Seznam zaměstnanců

Ing. Daniel Hančil, Ph.D.

Ing. Daniel Hančil, Ph.D.

T +420 48535 3819

E daniel.hancil@tul.cz

Kancelář L5.516

Zařazení
  • Oddělení SW architektury a vývoje (OSW): člen(ka) oddělení
IS/STAG
profil na portálu STAG
Specializace
Počítačové zpracování obrazu - měření pohoy a velikosti objektů ve 2D a 3D obrazech
Realizace snímacích soustav pro strojové vidění
Tvorba aplikací - měření, řízení a vyhodnocení dat (hlavně LabView)
Vývoj smíšené reality - MS HoloLens
Detekce objektů v obraze - YOLO
 

2023

  • MARTINEC, T., HANČIL, D. a MACHÁČEK, J. Konstrukční řešení měřícího nástroje pro robota - robotický nástroj pro optické měření profilu povrchu na principu laserové triangulace [funkční vzorek] https://doc.tul.cz/13170/

2022

  • ŠEVČÍK, L., PETRŮ, M., MARTINEC, T. a HANČIL, D. Detekovací stanice vad automobilních filtrů [funkční vzorek]
  • KOČÍ, J., CHUMCHAL, V., ZDVYHAL, M. a HANČIL, D. Funkční vzorek webové aplikace využívající YOLO algoritmy umožňující rozpoznání objektů nebo stavebních prvků v nasnímané dynamické scéně [ověřená technologie]. 2022.

2021

  • KOČÍ, J., HANČIL, D. a ZDVYHAL, M. Software pro automatizovanou přípravu datasetů z 3D dat stavebních prvků pro strojové učení rozpoznávacího algoritmu a úsporu manuální práce [software]. Dostupné z: https://cxi.tul.cz/projekty/dokoncene-projekty/cameb2.

2020

  • HANČIL, D. Software pro pořízení a zpracování informací o počtu osob a dalších nenainstalovaných, ale přítomných zdrojů tepla [software].

2017

2015

  • LIEDERHAUSOVÁ, D. aj. A visualization of rising fibres from wire technology process NART 2015-Nanofibers, Applications and Related Technologies 1. vyd. Liberec: TECHNICAL UNIVERSITY LIBEREC, 2015 S. 75 – 86. ISBN: 978-80-7494-265-5.
  • LIEDERHAUSOVÁ, D. aj. A visualization of rising fibres from wire technology process Nanofibers, Applications and Related Technologies - NART 2015, Conference Proceedings 1. vyd. Technical University of Liberec, Czech Republic: Technical University of Liberec, Czech Republic, 2015 S. 75 – 86. ISBN: 978-80-7494-265-5.
  • LIEDERHAUSOVÁ, D., HANČIL, D. a KOPECKÝ, V. Drop movement analysis on inclined surface for the adhesion coefficient determination 2015 IEEE International Workshop of Electronics, Control, Measurement, Signals and their application to Mechatronics (ECMSM) 1. vyd. Liberec: IEEE, 2015 S. 1 – 5. ISBN: 978-1-4799-6972-2. http://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=7208696

2014

  • HANUŠ, J. aj. Research of New Principles for Sensor Systems [souhrnná výzkumná zpráva].

Hlavní partneři

AWAL
Škoda Auto
Česká Zbrojovka
Elmarco
Fakultní nemocnice Motol
Preciosa
Skupina UJV
Atrea
Innogy
Auren