Projekt:

Rozvoj výzkumného potenciálu laboratoře mikroskopie zavedením pokročilých technik analýz materiálů pomocí FIB-SEM

Období realizace projektu:01.07. 2021 – 31.12. 2022

Řešitel projektu za TUL:Ing. Mateusz Fijalkowski, Ph.D.

Cílem projektu je rozvoj výzkumné kapacity Laboratoře mikroskopie na Technické univerzitě v Liberci (dále TUL) zavedením pokročilých technik analýz materiálu prostřednictvím FIB-SEM, elektronového mikroskopu s modulem FIB - fokusovaného iontového svazku, který umožňuje detailní analýzy vnitřních struktur. Rozšířený analytický potenciál je cílen především na oblast aplikačního výzkumu nanomateriálů a jiných progresivních materiálů ve spolupráci s průmyslovými partnery.

Hlavní partneři

AWAL
Škoda Auto
Česká Zbrojovka
Elmarco
Fakultní nemocnice Motol
Preciosa
Skupina UJV
Atrea
Innogy
Auren