETRŮ, M. aj. Modulární platforma pro autonomní podvozky specializovaných elektrovozidel pro dopravu nákladu a zařízení - Generace 0 [funkční vzorek]
 • VOŽENÍLEK, R. aj. Modulární platforma pro autonomní podvozky specializovaných elektrovozidel pro dopravu nákladu a zařízení - Generace 1 [funkční vzorek]
 

Ostatní členové

doc. Ing. Dalibor Frydrych, Ph.D.

doc. Ing. Dalibor Frydrych, Ph.D.

T +420 48535 3606

E dalibor.frydrych@tul.cz

2016

 • HOKR, M., HANČILOVÁ, I., FRYDRYCH, D. a NOVÁK, J. Provedení modelových výpočtů v rámci Task Force EBS a účast při jeho hodnocení - závěrečná zpráva [souhrnná výzkumná zpráva].

2015

 • HOKR, M., HANČILOVÁ, I., FRYDRYCH, D. a NOVÁK, J. Provedení modelových výpočtů v rámci Task Force EBS a účast při jeho hodnocení - Průběžná zpráva č.2 [souhrnná výzkumná zpráva].
 • HOKR, M., BALVÍN, A. a FRYDRYCH, D. Zkušenosti z řešení inverzních úloh proudění podzemní vody a transportu stopovače s terénním měřením Seminar on Numerical Analysis & Winter School 1. vyd. Ostrava: Ústav geoniky, AV ČR, 2015 S. 37 – 40. ISBN: 978-80-86407-55-5.

2014

 • RÁLEK, P., HOKR, M., BALVÍN, A. a FRYDRYCH, D. Evaluation of Underground Experiments with 3d Numerical Models 5th International Colloquium on Geomechanics And Geophysics 1. vyd. Ostrava: Ústav geoniky AV, 2014 S. 39 – 40. ISBN: 978-80-86407-49-4.
 • HOKR, M. aj. Numerický model pro vyhodnocování vodních tlakových zkoušek ve vrtech vedených z podzemních prostor Sborník příspěvků XIV. hydrogeologického kongresu - Průzkum, využívání a ochrana podzemní vody: nové úkoly a výzvy (Datel, Hauerová, eds.) 1. vyd. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2014 S. 1 – 5. ISBN: 978-80-903635-4-0.
 • HOKR, M., FRYDRYCH, D. a BALVÍN, A. Příklady zpracování geometricky složitých modelů pro výpočty proudění podzemní vody sborník Seminar on Numerical Analysis (SNA 14) 1. vyd. Praha: Ústav Informatiky AV, 2014 S. 46 – 49. ISBN: 978-80-87136-16-4.
 • HOKR, M., ŠKARYDOVÁ, I., FRYDRYCH, D. a NOVÁK, J. Provedení modelových výpočtů v rámci Task Force EBS a účast při jeho hodnocení - Průběžná zpráva č.1 [souhrnná výzkumná zpráva].
 
Ing. Daniel Hančil, Ph.D.

Ing. Daniel Hančil, Ph.D.

T +420 48535 3819

E daniel.hancil@tul.cz

Počítačové zpracování obrazu - měření pohoy a velikosti objektů ve 2D a 3D obrazech
Realizace snímacích soustav pro strojové vidění
Tvorba aplikací - měření, řízení a vyhodnocení dat (hlavně LabView)
Vývoj smíšené reality - MS HoloLens
Detekce objektů v obraze - YOLO

2023

 • MARTINEC, T., HANČIL, D. a MACHÁČEK, J. Konstrukční řešení měřícího nástroje pro robota - robotický nástroj pro optické měření profilu povrchu na principu laserové triangulace [funkční vzorek] https://doc.tul.cz/13170/

2022

 • ŠEVČÍK, L., PETRŮ, M., MARTINEC, T. a HANČIL, D. Detekovací stanice vad automobilních filtrů [funkční vzorek]
 • KOČÍ, J., CHUMCHAL, V., ZDVYHAL, M. a HANČIL, D. Funkční vzorek webové aplikace využívající YOLO algoritmy umožňující rozpoznání objektů nebo stavebních prvků v nasnímané dynamické scéně [ověřená technologie]. 2022.

