Konstrukční část

Na základě výsledků prvních dvou částí VaV procesu (základního výzkumu a technologické části) budou konstruovány prototypy a laboratorní funkční modely strojního zařízení a vytvářeny podklady pro stavbu provozních linek nebo jejich součástí. Konstrukce zahrnuje volbu materiálů, regulačních prvků a pohonů vhodných do prostředí s vysokým elektrickým potenciálem a výbušným, případně chemicky agresivním prostředím. Příkladem modifikací základní technologie vytváření plošných nanovlákenných útvarů, které jsou vyvíjeny, jsou části výrobních linek pro výrobu lineárních a trojrozměrných nanovlákenných útvarů. Na řešení se v největší míře podílejí pracovníci ve výzkumném programu „Konkurenceschopné strojírenství“

Hlavní partneři

Skupina UJV
Škoda Auto
AWAL
Elmarco
Česká Zbrojovka
Fakultní nemocnice Motol
Preciosa
Atrea
Innogy
Auren