SURRI: Inovativní výzkum vybraných lokalit po těžbě

15. 6. 2023

Tým odborníků projektu SURRI, který se zaměřuje na výzkum a inovativní řešení v oblasti čištění a úpravy lokalit po těžbě strategických surovin, navštívil jednu z vybraných lokalit ve státním podniku DIAMO ve Stráži pod Ralskem. Spolupráce s organizací DIAMO, provozem Těžba a úprava uranu, je významná a umožňuje nám využít bohatého know-how a zkušeností v této oblasti.

Cílem projektu SURRI je provést podrobnou charakterizaci vybraných těžebních lokalit, které zahrnují mimo jiné například bývalé uranové doly, a najít inovativní a účinné metody pro čištění a úpravy vody a půdy v těchto lokalitách. Alena Ševců, Martin Palušák, Veronika Hlaváčková, Nhung H. A. Nguyen patří do týmu odborníků z CXI a jejich úkolem je výzkum složení bakteriálních společenstev v různých typech matric, jako jsou podzemní vody, hlušina nebo sediment. Tato společenstva budou důkladně hodnocena ve vztahu ke koncentracím vybraných prvků. Tým odborně vede prof. Mohamed Merroun z partnerské University of Granada.

Jedním z klíčových úkolů projektu je izolovat bakterie, které jsou vhodné pro biolouhování nebo bioprecipitaci strategických prvků a kontaminantů (typicky kobalt, měď, lantanoidy atd.), které se v lokalitách po těžbě nacházejí. „Nyní hledáme metody a technologické postupy, jako je například remediace, které by mohly efektivně čistit tyto lokality po dřívější těžbě. Dalším zajímavým výzkumem v našem projektu je izolace bakterií, které mají schopnost syntetizovat nanočástice kovů nebo imobilizovat uran a další kontaminanty. Právě o strategii společného postupu izolace bakterií a designu dalších experimentů se na naší návštěvě ve státním podniku DIAMO, TÚU se domlouváme,“ říká Martin Palušák z týmu SURRI z libereckého CXI.  

Spolupráce se společností DIAMO přináší SURRI cenné poznatky a umožňuje aplikaci výsledků přímo v praxi. Charakterizace lokalit po těžbě je nezbytná pro pochopení jejich současného stavu a identifikaci klíčových oblastí, které je potřeba zlepšit. Díky této spolupráci budeme schopni poskytnout organizaci DIAMO a dalším zainteresovaným subjektům konkrétní informace a doporučení pro budoucí zlepšení čištění a úpravy lokalit.

„Věříme, že naše výzkumné úsilí a inovativní metody přinesou pozitivní výsledky a přispějí k ochraně životního prostředí a udržitelnému využívání strategických surovin. V projektu máme možnost konzultovat odborné postupy s našimi partnery z Itálie, Španělska a Velké Británie, od kterých se budeme některé techniky teprve učit,“ doplňuje Alena Ševců, expertka CXI na aplikovanou biologii.

V Evropské unii se v současné době dává velký důraz na dosažení nezávislosti na získávání strategických surovin bez nutnosti dovozu z jiných zemí. Projekt SURRI se zaměřuje na vývoj a identifikaci efektivnějších technologií těžby, které budou ekonomicky výhodné pro získávání surovin, ale také minimalizovat negativní dopady na životní prostředí.

#SURRI #researchonthetop #cxiliberec #bioprecipitace #tým #výzkum

Hlavní partneři

AWAL
Škoda Auto
Česká Zbrojovka
Elmarco
Fakultní nemocnice Motol
Preciosa
Skupina UJV
Atrea
Innogy
Auren