2021

 • KOČÍ, J., HANČIL, D. a ZDVYHAL, M. Software pro automatizovanou přípravu datasetů z 3D dat stavebních prvků pro strojové učení rozpoznávacího algoritmu a úsporu manuální práce [software]. Dostupné z: https://cxi.tul.cz/projekty/dokoncene-projekty/cameb2.

2020

 • HANČIL, D. Software pro pořízení a zpracování informací o počtu osob a dalších nenainstalovaných, ale přítomných zdrojů tepla [software].

2017

2015

 • LIEDERHAUSOVÁ, D. aj. A visualization of rising fibres from wire technology process NART 2015-Nanofibers, Applications and Related Technologies 1. vyd. Liberec: TECHNICAL UNIVERSITY LIBEREC, 2015 S. 75 – 86. ISBN: 978-80-7494-265-5.
 • LIEDERHAUSOVÁ, D. aj. A visualization of rising fibres from wire technology process Nanofibers, Applications and Related Technologies - NART 2015, Conference Proceedings 1. vyd. Technical University of Liberec, Czech Republic: Technical University of Liberec, Czech Republic, 2015 S. 75 – 86. ISBN: 978-80-7494-265-5.
 • LIEDERHAUSOVÁ, D., HANČIL, D. a KOPECKÝ, V. Drop movement analysis on inclined surface for the adhesion coefficient determination 2015 IEEE International Workshop of Electronics, Control, Measurement, Signals and their application to Mechatronics (ECMSM) 1. vyd. Liberec: IEEE, 2015 S. 1 – 5. ISBN: 978-1-4799-6972-2. http://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=7208696
 
Lenka Jandurová

Lenka Jandurová

E lenka.jandurova@tul.cz

2021

 • CÝRUS, J. aj. Funkční vzorek adaptivní loT platformy a odpovídajících technických zařízení pro správu a řízení AUE [funkční vzorek]
 • CÝRUS, J. aj. Funkční vzorek hybridní scény a technických zařízení využívajících metod zpřesnění polohy objektu/pozorovatele [funkční vzorek]

2020

 • KOČÍ, J., KRČMAŘÍK, D., JANDUROVÁ, L. a ZDVYHAL, M. SW řešení optimalizace 3D dat a BIM konverzi [software]. Dostupné z: http://cxi.tul.cz/cameb.
 
Ing. Petr Ječmen, Ph.D.

Ing. Petr Ječmen, Ph.D.

T +420 48535 3669

E petr.jecmen@tul.cz

2022

 • PETRŮ, M. aj. Modulární platforma pro autonomní podvozky specializovaných elektrovozidel pro dopravu nákladu a zařízení - Generace 0 [funkční vzorek]
 • VOŽENÍLEK, R. aj. Modulární platforma pro autonomní podvozky specializovaných elektrovozidel pro dopravu nákladu a zařízení - Generace 1 [funkční vzorek]

2021

 • CÝRUS, J. aj. Funkční vzorek adaptivní loT platformy a odpovídajících technických zařízení pro správu a řízení AUE [funkční vzorek]
 • CÝRUS, J. aj. Funkční vzorek hybridní scény a technických zařízení využívajících metod zpřesnění polohy objektu/pozorovatele [funkční vzorek]

2020

 • KAJZR, D. aj. Software pro řízení autonomního vozidla 0. generace [software].

2017

 • KOČÍ, J. a JEČMEN, P. Optimalizace plánování zdrojů [souhrnná výzkumná zpráva].
 • JEČMEN, P. a SATRAPA, P. Real-time Optimal Subset Size Selection in Digital Image Correlation CER Comparative European Research 2017 Proceedings London: Sciemcee Publishing, 2017 S. 64 – 68. ISBN: 978-0-9935191-4-7. http://www.sciemcee.org/library/proceedings/cer/cer2017_proceedings01.pdf
 • JEČMEN, P., LERASLE, F. a MEKONNEN, A. A. Trade-off between GPGPU based implementations of multi object tracking particle filter Proceedings of the 12th International Joint Conference on Computer Vision, Imaging and Computer Graphics Theory and Applications - (Volume 6) Portugal: SCITEPRESS, 2017 S. 123 – 131. ISBN: 978-989-758-227-1. http://www.visigrapp.org/?y=2017

2016

 • JEČMEN, P. a SATRAPA, P. Optimal Opencl Kernel Creation for Digital Image Correlation Algorithm CER Comparative European Research 2016 Proceedings London: Sciemcee Publishing, 2016 S. 107 – 111. ISBN: 978-0-9928772-9-3. http://www.sciemcee.org/library/proceedings/cer/cer2016_proceedings01.pdf
 • KOČÍ, J. a JEČMEN, P. Plánovací engine využívající genetické algoritmy [souhrnná výzkumná zpráva].
 
