Seznam zaměstnanců

Mgr. Vít Novotný

Mgr. Vít Novotný

T +420 48535 3125

E vit.novotny@tul.cz

Zařazení
 • Oddělení environmentální chemie (OECH): pracovník vědy a výzkumu

2024

 • BLANQUER, A. aj. A novel bifunctional multilayered nanofibrous membrane combining polycaprolactone and poly (vinyl alcohol) enriched with platelet lysate for skin wound healing NANOSCALE Cambridge: Royal Soc Chemistry, 2024, roč. 16, č. 4. S. 1924 – 1941. ISSN: 2040-3364. http://pubs.rsc.org/en/content/articlepdf/2024/NR/D3NR04705A

2023

 • HAVLÍČKOVÁ, K. aj. Long-term comparative study of the stability of nanofibrous materials from biodegradable polycaprolactone for skin wound dressing CONFERENCE PROCEEDINGS - NANOCON 2023 Brno: Tanger Ltd., 2023 S. neuvedeny (11 stran). ISBN: 978-80-88365-13-6, ISSN: 2694-930X.

2022

 • SIVAN, M. aj. AC electrospinning: impact of high voltage and solvent on the electrospinnability and productivity of polycaprolactone electrospun nanofibrous scaffolds Materials Today Chemistry OXFORD: Elsevier, 2022, roč. 26, č. DEC. S. neuvedeny (14 stran). ISSN: 2468-5194. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2468519422002543#ack0010
 • MADHESWARAN, D. aj. Composite yarns with antibacterial nanofibrous sheaths produced by collectorless alternating-current electrospinning for suture applications Journal of Applied Polymer Science Wiley, 2022, roč. 139, č. 13. S. neuvedeny (14 stran). ISSN: 0021-8995. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/app.51851?saml_referrer
 • HAVLÍČKOVÁ, K. aj. Degradační chování polyesterových nanovlákenných materiálů, 2022
 • KUŽELOVÁ KOŠŤÁKOVÁ, E. aj. Effect of humidity during electrospinning of biodegradable polyester nanofibers NANOCON 2022 - Conference Proceedings, 14th International Conference on Nanomaterials Ostrava: Tanger Ltd., Ostrava, 2022 S. 205 – 211. ISBN: 978-808836509-9, ISSN: 2694-930X. https://www.confer.cz/nanocon/2022/read/4606-effect-of-humidity-during-electrospinning-of-biodegradable-polyester-nanofibers.pdf
 • RYSOVÁ, M. aj. Hyaluronan-nanofibres conjugates for cationic drug delivery, 2022
 • MARYŠKOVÁ, M. aj. Laminated PAA nanofibers as a practical support for crude laccase: A new perspective for biocatalytic treatment of micropollutants in wastewaters Environmental Technology & Innovation AMSTERDAM: Elsevier BV, 2022, roč. 26, č. 5. S. neuvedeny (11 stran). ISSN: 2352-1864. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352186422000256?via=ihub
 • KUŽELOVÁ KOŠŤÁKOVÁ, E. aj. Vliv vzdušné vlhkosti na elektricky zvlákněné nanovlákenné materiály z biodegradabilních polyesterů, 2022

