ANKETA OSOBNOSTÍ CXI: ROK 2022 versus ROK 2023

18. 1. 2023

Nový rok začal před 3 týdny, ale pořád je celý před námi. Starý rok 2022 je sice pryč, ale podle tradice se podíváme, jaký byl. Tentokrát jsme ohlédnutí zpět i dopředu podnikli se 3 našimi kolegy z týmu CXI.

Zeptali jsme se na tyto 3 otázky:

Co podle vás přinesl rok 2022 a co očekáváte od roku 2023?
Jaké aktivity, projekty plánujete?
Co bude podle vás klíčové?

 

MARLITA MARLITA, doktorandka a výzkumnice z Oddělení aplikované biologie CXI

 

Když se nad rokem 2022 zamyslím, přinesl mi spoustu šancí, jak se rozvíjet. Profesně jsem měla možnost zapojit se do dvou zahraničních akcí. První byla mezinárodní konference SETAC v Dánsku a druhou akcí byla moje stáž na Ženevské univerzitě ve Švýcarsku, která mi poskytla příležitost naučit se nové poznatky a techniky, zejména v oblasti techniky bioanalýzy pomocí asymetrické průtokové frakcionace (AF4).

Rok 2022 přinesl překážky, ale také způsoby, jak jim čelit a řešit je. Přinesl některé smutky, ale také zázraky, které ty smutné věci změnily ve štěstí. I když jsme čelili mnoha krizím - celosvětové pandemii, ukrajinsko-ruské válce, inflaci a energetické krizi - vše jsme přežili a mohli přivítat rok 2023.

Co očekávám od roku 2023? Než abych očekávala, že mi nový rok něco přinese, raději nový rok přivítám tím, že se připravím na to, že udělám některé věci nebo změním věci, které se mi v předchozím roce nepovedly.

Celkově je pro mě důležité udržet si pozitivní přístup. Ať už nám život přichystá cokoli, měli bychom tomu čelit pozitivně a tvořivě. Když se nám nějaká cesta nepodaří, můžeme najít mnoho dalších způsobů, jak dosáhnout svých cílů. Pokud se nevzdáme, určitě svých cílů dosáhneme.

Ať už jsou vaše novoroční předsevzetí a cíle jakékoli, přeji vám v roce 2023 hodně úspěchů a štěstí.

 

MICHAL ŘEZANKA, vedoucí týmu Oddělení nanochemie CXI

 

Rok 2022 si budu pamatovat hlavně v důsledku událostí z 24. 2. - tedy začátek agrese Ruska vůči sousední suverénní Ukrajině. Uplynulý rok nám do Evropy přinesl válečný konflikt nebývalého rozměru a s ním související energetickou krizi. Na druhé straně ale také přinesl obrovskou vlnu solidarity a i určitého sjednocení Evropy. Energetická krize i solidarita s uprchlíky se promítla i na naší univerzitě a náklady na energie byly jedním z hlavních témat, které jsme v uplynulém roce řešili a budeme řešit i v roce 2023. Od nového roku očekávám, že ať už pro mě, nebo pro nás pro všechny bude výzvou. A to nejen ve smyslu ustát novou realitu, na kterou jsme nebyli zvyklí, ale hlavně se dívat do budoucnosti a připravit se i na výzvy let příštích.

Za klíčovou aktivitu pro tento rok považuji rozvoj spolupráce s firmami, protože to je oblast, ve které naše oddělení za ostatními zaostává. V současné době dokončujeme naši strategii, se kterou do toho půjdeme. Mým černým koněm je kosmetický průmysl.

 Co se týče osobních aktivit, tak je to pouze v oblasti zbožných přání, protože jsem rodičem dvou malých dětí. A to ne snad v tom smyslu, že by se s dětmi nedalo někam vyrazit, ale nedokážu ani predikovat, co kdo bude jíst dnes k večeři, natož abych dokázal říci, co budou kdy chtít dělat.

 Pro CXI a samozřejmě i pro naše oddělení bude klíčový počet projektů, o které se nám podaří úspěšně zažádat. Dále bude zásadní, jak moc uspěje náš plán intenzivnější spolupráce s firmami. V neposlední řadě bude klíčové i udržet příjemnou a pozitivní pracovní atmosféru, která u nás na pracovišti panuje. Sice si za to chleba nekoupíme, ale obzvlášť v dnešní složité době mi toto přijde zásadní.

 

KAREL HAVLÍČEK, výzkumník z týmu Oddělení technologie životního prostředí CXI

 

Za rok 2022 jsem vděčný. Je to rok, kdy jsem získal řadu nových pracovních možností, podařilo se mi odevzdat disertační práci, navštívil jsem řadu zemí a splnil se mi sen proletět se vrtulníkem nad nejkrásnějším ostrovem Havaje. Za vše dobré i to horší jsem rád, všeho si moc vážím a nic, co, jsem mohl ovlivnit, bych neměnil. Rok 2022 také vidím jako rok, který otevřel nové dveře pro vědu a výzkum. Ač se to může zdát „divné“, tak celosvětové problémy (kterým jsme tedy čelili a stále tu jsou) jsou motorem pro vznik nových nápadů a vytváření efektivních řešení. Musíme řešit nové zdroje energie, nové technologie pro udržitelnost přírodních zdrojů, léky a ochranné prostředky, potravinové zdroje a mnohé další. Ve vědě vidím velký potenciál pro vyřešení mnoha nelehkých úkolů, ale současně zde musí být podpora ze strany společnosti, která se bohužel v roce 2022 poměrně „saturovala“ řešením problémů osobních.

Změna, to bude v roce 2023 podstatné. Musíme toho změnit mnoho a já začnu tím, že se více než doposud zaměřím na řešení těch podstatných problémů a nebudu řešit malichernosti. Od roku 2023 očekávám nové výzvy, mnoho práce, postupnou stabilizaci společensko-ekonomické situace, méně konfliktů a návrat optimismu. Pro mě bude rok 2023 jednoduše PRACOVNÍ. Minulý rok jsem toho započal příliš mnoho na to, abych tento rok zahálel. Moc bych si přál, aby měl každý šanci vytvořit něco dobrého, v co věří, a co přispěje společnosti. Já věřím ve vědu, v lidi kolem mě a v to, co dělám.

Děkuji všem za otevřenost, s jakými se ve svých odpovědích podělili o svou bilanci i plány. Ať se toho povede co nejvíce.

Zdravý a dobrý rok 2023 všem.

Lenka Hanušová

Hlavní partneři

AWAL
Škoda Auto
Česká Zbrojovka
Elmarco
Fakultní nemocnice Motol
Preciosa
Skupina UJV
Atrea
Innogy
Auren