Projekt:

Aplikace pro řízení individuálního rozvoje žáků a studentů založeném na datech

Období realizace projektu:01.03. 2023 – 30.11. 2025

Řešitel projektu za TUL:Ing. Jan Kočí

Cílem je vytvořit softwarové řešení (aplikaci a službu) pro pomoc s individuálním rozvojem a individuálním způsobem učení a motivací každému žákovi a studentovi podle jeho učebních potřeb a potenciálu nebo talentu. Aplikace bude založena na využití nejmodernějších technologií v přípravě, motivaci a zodpovědnosti žáků a studentů za své vzdělání, kariérní zaměření a zapojení se do společnosti. Nový software propojí všechny aspekty v jeden organický celek i s přesahem na případný přechod mezi jednotlivými stupni či subjekty školské soustavy, a to včetně, dispozice pro studium na vysoké škole. Nové softwarové řešení umožní rozvoj autonomie žáka za pomoci přenesení informací o minulé vzdělávací dráze (z jeho osobního individuálního portfolia), do procesu celoživotního učení. Softwarové řešení, v případě zavedení do praxe, umožní propojit školní vzdělávání s mimoškolním vzděláváním a autonomním celoživotním učením.

Hlavní partneři

AWAL
Škoda Auto
Česká Zbrojovka
Elmarco
Fakultní nemocnice Motol
Preciosa
Skupina UJV
Atrea
Innogy
Auren