Tým Oddělení enviromentální chemie

doc. Ing. Stanislaw Waclawek, Ph.D.

doc. Ing. Stanislaw Waclawek, Ph.D.

T +420 48535 3389

E stanislaw.waclawek@tul.cz

Vedoucí Oddělení Environmentální Chemie

Stanisław během své vědecké kariéry navštívil mimo jiné University of Guelph (Kanada) a University of Cincinnati (USA), kde prováděl výzkum procesů založených na síranových radikálech. Podle databáze Scopus patří mezi 2 % nejcitovanějších vědců na světě a je držitelem ceny Publons 2019: 1 % nejlepších recenzentů v oboru Environment and Cross-Field. Je členem redakčního týmu např. časopisů Chemical Engineering Journal (IF: 16.744) a Catalysts (IF: 4.501).

Byl také vedoucím projektu GAČR jr, který získal v roce 2019 (excelentně hodnocen v roce 2023).

WEB: https://greenercatalysis.com/stanislaw-waclawek/

H index = 31

GS: https://scholar.google.com/citations?user=aQxAvAsAAAAJ&hl=pl&oi=ao

RG: https://www.researchgate.net/profile/Stanislaw-Waclawek

2024

 • ATAEI, P. aj. An intelligent decision support system for groundwater supply management and electromechanical infrastructure controls Heliyon Amsterdam: Elsevier, 2024, roč. 2, č. 1. S. 1 – 30. ISSN: 2405-8440. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2405844024010673
 • BIGONAH, N. aj. Seismic Stability and Sustainable Performance of Diaphragm Walls Adjacent to Tunnels: Insights from 2D Numerical Modeling and Key Factors BUILDINGS Basel: MDPI, 2024, roč. 14(1), č. 1. S. 19. ISSN: 2075-5309. https://www.mdpi.com/2075-5309/14/1/60
 • PRZYBYLSKA-BALCEREK, A. aj. The Content of Antioxidant Compounds and VOCs in Sorghum Grain Grown in Central and Eastern Europe Agronomy Multidisciplinary Digital Publishing Institute (MDPI), 2024, roč. 14, č. 1. S. 217. ISSN: 2073-4395. https://www.mdpi.com/2073-4395/14/1/217

2023

 • MONTAZERI, A. aj. A novel AI-based approach for modelling the fate, transportation and prediction of chromium in rivers and agricultural crops: A case study in Iran Ecotoxicology and Environmental Safety SAN DIEGO: Elsevier, 2023, roč. 263, č. SEP 15. S. 115269. ISSN: 0147-6513. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S014765132300773X
 • MOUSAVI, S., GHEIBI, M., WACLAWEK, S. a BEHZADIAN, K. A novel smart framework for optimal design of green roofs in buildings conforming with energy conservation and thermal comfort Energy and Buildings LAUSANNE: Elsevier, 2023, roč. 291, č. JUL 15. S. neuvedeny (16 stran). ISSN: 0378-7788. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378778823003419
 • GHEIBI, M. aj. A risk-based soft sensor for failure rate monitoring in water distribution network via adaptive neuro-fuzzy interference systems Scientific Reports NATURE PORTFOLIO, 2023, roč. 13, č. 1. S. neuvedeny (27 stranky). ISSN: 2045-2322. https://www.nature.com/articles/s41598-023-38620-w#Ack1
 • KHALEGHIABBASABADI, M. aj. Adsorptive Removal of Ibuprofen from Water by Biopolymer-Functionalized Magnetic Graphene Oxide Central European Conference ECOpole’23, 2023S. https://ecesociety.com/accepted-contributions-4/
 • AKRAMI, M. aj. Application of Decision-Making Techniques for Prioritizing Water Treatment Technology in Flood Events: A Preventive Crisis Management in the Czech Republic [online]. Dostupné z: https://meetingorganizer.copernicus.org/EGU23/EGU23-9445.html. ISSN .https://meetingorganizer.copernicus.org/EGU23/EGU23-9445.html
 • RAMOS, P., KLAUDIA RACZAK, B., SILVESTRI, D. a WACLAWEK, S. Application of TGA/c-DTA for Distinguishing between Two Forms of Naproxen in Pharmaceutical Preparations Pharmaceutics BASEL: MDPI, 2023, roč. 15, č. 6. S. neuvedeny (25 stranky). ISSN: 1999-4923. https://www.mdpi.com/1999-4923/15/6/1689
 • GHEIBI, M. aj. Design of a Decision Support System to Operate a NO2 Gas Sensor Using Machine Learning, Sensitive Analysis and Conceptual Control Process Modelling Chemosensors Multidisciplinary Digital Publishing Institute (MDPI), 2023, roč. 11, č. 2. S. neuvedeny (15 stran). ISSN: 2227-9040. https://www.mdpi.com/2227-9040/11/2/126
 

