+420 485 353 852|

cxi@tul.cz|

Staff


Department of environmental chemistry Team

Mgr. Pavel Hrabák, Ph.D.

Mgr. Pavel Hrabák, Ph.D.

T +420 48535 3848

E pavel.hrabak@tul.cz

2022

 • VRCHOVECKÁ, S., AMIRBEKOV, A. , and HRABÁK, P. Alnus Glutinosa Short Rotation Coppice for Hch Contaminated Area - Chemical And Microbiological Evaluation, 2022
 • VRCHOVECKÁ, S., NOVOTNÁ, K., AMIRBEKOV, A. , and HRABÁK, P. Influence of delta-hexachlorocyclohexane (δ-HCH) to Phytophthora ×alni resistant Alnus glutinosa genotypes − Evaluation of physiological parameters and remediation potential Ecotoxicology and Environmental Safety Elsevier, 2022, vol. 247, issue DEC. P. neuvedeny (9 stran). ISSN: 0147-6513. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0147651322010752?via=ihub

2021

 • NGUYEN, N. A. H. et al. Attached and planktonic bacterial communities on bio-based plastic granules and micro-debris in seawater and freshwater Science of the Total Environment Amsterdam: Elsevier, 2021, vol. 785, issue SEP. P. neuvedeny (10 stran). ISSN: 0048-9697. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969721024840/pdf
 • SEMERÁD, J. et al. Discovering the potential of an nZVI-biochar composite as a material for the nanobioremediation of chlorinated solvents in groundwater: Degradation efficiency and effect on resident microorganisms Chemosphere Elsevier, 2021, vol. 281, issue OCT. P. neuvedeny (9 stran). ISSN: 0045-6535. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0045653521013862#ack0010
 • AMIRBEKOV, A. et al. HCH Removal in a Biochar-Amended Biofilter Water MDPI, 2021, vol. 13, issue 23. P. neuvedeny (14 stran). ISSN: 2073-4441. https://www.mdpi.com/2073-4441/13/23/3396
 • ANTOŠ, V. et al. Substráty pro nízkonákladové systémy k čištění kontaminovaných průmyslových a zemědělských vod . : , 2021.
 • HRABÁK, P. et al. Technologie WETLAND pro odstraňování organochlorovaných pesticidů ze skládkových výluhů ZittLiWo, 2021 P. neuvedeny (6 stran). https://skladky.tul.cz/skladky21/index.php/cs/index.html
 • ŚWISŁOWSKI, P. et al. The Application of Active Biomonitoring with the Use of Mosses to Identify Polycyclic Aromatic Hydrocarbons in an Atmospheric Aerosol Molecules MDPI, 2021, vol. 26, issue 23. P. neuvedeny (11 stran). ISSN: 1420-3049. https://www.mdpi.com/1420-3049/26/23/7258

2020

 

Senior researchers

Ing. Lenka Lacinová, Ph.D.

Ing. Lenka Lacinová, Ph.D.

T +420 48535 3012

E lenka.lacinova@tul.cz

2019

 • LACINOVÁ, L. et al. Prostředek pro chemickou a biologickou regeneraci vodárenských vrtů nebo studní [utility model] Enlisted at 20191203 as No. 33464.
 • LACINOVÁ, L., MACKOVÁ, H., LHOTSKÝ, O. , and HEŘMÁNKOVÁ, M. Technologie použití nanočástic železa s biodegradabilní slupkou pro čištění podzemních vod kombinací nano-bio procesů [ověřená technologie]. 2019.

2018

 • NĚMEČEK, J., LACINOVÁ, L. , and KOZUBEK, P. Sanační technologie Biofer-rem pro biogeochemickou transformaci chlorovaných ethenů v podzemní vodě [ověřená technologie]. 2018.

