Tým Oddělení enviromentální chemie

Mgr. Pavel Hrabák, Ph.D.

Mgr. Pavel Hrabák, Ph.D.

T +420 48535 3848

E pavel.hrabak@tul.cz

2022

 • VRCHOVECKÁ, S., AMIRBEKOV, A. a HRABÁK, P. ALNUS GLUTINOSA SHORT ROTATION COPPICE FOR HCH CONTAMINATED AREA - CHEMICAL AND MICROBIOLOGICAL EVALUATION Book of abstracts: European Symposium on Analytical Spectrometry Czech-Slovak Spectroscopic Conference 2022 Praha: Spektroskopická společnost Jana Marka Marci, 2022 S. 193. ISBN: 978-80-88195-41-2.
 • VRCHOVECKÁ, S., NOVOTNÁ, K., AMIRBEKOV, A. a HRABÁK, P. Influence of delta-hexachlorocyclohexane (δ-HCH) to Phytophthora ×alni resistant Alnus glutinosa genotypes − Evaluation of physiological parameters and remediation potential Ecotoxicology and Environmental Safety Elsevier, 2022, roč. 247, č. 114235. S. neuvedeny (9 stran). ISSN: 0147-6513.

2021

 • NGUYEN, N. A. H. aj. Attached and planktonic bacterial communities on bio-based plastic granules and micro-debris in seawater and freshwater Science of the Total Environment Amsterdam: Elsevier, 2021, roč. 785, č. SEP. S. neuvedeny (10 stran). ISSN: 0048-9697. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969721024840/pdf
 • SEMERÁD, J. aj. Discovering the potential of an nZVI-biochar composite as a material for the nanobioremediation of chlorinated solvents in groundwater: Degradation efficiency and effect on resident microorganisms Chemosphere Elsevier, 2021, roč. 281, č. OCT. S. neuvedeny (9 stran). ISSN: 0045-6535. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0045653521013862#ack0010
 • AMIRBEKOV, A. aj. HCH Removal in a Biochar-Amended Biofilter Water MDPI, 2021, roč. 13, č. 23. S. neuvedeny (14 stran). ISSN: 2073-4441. https://www.mdpi.com/2073-4441/13/23/3396
 • ANTOŠ, V. aj. Substráty pro nízkonákladové systémy k čištění kontaminovaných průmyslových a zemědělských vod . : , 2021.
 • HRABÁK, P. aj. Technologie WETLAND pro odstraňování organochlorovaných pesticidů ze skládkových výluhů ZittLiWo, 2021 S. neuvedeny (6 stran). https://skladky.tul.cz/skladky21/index.php/cs/index.html
 • ŚWISŁOWSKI, P. aj. The Application of Active Biomonitoring with the Use of Mosses to Identify Polycyclic Aromatic Hydrocarbons in an Atmospheric Aerosol Molecules MDPI, 2021, roč. 26, č. 23. S. neuvedeny (11 stran). ISSN: 1420-3049. https://www.mdpi.com/1420-3049/26/23/7258

2020

 

Senior researchers

Ing. Lenka Lacinová, Ph.D.

Ing. Lenka Lacinová, Ph.D.

T +420 48535 3012

E lenka.lacinova@tul.cz

GSM +420 725 052 812

Manažer kvality, cenové nabídky, objednávky

2019

 • LACINOVÁ, L. aj. Prostředek pro chemickou a biologickou regeneraci vodárenských vrtů nebo studní [užitný vzor] Zapsán 20191203 pod číslem 33464.
 • LACINOVÁ, L., MACKOVÁ, H., LHOTSKÝ, O. a HEŘMÁNKOVÁ, M. Technologie použití nanočástic železa s biodegradabilní slupkou pro čištění podzemních vod kombinací nano-bio procesů [ověřená technologie]. 2019.

2018

 • NĚMEČEK, J., LACINOVÁ, L. a KOZUBEK, P. Sanační technologie Biofer-rem pro biogeochemickou transformaci chlorovaných ethenů v podzemní vodě [ověřená technologie]. 2018.