Senior researchers

Ing. Lenka Lacinová, Ph.D.

Ing. Lenka Lacinová, Ph.D.

T +420 48535 3012

E lenka.lacinova@tul.cz

GSM +420 725 052 812

vedoucí laboratoře, manažer kvality, cenové nabídky

2019

 • LACINOVÁ, L. aj. Prostředek pro chemickou a biologickou regeneraci vodárenských vrtů nebo studní [užitný vzor] Zapsán 20191203 pod číslem 33464.
 • LACINOVÁ, L., MACKOVÁ, H., LHOTSKÝ, O. a HEŘMÁNKOVÁ, M. Technologie použití nanočástic železa s biodegradabilní slupkou pro čištění podzemních vod kombinací nano-bio procesů [ověřená technologie]. 2019.

2018

 • NĚMEČEK, J., LACINOVÁ, L. a KOZUBEK, P. Sanační technologie Biofer-rem pro biogeochemickou transformaci chlorovaných ethenů v podzemní vodě [ověřená technologie]. 2018.

2017

 • LACINOVÁ, L., NĚMEČEK, J. a KOZUBEK, P. Sanační prostředek Biofer-m pro podporu biogeochemické transformace chlorovaných ethenů v podzemní vodě [funkční vzorek]

2015

 • NĚMEČEK, J. aj. Combined abiotic and biotic in-situ reduction of hexavalent chromium in groundwater using nZVI and whey: A remedial pilot test Journal of Hazardous Materials 1. vyd. AMSTERDAM, NETHERLANDS: ELSEVIER SCIENCE BV, 2015, roč. 300, č. 300. S. 670 – 679. ISSN: 0304-3894.
 • PEŠKOVÁ, K. aj. Oxidic Shield And Its Influence on the Reactivity And Migration of Air-stable Iron Nanoparticles NANOCON 2015 - International Conference on Nanomaterials - Research and Application 1. vyd. Ostrava: Tanger, spol. s.r.o., 2015, 2015 S. 183 – 188. ISBN: 978-80-87294-63-5.
 • PEŠKOVÁ, K. aj. Study of the Reactive And Migration Properties of New Type of Iron Nanoparticles Before And After Activation And Its Additional Surface Modification, 2015

2013

 • ČERNÍK, M., LACINOVÁ, L., HRABAL, J. a ČERNÍKOVÁ, M. In-situ Combination of Bio and Abio Remediation of Chlorinated Ethenes Ecological Chemistry and Engineering S 3. vyd. Opole: SOC ECOLOGICAL CHEMISTRY & ENGINEERING, 2013, roč. 20, č. 3. S. 463 – 473. ISSN: 1898-6196.

2012

 • PARMA, P., LACINOVÁ, L., DYKOVÁ, Z. a SODOMKOVÁ, M. Metodika testování materiálů na bázi nanoželeza pro účely odstraňování Cr6+ z podzemních vod Sanační technologie XV 1. vyd. Chrudim: Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r. o., 2012S. ISBN: 978-80-86832-66-1.
 • PARMA, P., LACINOVÁ, L., DYKOVÁ, Z. a ČERNÍK, M. Zkušenosti s redukcí Cr6+ nanoželezem a testování nových typů nanoželez Znečistené územia 2012 1. vyd. Ekotoxikologické centrum Bratislava s.r.o., 2012 S. 73 – 76. ISBN: 9788096995882.
 
RNDr. Jan Němeček, Ph.D.

RNDr. Jan Němeček, Ph.D.

