Nový report o naší CSR odpovědnosti

12. 3. 2024

Na Ústavu pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace TUL jsme si vědomi své odpovědnosti vůči společnosti a prostředí, ve kterém žijeme. Naše výzkumné aktivity zaměřujeme tak, abychom podporovali ochranu životního prostředí, například pomáháme čistit vodu, půdu nebo vzduch. V našich projektech se společně s partnery orientujeme na dlouhodobou udržitelnost.

Proto jsme se rozhodli všechna data a aktivity k naší společenské odpovědnosti (za r. 2023) shrnout do přehledné zprávy. Nyní vám ji můžeme předložit: popisuje vizi našeho Ústavu a směr, který jsme si určili a budeme ho do budoucna držet.

„Zkratka CSR vyjadřuje „společenskou odpovědnost firem“ ( z ang. Corporate Social Responsibility). Jedná se o dlouhodobý CXI závazek, který se v našich aktivitách napříč všemi třemi pilíři CSR snažíme dodržet. Uvědomujeme si svou odpovědnost, která vyplývá z naší činnosti, a motivujeme k ní také naše zaměstnance,“ říká ředitel CXI Miroslav Černík.

Primárně jsou CSR aktivity CXI cílené do interního sociálního pilíře a pilíře ekonomického, nicméně nezapomínáme ani na pilíř environmentální. Kompletní CSR report o aktivitách CXI TUL si můžete přečíst TADY.

Hlavní partneři

AWAL
Škoda Auto
Česká Zbrojovka
Elmarco
Fakultní nemocnice Motol
Preciosa
Skupina UJV
Atrea
Innogy
Auren