Základní výzkum

V základním výzkumu probíhá studium fyziky procesů spojených s tvorbou nanomateriálů a popisem fyzikálních principů elektrostatického zvlákňování. Vzhledem k relativní novosti oboru není dosud většina procesů podrobně fyzikálně popsána. Znalost jejich fyzikální podstaty, důležitých proměnných a jejich vlivu je nezbytná k řízení procesů přípravy a vlastností připravovaných materiálů. K poznání fyzikálních zákonitostí procesů jsou konstruovány elektrohydrodynamické modely, které jsou porovnávány s experimentálními výsledky. K popisu elektrostatického zvlákňování jsou využívány nástroje polymerní fyziky. Teoretickým východiskem fyzikálního popisu jevu elektrostatického zvlákňování je samo-organizace na základě mechanismu nejrychleji rostoucí nestability. K těmto mechanismům se vztahuje experimentální studium tvorby nanovláken a její parametry. Cílem této části je kompletní fyzikální popis procesů probíhajících při elektrostatickém zvlákňování polymerních roztoků a tavenin jako základ ke kvalifikovanému vývoji technologií a jejich ovládání.

Hlavní partneři

Skupina UJV
Škoda Auto
AWAL
Elmarco
Česká Zbrojovka
Fakultní nemocnice Motol
Preciosa
Atrea
Innogy
Auren