Projekt:

Studium chování nemísitelných kapalin v souvislosti s kavitací, Coandovým jevem a hydrofobií

Registrační číslo projektu:21-23804S

Období realizace projektu:01.01. 2021 – 31.12. 2023

Řešitel projektu za TUL:prof. Ing. Václav Kopecký, CSc.

Projekt je zaměřen na analýzu pohybového stavu a nových vlastností nemísitelných kapalin, které mohou být důsledkem jejich interakce při laminárním a turbulentním proudění v závislosti na různých fyzikálních podmínkách. Předmětem výzkumu budou jevy vyvolané kavitací, vzájemnou interakcí nemísitelných kapalin při Coandově jevu a jejich chování s uvažováním hydrofobie, tj. prokluzu kapalin po pevném povrchu i na jejich rozhraní. Výzkum uvedených jevů může mít zásadní význam při hledání nových technologií jak ve farmacii, tak v potravinářství. Tedy v oblastech, které jsou dnes předmětem celosvětového zájmu.

Hlavní partneři

AWAL
Škoda Auto
Česká Zbrojovka
Elmarco
Fakultní nemocnice Motol
Preciosa
Skupina UJV
Atrea
Innogy
Auren