Seznam zaměstnanců

Ing. Pavel Tyl

Ing. Pavel Tyl

T +420 48535 3864

E pavel.tyl@tul.cz

Kancelář A01043

Zařazení
 • Ústav mechatroniky a technické informatiky (MTI): člen katedry
 • Oddělení SW architektury a vývoje (OSW): člen(ka) oddělení
 • Oddělení modelování procesů a umělé inteligence (OMI): člen(ka) oddělení
IS/STAG
profil na portálu STAG
Specializace
Databáze
Webové technologie (sémantický web, ontologie)
Datamining
 

2024

 • BUCHTA, J., SVOBODA, P., TYL, P. a CÝRUS, J. IOT jednotka pro interní car sharing ve Škoda Auto a.s. [funkční vzorek]

2023

 • KOČÍ, J., TYL, P., YILDIRIM, B. a CHUMCHAL, V. Použití umělé inteligence pro vyhodnocování dat vibrodiagnostiky (proof of concept) [software].

2020

 • KRČMAŘÍK, D. aj. Prototyp komunikační jednotky sbírající data [funkční vzorek]

2018

 • LAMR, M., CÍSAŘOVÁ, K. a TYL, P. The possibilities of using digital data in the field of prevention ICT in the Role of Services - State of the Art and Perspectives: Liberec Informatics Forum Liberec: Technical University of Liberec, 2018 S. 9 – 30. ISBN: 978-80-7494-432-1.

2017

 • KOČÍ, J. aj. Elektronika a cloudová platforma pro pilotní firemní carsharing [souhrnná výzkumná zpráva].

2016

 • CÍSAŘOVÁ, K., LAMR, M., SVOBODA, P. a TYL, P. Attitudes of students to the lecture streaming and new elements of e-learning portal Proceedings of the 28th International Business Information Management Association Conference - Vision 2020: Innovation Management, Development Sustainability, and Competitive Economic Growth Spain: International Business Information Management Association, 2016 S. 2080 – 2087. ISBN: 978-0-9860419-8-3.
 • KOČÍ, J. aj. IoT komunikační jednotka a cloudová platforma pro sběr telemetrických dat [souhrnná výzkumná zpráva].

2015

 • CÍSAŘOVÁ, K. aj. Stačí technické prvky a nové technologie, aby byly nastavené rovné šance na vzdělávání pro studenty s SVP Sborník příspěvků z X. ročníku z konference „vysokoškolské studium bez bariér" 1. vyd. Liberec: Vysokoškolský podnik, spol. s.r.o., 2015 S. 59 – 69. ISBN: 978-80-7494-228-0.

2014

 • LAMR, M., TYL, P. a GREGOVÁ, A. Nabídka nových sw řešení na elearningovém portále ALS na TUL v Liberci Sborník příspěvků z VIII. ročníku mezinárodní konference "Vysokoškolské studium bez bariér" 1. vyd. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2014 S. 58. ISBN: 978-80-7494-066-8.

Hlavní partneři

Skupina UJV
Škoda Auto
AWAL
Elmarco
Česká Zbrojovka
Fakultní nemocnice Motol
Preciosa
Atrea
Innogy
Auren