Projekt:

Digitální dvojče použité pro monitorování stavu vozidla v reálném čase, preventivní údržbu, prognózu a pokročilou asistenci řidiče – autonomní řízení s pomocí internetu věcí a umělé inteligence

Registrační číslo projektu:2019LTAIN

Období realizace projektu:01.01. 2020 – 31.12. 2022

Projekt se zaměřuje na vytvoření komplexní infrastruktury s komponenty typickými pro průmysl 4.0. Projekt jmenovitě sestává z univerzální neinvazivní hardwarové platformy internetu věcí (IoT) a chytrého backendu, který zpracovává velké množství dat (big data) za účelem predikce určité abnormální aktivity. Celý systém je v současné době cenný, protože může být jednoduše implementován do mnoha druhů vozidel a protože umožňuje sbírání dat v reálném čase. Implementace bude provedena neinvazivně - to znamená, že nemůže negativně ovlivnit původní funkci vozidla. Projekt zahrnuje matematické modelování, tvorbu digitálního dvojčete a vyvozování závěrů z porovnávání matematických modelů a reálných dat.

Hlavní partneři

AWAL
Škoda Auto
Česká Zbrojovka
Elmarco
Fakultní nemocnice Motol
Preciosa
Skupina UJV
Atrea
Innogy
Auren