2017

 • LACINOVÁ, L., NĚMEČEK, J. , and KOZUBEK, P. Sanační prostředek Biofer-m pro podporu biogeochemické transformace chlorovaných ethenů v podzemní vodě [funkční vzorek]

2015

 • NĚMEČEK, J. et al. Combined abiotic and biotic in-situ reduction of hexavalent chromium in groundwater using nZVI and whey: A remedial pilot test Journal of Hazardous Materials 1. ed. AMSTERDAM, NETHERLANDS: ELSEVIER SCIENCE BV, 2015, vol. 300, issue 300. P. 670 – 679. ISSN: 0304-3894.
 • PEŠKOVÁ, K. et al. Oxidic Shield And Its Influence on the Reactivity And Migration of Air-stable Iron Nanoparticles NANOCON 2015 - International Conference on Nanomaterials - Research and Application 1. ed. Ostrava: Tanger, spol. s.r.o., 2015, 2015 P. 183 – 188. ISBN: 978-80-87294-63-5.
 • PEŠKOVÁ, K. et al. Study of the Reactive And Migration Properties of New Type of Iron Nanoparticles Before And After Activation And Its Additional Surface Modification, 2015

2013

 • ČERNÍK, M., LACINOVÁ, L., HRABAL, J. , and ČERNÍKOVÁ, M. In-situ Combination of Bio and Abio Remediation of Chlorinated Ethenes Ecological Chemistry and Engineering S 3. ed. Opole: SOC ECOLOGICAL CHEMISTRY & ENGINEERING, 2013, vol. 20, issue 3. P. 463 – 473. ISSN: 1898-6196.

2012

 • PARMA, P., LACINOVÁ, L., DYKOVÁ, Z. , and SODOMKOVÁ, M. Metodika testování materiálů na bázi nanoželeza pro účely odstraňování Cr6+ z podzemních vod Sanační technologie XV 1. ed. Chrudim: Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r. o., 2012pp. ISBN: 978-80-86832-66-1.
 • PARMA, P., LACINOVÁ, L., DYKOVÁ, Z. , and ČERNÍK, M. Zkušenosti s redukcí Cr6+ nanoželezem a testování nových typů nanoželez Znečistené územia 2012 1. ed. Ekotoxikologické centrum Bratislava s.r.o., 2012 P. 73 – 76. ISBN: 9788096995882.
 
Ing. Klára Lísková

Ing. Klára Lísková

T +420 48535 3824

E klara.liskova1@tul.cz

2021

 • ŚWISŁOWSKI, P. et al. The Application of Active Biomonitoring with the Use of Mosses to Identify Polycyclic Aromatic Hydrocarbons in an Atmospheric Aerosol Molecules MDPI, 2021, vol. 26, issue 23. P. neuvedeny (11 stran). ISSN: 1420-3049. https://www.mdpi.com/1420-3049/26/23/7258

2020

2019

 • ANTOŠ, V., HRABÁK, P. , and LÍSKOVÁ, K. Prototyp SPME vlákna na bázi nanovlákenných polymerů [funkční vzorek]

2018

 • KEJZLAR, P., HRABÁK, P., ANTOŠ, V. , and LÍSKOVÁ, K. Determination of Organochlorinated Pesticides by Electrospun Polyethersulfone Nanofibres (2018) NANOCON 2017 - Conference Proceedings, 9th International Conference on Nanomaterials - Research and Application 1. ed. Ostrava: Tanger, Ltd., 2018 P. 229 – 235. ISBN: 9788087294819. https://nanocon2018.tanger.cz/files/uploads/01/NANOCON2017_Proceedings_content.pdf
 • ANTOŠ, V., HRABÁK, P. , and LÍSKOVÁ, K. Nanostrukturované sorbenty pro automatizovanou extrakci [funkční vzorek]

2017

 • HRABÁK, P., SÁZAVSKÁ, T., NOVOTNÝ, V. , and LÍSKOVÁ, K. Mapování technologických zdrojů VOC a návrh opatření pro snížení emisí [souhrnná výzkumná zpráva].
 
RNDr. Jan Němeček, Ph.D.

RNDr. Jan Němeček, Ph.D.

E jan.nemecek1@tul.cz

2022

 • LHOTSKÝ, O., NĚMEČEK, J. , and MARKOVÁ, K. BIOREDOXX „Ověřená technologie kombinované anaerobně-aerobní in situ biodegradace chlorovaných ethenů“ [ověřená technologie]. 2022.