2017

 • LACINOVÁ, L., NĚMEČEK, J. a KOZUBEK, P. Sanační prostředek Biofer-m pro podporu biogeochemické transformace chlorovaných ethenů v podzemní vodě [funkční vzorek]

2015

 • NĚMEČEK, J. aj. Combined abiotic and biotic in-situ reduction of hexavalent chromium in groundwater using nZVI and whey: A remedial pilot test Journal of Hazardous Materials 1. vyd. AMSTERDAM, NETHERLANDS: ELSEVIER SCIENCE BV, 2015, roč. 300, č. 300. S. 670 – 679. ISSN: 0304-3894.
 • PEŠKOVÁ, K. aj. Oxidic Shield And Its Influence on the Reactivity And Migration of Air-stable Iron Nanoparticles NANOCON 2015 - International Conference on Nanomaterials - Research and Application 1. vyd. Ostrava: Tanger, spol. s.r.o., 2015, 2015 S. 183 – 188. ISBN: 978-80-87294-63-5.
 • PEŠKOVÁ, K. aj. Study of the Reactive And Migration Properties of New Type of Iron Nanoparticles Before And After Activation And Its Additional Surface Modification, 2015

2013

 • ČERNÍK, M., LACINOVÁ, L., HRABAL, J. a ČERNÍKOVÁ, M. In-situ Combination of Bio and Abio Remediation of Chlorinated Ethenes Ecological Chemistry and Engineering S 3. vyd. Opole: SOC ECOLOGICAL CHEMISTRY & ENGINEERING, 2013, roč. 20, č. 3. S. 463 – 473. ISSN: 1898-6196.

2012

 • PARMA, P., LACINOVÁ, L., DYKOVÁ, Z. a SODOMKOVÁ, M. Metodika testování materiálů na bázi nanoželeza pro účely odstraňování Cr6+ z podzemních vod Sanační technologie XV 1. vyd. Chrudim: Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r. o., 2012S. ISBN: 978-80-86832-66-1.
 • PARMA, P., LACINOVÁ, L., DYKOVÁ, Z. a ČERNÍK, M. Zkušenosti s redukcí Cr6+ nanoželezem a testování nových typů nanoželez Znečistené územia 2012 1. vyd. Ekotoxikologické centrum Bratislava s.r.o., 2012 S. 73 – 76. ISBN: 9788096995882.
 
Ing. Klára Lísková

Ing. Klára Lísková

T +420 48535 3824

E klara.liskova1@tul.cz

Vedoucí laboratoře

Cenové nabídky, objednávky

2021

 • ŚWISŁOWSKI, P. aj. The Application of Active Biomonitoring with the Use of Mosses to Identify Polycyclic Aromatic Hydrocarbons in an Atmospheric Aerosol Molecules MDPI, 2021, roč. 26, č. 23. S. neuvedeny (11 stran). ISSN: 1420-3049. https://www.mdpi.com/1420-3049/26/23/7258

2020

2019

 • ANTOŠ, V., HRABÁK, P. a LÍSKOVÁ, K. Prototyp SPME vlákna na bázi nanovlákenných polymerů [funkční vzorek]

2018

 • KEJZLAR, P., HRABÁK, P., ANTOŠ, V. a LÍSKOVÁ, K. Determination of Organochlorinated Pesticides by Electrospun Polyethersulfone Nanofibres (2018) NANOCON 2017 - Conference Proceedings, 9th International Conference on Nanomaterials - Research and Application 1. vyd. Ostrava: Tanger, Ltd., 2018 S. 229 – 235. ISBN: 9788087294819. https://nanocon2018.tanger.cz/files/uploads/01/NANOCON2017_Proceedings_content.pdf
 • ANTOŠ, V., HRABÁK, P. a LÍSKOVÁ, K. Nanostrukturované sorbenty pro automatizovanou extrakci [funkční vzorek]

2017

 • HRABÁK, P., SÁZAVSKÁ, T., NOVOTNÝ, V. a LÍSKOVÁ, K. Mapování technologických zdrojů VOC a návrh opatření pro snížení emisí [souhrnná výzkumná zpráva].
 
RNDr. Jan Němeček, Ph.D.

RNDr. Jan Němeček, Ph.D.

