Co je HR AWARD?

19. 9. 2023

Znáte toto logo?

Určitě jste ho už někdy viděli. Možná na homepage našeho webu, možná jinde. 

HR Excellence in Research Award uděluje Evropská komise akademickým institucím. Ocenění garantuje excelenci v péči o pracovní podmínky vědkyň a vědců a samozřejmě dalších pracovníků.

Přesněji se jedná o tyto oblasti: rovné pracovní i platové podmínky pro ženy i muže, transparentní výběrová řízení, možnost sladit pracovní a rodinný život a další klíčové parametry rozvoje zaměstnanců a péče o ně.

Ústav pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace TUL (CXI) toto ocenění získal na jaře 2020. Po dvou letech se toto prestižní ocenění podařilo univerzitnímu Ústavu pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace CXI TUL obhájit. Ocenění sleduje desítky kritérií od rovných pracovních podmínek pro ženy a muže, transparentních výběrových řízení až po možnosti sladit práci s rodinným životem.

„Ocenění HR Award znamená velký závazek a dlouhodobý, ze strany Evropské komise monitorovaný, proces, jehož cílem je „začlenit“ principy Charty a Kodexu do běžného života instituce. Po obdržení ocenění čeká držitele více jak 11 let systematické práce. CXI je zhruba ve třetině,“ vysvětluje Alena Kábová, HR ředitelka CXI TUL.

A co už se podařilo? „Máme za sebou průběžné hodnocení prvních 2 let implementace našeho akčního plánu, přičemž 2/3 akcí (70 %) jsou splněné. Splněním ale většina akcí nekončí, stále je na čem pracovat,“ doplňuje Alena Kábová.

V současné době tým zodpovědný za HR Award implementuje aktualizovaný akční plán. Obsahuje několik oblastí: rozvoj a hodnocení zaměstnanců, vzdělávací aktivity, transparentnost při získávání nových pracovníků, mentoring a zvyšování atraktivity pracovního prostředí CXI.

Na úspěšné zavedení plánu jsou v "HR týmu" nominováni dva zkušení externí experti: PhDr. Barbora Wahlová, která má v personální oblasti bohaté zkušenosti, a Ing. Petrem Pavlík Ph.D., ombudsman CXI TUL. V následujícím období se tým zaměří na komplexní systém hodnocení a kariérní rozvoj zaměstnanců a zaměstnankyň CXI TUL. Toto téma je aktuální na všech vysokých školách v ČR. Hodnocení má být klíčovým nástrojem pro rozvoj zaměstnanců. „Věříme, že kolegyně a kolegové budou hodnotící proces vnímat pozitivně, jako příležitost pro svůj osobní a profesní růst,“ dodává Alena Kábová.

Více informací o HR Award najdete zde: https://cxi.tul.cz/lide-kariera/hr-excellence-in-research

Hlavní partneři

AWAL
Škoda Auto
Česká Zbrojovka
Elmarco
Fakultní nemocnice Motol
Preciosa
Skupina UJV
Atrea
Innogy
Auren