2021

 • HRABÁK, P. et al. Technologie WETLAND pro odstraňování organochlorovaných pesticidů ze skládkových výluhů ZittLiWo, 2021 P. neuvedeny (6 stran). https://skladky.tul.cz/skladky21/index.php/cs/index.html
 • LHOTSKÝ, O. et al. The effects of hydraulic/pneumatic fracturing-enhanced remediation (FRAC-IN) at a site contaminated by chlorinated ethenes: A case study Journal of Hazardous Materials 1. ed. Amsterdam: Elsevier, 2021, vol. 417, issue SEP. P. neuvedeny (10 stran). ISSN: 0304-3894. https://doi.org/10.1016/j.jhazmat.2021.125883

2020

 • NĚMEČEK, J. et al. Hydrochemical Conditions for Aerobic/Anaerobic Biodegradation of Chlorinated Ethenes—A Multi-Site Assessment Water 1. ed. BASEL: MDPI, 2020, vol. 12, issue 2. P. neuvedeny (17 stran). ISSN: 2073-4441. https://www.mdpi.com/2073-4441/12/2/322
 • CZINNEROVÁ, M. et al. In situ pilot application of nZVI embedded in activated carbon for remediation of chlorinated ethene-contaminated groundwater: effect on microbial communities. Environmental Sciences Europe 1. ed. Springer Open, 2020, vol. 32, issue 1. P. neuvedeny (15 stran). ISSN: 2190-4707. https://enveurope.springeropen.com/articles/10.1186/s12302-020-00434-2
 
Rafael Omar Torres Mendieta, Ph.D.

Rafael Omar Torres Mendieta, Ph.D.

T +420 48535 3546

E rafael.torres@tul.cz

Dr. Torres is the leader of the research team FEMTONANO, which focuses on unveiling the most intricate details behind synthesizing and studying nanomaterials employing ultrafast laser radiation. Besides, his interests expand to the possible applications where laser-synthesized nanomaterials can be employed, like catalysis, bacteria eradication, cell labeling, wastewater treatment, among others. 

H index (WOS): 12 

H index (SCOPUS): 13

Researcher ID: N-7426-2018
ORCID: 0000-0002-9865-1826
Scopus Author ID: 55102770000

ResearchGate: https://www.researchgate.net/profile/Rafael-Torres-Mendieta-2

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/rafael-torres-mendieta/

Team‘s wepage: https://femtonanogroup.com/

2022

 • TORRES MENDIETA, R. O. et al. Growth suppression of bacteria by biofilm deterioration using silver nanoparticles with magnetic doping Nanoscale Cambridge: Royal Society of Chemistry, 2022, vol. 14, issue 48. P. 18143 – 18156. ISSN: 2040-3364. https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2022/nr/d2nr03902h
 • HAVELKA, O., BRAUN, J., ABDALLAH, S. , and TORRES MENDIETA, R. O. LASER-ASSISTED CONTROL OF BISMUTH DOPING IN MAGNETIC NANOPARTICLES (2020) NANOCON 2019 - Conference Proceedings, 11th International Conference on Nanomaterials - Research & Application, 2019-October TANGER Ltd., 2022 P. neuvedeny (6 stran). ISSN: 2694-930X. https://www.confer.cz/nanocon/2022
 • CVEK, M. et al. Stable Magnetorheological Fluids Containing Bidisperse Fillers with Compact/Mesoporous Silica Coatings International Journal of Molecular Sciences MDPI, 2022, vol. 23, issue 19. P. neuvedeny (17 stran). ISSN: 1422-0067. https://www.mdpi.com/1422-0067/23/19/11044/htm
 • VELLORA THEKKAE PADIL, V. et al. Sustainable and safer nanoclay composites for multifaceted applications Green Chemistry April 2022: RSC, 2022, vol. 24, issue April. P. 3081 – 3114. ISSN: 1463-9262. https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2022/gc/d1gc03949k/unauth