T +420 48535 3937

E jan.nemecek1@tul.cz

2023

2022

 • LHOTSKÝ, O., NĚMEČEK, J. a MARKOVÁ, K. BIOREDOXX „Ověřená technologie kombinované anaerobně-aerobní in situ biodegradace chlorovaných ethenů“ [ověřená technologie]. 2022.
 • NAJMANOVÁ, P. aj. Thermally Enhanced Biodegradation of TCE in Groundwater Water Multidisciplinary Digital Publishing Institute (MDPI), 2022, roč. 14, č. 21. S. neuvedeny (18 stran). ISSN: 2073-4441. https://www.mdpi.com/2073-4441/14/21/3456/review_report

2021

 • HRABÁK, P. aj. Technologie WETLAND pro odstraňování organochlorovaných pesticidů ze skládkových výluhů ZittLiWo, 2021 S. neuvedeny (6 stran). https://skladky.tul.cz/skladky21/index.php/cs/index.html
 • LHOTSKÝ, O. aj. The effects of hydraulic/pneumatic fracturing-enhanced remediation (FRAC-IN) at a site contaminated by chlorinated ethenes: A case study Journal of Hazardous Materials 1. vyd. Amsterdam: Elsevier, 2021, roč. 417, č. SEP. S. neuvedeny (10 stran). ISSN: 0304-3894. https://doi.org/10.1016/j.jhazmat.2021.125883

2020

 • NĚMEČEK, J. aj. Hydrochemical Conditions for Aerobic/Anaerobic Biodegradation of Chlorinated Ethenes—A Multi-Site Assessment Water 1. vyd. BASEL: MDPI, 2020, roč. 12, č. 2. S. neuvedeny (17 stran). ISSN: 2073-4441. https://www.mdpi.com/2073-4441/12/2/322
 • CZINNEROVÁ, M. aj. In situ pilot application of nZVI embedded in activated carbon for remediation of chlorinated ethene-contaminated groundwater: effect on microbial communities. Environmental Sciences Europe 1. vyd. Springer Open, 2020, roč. 32, č. 1. S. neuvedeny (15 stran). ISSN: 2190-4707. https://enveurope.springeropen.com/articles/10.1186/s12302-020-00434-2
 • NĚMEČEK, J., WACLAWEK, S. a ČERNÍK, M. Other Chemical Reductive Methods Advanced Nano-Bio Technologies for Water and Soil Treatment 1. vyd. Cham, Switzerland: Springer Nature Switzerland AG, 2020 S. 53 – 63. ISBN: 978-3-030-29839-5.https://www.springer.com/gp/book/9783030298395

2019

 • NĚMEČEK, J. aj. Engineered in situ biogeochemical transformation as a secondary treatment following ISCO e A field test Chemosphere 1. vyd. Oxford: PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD, 2019, roč. 237, č. December, 2019. S. neuvedeny (12 stran). ISSN: 0045-6535. https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2019.124460

2018

 
Rafael Omar Torres Mendieta, Ph.D.

Rafael Omar Torres Mendieta, Ph.D.

T +420 48535 3546

E rafael.torres@tul.cz

Dr. Torres je vedoucím výzkumného týmu FEMTONANO, který se zaměřuje na odhalování nejsložitějších detailů syntézy a studia nanomateriálů pomocí ultrarychlého laserového záření. Kromě toho se jeho zájmy rozšiřují o možné aplikace, kde lze použít laserem syntetizované nanomateriály, jako je například katalýza, eradikace bakterií, značení buněk a čištění odpadních vod.

H index (WOS): 13

H index (SCOPUS): 15

Researcher ID: N-7426-2018
ORCID: 0000-0002-9865-1826
Scopus Author ID: 55102770000


