Projekt:

Využití recyklovaných pneumatik a polyuretanových pěn

Registrační číslo projektu:SS06020039

Období realizace projektu:01.04. 2023 – 31.12. 2025

Řešitel projektu za TUL:Ing. Jiří Bobek, Ph.D.

Návrh projektu předpokládá vývoj nových polymerních kompozitních materiálů založených na polymerní matrici a technologicky zpracovaných opotřebovaných pneumatikách a polyuretanových pěnách. Nové materiály bude možné použít k výrobě nejrůznějších výrobků zejména prostřednictvím technologie vstřikování termoplastů. Současně se bude jednat o materiály, které je možné recyklovat a opětovně využít. Dojde tak k eliminaci nutnosti skládkování pneumatik na konci své životnosti ale i nutnosti skládkování polyuretanových pěn obsažených např. v chladničkách, mrazničkách ale i ohřívačích vody apod.

Hlavní partneři

AWAL
Škoda Auto
Česká Zbrojovka
Elmarco
Fakultní nemocnice Motol
Preciosa
Skupina UJV
Atrea
Innogy
Auren