2021

 • K. P, A. K. et al. Electrospun fibers based on botanical, seaweed, microbial, and animal sourced biomacromolecules and their multidimensional applications International Journal of Biological Macromolecules 1. ed. NETHERLANDS: Elsevier, 2021, vol. 171, issue February. P. 130 – 149. ISSN: 0141-8130. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S014181302035385X
 • ETTEL, D. et al. Expansion of Optical Properties in Tiox Nanoparticles by Their Laser-mediated Alloying with Ag 12TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON NANOMATERIALS - RESEARCH & APPLICATION (NANOCON 2020) 1. ed. Ostrava, Czech Republic: TANGER LTD, 2021 P. 109 – 115. ISBN: 978-80-87294-98-7, ISSN: 2694-930X. https://www.confer.cz/nanocon/2020
 • SILVESTRI, D. et al. Influence of catalyst zeta potential on the activation of persulfate Chemical Communications 1. ed. ROYAL SOC CHEMISTRY, 2021, vol. 57, issue 63. P. 7814 – 7817. ISSN: 1359-7345. https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2021/cc/d1cc01946e/unauth#!divAbstract
 • ETTEL, D. et al. Laser-synthesized Ag/TiO nanoparticles to integrate catalytic pollutant degradation and antifouling enhancement in nanofibrous membranes for oil-water separation Applied Surface Science 1. ed. United Kingdom: Elsevier, 2021, vol. 564, issue OCT. P. neuvedeny (9 stran). ISSN: 0169-4332. https://doi.org/10.1016/j.apsusc.2021.150471
 • SILVESTRI, D. et al. Modification of nZVI with a bio-conjugate containing amine and carbonyl functional groups for catalytic activation of persulfate Separation and Purification Technology 1. ed. Elsevier, 2021, vol. 257, issue February. P. neuvedeny (11 stran). ISSN: 1383-5866. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1383586620323534
 • HAVELKA, O. et al. On the Use of Laser Fragmentation for the Synthesis of Ligand-Free Ultra-Small Iron Nanoparticles in Various Liquid Environments Nanomaterials 1. ed. Switzerland: MDPI, 2021, vol. 11, issue 6. P. neuvedeny (14 stran). ISSN: 2079-4991. https://www.mdpi.com/2079-4991/11/6/1538
 
doc. Ing. Stanislaw Waclawek, Ph.D.

doc. Ing. Stanislaw Waclawek, Ph.D.

T +420 48535 3389

E stanislaw.waclawek@tul.cz

2023

 • YAGHOOT-NEZHAD, A. et al. Heterogeneous photocatalytic activation of electrogenerated chlorine for the production of reactive oxygen and chlorine species: A new approach for Bisphenol A degradation in saline wastewater Journal of Hazardous Materials Elsevier, 2023, vol. 445, issue March. P. neuvedeny (17 stran). ISSN: 0304-3894. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0304389422024220
 • HASSANI, A. et al. Insights into the synergistic role of photocatalytic activation of peroxymonosulfate by UVA-LED irradiation over CoFe2O4-rGO nanocomposite towards effective Bisphenol A degradation: Performance, mineralization, and activation mechanism Chemical Engineering Journal Elsevier, 2023, vol. 453, issue 1. P. neuvedeny (16 stran). ISSN: 1385-8947. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1385894722050355

