Seznam zaměstnanců

Rafael Omar Torres Mendieta, Ph.D.

Rafael Omar Torres Mendieta, Ph.D.

T +420 48535 3546

E rafael.torres@tul.cz

Kancelář L03014

Zařazení
 • Oddělení environmentální chemie (OECH): samostatný pracovník vědy a výzkumu
IS/STAG
profil na portálu STAG
Jazykové znalosti
angličtina a španělština
Konzultační hodiny
dle dohody
Specializace

Dr. Torres je vedoucím výzkumného týmu FEMTONANO, který se zaměřuje na odhalování nejsložitějších detailů syntézy a studia nanomateriálů pomocí ultrarychlého laserového záření. Kromě toho se jeho zájmy rozšiřují o možné aplikace, kde lze použít laserem syntetizované nanomateriály, jako je například katalýza, eradikace bakterií, značení buněk a čištění odpadních vod.

H index (WOS): 13

H index (SCOPUS): 15

Researcher ID: N-7426-2018
ORCID: 0000-0002-9865-1826
Scopus Author ID: 55102770000


ResearchGate: https://www.researchgate.net/profile/Rafael-Torres-Mendieta-2

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/rafael-torres-mendieta/

Webová stránka týmu: https://femtonanogroup.com/

Dosažené vzdělání

Doktorské studium aplikované fyziky na University Jaume I ve Španělsku ukončil v roce 2016. Od roku 2017 nastoupil do Ústavu pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace na Technické univerzitě v Liberci jako odborný asistent. V roce 2019/2020 absolvoval stáž ve skupině Prof. Dr.h.c. Elson Longo na Federální univerzitě v São Carlos v Brazílii.

Další funkce

Vedoucí laboratoře laserového zpracování

 

2024

2023

2022

 • TORRES MENDIETA, R. O. aj. Growth suppression of bacteria by biofilm deterioration using silver nanoparticles with magnetic doping Nanoscale Cambridge: Royal Society of Chemistry, 2022, roč. 14, č. 48. S. 18143 – 18156. ISSN: 2040-3364. https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2022/nr/d2nr03902h
 • HAVELKA, O., BRAUN, J., ABDALLAH, S. a TORRES MENDIETA, R. O. Laser-assisted Control of Bismuth Doping in Magnetic Nanoparticles NANOCON Conference Proceedings - International Conference on Nanomaterials TANGER Ltd., 2022 S. 267 – 272. ISBN: 978-808836509-9, ISSN: 2694-930X. https://www.confer.cz/nanocon/2022
 • CVEK, M. aj. Stable Magnetorheological Fluids Containing Bidisperse Fillers with Compact/Mesoporous Silica Coatings International Journal of Molecular Sciences MDPI, 2022, roč. 23, č. 19. S. neuvedeny (17 stran). ISSN: 1422-0067. https://www.mdpi.com/1422-0067/23/19/11044/htm
 • VELLORA THEKKAE PADIL, V. aj. Sustainable and safer nanoclay composites for multifaceted applications Green Chemistry CAMBRIDGE: ROYAL SOC CHEMISTRY, 2022, roč. 24, č. MAR 22. S. 3081 – 3114. ISSN: 1463-9262. https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2022/gc/d1gc03949k/unauth