E jan.nemecek1@tul.cz

2021

 • HRABÁK, P. aj. Technologie WETLAND pro odstraňování organochlorovaných pesticidů ze skládkových výluhů ZittLiWo, 2021 S. neuvedeny (6 stran). https://skladky.tul.cz/skladky21/index.php/cs/index.html
 • LHOTSKÝ, O. aj. The effects of hydraulic/pneumatic fracturing-enhanced remediation (FRAC-IN) at a site contaminated by chlorinated ethenes: A case study Journal of Hazardous Materials 1. vyd. Amsterdam: Elsevier, 2021, roč. 417, č. SEP. S. neuvedeny (10 stran). ISSN: 0304-3894. https://doi.org/10.1016/j.jhazmat.2021.125883

2020

 • NĚMEČEK, J. aj. Hydrochemical Conditions for Aerobic/Anaerobic Biodegradation of Chlorinated Ethenes—A Multi-Site Assessment Water 1. vyd. BASEL: MDPI, 2020, roč. 12, č. 2. S. neuvedeny (17 stran). ISSN: 2073-4441. https://www.mdpi.com/2073-4441/12/2/322
 • CZINNEROVÁ, M. aj. In situ pilot application of nZVI embedded in activated carbon for remediation of chlorinated ethene-contaminated groundwater: effect on microbial communities. Environmental Sciences Europe 1. vyd. Springer Open, 2020, roč. 32, č. 1. S. neuvedeny (15 stran). ISSN: 2190-4707. https://enveurope.springeropen.com/articles/10.1186/s12302-020-00434-2
 
Rafael Omar Torres Mendieta, Ph.D.

Rafael Omar Torres Mendieta, Ph.D.

T +420 48535 3546

E rafael.torres@tul.cz

Dr. Torres je vedoucím výzkumného týmu FEMTONANO, který se zaměřuje na odhalování nejsložitějších detailů syntézy a studia nanomateriálů pomocí ultrarychlého laserového záření. Kromě toho se jeho zájmy rozšiřují o možné aplikace, kde lze použít laserem syntetizované nanomateriály, jako je například katalýza, eradikace bakterií, značení buněk a čištění odpadních vod.

H index (WOS): 12

H index (SCOPUS): 13

Researcher ID: N-7426-2018
ORCID: 0000-0002-9865-1826
Scopus Author ID: 55102770000


ResearchGate: https://www.researchgate.net/profile/Rafael-Torres-Mendieta-2

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/rafael-torres-mendieta/

Webová stránka týmu: https://femtonanogroup.com/

2022

2021

 • K. P, A. K. aj. Electrospun fibers based on botanical, seaweed, microbial, and animal sourced biomacromolecules and their multidimensional applications International Journal of Biological Macromolecules 1. vyd. NETHERLANDS: Elsevier, 2021, roč. 171, č. February. S. 130 – 149. ISSN: 0141-8130. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S014181302035385X
 • ETTEL, D. aj. Expansion of Optical Properties in Tiox Nanoparticles by Their Laser-mediated Alloying with Ag 12TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON NANOMATERIALS - RESEARCH & APPLICATION (NANOCON 2020) 1. vyd. Ostrava, Czech Republic: TANGER LTD, 2021 S. 109 – 115. ISBN: 978-80-87294-98-7, ISSN: 2694-930X. https://www.confer.cz/nanocon/2020
 • SILVESTRI, D. aj. Influence of catalyst zeta potential on the activation of persulfate Chemical Communications 1. vyd. ROYAL SOC CHEMISTRY, 2021, roč. 57, č. 63. S. 7814 – 7817. ISSN: 1359-7345. https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2021/cc/d1cc01946e/unauth#!divAbstract
 • ETTEL, D. aj. Laser-synthesized Ag/TiO nanoparticles to integrate catalytic pollutant degradation and antifouling enhancement in nanofibrous membranes for oil-water separation Applied Surface Science 1. vyd. United Kingdom: Elsevier, 2021, roč. 564, č. OCT. S. neuvedeny (9 stran). ISSN: 0169-4332. https://doi.org/10.1016/j.apsusc.2021.150471
 • SILVESTRI, D. aj. Modification of nZVI with a bio-conjugate containing amine and carbonyl functional groups for catalytic activation of persulfate Separation and Purification Technology 1. vyd. Elsevier, 2021, roč. 257, č. February. S. neuvedeny (11 stran). ISSN: 1383-5866. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1383586620323534
 • HAVELKA, O. aj. On the Use of Laser Fragmentation for the Synthesis of Ligand-Free Ultra-Small Iron Nanoparticles in Various Liquid Environments Nanomaterials 1. vyd. Switzerland: MDPI, 2021, roč. 11, č. 6. S. neuvedeny (14 stran). ISSN: 2079-4991. https://www.mdpi.com/2079-4991/11/6/1538

2020

 
Dr. VINOD Vellora Thekkae Padil, MSc., Ph.D.