2022

 • MAHDIPOUR, F. et al. A new approach on visible light assisted oxygen doped g-C3N4/β-Bi2O3 direct Z-scheme heterojunction towards the degradation of bisphenol A: Degradation pathway, toxicity assessment, and continuous mode study Separation and Purification Technology Elsevier, 2022, vol. 303, issue December. P. neuvedeny (22 stranky). ISSN: 1383-5866. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1383586622017269
 • SOCHA, B. et al. Activation of Peroxydisulfate by Bimetallic Nano Zero-Valent Iron for Waste-Activated Sludge Disintegration Catalysts MDPI, 2022, vol. 12, issue 6. P. neuvedeny (9 stran). ISSN: 2073-4344. https://www.mdpi.com/2073-4344/12/6/590/htm
 • TARANGINI, K. et al. Aegle marmelos Leaf Extract Based Synthesis of Nanoiron and Nanoiron Au Particles for Degradation of Methylene Blue Ecological Chemistry and Engineering S Sciendo, 2022, vol. 29, issue 1. P. 7 – 14. ISSN: 1898-6196. https://sciendo.com/pdf/10.2478/eces-2022-0002
 • ŚWISŁOWSKI, P. et al. Bioaccumulation of Trace Elements from Aqueous Solutions by Selected Terrestrial Moss Species Biology MDPI, 2022, vol. 11, issue 12. P. neuvedeny (12 stran). ISSN: 2079-7737. https://www.mdpi.com/2079-7737/11/12/1692
 • WACLAWEK, S., KUDELSKI, A., LAUTERBACH, J. A. , and DIONYSIOU, D. Commemorative Issue in Honor of Professor Gerhard Ertl on the Occasion of His 85th Birthday, 2022 https://www.mdpi.com/2073-4344/12/6/624/htm
 • DUAN, X. et al. Comparison of sulfate radical with other reactive species Current Opinion in Chemical Engineering Elsevier, 2022, vol. 38, issue December. P. neuvedeny (9 stran). ISSN: 2211-3398. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2211339822000776
 • WACLAWEK, S. et al. Cyclodextrin-based strategies for removal of persistent organic pollutants Advances in Colloid and Interface Science Elsevier, 2022, vol. 310, issue December. P. neuvedeny (18 stran). ISSN: 0001-8686. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0001868622002093
 • WANG, H. et al. Developing functional carbon nitride materials for efficient peroxymonosulfate activation: From interface catalysis to irradiation synergy Environmental Functional Materials Elsevier, 2022, vol. 1, issue 1. P. 21 – 33. ISSN: 2773-0581. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2773058122000114
 

Junior researchers

Mgr. Kamil Krawczyk

Mgr. Kamil Krawczyk

E kamil.krawczyk@tul.cz

2022

2021

2020

2019

 • SILVESTRI, D. et al. The Use of a Biopolymer Conjugate for an Eco-Friendly One-Pot Synthesis of Palladium-Platinum Alloys Polymers 1. ed. MDPI, 2019, vol. 11, issue 12. P. neuvedeny (14 stran). ISSN: 2073-4360. https://www.mdpi.com/2073-4360/11/12/1948
 
Mgr. Vít Novotný

Mgr. Vít Novotný

E vit.novotny@tul.cz

2022

 • SIVAN, M. et al. AC electrospinning: impact of high voltage and solvent on the electrospinnability and productivity of polycaprolactone electrospun nanofibrous scaffolds Materials Today Chemistry OXFORD: Elsevier, 2022, vol. 26, issue DEC. P. neuvedeny (14 stran). ISSN: 2468-5194. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2468519422002543#ack0010
 • MADHESWARAN, D. et al. Composite yarns with antibacterial nanofibrous sheaths produced by collectorless alternating-current electrospinning for suture applications Journal of Applied Polymer Science Wiley, 2022, vol. 139, issue 13. P. neuvedeny (14 stran). ISSN: 0021-8995. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/app.51851?saml_referrer
 • HAVLÍČKOVÁ, K. et al. Degradační chování polyesterových nanovlákenných materiálů, 2022
 • KUŽELOVÁ KOŠŤÁKOVÁ, E. et al. Effect of humidity during electrospinning of biodegradable polyester nanofibers NANOCON 2022 - Conference Proceedings, 14th International Conference on Nanomaterials Ostrava: Tanger Ltd., Ostrava, 2022 P. neuvedeny (480 stranky). https://www.confer.cz/nanocon/2022
 • MARYŠKOVÁ, M. et al. Laminated PAA nanofibers as a practical support for crude laccase: A new perspective for biocatalytic treatment of micropollutants in wastewaters Environmental Technology & Innovation AMSTERDAM: Elsevier BV, 2022, vol. 26, issue 5. P. neuvedeny (11 stran). ISSN: 2352-1864. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352186422000256?via=ihub
 • KUŽELOVÁ KOŠŤÁKOVÁ, E. et al. Vliv vzdušné vlhkosti na elektricky zvlákněné nanovlákenné materiály z biodegradabilních polyesterů, 2022

