17Dub

Přednášky na aktuální témata z toxikologie prof. Miloslava Pouzara na CXI

Kdy: 17. 04. 2023

Oblast: Nanomateriály

Typ akce: Přednáška

Místo konání: TUL

Přinášíme vám 2 přednášky toxikologa prof. Miloslava Pouzara. UŽ V PONDĚLÍ 17. DUBNA.

KDE: Obě přednášky se konají v budově Ústavu pro nanomateriály, pokročilétechnologie a inovace TUL (CXI) v zasedací místnosti ve 4. patře v západní věži (Bendlova ulice 1409/7, Liberec)

 

 

1. přednáška

10:00 Tetování jako příklad toxikologicky významné aplikace nanomateriálů do lidského organismu

CXI, zasedací místnost ve 4.p.

Přednáška se zabývá toxikologicky významnými okolnostmi tetování, zejména pohybem částic injektovaných do vnitřních struktur kůže v organismu (toxikokinetika) a jejich interakcemi s významnými receptory (toxikodynamika). Pozornost bude věnována zákonným regulacím a kontrole kvality tetovacích inkoustů.

 

2. přednáška

12:00 Vliv numerické gramotnosti na vnímání rizik

CXI, zasedací místnost ve 4.p.

Na vnímání rizik (angl. risk perception) má vliv celá řada faktorů, z nichž jen menší část je spojena s kognitivními schopnostmi jedince. Většina z nás nemá dostatečnou mentální kapacitu na to, aby byla schopna u každého z rizik, jimž jsme potencionálně vystaveni, provést cost-benefit analýzu založenou na racionálním zpracování dat a obvykle se spíše se uchylujeme k některému z běžných typů heuristického řešení problémů. Otázkou však je, zda tak vlastně nečiní i lidé, kteří by teoreticky měli být schopni příslušná data zpracovávat a vyhodnocovat. Právě schopnost lidí s vysokou úrovní matematické gramotnosti (numeracy) dojít na základě dat k relevantním závěrům je hlavním tématem dané přednášky.

 

 

 

Prof. Pouzar je toxikolog z Ústavu environmentálního a chemického inženýrství Univerzity Pardubice. Zaměřuje se na nedestruktivní prvkovou analýzu pevných vzorků a ekotoxikologie nanomateriálů.

Přednášky hostujících vědců jsou určené pro všechny odborníky, studenty, vědce a pro každého, kdo se chce něco nového dozvědět.

Zpět na přehled


Hlavní partneři

AWAL
Škoda Auto
Česká Zbrojovka
Elmarco
Fakultní nemocnice Motol
Preciosa
Skupina UJV
Atrea
Innogy
Auren