Dr. VINOD Vellora Thekkae Padil, MSc., Ph.D.

E vinod.padil@tul.cz

2022

 • SOCHA, B. aj. Activation of Peroxydisulfate by Bimetallic Nano Zero-Valent Iron for Waste-Activated Sludge Disintegration Catalysts MDPI, 2022, roč. 12, č. 6. S. neuvedeny (9 stran). ISSN: 2073-4344. https://www.mdpi.com/2073-4344/12/6/590/htm
 • TARANGINI, K. aj. Aegle marmelos Leaf Extract Based Synthesis of Nanoiron and Nanoiron Au Particles for Degradation of Methylene Blue Ecological Chemistry and Engineering S Sciendo, 2022, roč. 29, č. 1. S. 7 – 14. ISSN: 1898-6196. https://sciendo.com/pdf/10.2478/eces-2022-0002
 • FALLAH, Z., NAZARZADEH ZARE, E., TAJBAKHSH, M. a VELLORA THEKKAE PADIL, V. Cellulose composites as nanobiosorbents for ecological remediation Nano-Biosorbents for Decontamination of Water, Air, and Soil Pollution - Micro and Nano Technologies 1. vyd. Elsevier, 2022 S. 333 – 358. ISBN: 978-0-323-90912-9.https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780323909129000150#!
 • WACLAWEK, S. aj. Cyclodextrin-based strategies for removal of persistent organic pollutants Advances in Colloid and Interface Science Elsevier, 2022, roč. 310, č. December. S. 102807. ISSN: 0001-8686. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0001868622002093
 • VENKATESHAIAH, A. aj. Dialdehyde Modified Tree Gum Karaya: A Sustainable Green Crosslinker for Gelatin-Based Edible Films Advanced Sustainable Systems WILEY, 2022, roč. 6, č. 6. S. neuvedeny (9 stran). ISSN: 2366-7486. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/adsu.202100423
 • KRAWCZYK, K. aj. Enhanced degradation of sulfamethoxazole by a modified nano zero-valent iron with a β-cyclodextrin polymer: Mechanism and toxicity evaluation Science of the Total Environment Elsevier BV, 2022, roč. 817, č. April. S. 152888. ISSN: 0048-9697. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0048969721079675
 • AKSHAY, K. P., VELLORA THEKKAE PADIL, V. a ČERNÍK, M. Graphene Oxide-Based Nanocomposite and Their Biomedical Applications Nanoengineering of Biomaterials 1. vyd. WILEY‐VCH GmbH., 2022 S. 427 – 456. ISBN: 978-3-527-34904-3.https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/9783527832095.ch31
 • RAMAKRISHNAN, R. K. aj. Gum Hydrocolloids Reinforced Silver Nanoparticle Sponge for Catalytic Degradation of Water Pollutants Polymers MDPI, 2022, roč. 14, č. 15. S. neuvedeny (16 stran). ISSN: 2073-4360. https://www.mdpi.com/2073-4360/14/15/3120
 • VENKATESHAIAH, A. aj. High Barrier, Biodegradable Nanocomposite Films Based on Clay-Coated and Chemically Modified Gum Kondagogu Macromolecular Materials and Engineering WEINHEIM: Wiley, 2022, roč. 307, č. 8. S. neuvedeny (9 stran). ISSN: 1438-7492. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/mame.202200008
 • VELLORA THEKKAE PADIL, V. Polymer Materials in Environmental Chemistry 1. vyd. St. Alban-Anlage 66 4052 Basel, Switzerland: MDPI, 2022 ISBN: 978-3-0365-3471-8.https://www.mdpi.com/books/pdfview/book/5148
 
doc. Ing. Stanislaw Waclawek, Ph.D.

doc. Ing. Stanislaw Waclawek, Ph.D.

T +420 48535 3389

E stanislaw.waclawek@tul.cz

Stan during his scientific career, visited, among others, the University of Guelph (Canada) and the University of Cincinnati (USA), where he conducted research on sulfate radical-based processes. He is in 2% of the most-cited scientists in the world, according to Scopus and a Publons 2019 awardee: the top 1% of reviewers in Environment and Cross-Field. He serves on the editorial board of e.g. Chemical Engineering Journal (IF: 16.744) and Catalysts (IF: 4.501).