2021

 • ASATIANI, N., MIKEŠ, P., LUKÁŠ, D. , and NOVOTNÝ, V. A novel approach to studying the kinetics of release of Alaptide from Poly-ε-caprolactone nanofibers Journal of Drug Delivery Science and Technology AMSTERDAM: Elsevier BV, 2021, vol. 63, issue JUN. P. neuvedeny (12 stran). ISSN: 1773-2247. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1773224721001726
 • HAVLÍČKOVÁ, K. et al. Kopolymer PLCL - zvláknitelnost a vliv sterilizační metody na degradační chování II. česko-slovenský kongres Mezioborové přístupy v hojení ran Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2021 P. neuvedeny (2 stranky). ISBN: 978-80-01-06921-9.
 • MARYŠKOVÁ, M., NOVOTNÝ, V., RYSOVÁ, M. , and ŠEVCŮ, A. Laccase and horseradish peroxidase for green treatment of phenolic micropollutants in real drinking water and wastewater Environmental Science and Pollution Research 1. ed. Springer Nature, 2021, vol. 28, issue 24. P. 31566 – 31574. ISSN: 0944-1344. https://link.springer.com/article/10.1007/s11356-021-12910-0
 • PHAM, D. D. D. et al. Novel lipophosphonoxin-loaded polycaprolactone electrospun nanofiber dressing reduces Staphylococcus aureus induced wound infection in mice Scientific Reports Berlin: Nature research, 2021, vol. 11, issue 1. P. neuvedeny (15 stran). ISSN: 2045-2322. https://www.nature.com/articles/s41598-021-96980-7
 
Mgr. Tereza Sázavská, Ph.D.

Mgr. Tereza Sázavská, Ph.D.

E tereza.sazavska@tul.cz

2020

 • DOHNÁLEK, P. et al. Development of innovative photoactive admixtures for concrete and cement-based plaster finishes, to create self-cleaning surfaces Solid State Phenomena 1. ed. Switzerland: Trans Tech Publications Ltd, 2020 P. 14 – 20. ISBN: 978-303571668-9, ISSN: 1012-0394. https://www.scientific.net/SSP.309.14

2018

2017

 • HRABÁK, P., SÁZAVSKÁ, T., NOVOTNÝ, V. , and LÍSKOVÁ, K. Mapování technologických zdrojů VOC a návrh opatření pro snížení emisí [souhrnná výzkumná zpráva].
 • JAKUBIČKOVÁ, M. , and SÁZAVSKÁ, T. Photocatalytic active coatings-environmental way to improve quality and durability of buildings 8TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON NANOMATERIALS - RESEARCH & APPLICATION (NANOCON 2016) Ostrava: TANGER Ltd, 2017 P. 280 – 285. ISBN: 9788087294710. http://www.scopus.com

2016

2015

 • JAKUBIČKOVÁ, M., PETERKA, F., SÁZAVSKÁ, T. , and ŠUBRT, J. Photocatalytic Coatings - Promising Way to Improve a Quality of Urban Building Surfaces Chemistry-Didactics-Ecology-Metrology Opole, Poland: Walter de Gruyter GmbH, 2015, vol. 20, issue 1-2. P. 113 – 122. ISSN: 2084-4506. http://content.sciendo.com/view/journals/cdem/20/1-2/article-p113.xml
 
