Seznamte se s OABI.

10. 3. 2022

Je to jedno z největších oddělení u nás na CXI a jejich aktivity obsáhnou environmentální mikrobiologii plus různé multioborové aplikace, jako je vývoj a testování nanomateriálů pro biomedicínské aplikace.

Vědkyně a vědci z OABI se zabývají nanomateriály a porézními strukturami v oboru regenerativní medicíny, dopravy léčiv a v kosmetice. Dále je jejich práce zaměřená na účinky nanomateriálů na přirozená mikrobiální společenstva, buněčné kultury in vitro a tkáňové modely ex vivo.

Může vás to překvapit, ale dalším výzkumným směrem Oddělení aplikované biologie jsou aktivity mikroorganismů ve vztahu k bezpečnosti hlubinných geologických úložišť radioaktivního odpadu, antibakteriálních a algicidních vlastností nových fotokatalytických materiálů, vlivu sanačních zásahů na přírodní mikrobiální společenstva, vývoj testovacích metodik a systémů pro hodnocení interakcí buněčných populací s (nano)materiály a aktivními látkami v simulovaných podmínkách.

Podívejte se na video. Kolegyně Kateřina Černá v něm představuje právě mikrobiologický výzkum pro úložiště vyhořelého jaderného paliva:
https://cxi.tul.cz/video/oddeleni-aplikovane-biologie

Laboratoře jsou skvěle vybavené, mají tu anaerobní stanice A 35, sekvenátor ION TORRENT, PCR tester LIGHT CYCLER, fluorescenční mikroskop ZEISS, fluorometr, molekulární laboratoř, inkubátor INNOVA 42, skener gelu Azure Biosystems a třeba taky NANOSPIDER, stroj na výrobu nanovláken. Vybavení a zařízení je mnohem více, ale to už do tohoto příspěvku nedostaneme.             

Je to opravdu široký záběr, jaký tým Aleny Ševců má. A to nejen odborně, ale také s časovým přesahem: nejen na desítky, ale dokonce až na miliony let.

Hlavní partneři

AWAL
Škoda Auto
Česká Zbrojovka
Elmarco
Fakultní nemocnice Motol
Preciosa
Skupina UJV
Atrea
Innogy
Auren