OTŽP: Velkých výzev se nebojíme!

5. 5. 2022

Začátkem letošního dubna jsme podali za Oddělení technologie životního prostředí (CXI) v čele s Lukášem Dvořákem projekt do programu Národní centra kompetence (NCK, TAČR). Jedná se o mnohamilionový ambiciózní projekt, ve kterém nejsme sami, ale do kterého je zapojeno celkem 20 národních institucí a firem. Tato veřejná soutěž je zaměřená na podporu a posílení dlouhodobé spolupráce mezi výzkumnou a aplikační sférou a posílení institucionální základny aplikovaného výzkumu. Příprava tohoto našeho NCK trvala několik měsíců a vyžadovala dlouhá a náročná jednání napříč celým konsorciem. Sjednotit tolik různých názorů a obsáhnout veškerou legislativu nebylo vůbec jednoduché. To si dovedete představit. Hlavní manažer projektu Lukáš Dvořák se tohoto úkolu ujal velkoryse a se svým týmem a dalšími účastníky připravili velmi obsáhlý projekt. Ten by měl řešit současné i budoucí otázky v oboru životního prostředí. Vyhlášení výsledků programu NCK očekáváme koncem listopadu a upřímně doufám, že naše velká snaha bude oceněna a tento projekt získáme.

 

Výsledky i vize

Ještě se ale pár slovy zmíním o našem oddělení. OTŽP se zabývá především vývojem a testováním nových technologií a řešením problémů v oblasti životního prostředí a biotechnologií. Jedná se o poměrně „mladé“ oddělení, které dosahuje výborných výsledků (což je doloženo počtem řešených projektů a zakázek) a má své velké vize a plány. Zásadní je pro nás spolupráce s firmami, kterou rozvíjíme a znamená to pro nás možnost uplatňování našich výsledků v praxi a také si tak udržujeme přehled o aktuálních řešených problémech v oboru. Výzkum by neměl význam bez aplikace a toho se v OTŽP držíme.

 

Za vším hledej leadera

Leaderem Oddělení technologie životního prostředí je Lukáš Dvořák, který na CXI začal pracovat už před několika lety jako výzkumný pracovník a od té doby se dokázal vypracovat a přispět svým potenciálem vědě a výzkumu i rozvoji týmu. Jeho primárním cílem je zajistit hladký chod oddělení, prezentaci navenek, samozřejmě finance a v neposlední řadě spokojenost “svých lidí“. A nejen jich. Zdravě fungující tým je základ, bez kterého by OTŽP nedosahovalo svých nynějších úspěchů. Lukáš je výborný motivátor, který přesně umí vyvážit poměr mezi nároky na svůj pracovní tým a aktivitami, kterými motivuje k dosahování co nejlepších výsledků.

Jednotliví členové se aktivně podílejí na psaní a řešení projektů, účastní se národních i mezinárodních konferencí, publikují odborné články, aktivně sdílejí nové poznatky své práce s odbornou veřejností, a to vše napomáhá dynamickému rozvoji.

Úspěch není samozřejmý a automaticky zaručený nikdy, bez snahy a pořádného úsilí nejde dosáhnout pokroku… A bez pokroku zůstáváme na místě a přicházíme o příležitosti. To v OTŽP neplatí, poměrně rychle se pohybujeme směrem vpřed a za sebou necháváme dobré a oceňované výsledky.

  

 Přejeme Lukášovi a celému jeho týmu hodně úspěchů i v budoucnu a mnoho nově započatých velkých výzev.

Karel Havlíček a Lenka Hanušová

Hlavní partneři

AWAL
Škoda Auto
Česká Zbrojovka
Elmarco
Fakultní nemocnice Motol
Preciosa
Skupina UJV
Atrea
Innogy
Auren