Rok týmu SURRI: expertní workshopy a výzkum v terénu i laboratořích

24. 1. 2024

Projekt SURRI spojuje přední odborníky a podporuje výzkum v oblasti sanace a využívání radionuklidů. Tým se zabývá novými možnostmi, jak šetrně a udržitelně sanovat půdu nebo vodu v oblastech po těžbě. Konkrétně se tým zabývá elektrochemickými a biologickými metodami s cílem získat z těžebních odpadů kovy, jako např. měď, kobalt nebo zinek. Tyto suroviny jsou vzácné a vědci řeší jejich možné znovuvyužití. "Tyto kovy je možné produkovat z odpadních vod ve formě nanočástic, které mají výrazně větší hodnotu než v běžných velikostech," říká Miroslav Černík, šéf výzkumu SURRI a ředitel CXI TUL.

Podívejme se, jaký byl první rok této projektové spolupráce vědkyň a vědců z tří evropských univerzit.

  

Výzkumný tým se poprvé setkal osobně v lednu na úvodním kick-off setkání v Liberci. V průběhu roku následovaly návštěvy, workshopy a pilotní vzorkování na lokalitách podniku DIAMO v České republice – v Kaňku, Zlatých horách nebo Ralsku.

 

Projekt SURRI je svým zaměřením vzdělávací, s důrazem na mezinárodní spolupráci a expertní sdílení znalostí a výzkumných metod. A proto se členové týmu setkali na společných workshopech a návštěvách: na liberecké univerzitě, dále na univerzitě v Granadě a na univerzitě v Southamptonu.

 

Na letošní rok je plánovaná první letní škola: uskuteční se na Univerzitě v Granadě. Jako další se uskuteční expertní návštěva na Univerzitě SAPIENZA v Římě.

Výzkumná činnost projektu se nyní zaměřuje na intenzivní analýzy vzorků odebraných z lokalit DIAMO. Dalším úkolem pro výzkumný tým je vývoj metodik pro sanaci a využití radionuklidů.

Výsledky budou publikovány ve vědeckých časopisech a prezentovány budou dosavadní poznatky.

Tým SURRI chce nejen rozšířit vědecké poznání o radioaktivních odpadech a využít nejnovější metody k získávání cenných prvků z lokalit zasažených v minulosti těžbou. Dalším z úkolů je aktivně spolupracovat s místními podniky v Libereckém kraji a přispět k udržitelnosti a bezpečnosti životního prostředí.

 

O projektu SURRI

Radioaktivní odpady, udržitelná sanace a elektrochemické metody jsou klíčová témata, která si pro společný výzkum vybral tým vědců pro svůj výzkumný projekt SURRI. Evropský projekt s názvem „Sustainable Remediation of Radionuclide Impacts on Land and Critical Materials Recovery“ (Udržitelná sanace dopadů těžby radionuklidů a využití kritických materiálů) je pod taktovkou prof. Miroslava Černíka z CXI na Technické univerzitě v Liberci, jako partneři figurují Mohamed Larbi Merroun z University of Granada ve Španělsku, Andrew Cundy z University of Southhampton, Velká Británie a Marco Petrangeli Papini z Univerzity Sapienza v Římě. Projekt SURRI byl oficiálně zahájený v lednu 2023 a bude trvat následující tři roky. Projektový tým bude zkoumat nové možnosti sanace půdy nebo vody na bázi elektrochemických a biologických metod. Pro získávání těchto vzácných kovů budou maximálně dodržené postupy šetrné k životnímu prostředí. 

Více informací zde: https://surri.eu/

Hlavní partneři

AWAL
Škoda Auto
Česká Zbrojovka
Elmarco
Fakultní nemocnice Motol
Preciosa
Skupina UJV
Atrea
Innogy
Auren