Projekt:

Optimalizace 3D technologie a geometrie magnetického obvodu synchronních reluktančních motorů se zvýšenou účinností

Období realizace projektu:01.05. 2022 – 30.04. 2025

Řešitel projektu za TUL:Ing. Jiří Šafka, Ph.D.

Cílem představeného projektu je inovace a optimalizace procesu výroby speciálních elektromotorů motorů (rotorů) s využitím technologie kovového 3D tisku. Jedná se o vlastní konstrukce motorů např. pro servisní robotiku či lékařské přístroje. S využitím aditivní technologie SLM (Selective Laser Melting) a speciálních kovových prášků bude řešena problematika magnetického pole rotoru elektrického motoru. Velikost magnetického pole bude ovlivněna nejen vlastním designovým návrhem rotoru, ale i technologickými parametry, které budou použity při tisku rotoru (výkon, rychlost laseru, ale energie dodaná do materiálu, atd.). Cílem je tedy zefektivnit magnetické pole v daných částech rotoru. Díky tomuto přístupu dojde k snížení množství kovového odpadu během výroby a snížení energetické náročnosti na výrobu těchto specializovaných motorů. Tím se také sníží energetické nároky na strojní výrobu a sníží se produkce oxidu uhličitého a dalších skleníkových plynů.

Hlavní partneři

AWAL
Škoda Auto
Česká Zbrojovka
Elmarco
Fakultní nemocnice Motol
Preciosa
Skupina UJV
Atrea
Innogy
Auren