Projekt:

Hospodaření s vodními zdroji v návštěvnických areálech - technologie recirkulace vody FIT4USE

Registrační číslo projektu:101114509

Období realizace projektu:01.07. 2023 – 31.12. 2026

Řešitel projektu za TUL:Ing. Tomáš Lederer, Ph.D.

Základním environmentálním problémem samostatně hospodařících návštěvnických areálů (typu zoo, parky, botanické zahrady, sportovní a zábavní areály apod.) je obecný nedostatek užitkové vody (UV) v kvalitě odpovídající skutečným potřebám. To vyvolává vysokou spotřebu pitné vody (PV), která má zbytečně vysokou kvalitu. Snížení až eliminace spotřeby PV bude demonstrováno jako základní výsledek navrhovaného projektu. Optimálním řešením je znovuvyužívání méně znečištěných odpadních vod (OV) společně s dalším environmentálním problémem - zvýšení retence vody v krajině nabohacením zdrojů podzemní (PdzV) a povrchové vody (PoV). Výstupem projektu bude také snížení uhlíkové stopy, a to využitím přírodě blízkých, nízkonákladových systémů čištění vody a zvýšením koloběhu uhlíku z OV v rámci zoo a snížením emisí ve formě OV. Tyto problémy jsou víceméně celoevpropské. Řešení projektu je primárně zaměřeno do návštěvnických center typu zoo. Vyvíjená koncepční opatření v rámci celkového koloběhu hospodaření s vodami však budou jednoduše zobecnitelná a přenositelná do sportovních a zábavních areálů, parků, botanických zahrad apod.

Hlavní partneři

AWAL
Škoda Auto
Česká Zbrojovka
Elmarco
Fakultní nemocnice Motol
Preciosa
Skupina UJV
Atrea
Innogy
Auren