Reza Moezzi

Reza Moezzi

E reza.moezzi@tul.cz

2024

 • NAKHAEI, M. aj. Comparative Evaluation of Deep Learning Techniques in Streamflow Monthly Prediction of the Zarrine River Basin Water Basel switzerland: MDPI, 2024, roč. 16, č. 2. S. neuvedeny (21 stranky). ISSN: 2073-4441. https://www.mdpi.com/2073-4441/16/2/208
 • FILAJ, E. aj. Ensuring Structural Integrity: An Evaluation of Vertical Shortening in Tall Concrete Buildings CivilEng Geneva: MDPI, 2024, roč. 5, č. 2. S. 191 – 208. ISSN: 2673-4109. https://www.mdpi.com/2673-4109/5/1/10
 • VAHEDI NIKBAKHT, M. aj. Identification and Ranking of Factors Affecting the Delay Risk of High-Rise Construction Projects Using AHP and VIKOR Methods Infrastructures BASEL: MDPI, 2024, roč. 9, č. 2. S. neuvedeny (22 stranky). ISSN: 2412-3811. https://www.mdpi.com/2412-3811/9/2/24
 • TAGHAVI, S. A. aj. Numerical Analysis of Bearing Capacity in Deep Excavation Support Structures: A Comparative Study of Nailing Systems and Helical Anchors Eng Basel: Multidisciplinary Digital Publishing Institute (MDPI), 2024, roč. 5, č. 4. S. 1 – 20. ISSN: 2673-4117. https://www.mdpi.com/2673-4117/5/2/37
 • BIGONAH, N. aj. Seismic Stability and Sustainable Performance of Diaphragm Walls Adjacent to Tunnels: Insights from 2D Numerical Modeling and Key Factors BUILDINGS Basel: MDPI, 2024, roč. 14, č. 1. S. neuvedeny (19 stran). ISSN: 2075-5309. https://www.mdpi.com/2075-5309/14/1/60

2023

 • SOROOSHNIA, E. aj. A Novel Approach for Optimized Design of Low-e Windows And Visual Comfort for Residential Spaces Energy and Built Environment KeAi Communications Co., 2023 S. neuvedeny (31 stranky). ISSN: 2666-1233. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2666123323000776
 • SULEJMANI, A. aj. A Novel Method of Jacobian Contours to Evaluate the Influence Line in Statically Determinate Structures Applied Mechanics Basel: MDPI, 2023, roč. 4, č. 4. S. 1172 – 1187. ISSN: 2673-3161. https://www.mdpi.com/2673-3161/4/4/60
 • GHEIBI, M. aj. A risk-based soft sensor for failure rate monitoring in water distribution network via adaptive neuro-fuzzy interference systems Scientific Reports NATURE PORTFOLIO, 2023, roč. 13, č. 1. S. neuvedeny (27 stranky). ISSN: 2045-2322. https://www.nature.com/articles/s41598-023-38620-w#Ack1
 • GHEIBI, M. aj. Design of a Decision Support System to Operate a NO2 Gas Sensor Using Machine Learning, Sensitive Analysis and Conceptual Control Process Modelling Chemosensors Multidisciplinary Digital Publishing Institute (MDPI), 2023, roč. 11, č. 2. S. neuvedeny (15 stran). ISSN: 2227-9040. https://www.mdpi.com/2227-9040/11/2/126
 • VU, T. M., MOEZZI, R., CÝRUS, J. a HLAVA, J. Feasible And Optimal Trajectories Generation for Autonomous Driving Vehicles Mechatronic systems and control Calgary: ACTA Press, 2023, roč. 51, č. 1. S. 11 – 24. ISSN: 2561-1771. https://www.actapress.com/Abstract.aspx?paperId=55380
 
Jan Noll

Jan Noll

E jan.noll@tul.cz

2017

 • KOČÍ, J. aj. Elektronika a cloudová platforma pro pilotní firemní carsharing [souhrnná výzkumná zpráva].
 