ResearchGate: https://www.researchgate.net/profile/Rafael-Torres-Mendieta-2

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/rafael-torres-mendieta/

Webová stránka týmu: https://femtonanogroup.com/

2023

2022

 • TORRES MENDIETA, R. O. aj. Growth suppression of bacteria by biofilm deterioration using silver nanoparticles with magnetic doping Nanoscale Cambridge: Royal Society of Chemistry, 2022, roč. 14, č. 48. S. 18143 – 18156. ISSN: 2040-3364. https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2022/nr/d2nr03902h
 • HAVELKA, O., BRAUN, J., ABDALLAH, S. a TORRES MENDIETA, R. O. Laser-assisted Control of Bismuth Doping in Magnetic Nanoparticles NANOCON Conference Proceedings - International Conference on Nanomaterials TANGER Ltd., 2022 S. 267 – 272. ISBN: 978-808836509-9, ISSN: 2694-930X. https://www.confer.cz/nanocon/2022
 • CVEK, M. aj. Stable Magnetorheological Fluids Containing Bidisperse Fillers with Compact/Mesoporous Silica Coatings International Journal of Molecular Sciences MDPI, 2022, roč. 23, č. 19. S. neuvedeny (17 stran). ISSN: 1422-0067. https://www.mdpi.com/1422-0067/23/19/11044/htm
 • VELLORA THEKKAE PADIL, V. aj. Sustainable and safer nanoclay composites for multifaceted applications Green Chemistry CAMBRIDGE: ROYAL SOC CHEMISTRY, 2022, roč. 24, č. MAR 22. S. 3081 – 3114. ISSN: 1463-9262. https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2022/gc/d1gc03949k/unauth

2021

 • K. P, A. K. aj. Electrospun fibers based on botanical, seaweed, microbial, and animal sourced biomacromolecules and their multidimensional applications International Journal of Biological Macromolecules 1. vyd. NETHERLANDS: Elsevier, 2021, roč. 171, č. February. S. 130 – 149. ISSN: 0141-8130. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S014181302035385X
 

Junior researchers

Mgr. Tereza Hulswit Sázavská, Ph.D.

Mgr. Tereza Hulswit Sázavská, Ph.D.

T +420 48535 3882

E tereza.sazavska@tul.cz

organická analýza - plynová chromatografie (stanovení parametru C10-40, TOL)

 

2024

2020

2018

2017

 • HRABÁK, P., HULSWIT SÁZAVSKÁ, T., NOVOTNÝ, V. a LÍSKOVÁ, K. Mapování technologických zdrojů VOC a návrh opatření pro snížení emisí [souhrnná výzkumná zpráva].
 • JAKUBIČKOVÁ, M. a HULSWIT SÁZAVSKÁ, T. Photocatalytic active coatings-environmental way to improve quality and durability of buildings 8TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON NANOMATERIALS - RESEARCH & APPLICATION (NANOCON 2016) Ostrava: TANGER Ltd, 2017 S. 280 – 285. ISBN: 9788087294710. http://www.scopus.com

2016

2015

 • JAKUBIČKOVÁ, M., PETERKA, F., HULSWIT SÁZAVSKÁ, T. a ŠUBRT, J. Photocatalytic Coatings - Promising Way to Improve a Quality of Urban Building Surfaces Chemistry-Didactics-Ecology-Metrology Opole, Poland: Walter de Gruyter GmbH, 2015, roč. 20, č. 1-2. S. 113 – 122. ISSN: 2084-4506. http://content.sciendo.com/view/journals/cdem/20/1-2/article-p113.xml
 
Mgr. Vít Novotný

Mgr. Vít Novotný

T +420 48535 3125

E vit.novotny@tul.cz

2024

 • BLANQUER, A. aj. A novel bifunctional multilayered nanofibrous membrane combining polycaprolactone and poly (vinyl alcohol) enriched with platelet lysate for skin wound healing NANOSCALE Cambridge: Royal Soc Chemistry, 2024 S. neuvedeny (18 stran). ISSN: 2040-3364. http://pubs.rsc.org/en/content/articlepdf/2024/NR/D3NR04705A

2023

 • HAVLÍČKOVÁ, K. aj. Long-term comparative study of the stability of nanofibrous materials from biodegradable polycaprolactone for skin wound dressing CONFERENCE PROCEEDINGS - NANOCON 2023 Brno: Tanger Ltd., 2023 S. neuvedeny (11 stran). ISSN: 2694-930X.
 • HAVLÍČKOVÁ, K. aj. Long-term comparative study of the stability of nanofibrous materials from biodegradable polycaprolactone for skin wound dressing Nanocon 2023 - Abstracts Ostrava: Tanger Ltd., 2023 S. neuvedeny (134 strana). ISBN: 978-80-88365-13-6.

