Projekt:

Biodegradabilní kompozitní materiál využitelný v oblasti zalesňování a výsadby zeleně

Registrační číslo projektu:SS06020076

Období realizace projektu:01.04. 2023 – 31.12. 2025

Řešitel projektu za TUL:Ing. Martin Seidl, Ph.D.

Předkládaný projekt je zaměřen na vývoj kompozitního materiálu, jehož primární vlastnosti budou vycházet z plně rozložitelých biopolymerních matricí dále modifikovaných plnivy přírodního původu. Jako vyztužující fáze budou preferována plniva pocházející z lokálních zdrojů. Hlavní výhodou tohoto funkčního biokompozitu bude řízený rozklad s časově garantovanou biologickou rozložitelností v půdě bez významných reziduí, která by mohla potenciálně zatěžovat životní prostředí. Výhody vyvinutého biokompozitu budou v maximálním rozsahu demonstrovány na zcela nové generaci kultivačních a sadbových obalů s širokým spektrem užitných vlastností, jenž svým rozsahem dalece převyšují obaly současně vyráběné. Inovativní obaly pro krytokořenný sadební material tak budou tvořit další hlavní výstup projektu.

Hlavní partneři

AWAL
Škoda Auto
Česká Zbrojovka
Elmarco
Fakultní nemocnice Motol
Preciosa
Skupina UJV
Atrea
Innogy
Auren