Daniele Silvestri

Daniele Silvestri

E daniele.silvestri@tul.cz

2022

 • SOCHA, B. et al. Activation of Peroxydisulfate by Bimetallic Nano Zero-Valent Iron for Waste-Activated Sludge Disintegration Catalysts MDPI, 2022, vol. 12, issue 6. P. neuvedeny (9 stran). ISSN: 2073-4344. https://www.mdpi.com/2073-4344/12/6/590/htm
 • ŚWISŁOWSKI, P. et al. Bioaccumulation of Trace Elements from Aqueous Solutions by Selected Terrestrial Moss Species Biology MDPI, 2022, vol. 11, issue 12. P. neuvedeny (12 stran). ISSN: 2079-7737. https://www.mdpi.com/2079-7737/11/12/1692
 • WACLAWEK, S. et al. Cyclodextrin-based strategies for removal of persistent organic pollutants Advances in Colloid and Interface Science Elsevier, 2022, vol. 310, issue December. P. neuvedeny (18 stran). ISSN: 0001-8686. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0001868622002093
 • KRAWCZYK, K. et al. Enhanced degradation of sulfamethoxazole by a modified nano zero-valent iron with a β-cyclodextrin polymer: Mechanism and toxicity evaluation Science of the Total Environment Elsevier BV, 2022, vol. 817, issue April. P. 152888. ISSN: 0048-9697. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0048969721079675
 • RAMAKRISHNAN, R. K. et al. Gum Hydrocolloids Reinforced Silver Nanoparticle Sponge for Catalytic Degradation of Water Pollutants Polymers MDPI, 2022, vol. 14, issue 15. P. neuvedeny (16 stran). ISSN: 2073-4360. https://www.mdpi.com/2073-4360/14/15/3120
 • WACLAWEK, S., SILVESTRI, D. , and ČERNÍK, M. Způsob stanovení přítomnosti a koncentrace persíranu(ů) ve vodě, zejména v podzemní vodě, ve které je navíc obsažené alespoň jedno jiné oxidační činidlo [patent] Granted at 20220223 as No. 309167. https://isdv.upv.cz/doc/FullFiles/Patents/FullDocuments/309/309167.pdf

2021

 

Lab technician,technical staff

Other Members

Ing. Sabrin Abdallah

Ing. Sabrin Abdallah

T +420 48535 3587

E sabrin.abdallah@tul.cz

2022

 • HAVELKA, O., BRAUN, J., ABDALLAH, S. , and TORRES MENDIETA, R. O. LASER-ASSISTED CONTROL OF BISMUTH DOPING IN MAGNETIC NANOPARTICLES (2020) NANOCON 2019 - Conference Proceedings, 11th International Conference on Nanomaterials - Research & Application, 2019-October TANGER Ltd., 2022 P. neuvedeny (6 stran). ISSN: 2694-930X. https://www.confer.cz/nanocon/2022
 
Lucie Cádrová

Lucie Cádrová

E lucie.cadrova@tul.cz

2017

 • NOSEK, J., PLUHAŘ, T. , and CÁDROVÁ, L. Instalace systému elektrické podpory Fe částic pro pilotní sanace na lokalitách Serpol a Zurzach [souhrnná výzkumná zpráva].
 • ČERNÍK, M. et al. Kompozitní Fe materiál pro in-situ sanaci s povrchovou modifikací detergentem MSJ [funkční vzorek] http://www.cxi.tul.cz

2016

 • NOSEK, J., ČERNÍK, M., PLUHAŘ, T. , and CÁDROVÁ, L. Dodání reaktivní směsi Fe částic pro plnoprovozní sanaci lokality Písečná, včetně systému podpory elektrickým polem – rok 2016 [souhrnná výzkumná zpráva].
 • ANTOŠ, V., CÁDROVÁ, L. , and NOSEK, J. Reaktor pro laboratorní modelování sanace kontaminované vody [utility model] Enlisted at 20160322 as No. 29308. http://spisy.upv.cz/UtilityModels/FullDocuments/FDUM0029/uv029308.pdf
 • ZÁRUBA, J. et al. Tepelně vodivá hmota na bázi geopolymeru [patent] Granted at 20160622 as No. 306095. http://spisy.upv.cz/Patents/FullDocuments/306/306095.pdf