2022

 • SIVAN, M. aj. AC electrospinning: impact of high voltage and solvent on the electrospinnability and productivity of polycaprolactone electrospun nanofibrous scaffolds Materials Today Chemistry OXFORD: Elsevier, 2022, roč. 26, č. DEC. S. neuvedeny (14 stran). ISSN: 2468-5194. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2468519422002543#ack0010
 • MADHESWARAN, D. aj. Composite yarns with antibacterial nanofibrous sheaths produced by collectorless alternating-current electrospinning for suture applications Journal of Applied Polymer Science Wiley, 2022, roč. 139, č. 13. S. neuvedeny (14 stran). ISSN: 0021-8995. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/app.51851?saml_referrer
 • HAVLÍČKOVÁ, K. aj. Degradační chování polyesterových nanovlákenných materiálů, 2022
 • KUŽELOVÁ KOŠŤÁKOVÁ, E. aj. Effect of humidity during electrospinning of biodegradable polyester nanofibers NANOCON 2022 - Conference Proceedings, 14th International Conference on Nanomaterials Ostrava: Tanger Ltd., Ostrava, 2022 S. 205 – 211. ISBN: 978-808836509-9, ISSN: 2694-930X. https://www.confer.cz/nanocon/2022/read/4606-effect-of-humidity-during-electrospinning-of-biodegradable-polyester-nanofibers.pdf
 • RYSOVÁ, M. aj. Hyaluronan-nanofibres conjugates for cationic drug delivery, 2022
 • MARYŠKOVÁ, M. aj. Laminated PAA nanofibers as a practical support for crude laccase: A new perspective for biocatalytic treatment of micropollutants in wastewaters Environmental Technology & Innovation AMSTERDAM: Elsevier BV, 2022, roč. 26, č. 5. S. neuvedeny (11 stran). ISSN: 2352-1864. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352186422000256?via=ihub
 • KUŽELOVÁ KOŠŤÁKOVÁ, E. aj. Vliv vzdušné vlhkosti na elektricky zvlákněné nanovlákenné materiály z biodegradabilních polyesterů, 2022
 
Ing. Martin Palušák

Ing. Martin Palušák

T +420 48535 3937

E martin.palusak@tul.cz

anorganická analýza (ICP-MS)

 
Mgr. Daniele Silvestri, Ph.D.

Mgr. Daniele Silvestri, Ph.D.

T +420 48535 3838

E daniele.silvestri@tul.cz

2023

2022

 

Laborant/technický personál

Jitka Landová

Jitka Landová

T +420 48535 3849

E jitka.landova@tul.cz

kontrola sterilizátorů a autoklávů, odběry vzorků

GSM +420 737 518 420

 
Daniela Myšáková

Daniela Myšáková

T +420 48535 3849

E daniela.mysakova@tul.cz

anorganická analýza (iontová chromatografie, TOC, fotometrie), odběry vzorků

GSM +420 737 133 817

 
Hana Pohlreichová

Hana Pohlreichová

T +420 48535 3849

E hana.pohlreichova@tul.cz

příjem vzorků, administrativa, anorganická analýza (ICP-OES, AMA)

GSM +420 603 114 007

 

Ostatní členové

Ing. Lucie Cádrová

Ing. Lucie Cádrová

E lucie.cadrova@tul.cz

2017

 • NOSEK, J., PLUHAŘ, T. a CÁDROVÁ, L. Instalace systému elektrické podpory Fe částic pro pilotní sanace na lokalitách Serpol a Zurzach [souhrnná výzkumná zpráva].
 • ČERNÍK, M. aj. Kompozitní Fe materiál pro in-situ sanaci s povrchovou modifikací detergentem MSJ [funkční vzorek] http://www.cxi.tul.cz

