NCK nás baví a rozšiřuje naše obzory

14. 5. 2024

27 partnerů, 17 měsíců spolupráce a desítky dílčích projektů. To je aktuální resumé v Centru pro průmyslový 3D tisk. Propojení akademického výzkumu a průmyslové aplikace funguje naplno. „NCK nás baví a rozšiřujeme si vzájemně naše obzory,“ říká manažer centra Jan Kočí z libereckého CXI TUL.

 

Výzkumná agenda Centra pro průmyslový 3D tisk (NCK P3DT) se zaměřuje na nové technologie s cílem zajistit zvýšení účinnosti, bezpečnosti a spolehlivosti stávajících materiálů. Dalšími klíčovými požadavky pro aditivní výrobu jsou udržitelný provoz, využití alternativních a inovovaných materiálů a řízená umělá inteligence. To vše pro chytřejší továrny. Centrum chce přispět k transformaci průmyslového sektoru na nové trendy aplikace a využití 3D tisku.

 

Na výzkumu se aktivně s Technickou univerzitou v Liberci podílí 26 průmyslových partnerů, což zvyšuje užitnou hodnotu získaných výsledků v praxi a ke zvýšení konkurenceschopnosti zapojených firem. Nedílnou součástí projektu také snižování ekologické zátěže výroby a dalších aspektů spojených s provozem: udržitelnost, technologické optimalizace a materiálové inovace.

 

Co se povedlo za první rok řešení projektu

„Za velký úspěch považujeme navázání spoluprací mezi partnery zapojenými v našem Centru pro průmyslový 3D tisk. První fáze projektu jde podle plánu a vzhledem k velkému množství partnerů a různorodosti témat máme širokou škálu odborných témat s praktickou aplikací. Patří mezi ně vývoj individuálních ortopedických pomůcek pomocí 3D tisku, 3D tisk bezcementových hmot v architektuře, průmyslový 3D tisk z lokální zeminy v Subsaharské Africe nebo příprava interaktivní aplikace pro podporu konstrukce plastových dílů k technologii FFF,“ říká Jan Kočí z CXI TUL.

 

Konsoricum se obecně zaměřuje na vývoj nových metod 3D tisku. Cílem je zvyšování spolehlivosti materiálů a jejich aplikační využití v praxi. Dále se také zabýváme vývojem a výzkumem inovativních 3D tiskových filamentů nebo povrchových úprav, které zvýší odolnost, spolehlivost a prodlouží životnost komponent využívaných pro 3D aplikace.

Na posledním setkání členové navrhli nová témata, kterými se chtějí v konsorciu zabývat. Například je to efektivita topologické optimalizace dílců s využitím 3D tiskových technologií. Cílem je navrhnout konstrukci komponent a výrobních přípravků s efektivním využitím topologických optimalizací. Součástí je materiálový výzkum včetně využití recyklovaného materiálu, vzorkování, validace a ověření standardními výrobními postupy včetně porovnání s konvenčním přístupem výroby, ekonomické zhodnocení daného postupu.

 

Dalším dílčím projektem jsou udržitelné filamenty na bázi termoplastického škrobu. Cílem DP je vývoj 3D tiskových materiálů na bázi termoplastického škrobu. "Tyto materiály adresují jeden z narůstajících problémů 3D tisku a to generování odpadu - ať už z nepotřebných prototypových tisků nebo například podpěr použitých při tisku, které již nemají další využití a končí ve spalovnách. Oproti tomu termoplastický škrob je možné 100% odbourat v přírodě. V projektu bude využita expertýza pracovišť VŠCHT a VUT v modifikaci vlastností termoplastického škrobu a Prusa Polymers ve výrobě 3D tiskových strun," krátce představil hlavní řešitel Jiří Šafka.

Centrum pro průmyslový 3D tisk je místem, kde průmyslový 3D tisk stává klíčovým prvkem aditivní výroby a podporujeme jeho další budoucnost.

Hlavní partneři

AWAL
Škoda Auto
Česká Zbrojovka
Elmarco
Fakultní nemocnice Motol
Preciosa
Skupina UJV
Atrea
Innogy
Auren