2021

 • ASATIANI, N., MIKEŠ, P., LUKÁŠ, D. a NOVOTNÝ, V. A novel approach to studying the kinetics of release of Alaptide from Poly-ε-caprolactone nanofibers Journal of Drug Delivery Science and Technology AMSTERDAM: Elsevier BV, 2021, roč. 63, č. JUN. S. neuvedeny (12 stran). ISSN: 1773-2247. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1773224721001726
 • HAVLÍČKOVÁ, K. aj. Kopolymer PLCL - zvláknitelnost a vliv sterilizační metody na degradační chování II. česko-slovenský kongres Mezioborové přístupy v hojení ran Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2021 S. neuvedeny (2 stranky). ISBN: 978-80-01-06921-9.
 • MARYŠKOVÁ, M., NOVOTNÝ, V., RYSOVÁ, M. a ŠEVCŮ, A. Laccase and horseradish peroxidase for green treatment of phenolic micropollutants in real drinking water and wastewater Environmental Science and Pollution Research 1. vyd. Springer Nature, 2021, roč. 28, č. 24. S. 31566 – 31574. ISSN: 0944-1344. https://link.springer.com/article/10.1007/s11356-021-12910-0
 • PHAM, D. D. D. aj. Novel lipophosphonoxin-loaded polycaprolactone electrospun nanofiber dressing reduces Staphylococcus aureus induced wound infection in mice Scientific Reports Berlin: Nature research, 2021, roč. 11, č. 1. S. neuvedeny (15 stran). ISSN: 2045-2322. https://www.nature.com/articles/s41598-021-96980-7
 • HAVLÍČKOVÁ, K. aj. Vliv sterilizační metody a rozpouštědlového systému na degradační chování polyesterových nanovlákenných materiálů Biomateriály a jejich povrchy XIII. (ISBN 978-80-01-06754-3) Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2021 S. 13 – 14. ISBN: 978-80-01-06754-3. https://www.irsm.cas.cz/ext/biomaterialy/download/BIOMATERIALY_A_JEJICH_POVRCHY_XIII.pdf

2020

 • HAUZEROVÁ, ?. Á. aj. Adsorpce proteinů na biodegradabilní polyesterové vlákenné nosiče Biomateriály a jejich povrchy XIII. 1. vyd. České vysoké učení technické v Praze: , 2020 S. 15 – 16. ISBN: 978-80-01-06754-3. https://www.irsm.cas.cz/ext/biomaterialy/
 • KOVÁČIK, J. aj. Glyphosate does not show higher phytotoxicity than cadmium: Cross talk and metabolic changes in common herb Journal of Hazardous Materials Amsterdam: Elsevier, 2020, roč. 383, č. FEB. S. neuvedeny (10 stran). ISSN: 0304-3894. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S030438941931204X?via=ihub
 • HORÁKOVÁ, J. aj. Impact of Various Sterilization and Disinfection Techniques on Electrospun Poly-ε-caprolactone ACS Omega 1. vyd. USA: American Chemical Society, 2020, roč. 5, č. 15. S. 8885 – 8892. ISSN: 2470-1343. https://pubs.acs.org/doi/full/10.1021/acsomega.0c00503
 • JENČOVÁ, V. aj. Large-scale electrospinning of poly (vinylalcohol) nanofibers incorporated with platelet-derived growth factors Express polymer letters 1. vyd. BME-PT and GTE, 2020, roč. 14, č. 10. S. 987 – 1000. ISSN: 1788-618X. http://doi.org/10.3144/expresspolymlett.2020.80
 • HAVLÍČKOVÁ, K. aj. Povrchová enzymatická modifikace polyesterových mikro/nanovlákených tkáňových scaffoldů Biomateriály a jejich povrchy XIII. 1. vyd. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2020 S. 13 – 14. ISBN: 978-80-01-06754-3. https://www.irsm.cas.cz/ext/biomaterialy/
 • HORÁKOVÁ, J. aj. The assessment of electrospun scaffolds fabricated from polycaprolactone with the addition of L-arginine Biomedical Physics and Engineering Express IOP Publishing, 2020, roč. 7, č. 2. S. neuvedeny (13 stran). ISSN: 2057-1976. https://iopscience.iop.org/article/10.1088/2057-1976/ab756f
 • MARYŠKOVÁ, M. aj. Wastewater Treatment by Novel Polyamide/Polyethylenimine Nanofibers with Immobilized Laccase Water 1. vyd. MDPI, 2020, roč. 12, č. 2. S. neuvedeny (12 stran). ISSN: 2073-4441. https://www.mdpi.com/2073-4441/12/2/588
 • NOVOTNÝ, V., PROVAZNÍK, M. a VYMAZAL, T. Zařízení pro stabilizaci odpadní rtuti [užitný vzor] Zapsán 20201130 pod číslem 34621. https://isdv.upv.cz/doc/FullFiles/UtilityModels/FullDocuments/FDUM0034/uv034621.pdf