2016

2015

 • NOSEK, J. aj. Komplexní metodika laboratorních testů za účelem studia podpory redukčních a oxidačních činidel pomocí elektrického pole [ověřená technologie]. 2015.
 • KAKOSOVÁ, E. aj. Přímé měření produktů methan, ethan, ethen při reduktivní dehalogenaci kontaminované vody Inovativní sanační technologie ve výzkumu a praxi VIII., 14.-15.10.2015, Hustopeče 1. vyd. Chrudim: Vodní zdroje Ekomonitor. spol. s.r.o, 2015, 2015 S. 11 – 15. ISBN: 978-80-86832-87-6.
 • ANTOŠ, V., KAKOSOVÁ, E., JIŘÍČKOVÁ, L. a NOSEK, J. Proces kontinuálního měření reduktivní dehalogeance chlorovaných ethenů a methanů pomocí nZVI Sanační technologie XVIII., Uherské Hradiště, 2015 1. vyd. Chrudim: Vodní zdroje Ekomonitor spol. s.r.o., 2015 S. 116 – 119. ISBN: 978-80-86832-85-2. http://www.ekomonitor.cz/
 • NOSEK, J., ČERNÍK, M., PLUHAŘ, T. a JIŘÍČKOVÁ, L. Testování a dodání reaktivní směsi nulmocných železných částic pro plnoprovozní sanaci lokality Písečná [souhrnná výzkumná zpráva].
 • WACLAWEK, S. aj. Use of Various Zero Valent Irons for Degradation of Chlorinated Ethenes And Ethanes Ecological Chemistry and Engineering S 1. vyd. OPOLE, POLAND: SOC ECOLOGICAL CHEMISTRY & ENGINEERING, 2015, roč. 22, č. 4. S. 577 – 587. ISSN: 1898-6196. http://www.degruyter.com/view/j/eces.2015.22.issue-4/eces-2015-0034/eces-2015-0034.xml
 
Ing. David Ettel

Ing. David Ettel

T +420 48535 3587

E david.ettel@tul.cz

2021

 • ETTEL, D. aj. Expansion of Optical Properties in Tiox Nanoparticles by Their Laser-mediated Alloying with Ag 12TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON NANOMATERIALS - RESEARCH & APPLICATION (NANOCON 2020) 1. vyd. Ostrava, Czech Republic: TANGER LTD, 2021 S. 109 – 115. ISBN: 978-80-87294-98-7, ISSN: 2694-930X. https://www.confer.cz/nanocon/2020
 • ETTEL, D. aj. Laser-synthesized Ag/TiO nanoparticles to integrate catalytic pollutant degradation and antifouling enhancement in nanofibrous membranes for oil-water separation Applied Surface Science 1. vyd. United Kingdom: Elsevier, 2021, roč. 564, č. OCT. S. neuvedeny (9 stran). ISSN: 0169-4332. https://doi.org/10.1016/j.apsusc.2021.150471
 
Mohammad Gheibi

Mohammad Gheibi

T +420 48535 3838

E mohammad.gheibi@tul.cz

2024

 • ATAEI, P. aj. An intelligent decision support system for groundwater supply management and electromechanical infrastructure controls Heliyon Amsterdam: Elsevier, 2024, roč. 2, č. 1. S. 1 – 30. ISSN: 2405-8440. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2405844024010673
 • MOUSAVI, M. aj. Assessing Bioplastics’ Economic, Commercial, Political, and Energy Potential with Circular Economy Modeling: a Sustainable Solution to Plastic Waste Management Materials Circular Economy Berlin: Springer, 2024, roč. 6, č. 2. S. 1 – 36. ISSN: 2524-8146. https://link.springer.com/article/10.1007/s42824-023-00098-2
 • POURVAZIRI, M. aj. Barriers to green procurement of the Iranian construction industry: an interpretive structural modeling approach International journal of environmental science and technology Wien: Springer Nature, 2024 S. 3599 – 3616. ISSN: 1735-1472. https://link.springer.com/article/10.1007/s13762-023-05346-1
 • NAKHAEI, M. aj. Comparative Evaluation of Deep Learning Techniques in Streamflow Monthly Prediction of the Zarrine River Basin Water Basel switzerland: MDPI, 2024, roč. 16, č. 2. S. 1 – 21. ISSN: 2073-4441. https://www.mdpi.com/2073-4441/16/2/208
 • FILAJ, E. aj. Ensuring Structural Integrity: An Evaluation of Vertical Shortening in Tall Concrete Buildings CivilEng Geneva: MDPI, 2024, roč. 5, č. 2. S. 191 – 208. ISSN: 2673-4109. https://www.mdpi.com/2673-4109/5/1/10
 • VAHEDI NIKBAKHT, M. aj. Identification and Ranking of Factors Affecting the Delay Risk of High-Rise Construction Projects Using AHP and VIKOR Methods Infrastructures Geneva: MDPI, 2024, roč. 9, č. 1. S. 1 – 22. ISSN: 2412-3811. https://www.mdpi.com/2412-3811/9/2/24
 • MAKAREM, A. aj. One-step hydrothermal synthesis of a green NiCo-LDHs-rGO composite for the treatment of lead ion in aqueous solutions The Canadian Journal of Chemical Engineering HOBOKEN: Wiley-Blackwell, 2024, roč. 102, č. 3. S. 1248 – 1261. ISSN: 0008-4034. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/cjce.25115
 • BIGONAH, N. aj. Seismic Stability and Sustainable Performance of Diaphragm Walls Adjacent to Tunnels: Insights from 2D Numerical Modeling and Key Factors BUILDINGS Basel: MDPI, 2024, roč. 14(1), č. 1. S. 19. ISSN: 2075-5309. https://www.mdpi.com/2075-5309/14/1/60

