Experti z Turecka si prohlédli mokřad v Hájku

13. 5. 2022

Ve středu 11.5. navštívili zástupci tureckého Ministerstva životního prostředí a Organizace spojených národů mokřad vybudovaný v lokalitě Hájek u Karlových Varů. Tento mokřad vznikl na místě výsypky bývalého lomu a díky unikátní technologii Wetland+ pomáhá vyčištění vod kontaminovaných pesticidními látkami. S lokalitou a prováděným výzkumem a jeho výsledky se přijeli seznámit pan Recep AKDENİZ, náměstek tureckého ministra životního prostředí, paní Meral Mungan Arda z tureckého zastoupení OSN a další turečtí experti.

Zmíněná technologie Wetland+ umožňuje za pomoci nanočástic čistit vody vytékající ze skládek toxického odpadu. Základem technologie jsou filtrační a sorpční pole, ve kterých jsou umístěné vhodné materiály podporující mikrobiologickou degradaci pesticidů. Další přidanou hodnotou je to, že technologie nenarušuje ráz okolní krajiny. „Vybudované mokřadní systémy změní ráz krajiny, zvýší biodiverzitu a budou součástí přírody. Tento fakt nabývá na důležitosti, když si uvědomíme, že v sousedství se nachází chráněná oblast v rámci programu Natura2000, jako hnízdiště ptactva,“ upřesňuje člen realizačního týmu projektu LIFEPOPWAT Pavel Hrabák z Ústavu pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace Technické univerzity v Liberci (CXI).  

Lokalitu lomu Hájek spravuje odštěpný závod Správa uranových ložisek státního podniku DIAMO, který je jedním z členů mezinárodního konsorcia řešitelů projektu LIFEPOPWAT.

Kromě mokřadu v Hájku na Karlovarsku se technologie Wetland+® buduje také v bývalém lomu v polském Jaworznu.

Hlavní partneři

AWAL
Škoda Auto
Česká Zbrojovka
Elmarco
Fakultní nemocnice Motol
Preciosa
Skupina UJV
Atrea
Innogy
Auren