Ing. Přemysl Svoboda

Ing. Přemysl Svoboda

T +420 48535 3864

E premysl.svoboda@tul.cz

Problematika měření a řízení procesu elektrického zvlákňování
Návrh elektronických obvodů s mikropočítači / mikrořadiči

2021

 • CÝRUS, J. aj. Funkční vzorek adaptivní loT platformy a odpovídajících technických zařízení pro správu a řízení AUE [funkční vzorek]
 • CÝRUS, J. aj. Funkční vzorek hybridní scény a technických zařízení využívajících metod zpřesnění polohy objektu/pozorovatele [funkční vzorek]

2019

 • SVOBODOVÁ, L. aj. Advanced characterization of natural biofilm on nanofiber scaffold Physiological Research 1. vyd. Praha: Acad Sciences Czech Republic, Inst Physiology, Videnska 1083, Prague 4 142 20, Czech Republic, 2019, roč. 68, č. Supplement 4. S. 491 – 499. ISSN: 0862-8408. https://www.biomed.cas.cz/physiolres/pdf/68/68_S491.pdf

2017

 • KOČÍ, J. aj. Elektronika a cloudová platforma pro pilotní firemní carsharing [souhrnná výzkumná zpráva].

2016

 • CÍSAŘOVÁ, K., LAMR, M., SVOBODA, P. a TYL, P. Attitudes of students to the lecture streaming and new elements of e-learning portal Proceedings of the 28th International Business Information Management Association Conference - Vision 2020: Innovation Management, Development Sustainability, and Competitive Economic Growth Spain: International Business Information Management Association, 2016 S. 2080 – 2087. ISBN: 978-0-9860419-8-3.
 • KOČÍ, J. aj. IoT komunikační jednotka a cloudová platforma pro sběr telemetrických dat [souhrnná výzkumná zpráva].
 • SLAVÍK, L., SVOBODA, P., BUCHTA, J. a KOPECKÝ, V. Měřicí aparatura pro zjišťování stavu horniny [užitný vzor] Zapsán 20161129 pod číslem 30076. https://isdv.upv.cz/doc/FullFiles/UtilityModels/FullDocuments/FDUM0030/uv030076.pdf
 • KOČÍ, J., LINDR, D., MARTINEC, T. a SVOBODA, P. Nová koncepce řízení výroby náprav dle principů INDUSTRY 4.0 [souhrnná výzkumná zpráva].

2015

 • CÍSAŘOVÁ, K. aj. Stačí technické prvky a nové technologie, aby byly nastavené rovné šance na vzdělávání pro studenty s SVP Sborník příspěvků z X. ročníku z konference „vysokoškolské studium bez bariér" 1. vyd. Liberec: Vysokoškolský podnik, spol. s.r.o., 2015 S. 59 – 69. ISBN: 978-80-7494-228-0.
 • SVOBODA, P. aj. What is the feedback of sewage microorganisms to nanostructures? NanoCon 2015, 7th International Conference, Conference Proceedings 1. vyd. Ostrava, Czech Republic, EU: TANGER Ltd., 2015 S. 542 – 547. ISBN: 978-80-87294-63-5.
 
Ing. Pavel Tyl

Ing. Pavel Tyl

T +420 48535 3864

E pavel.tyl@tul.cz

Databáze
Webové technologie (sémantický web, ontologie)
Datamining

2023

 • KOČÍ, J., TYL, P., YILDIRIM, B. a CHUMCHAL, V. Použití umělé inteligence pro vyhodnocování dat vibrodiagnostiky (proof of concept) [software].

2020

 • KRČMAŘÍK, D. aj. Prototyp komunikační jednotky sbírající data [funkční vzorek]

2018

 • LAMR, M., CÍSAŘOVÁ, K. a TYL, P. The possibilities of using digital data in the field of prevention ICT in the Role of Services - State of the Art and Perspectives: Liberec Informatics Forum Liberec: Technical University of Liberec, 2018 S. 9 – 30. ISBN: 978-80-7494-432-1.