2023

 • MIRZAEI-ZOHAN, S. A. aj. A new integrated agent-based framework for designing building emergency evacuation: A BIM approach International Journal of Disaster Risk Reduction AMSTERDAM: Elsevier, 2023, roč. 93, č. JUL. S. neuvedeny (19 stran). ISSN: 2212-4209. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212420923002339
 • MONTAZERI, A. aj. A novel AI-based approach for modelling the fate, transportation and prediction of chromium in rivers and agricultural crops: A case study in Iran Ecotoxicology and Environmental Safety SAN DIEGO: Elsevier, 2023, roč. 263, č. SEP 15. S. 115269. ISSN: 0147-6513. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S014765132300773X
 
Mgr. Barbara Klaudia Raczak

Mgr. Barbara Klaudia Raczak

T +420 48535 3838

E barbara.klaudia.raczak@tul.cz

2024

 • PRZYBYLSKA-BALCEREK, A. aj. The Content of Antioxidant Compounds and VOCs in Sorghum Grain Grown in Central and Eastern Europe Agronomy Multidisciplinary Digital Publishing Institute (MDPI), 2024, roč. 14, č. 1. S. 217. ISSN: 2073-4395. https://www.mdpi.com/2073-4395/14/1/217

2023

2022

 
RNDr. Stanislava Vrchovecká

RNDr. Stanislava Vrchovecká

T +420 48535 3937

E stanislava.vrchovecka@tul.cz

2024

2023

 • VRCHOVECKÁ, S. aj. Study of Adsorption Efficiency of Lignite, Biochar, and Polymeric Nanofibers for Veterinary Drugs in WWTP Effluent Water WATER AIR AND SOIL POLLUTION CHAM: SPRINGER INT PUBL AG, 2023, roč. 234, č. 4. S. neuvedeny (14 stran). ISSN: 0049-6979. https://link.springer.com/article/10.1007/s11270-023-06281-0

2022

 • VRCHOVECKÁ, S., AMIRBEKOV, A. a HRABÁK, P. Alnus Glutinosa Short Rotation Coppice for Hch Contaminated Area - Chemical And Microbiological Evaluation, 2022
 • VRCHOVECKÁ, S. aj. Influence of delta-hexachlorocyclohexane (δ-HCH) to Phytophthora ×alni resistant Alnus glutinosa genotypes − Evaluation of physiological parameters and remediation potential Ecotoxicology and Environmental Safety Elsevier, 2022, roč. 247, č. DEC. S. neuvedeny (9 stran). ISSN: 0147-6513. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0147651322010752?via=ihub
 
Masoud Khaleghiabbasabadi

Masoud Khaleghiabbasabadi

E masoud.khaleghiabbasabadi@tul.cz

2023

2022

 

Hlavní partneři

AWAL
Škoda Auto
Česká Zbrojovka
Elmarco
Fakultní nemocnice Motol
Preciosa
Skupina UJV
Atrea
Innogy
Auren