Projekt:

Aditivní výroba gradientních auxetických metamateriálů pro multistabilní ochranné pomůcky proti rázům v oblasti obrany a zdravotnictví

Registrační číslo projektu:2019LTAIN

Období realizace projektu:01.01. 2020 – 31.12. 2022

V současné době lze pozorovat velkou poptávku na ochranné pomůcky proti rázům v oblasti medicíny a obrany. Materiály s negativním poissonovým číslem (materiály, které vykazují zvětšování v příčném směru během uniaxiálního zatěžování) či materiály s multistabilním chováním (např. materiály, které vykazují hysterezi v přechodu elastické a plastické deformace) mohou výrazně zvýšit výkon těchto ochranných pomůcek. Tyto jevy jsou ale pozorovatelné pouze ve velmi specifické oblasti deformace dané struktury. Základním cílem tohoto projektu je zvýšení tlumící kapacity daných ochranných pomůcek pomocí následujících kroků: a) Implementace auxetického chování do metastabilních struktur b) Vývoj druhotných strukturovaných materiálů, např. s visko-elastickými nebo gradientními buňkami c) uzpůsobení metamateriálů pro možnost výroby pomocí aditivních technologií Očekávaným výsledkem projektu je vývoj metamateriálů s unikátními materiálovými parametry jako např. vysoký poměr pevnost/hmotnost, možnost aplikace vysokých zatěžovacích rychlostí a zachování elastického chování ve velkém rozsahu deformací.

Hlavní partneři

AWAL
Škoda Auto
Česká Zbrojovka
Elmarco
Fakultní nemocnice Motol
Preciosa
Skupina UJV
Atrea
Innogy
Auren