2021

 • K. P, A. K. aj. Electrospun fibers based on botanical, seaweed, microbial, and animal sourced biomacromolecules and their multidimensional applications International Journal of Biological Macromolecules 1. vyd. NETHERLANDS: Elsevier, 2021, roč. 171, č. February. S. 130 – 149. ISSN: 0141-8130. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S014181302035385X
 • ETTEL, D. aj. Expansion of Optical Properties in Tiox Nanoparticles by Their Laser-mediated Alloying with Ag 12TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON NANOMATERIALS - RESEARCH & APPLICATION (NANOCON 2020) 1. vyd. Ostrava, Czech Republic: TANGER LTD, 2021 S. 109 – 115. ISBN: 978-80-87294-98-7, ISSN: 2694-930X. https://www.confer.cz/nanocon/2020
 • SILVESTRI, D. aj. Influence of catalyst zeta potential on the activation of persulfate Chemical Communications 1. vyd. ROYAL SOC CHEMISTRY, 2021, roč. 57, č. 63. S. 7814 – 7817. ISSN: 1359-7345. https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2021/cc/d1cc01946e/unauth#!divAbstract
 • ETTEL, D. aj. Laser-synthesized Ag/TiO nanoparticles to integrate catalytic pollutant degradation and antifouling enhancement in nanofibrous membranes for oil-water separation Applied Surface Science 1. vyd. United Kingdom: Elsevier, 2021, roč. 564, č. OCT. S. neuvedeny (9 stran). ISSN: 0169-4332. https://doi.org/10.1016/j.apsusc.2021.150471
 • SILVESTRI, D. aj. Modification of nZVI with a bio-conjugate containing amine and carbonyl functional groups for catalytic activation of persulfate Separation and Purification Technology 1. vyd. Elsevier, 2021, roč. 257, č. February. S. neuvedeny (11 stran). ISSN: 1383-5866. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1383586620323534
 • HAVELKA, O. aj. On the Use of Laser Fragmentation for the Synthesis of Ligand-Free Ultra-Small Iron Nanoparticles in Various Liquid Environments Nanomaterials 1. vyd. Switzerland: MDPI, 2021, roč. 11, č. 6. S. neuvedeny (14 stran). ISSN: 2079-4991. https://www.mdpi.com/2079-4991/11/6/1538

2020

2019

2018

 • SILVESTRI, D. aj. A poly(3-hydroxybutyrate)-chitosan polymer conjugate for the synthesis of safer gold nanoparticles and their applications Green Chemistry 1. vyd. Royal Society of Chemistry, 2018, roč. 20, č. 21. S. 4975 – 4982. ISSN: 1463-9262. https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2018/gc/c8gc02495b#!divAbstract
 • DOÑATE-BUENDIA, C. aj. Fabrication by laser irradiation in a continuous flow jet of carbon quantum dots for fluorescence imaging ACS Omega 1. vyd. United States: ACS Publications, 2018, roč. 3, č. 3. S. 2735 – 2742. ISSN: 2470-1343. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6044845/pdf/ao7b02082.pdf
 • TORRES MENDIETA, R. O. aj. Laser-Induced Formation of Bismuth Nanoparticles Physical Chemistry Chemical Physics 1. vyd. United Kingdom: Royal Society of Chemistry (RSC), 2018, roč. 20, č. 20. S. 13693 – 13696. ISSN: 1463-9076. http://pubs.rsc.org/en/content/articlepdf/2018/CP/C8CP01225C
 • ASSIS, M. aj. Laser/electron irradiation on InP semiconductor: Promising pathways to in situ formation of In nanoparticles Particle & Particle Systems Characterization 1. vyd. Germany: Wiley-V C H Verlag Gmbh, 2018, roč. 35, č. 11. S. neuvedeny (10 stran). ISSN: 0934-0866. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ppsc.201800237
 • TORRES MENDIETA, R. O. aj. Single-stage formation of Ag nanoparticles on α-Ag2WO4 network by femtosecond laser irradiation, 2018 http://angel-conference.org/
 • ASSIS, M. aj. Towards the scale-up of the formation of nanoparticles on alpha-Ag2WO4 with bactericidal properties by femtosecond laser irradiation Scientific Reports 1. vyd. United Kingdom: Nature Publishing Group, 2018, roč. 8, č. 2018/01/30. S. neuvedeny (11 stran). ISSN: 2045-2322. https://www.nature.com/articles/s41598-018-19270-9

2017

 • TORRES MENDIETA, R. O. Novel formation of Ag nanoparticles on α-Ag2WO4 by femtosecond laser irradiation, 2017 https://www.nanocon.eu/cz/

Hlavní partneři

AWAL
Škoda Auto
Česká Zbrojovka
Elmarco
Fakultní nemocnice Motol
Preciosa
Skupina UJV
Atrea
Innogy
Auren