2015

 • NOSEK, J. et al. Komplexní metodika laboratorních testů za účelem studia podpory redukčních a oxidačních činidel pomocí elektrického pole [ověřená technologie]. 2015.
 • KAKOSOVÁ, E. et al. Přímé měření produktů methan, ethan, ethen při reduktivní dehalogenaci kontaminované vody Inovativní sanační technologie ve výzkumu a praxi VIII., 14.-15.10.2015, Hustopeče 1. ed. Chrudim: Vodní zdroje Ekomonitor. spol. s.r.o, 2015, 2015 P. 11 – 15. ISBN: 978-80-86832-87-6.
 • ANTOŠ, V., KAKOSOVÁ, E., JIŘÍČKOVÁ, L. , and NOSEK, J. Proces kontinuálního měření reduktivní dehalogeance chlorovaných ethenů a methanů pomocí nZVI Sanační technologie XVIII., Uherské Hradiště, 2015 1. ed. Chrudim: Vodní zdroje Ekomonitor spol. s.r.o., 2015 P. 116 – 119. ISBN: 978-80-86832-85-2. http://www.ekomonitor.cz/
 • NOSEK, J., ČERNÍK, M., PLUHAŘ, T. , and JIŘÍČKOVÁ, L. Testování a dodání reaktivní směsi nulmocných železných částic pro plnoprovozní sanaci lokality Písečná [souhrnná výzkumná zpráva].
 • WACLAWEK, S. et al. Use of Various Zero Valent Irons for Degradation of Chlorinated Ethenes And Ethanes Ecological Chemistry and Engineering S 1. ed. OPOLE, POLAND: SOC ECOLOGICAL CHEMISTRY & ENGINEERING, OPOLE UNIV, 2015, vol. 22, issue 4. P. 577 – 587. ISSN: 1898-6196. http://www.degruyter.com/view/j/eces.2015.22.issue-4/eces-2015-0034/eces-2015-0034.xml
 
David Ettel

David Ettel

E david.ettel@tul.cz

2021

 • ETTEL, D. et al. Expansion of Optical Properties in Tiox Nanoparticles by Their Laser-mediated Alloying with Ag 12TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON NANOMATERIALS - RESEARCH & APPLICATION (NANOCON 2020) 1. ed. Ostrava, Czech Republic: TANGER LTD, 2021 P. 109 – 115. ISBN: 978-80-87294-98-7, ISSN: 2694-930X. https://www.confer.cz/nanocon/2020
 • ETTEL, D. et al. Laser-synthesized Ag/TiO nanoparticles to integrate catalytic pollutant degradation and antifouling enhancement in nanofibrous membranes for oil-water separation Applied Surface Science 1. ed. United Kingdom: Elsevier, 2021, vol. 564, issue OCT. P. neuvedeny (9 stran). ISSN: 0169-4332. https://doi.org/10.1016/j.apsusc.2021.150471
 
Mgr. Barbara Socha

Mgr. Barbara Socha

E barbara.socha@tul.cz

2022

 • SOCHA, B. et al. Activation of Peroxydisulfate by Bimetallic Nano Zero-Valent Iron for Waste-Activated Sludge Disintegration Catalysts MDPI, 2022, vol. 12, issue 6. P. neuvedeny (9 stran). ISSN: 2073-4344. https://www.mdpi.com/2073-4344/12/6/590/htm
 
RNDr. Stanislava Vrchovecká

RNDr. Stanislava Vrchovecká

T +420 48535 3937

E stanislava.vrchovecka@tul.cz

2022

 • VRCHOVECKÁ, S., AMIRBEKOV, A. , and HRABÁK, P. Alnus Glutinosa Short Rotation Coppice for Hch Contaminated Area - Chemical And Microbiological Evaluation, 2022
 • VRCHOVECKÁ, S., NOVOTNÁ, K., AMIRBEKOV, A. , and HRABÁK, P. Influence of delta-hexachlorocyclohexane (δ-HCH) to Phytophthora ×alni resistant Alnus glutinosa genotypes − Evaluation of physiological parameters and remediation potential Ecotoxicology and Environmental Safety Elsevier, 2022, vol. 247, issue DEC. P. neuvedeny (9 stran). ISSN: 0147-6513. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0147651322010752?via=ihub
 

General partners

Škoda AUTO
Česká Zbrojovka
Aquatest
Elmarco
FM Motol
Preciosa
UJV Group
Atrea
Innogy
Auren