Projekt:

Modulární mikro-domek z kompozitních materiálů pro urgentní situace v teplém a vlhkém klimatu - COMPHOUSE

Registrační číslo projektu:2019LTAIN

Období realizace projektu:01.01. 2020 – 31.12. 2022

Hlavním cílem projektu je vyvinout modulární obálku mikro-domku vyrobenou z polymerních kompozitních materiálů. Mikro-domek bude využíván pro naléhavé situace a v nouzových scénářích jako přechodné bydliště postižené komunity. Protože se i v jižní Asii klimatické události dynamický mění z hlediska své nepředvídatelnosti, frekvence i závažnosti a zároveň se převažující technická řešení např. modulárních systémů zaměřují převážně na pásmo se suchým a teplým klimatem, projekt se zaměří hlavně na teplé a vlhké klima. Dílčím cílem projektu bude vývoj jednotlivých prvků modulárního systému, který bude sestávat z kompozitních panelů, kompozitních rámů a zejména modulárních spojek. Projekt se zaměří také na možnosti aktivního využití komponent z kompozitu z hlediska doplňkových a netradičních funkcí (např. jako vodní rezervoár). Kvalitativními a inovativními cíli projektu je dosažení konstrukce obálky mikro-domku, která umožní dosažení nižší hmotnosti, snadnějšího transportu na místo použití, rychlejší montáž, větší klimatickou odolnost apod.

Hlavní partneři

AWAL
Škoda Auto
Česká Zbrojovka
Elmarco
Fakultní nemocnice Motol
Preciosa
Skupina UJV
Atrea
Innogy
Auren