2017

 • KOČÍ, J. aj. Elektronika a cloudová platforma pro pilotní firemní carsharing [souhrnná výzkumná zpráva].

2016

 • CÍSAŘOVÁ, K., LAMR, M., SVOBODA, P. a TYL, P. Attitudes of students to the lecture streaming and new elements of e-learning portal Proceedings of the 28th International Business Information Management Association Conference - Vision 2020: Innovation Management, Development Sustainability, and Competitive Economic Growth Spain: International Business Information Management Association, 2016 S. 2080 – 2087. ISBN: 978-0-9860419-8-3.
 • KOČÍ, J. aj. IoT komunikační jednotka a cloudová platforma pro sběr telemetrických dat [souhrnná výzkumná zpráva].

2015

 • CÍSAŘOVÁ, K. aj. Stačí technické prvky a nové technologie, aby byly nastavené rovné šance na vzdělávání pro studenty s SVP Sborník příspěvků z X. ročníku z konference „vysokoškolské studium bez bariér" 1. vyd. Liberec: Vysokoškolský podnik, spol. s.r.o., 2015 S. 59 – 69. ISBN: 978-80-7494-228-0.

2014

 • LAMR, M., TYL, P. a GREGOVÁ, A. Nabídka nových sw řešení na elearningovém portále ALS na TUL v Liberci Sborník příspěvků z VIII. ročníku mezinárodní konference "Vysokoškolské studium bez bariér" 1. vyd. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2014 S. 58. ISBN: 978-80-7494-066-8.
 
Ing. David Krčmařík, Ph.D.

Ing. David Krčmařík, Ph.D.

T +420 48535 3819

E david.krcmarik@tul.cz

2022

2021

 • CÝRUS, J. aj. Funkční vzorek adaptivní loT platformy a odpovídajících technických zařízení pro správu a řízení AUE [funkční vzorek]
 • CÝRUS, J. aj. Funkční vzorek hybridní scény a technických zařízení využívajících metod zpřesnění polohy objektu/pozorovatele [funkční vzorek]

2020

 • CÝRUS, J., KRČMAŘÍK, D., PETRŮ, M. a KOČÍ, J. Cooperation of Virtual Reality and Real Objects with HoloLens Advances in Intelligent Systems and Computing 1. vyd. Springer, Cham, 2020 S. 94 – 106. ISBN: 978-303017797-3, ISSN: 2194-5357. https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-17798-0_10
 • KRČMAŘÍK, D., CÝRUS, J. a KOČÍ, J. Hololens sloužící pro přesnou lokalizaci zařízení bez podpůrné infrastruktury [funkční vzorek] http://147.230.187.146:5555/Positions/Index
 • MOEZZI, R., KRČMAŘÍK, D., HLAVA, J. a CÝRUS, J. Hybrid SLAM modelling of autonomous robot with augmented reality device Materials Today: Proceedings 1. vyd. Oxford: Elsevier, 2020 S. 103 – 107. ISSN: 2214-7853. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214785320318101
 • KRČMAŘÍK, D., MOEZZI, R. a HLAVA, J. Model predictive control for modeling human gait motions assisted by Vicon technology Journal Europeen des Systemes Automatises 1. vyd. International Information and Engineering Technology Association, 2020, roč. 53, č. 5. S. 589 – 600. ISSN: 1269-6935. http://www.iieta.org/journals/jesa/paper/10.18280/jesa.530501
 • KRČMAŘÍK, D. aj. Prototyp komunikační jednotky sbírající data [funkční vzorek]
 • KRČMAŘÍK, D., MOEZZI, R., PETRŮ, M. a KOČÍ, J. Smart Agriculture with Advanced IoT Communication and Sensing Unit Advances in Intelligent Systems and Computing 1. vyd. Cham: Springer, 2020 S. 903 – 912. ISBN: 978-3-030-39444-8, ISSN: 2194-5357. https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-39445-5_65
 • KAJZR, D. aj. Software pro řízení autonomního vozidla 0. generace [software].
 

Hlavní partneři

AWAL
Škoda Auto
Česká Zbrojovka
Elmarco
Fakultní nemocnice Motol
Preciosa
Skupina UJV
Atrea
Innogy
Auren