He is also a project leader of the GAČR jr project, which he has obtained in 2019.

Webpage of our group: https://greenercatalysis.com/stanislaw-waclawek/

H index = 25

GS: https://scholar.google.com/citations?user=aQxAvAsAAAAJ&hl=pl&oi=ao

RG: https://www.researchgate.net/profile/Stanislaw-Waclawek

2023

 • HASSANI, A. aj. Insights into the synergistic role of photocatalytic activation of peroxymonosulfate by UVA-LED irradiation over CoFe2O4-rGO nanocomposite towards effective Bisphenol A degradation: Performance, mineralization, and activation mechanism Chemical Engineering Journal Elsevier, 2023, roč. 453, č. February. S. 139556. ISSN: 1385-8947. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1385894722050355

2022

 

Junior researchers

Mgr. Barbora Antošová

Mgr. Barbora Antošová

T +420 48535 3824

E barbora.antosova@tul.cz

CxI TUL - výzkumný pracovník

Tel.: +420 606 300 347

2020

 • ANTOŠOVÁ, B., HRABÁK, P., ANTOŠ, V. a WACLAWEK, S. Chemical Oxidation of Polycyclic Aromatic Hydrocarbons in Water By Ferrates(VI) Ecological Chemistry and Engineering S 1. vyd. Opole: SOC ECOLOGICAL CHEMISTRY & ENGINEERING, 2020, roč. 27, č. 4. S. 529 – 542. ISSN: 1898-6196. https://sciendo.com/article/10.2478/eces-2020-0032
 
Mgr. Kamil Krawczyk

Mgr. Kamil Krawczyk

E kamil.krawczyk@tul.cz

2022

2021

2020

2019

 • SILVESTRI, D. aj. The Use of a Biopolymer Conjugate for an Eco-Friendly One-Pot Synthesis of Palladium-Platinum Alloys Polymers 1. vyd. MDPI, 2019, roč. 11, č. 12. S. neuvedeny (14 stran). ISSN: 2073-4360. https://www.mdpi.com/2073-4360/11/12/1948
 
Mgr. Vít Novotný

Mgr. Vít Novotný

E vit.novotny@tul.cz

2022

2021

 • ASATIANI, N., MIKEŠ, P., LUKÁŠ, D. a NOVOTNÝ, V. A novel approach to studying the kinetics of release of Alaptide from Poly-ε-caprolactone nanofibers Journal of Drug Delivery Science and Technology AMSTERDAM: Elsevier BV, 2021, roč. 63, č. JUN. S. neuvedeny (12 stran). ISSN: 1773-2247. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1773224721001726
 • HAVLÍČKOVÁ, K. aj. Kopolymer PLCL - zvláknitelnost a vliv sterilizační metody na degradační chování II. česko-slovenský kongres Mezioborové přístupy v hojení ran Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2021 S. neuvedeny (2 stranky). ISBN: 978-80-01-06921-9.
 • MARYŠKOVÁ, M., NOVOTNÝ, V., RYSOVÁ, M. a ŠEVCŮ, A. Laccase and horseradish peroxidase for green treatment of phenolic micropollutants in real drinking water and wastewater Environmental Science and Pollution Research 1. vyd. Springer Nature, 2021, roč. 28, č. 24. S. 31566 – 31574. ISSN: 0944-1344. https://link.springer.com/article/10.1007/s11356-021-12910-0
 • PHAM, D. D. D. aj. Novel lipophosphonoxin-loaded polycaprolactone electrospun nanofiber dressing reduces Staphylococcus aureus induced wound infection in mice Scientific Reports Berlin: Nature research, 2021, roč. 11, č. 1. S. neuvedeny (15 stran). ISSN: 2045-2322. https://www.nature.com/articles/s41598-021-96980-7
 • HAVLÍČKOVÁ, K. aj. Vliv sterilizační metody a rozpouštědlového systému na degradační chování polyesterových nanovlákenných materiálů Biomateriály a jejich povrchy XIII. (ISBN 978-80-01-06754-3) Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2021 S. 13 – 14. ISBN: 978-80-01-06754-3. https://www.irsm.cas.cz/ext/biomaterialy/download/BIOMATERIALY_A_JEJICH_POVRCHY_XIII.pdf

