23Lis

Horizont Evropa – představení programu a jeho základní struktury

Kdy: 23. 11. 2021

Typ akce: Mezinárodní spolupráce

Místo konání: TUL

Abstrakt: Cílem semináře je představit rámcový program pro výzkum a inovace Horizont Evropa (2021 – 2027) a jeho strukturu. Jedná se o mimořádně ambiciózní program s rozpočtem 95 miliard EUR, který navazuje na předchozí rámcový program Horizont 2020. Rozpočet je rozdělen mezi tři hlavní pilíře a jednu průřezovou oblast programu. Největší část rozpočtu je určena na řešení globálních výzev.

Program s sebou přináší celou řadu inovací a klíčových konceptů, například:

  • Evropskou radu pro inovace,
  • mise,
  • partnerství,
  • nebo důraz na otevřený přístup k vědě a genderovou rovnost.

Tato úvodní přednáška z cyklu seminářů Technologického centra AV ČR je otevřená všem, které zajímají základní informace o programu Horizont Evropa a o podpoře, které Technologické centrum AV ČR poskytuje českým příjemcům a žadatelům o granty HE.

Přednášející: Ing. Aneta Kašlíková, Ph.D. (Hlavsová), Technologické centrum AV ČR

Kontakt: kaslikova@tc.cz

Datum a čas konání: 23.11. 2021 v 10:00

Zpět na přehled


Hlavní partneři

AWAL
Škoda Auto
Česká Zbrojovka
Elmarco
Fakultní nemocnice Motol
Preciosa
Skupina UJV
Atrea
Innogy
Auren