Technologická část

Ve vývojové (technologické) části jsou vyvíjeny technologie přípravy nanovláken a nanopovrchů a jejich varianty. Nanovlákna jsou vytvářena z různých typů organických a anorganických polymerů ve formě roztoků a tavenin. K tomu je třeba studovat molekulové hmotnosti polymerů a jejich distribuce, elektrickou vodivost a povrchové napětí roztoků, interakce makromolekul a rozpouštědla, reologické vlastnosti a další parametry a to ve vztahu k průběhu a výkonu zvlákňování a kvalitativním znakům produktů. V oblasti nanopovrchů jsou studovány procesy jejich tvorby z diamantu, uhlíku, kovů a dalších hmot v závislosti na metodice jejich přípravy a procesních parametrech. Výstupem této části budou nové varianty procesů a jejich modifikace.

Hlavní partneři

AWAL
Škoda Auto
Česká Zbrojovka
Elmarco
Fakultní nemocnice Motol
Preciosa
Skupina UJV
Atrea
Innogy
Auren