Projekt:

Zhodnocení efektivity zařízení pro využití srážkových vod

Registrační číslo projektu:SS06020034

Období realizace projektu:01.04. 2023 – 31.12. 2025

Řešitel projektu za TUL:Mgr. Pavel Hrabák, Ph.D.

Hlavním cílem projektu je vypracovat metodiku hodnocení efektivity zařízení pro využití srážkových vod (ZVSV dle definice ČSN EN 16941-1) a s její pomocí zhodnotit reálné instalace těchto zařízení v ČR jakožto adaptačních opatření na změnu klimatu. Partneři projektu provedou pasportizaci a katalogizaci těchto systémů z materiálového a provozního hlediska, současně budou dlouhodobě monitorovat kvalitu akumulovaných vod. Pomocí softwarových nástrojů pro analýzu životního cyklu ("life cycle assessment") a CBA ("cost-benefit analýzy) bude možné porovnat jednotlivé typy ZVSV s alternativním nakládáním s dešťovou vodou. Pasportizační a monitoringová data poslouží jako vstupy do výše zmíněných analýz. Jejich výstupem bude klasifikace a prioritizace jednotlivých instalací z pohledu udržitelnosti.

Hlavní partneři

AWAL
Škoda Auto
Česká Zbrojovka
Elmarco
Fakultní nemocnice Motol
Preciosa
Skupina UJV
Atrea
Innogy
Auren