2020

 • HAUZEROVÁ, ?. Á. aj. Adsorpce proteinů na biodegradabilní polyesterové vlákenné nosiče Biomateriály a jejich povrchy XIII. 1. vyd. České vysoké učení technické v Praze: , 2020 S. 15 – 16. ISBN: 978-80-01-06754-3. https://www.irsm.cas.cz/ext/biomaterialy/
 • KOVÁČIK, J. aj. Glyphosate does not show higher phytotoxicity than cadmium: Cross talk and metabolic changes in common herb Journal of Hazardous Materials Amsterdam: Elsevier, 2020, roč. 383, č. FEB. S. neuvedeny (10 stran). ISSN: 0304-3894. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S030438941931204X?via=ihub
 
Martin Palušák

Martin Palušák

E martin.palusak@tul.cz

ICP-MS; stanovení kovů

 
Mgr. Tereza Sázavská, Ph.D.

Mgr. Tereza Sázavská, Ph.D.

E tereza.sazavska@tul.cz

Plynová chromatografie

Stanovení parametru C10-40

2020

 • DOHNÁLEK, P. aj. Development of innovative photoactive admixtures for concrete and cement-based plaster finishes, to create self-cleaning surfaces Solid State Phenomena 1. vyd. Switzerland: Trans Tech Publications Ltd, 2020 S. 14 – 20. ISBN: 978-303571668-9, ISSN: 1012-0394. https://www.scientific.net/SSP.309.14

2018

2017

 • HRABÁK, P., SÁZAVSKÁ, T., NOVOTNÝ, V. a LÍSKOVÁ, K. Mapování technologických zdrojů VOC a návrh opatření pro snížení emisí [souhrnná výzkumná zpráva].
 • JAKUBIČKOVÁ, M. a SÁZAVSKÁ, T. Photocatalytic active coatings-environmental way to improve quality and durability of buildings 8TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON NANOMATERIALS - RESEARCH & APPLICATION (NANOCON 2016) Ostrava: TANGER Ltd, 2017 S. 280 – 285. ISBN: 9788087294710. http://www.scopus.com

2016

2015

 • JAKUBIČKOVÁ, M., PETERKA, F., SÁZAVSKÁ, T. a ŠUBRT, J. Photocatalytic Coatings - Promising Way to Improve a Quality of Urban Building Surfaces Chemistry-Didactics-Ecology-Metrology Opole, Poland: Walter de Gruyter GmbH, 2015, roč. 20, č. 1-2. S. 113 – 122. ISSN: 2084-4506. http://content.sciendo.com/view/journals/cdem/20/1-2/article-p113.xml
 
Daniele Silvestri

Daniele Silvestri

E daniele.silvestri@tul.cz

2022

2021

 

Laborant/technický personál

Jitka Landová

Jitka Landová

T +420 48535 3849

E jitka.landova@tul.cz

GSM +420734518420

Kontrola účinnosti horkovzdušných sterilizátorů

Odběr vzorků vod

 
Daniela Myšáková

Daniela Myšáková

T +420 48535 3849

E daniela.mysakova@tul.cz

GSM +420737133817

Odběr vzorků vod.

Iontova chromatografie, TOC.

 
Hana Pohlreichová

Hana Pohlreichová

E hana.pohlreichova@tul.cz

GSM +420 603114007

Příjem vzorků, objednávky, termíny odběrů.

ICP-OES

 

Ostatní členové

Lucie Cádrová

Lucie Cádrová

E lucie.cadrova@tul.cz

2017

 • NOSEK, J., PLUHAŘ, T. a CÁDROVÁ, L. Instalace systému elektrické podpory Fe částic pro pilotní sanace na lokalitách Serpol a Zurzach [souhrnná výzkumná zpráva].
 • ČERNÍK, M. aj. Kompozitní Fe materiál pro in-situ sanaci s povrchovou modifikací detergentem MSJ [funkční vzorek] http://www.cxi.tul.cz

