Projekt:

Centre for the intelligent design of hybrid materials and green manufacturing

Registrační číslo projektu:101059899-2

Období realizace projektu:01.01. 2024 – 31.12. 2029

Řešitel projektu za TUL:Ing. Jan Kočí

Změna klimatu, nedostatek kritických surovin a zhoršování životního prostředí představují existenční hrozbu pro celý svět. Je třeba okamžitě přijmout opatření k transformaci globální ekonomiky směrem k více oběhovému hospodářství s méně intenzivním využíváním fosilní energie a omezených zdrojů a s větším využíváním recyklovatelných materiálů. Rozhodující roli v této transformaci budou hrát recyklovatelné materiály a digitalizované výrobní techniky. K dosažení inteligentnějšího designu materiálů, který zvýší funkčnost i udržitelnost, bude zapotřebí podstatného pokroku. To úzce souvisí s výrobními procesy. Integrovaný návrh materiálů a výroby vytváří nové příležitosti a trhy a také zlepšuje ekologickou účinnost stávajících výrobků, na které se spoléháme. Kromě toho je třeba při tomto návrhu lépe zohlednit konec (současné) životnosti a lépe podporovat přístupy typu "od kolébky ke kolébce" (cirkulární přístup). Toho všeho musí být dosaženo, aniž by byly ohroženy, resp. zlepšeny standardy a kvalita, které spotřebitelé a výrobci od stávajících výrobků očekávají. Obecným cílem IDm2 je vytvořit v Liberci centrum excelence s robustní a trvalou řadou projektů, které by bylo katalyzátorem zásadní změny v integrovaném navrhování materiálů a ekologicky účinné ("zelené") výrobě produktů na podporu rozvoje a oběhového hospodářství v souladu s Green Deal. Mezi příkladová témata patří vývoj hybridních materiálů kombinujících funkčnost na makro- a nanoúrovni, navrhování výrobků s možností úplné recyklace / snadné demontáže, náhrad (např. biovláken a bioplastů) a např. submikrostrukturovaných funkčních povrchů ovlivňujících usazování mikroorganismů tam, kde je to potřeba, včetně výroby a analytiky v oblasti věd o živé přírodě. Jedinečným prodejním argumentem centra budou specifická data a vývoj umělé inteligence jak pro vývoj nových materiálů/procesů, tak pro provozní efektivitu.

Hlavní partneři

AWAL
Škoda Auto
Česká Zbrojovka
Elmarco
Fakultní nemocnice Motol
Preciosa
Skupina UJV
Atrea
Innogy
Auren