Projekt:

Perkolace austenitu v ausferitických strukturách

Registrační číslo projektu: 22-04262L

Období realizace projektu:01.01. 2023 – 31.12. 2025

Řešitel projektu za TUL:Ing. Pavel Kejzlar, Ph.D.

Austemperované tvárné litiny se vyrábějí pomocí speciálních izotermických procesů kalení. Procesní parametry ovlivňují výslednou strukturu složenou ze směsi austenitu a feritu. Výsledné mechanické vlastnosti ovlivňuje nejen objemový poměr austenitu a feritu, ale také morfologie, orientace a distribuce zrn. Je tedy nutné tyto vlivy důkladně prostudovat, aby bylo možné připravit numerické modely, které umožní predikci chování materiálu při mechanickém nebo tepelném zatížení.

Hlavní partneři

AWAL
Škoda Auto
Česká Zbrojovka
Elmarco
Fakultní nemocnice Motol
Preciosa
Skupina UJV
Atrea
Innogy
Auren