2016

2015

 • NOSEK, J. aj. Komplexní metodika laboratorních testů za účelem studia podpory redukčních a oxidačních činidel pomocí elektrického pole [ověřená technologie]. 2015.
 • KAKOSOVÁ, E. aj. Přímé měření produktů methan, ethan, ethen při reduktivní dehalogenaci kontaminované vody Inovativní sanační technologie ve výzkumu a praxi VIII., 14.-15.10.2015, Hustopeče 1. vyd. Chrudim: Vodní zdroje Ekomonitor. spol. s.r.o, 2015, 2015 S. 11 – 15. ISBN: 978-80-86832-87-6.
 • ANTOŠ, V., KAKOSOVÁ, E., JIŘÍČKOVÁ, L. a NOSEK, J. Proces kontinuálního měření reduktivní dehalogeance chlorovaných ethenů a methanů pomocí nZVI Sanační technologie XVIII., Uherské Hradiště, 2015 1. vyd. Chrudim: Vodní zdroje Ekomonitor spol. s.r.o., 2015 S. 116 – 119. ISBN: 978-80-86832-85-2. http://www.ekomonitor.cz/
 • NOSEK, J., ČERNÍK, M., PLUHAŘ, T. a JIŘÍČKOVÁ, L. Testování a dodání reaktivní směsi nulmocných železných částic pro plnoprovozní sanaci lokality Písečná [souhrnná výzkumná zpráva].
 • WACLAWEK, S. aj. Use of Various Zero Valent Irons for Degradation of Chlorinated Ethenes And Ethanes Ecological Chemistry and Engineering S 1. vyd. OPOLE, POLAND: SOC ECOLOGICAL CHEMISTRY & ENGINEERING, OPOLE UNIV, 2015, roč. 22, č. 4. S. 577 – 587. ISSN: 1898-6196. http://www.degruyter.com/view/j/eces.2015.22.issue-4/eces-2015-0034/eces-2015-0034.xml
 
David Ettel

David Ettel

E david.ettel@tul.cz

2021

 • ETTEL, D. aj. Expansion of Optical Properties in Tiox Nanoparticles by Their Laser-mediated Alloying with Ag 12TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON NANOMATERIALS - RESEARCH & APPLICATION (NANOCON 2020) 1. vyd. Ostrava, Czech Republic: TANGER LTD, 2021 S. 109 – 115. ISBN: 978-80-87294-98-7, ISSN: 2694-930X. https://www.confer.cz/nanocon/2020
 • ETTEL, D. aj. Laser-synthesized Ag/TiO nanoparticles to integrate catalytic pollutant degradation and antifouling enhancement in nanofibrous membranes for oil-water separation Applied Surface Science 1. vyd. United Kingdom: Elsevier, 2021, roč. 564, č. OCT. S. neuvedeny (9 stran). ISSN: 0169-4332. https://doi.org/10.1016/j.apsusc.2021.150471
 
Mgr. Barbara Socha

Mgr. Barbara Socha

E barbara.socha@tul.cz

2022

 • SOCHA, B. aj. Activation of Peroxydisulfate by Bimetallic Nano Zero-Valent Iron for Waste-Activated Sludge Disintegration Catalysts MDPI, 2022, roč. 12, č. 6. S. neuvedeny (9 stran). ISSN: 2073-4344. https://www.mdpi.com/2073-4344/12/6/590/htm
 
RNDr. Stanislava Vrchovecká

RNDr. Stanislava Vrchovecká

T +420 48535 3937

E stanislava.vrchovecka@tul.cz

2022

 • VRCHOVECKÁ, S., AMIRBEKOV, A. a HRABÁK, P. ALNUS GLUTINOSA SHORT ROTATION COPPICE FOR HCH CONTAMINATED AREA - CHEMICAL AND MICROBIOLOGICAL EVALUATION Book of abstracts: European Symposium on Analytical Spectrometry Czech-Slovak Spectroscopic Conference 2022 Praha: Spektroskopická společnost Jana Marka Marci, 2022 S. 193. ISBN: 978-80-88195-41-2.
 • VRCHOVECKÁ, S., NOVOTNÁ, K., AMIRBEKOV, A. a HRABÁK, P. Influence of delta-hexachlorocyclohexane (δ-HCH) to Phytophthora ×alni resistant Alnus glutinosa genotypes − Evaluation of physiological parameters and remediation potential Ecotoxicology and Environmental Safety Elsevier, 2022, roč. 247, č. 114235. S. neuvedeny (9 stran). ISSN: 0147-6513.
 

Hlavní partneři

AWAL
Škoda Auto
Česká Zbrojovka
Elmarco
Fakultní nemocnice Motol
Preciosa
Skupina UJV
Atrea
Innogy
Auren