Co způsobuje znečistění na Ženevském jezeře

24. 4. 2024

Mikrobiální ekologie a výzkum biofilmu hrají klíčovou roli ve výzkumu degradace plastů v Ženevském jezeře. Na tomto projektu pracuje Laureen Mori-Bazzano, doktorandka na Univerzitě Carla Vogta v Ženevě, a její studium mikrobiální ekologie ji přivedlo k nám na CXI TUL, konkrétně na katedru aplikované biologie. Pojďme se pomyslně ponořit do Ženevského jezera a mikroorganismů a dozvědět se více o jejím výzkumu.

 

 

Hledání odpovědí v mikrosvětě

Hlavním cílem Laureenina výzkumu je snaha pochopit, jak mikroorganismy, jako jsou bakterie, řasy a houby, kolonizují plasty a ovlivňují jejich degradaci ve vodním prostředí. "S pomocí vědecké platformy Lexplore jsme provedli experiment, který nám umožňuje sledovat změny mikrobiálních společenstev a jejich schopnost rozkládat plasty v reálném čase. I když se naše znalosti stále vyvíjejí, začínáme chápat, že na dynamiku těchto společenstev mají klíčový vliv faktory jako teplota, světlo a dostupnost živin," říká Laureen Mori-Bazzano, doktorandka mikrobiální ekologie na Uni Carl-Vogt v Ženevě.

 

Spolupráce přináší poznatky

Laureen ve svém výzkumu využívá metodu bioremediace, konkrétně při analýze vzorků ze Ženevského jezera. Spolupráce s týmem katedry aplikované biologie na CXI TUL jí umožnila provádět pokročilé molekulární analýzy a testy a provádět komplexní výzkum v laboratoři.

"Jsme teprve na začátku našeho výzkumu, přesto jsem za tuto příležitost vděčná. Máme velký potenciál ovlivnit ochranu našeho životního prostředí. Spolupráce s vědci ze skupiny Aleny Ševců na CXI TUL mi poskytuje neocenitelné znalosti a nástroje potřebné k dosažení našich cílů," uvedla Laureen.

Dosavadní zjištění naznačují, že hlavním zdrojem mikroplastů v Ženevském jezeře je eroze z automobilových pneumatik. Na základě toho vědci doporučují omezit automobilovou dopravu a hledat alternativy k plastům v rámci úsilí o ochranu jezera a životního prostředí jako celku.

Výzkum v oblasti mikrobiální ekologie a bioremediace má velký potenciál v boji proti znečištění a přispívá k udržitelným řešením environmentálních problémů. Jedná se o oblasti neustálého vývoje a objevování nových přístupů a technologií, které významně ovlivní budoucnost ochrany životního prostředí.

 

Hlavní partneři

AWAL
Škoda Auto
Česká Zbrojovka
Elmarco
Fakultní nemocnice Motol
Preciosa
Skupina UJV
Atrea
Innogy
Auren