Tequatic začíná s výzkumem textilních mikroplastů ve vodních ekosystémech

4. 4. 2023

Výskyt textilních vlákenných mikroplastů ve vodních ekosystémech bude hlavním tématem pro výzkum v novém projektu Tequatic. Alena Ševců se se svým týmem z CXI spojila s týmem Fakulty textilní TUL, který vede Jiří Militký a s toxikology Priscilou Falagan Lotsch a Thamem Hoangem z Auburn University v USA. Společně budou zkoumat uvolňování mikroplastů do vodního prostředí při výrobě, praní a recyklaci textilu.

„Je prokázáno, že více než třetina mikroplastů v řekách a oceánech má svůj původ především v textilních výrobcích. Toto téma jsme si zvolili, protože se jedná o závažný ekologický problém, který může mít negativní dopady nejen na lidský organismus, ale také na vodní organizmy. Ve své práci se zaměříme na identifikaci, charakterizaci a hodnocení účinků těchto vlákenných mikroplastů,“ říká Alena Ševců za CXI.  

Vědci budou věnovat zvýšenou pozornost transportu nebezpečných látek jako jsou antibiotika či PFAS na textilních mikroplastech, které se při změně fyzikálně chemických podmínek prostředí mohou opětovně uvolňovat. Textilní vlákenné mikroplasty se sice nešíří snadno vodním prostředím a spíše se usazují na dně, ale vzhledem k pestřejšímu chemickému složení díky látkám používaným při barvení a chemickým úpravám textilií lze očekávat toxičtější produkty rozkladu a mnohem složitější eliminaci z životního prostředí. Cílem projektu je poskytnout komplexní informace o mikroplastech v textilu, které by mohly být využity k ochraně vodních ekosystémů a lidského zdraví.

 

Hlavní partneři

AWAL
Škoda Auto
Česká Zbrojovka
Elmarco
Fakultní nemocnice Motol
Preciosa
Skupina UJV
Atrea
Innogy
Auren