Seznam zaměstnanců

RNDr. Jan Němeček, Ph.D.

RNDr. Jan Němeček, Ph.D.

T +420 48535 3937

E jan.nemecek1@tul.cz

Zařazení
 • Oddělení environmentální chemie (OECH): samostatný pracovník vědy a výzkumu

2023

2022

 • LHOTSKÝ, O., NĚMEČEK, J. a MARKOVÁ, K. BIOREDOXX „Ověřená technologie kombinované anaerobně-aerobní in situ biodegradace chlorovaných ethenů“ [ověřená technologie]. 2022.
 • NAJMANOVÁ, P. aj. Thermally Enhanced Biodegradation of TCE in Groundwater Water Multidisciplinary Digital Publishing Institute (MDPI), 2022, roč. 14, č. 21. S. neuvedeny (18 stran). ISSN: 2073-4441. https://www.mdpi.com/2073-4441/14/21/3456/review_report

2021

 • HRABÁK, P. aj. Technologie WETLAND pro odstraňování organochlorovaných pesticidů ze skládkových výluhů ZittLiWo, 2021 S. neuvedeny (6 stran). https://skladky.tul.cz/skladky21/index.php/cs/index.html
 • LHOTSKÝ, O. aj. The effects of hydraulic/pneumatic fracturing-enhanced remediation (FRAC-IN) at a site contaminated by chlorinated ethenes: A case study Journal of Hazardous Materials 1. vyd. Amsterdam: Elsevier, 2021, roč. 417, č. SEP. S. neuvedeny (10 stran). ISSN: 0304-3894. https://doi.org/10.1016/j.jhazmat.2021.125883

2020

 • NĚMEČEK, J. aj. Hydrochemical Conditions for Aerobic/Anaerobic Biodegradation of Chlorinated Ethenes—A Multi-Site Assessment Water 1. vyd. BASEL: MDPI, 2020, roč. 12, č. 2. S. neuvedeny (17 stran). ISSN: 2073-4441. https://www.mdpi.com/2073-4441/12/2/322
 • CZINNEROVÁ, M. aj. In situ pilot application of nZVI embedded in activated carbon for remediation of chlorinated ethene-contaminated groundwater: effect on microbial communities. Environmental Sciences Europe 1. vyd. Springer Open, 2020, roč. 32, č. 1. S. neuvedeny (15 stran). ISSN: 2190-4707. https://enveurope.springeropen.com/articles/10.1186/s12302-020-00434-2
 • NĚMEČEK, J., WACLAWEK, S. a ČERNÍK, M. Other Chemical Reductive Methods Advanced Nano-Bio Technologies for Water and Soil Treatment 1. vyd. Cham, Switzerland: Springer Nature Switzerland AG, 2020 S. 53 – 63. ISBN: 978-3-030-29839-5.https://www.springer.com/gp/book/9783030298395

2019

 • NĚMEČEK, J. aj. Engineered in situ biogeochemical transformation as a secondary treatment following ISCO e A field test Chemosphere 1. vyd. Oxford: PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD, 2019, roč. 237, č. December, 2019. S. neuvedeny (12 stran). ISSN: 0045-6535. https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2019.124460

2018

2017

 • DOLINOVÁ, I. aj. Microbial degradation of chloroethenes: a review Environmental Science and Pollution Research 1. vyd. Heidelberg: Springer Nature, 2017, roč. 24, č. 15. S. 13262 – 13283. ISSN: 0944-1344. http://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s11356-017-8867-y.pdf
 • NĚMEČEK, J. aj. Stratification of chlorinated ethenes natural attenuation in an alluvial aquifer assessed by hydrochemical and biomolecular tools Chemosphere Elsevier, 2017, roč. 184, č. October 2017. S. 1157 – 1167. ISSN: 0045-6535. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28672697

2016

 • NĚMEČEK, J. aj. Combined nano-biotechnology for in-situ remediation of mixed contamination of groundwater by hexavalent chromium and chlorinated solvents Science of the Total Environment ELSEVIER SCIENCE BV, 2016, roč. 563, č. September. S. 822 – 834. ISSN: 0048-9697.

2015

 • NĚMEČEK, J. aj. Combined abiotic and biotic in-situ reduction of hexavalent chromium in groundwater using nZVI and whey: A remedial pilot test Journal of Hazardous Materials 1. vyd. AMSTERDAM, NETHERLANDS: ELSEVIER SCIENCE BV, 2015, roč. 300, č. 300. S. 670 – 679. ISSN: 0304-3894.

2014

 • NĚMEČEK, J., CAJTHAML, T. a LHOTSKÝ, O. Nanoscale Zero-valent Iron Application for in Situ Reduction of Hexavalent Chromium and Its Effects on Indigenous Microorganism Populations Science of The Total Environment 1. vyd. Amsterdam: ELSEVIER SCIENCE BV, 2014, roč. 2014, č. 485. S. 739 – 747. ISSN: 0048-9697. http://www.sciencedirect.com/

Hlavní partneři

AWAL
Škoda Auto
Česká Zbrojovka
Elmarco
Fakultní nemocnice Motol
Preciosa
Skupina UJV
Atrea
Innogy
Auren