2019

 • MARYŠKOVÁ, M. aj. Novel Nanofibersfrom Polyamide/polyethylenimine for Enzyme Immobilization, 2019 https://www.setcor.org/conferences/SMS-2019
 • MARYŠKOVÁ, M., RYSOVÁ, M., NOVOTNÝ, V. a ŠEVCŮ, A. Polyamide-Laccase Nanofiber Membrane for Degradation of Endocrine-Disrupting Bisphenol A, 17α-ethinylestradiol, and Triclosan Polymers 1. vyd. MDPI AG, 2019, roč. 11, č. 10. S. neuvedeny (14 stran). ISSN: 2073-4360. https://www.mdpi.com/2073-4360/11/10/1560#metrics

2018

 • SILVESTRI, D. aj. A poly(3-hydroxybutyrate)-chitosan polymer conjugate for the synthesis of safer gold nanoparticles and their applications Green Chemistry 1. vyd. Royal Society of Chemistry, 2018, roč. 20, č. 21. S. 4975 – 4982. ISSN: 1463-9262. https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2018/gc/c8gc02495b#!divAbstract
 • HORÁKOVÁ, J. aj. Electrospun vascular grafts fabricated from poly(L-lactide-co-epsilon-caprolactone) used as a bypass for the rabbit carotid artery Biomedical Materials IOP Publishing, 2018, roč. 13, č. 6. S. neuvedeny (16 stran). ISSN: 1748-6041. http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1748-605X/aade9d
 • HORÁKOVÁ, J. aj. Inkorporace L-Argininu do nanovlákenné vrstvy X.mezinárodní konference Bioiplantologie 2018 Brno: , 2018S. ISBN: 978-80-01-06425-2. http://www.bioimplantologie.cz/
 • HAVLÍČKOVÁ, K., JENČOVÁ, V., HAUZEROVÁ, ?. Á. a NOVOTNÝ, V. Surface modification of tissue carriers by partial enzymatic degradation Programme 29th Annual Congress of the European Society for Biomaterials 1. vyd. Maastricht: ESB 2018, 2018 S. 545 – 546.
 • HORÁKOVÁ, J. aj. The effect of ethylene oxide sterilization on electrospun vascular grafts made from biodegradable polyesters Materials Science and Engineering C 1. vyd. Netherlands: Elsevier BV, 2018, roč. 92, č. NOV. S. 132 – 142. ISSN: 0928-4931. https://api.elsevier.com/content/article/eid/1-s2.0-S0928493117338821

2017

2015

 • NOVOTNÝ, V. a BAREK, J. A Voltammetric Technique Using A Modified Carbon Paste Electrode For The Determination Of Aclonifen Ecological Chemistry and Engineering S 1. vyd. Opole, Poland: SOC ECOLOGICAL CHEMISTRY & ENGINEERING, 2015, roč. 22, č. 3. S. 451 – 458. ISSN: 1898-6196. http://www.degruyter.com/view/j/eces.2015.22.issue-3/eces-2015-0026/eces-2015-0026.xml
 • KAKOSOVÁ, E. aj. Vliv chemické oxidace na půdní společenstvo a odbourání alifatických uhlovodíků z kontaminované zeminy Inovativní sanační technologie ve výzkumu a praxi VIII., 14.-15.10.2015, Hustopeče 1. vyd. Chrudim: Vodní zdroje Ekomonitor. spol. s.r.o., 2015 S. 150 – 152. ISBN: 978-80-86832-87-6.
 • PARMA, P., ČERNÍK, M. a NOVOTNÝ, V. Výzkum čistoty magnetických sorbentů a Au/Ag nanočástic [souhrnná výzkumná zpráva].

2014

 • PARMA, P. a NOVOTNÝ, V. Stanovení sledovaných parametrů v chladících kapalinách [souhrnná výzkumná zpráva].

Hlavní partneři

AWAL
Škoda Auto
Česká Zbrojovka
Elmarco
Fakultní nemocnice Motol
Preciosa
Skupina UJV
Atrea
Innogy
Auren